Aktuality

Jak odhodlaní lidé zachránili Šumavu. Reflexe dění před 10ti lety - díl 1.

přidáno: 31. 8. 2021 2:35, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 31. 8. 2021 2:36 ]

Chránit českou krajinu někdy daleko přesahuje hranice běžné práce i běžného života...

Po deseti letech od "Blokády Ptačího potoka" v samém srdci nejchráněnější části Šumavy, sbírá Hnutí DUHA vzpomínky a reflexe účastníků: "Jaké to bylo, rozhodnout se chránit stromy vlastním tělem? Co účastníci a účastnice blokády prožívali a jak se na celou věc dívají s odstupem?"
Když už člověka něco v jeho okolí naštve natolik, že se rozhodne k takzvané akci občanské neposlušnosti – jakou byla například blokáda na Šumavě, čelí podle mne docela velkému vnitřnímu rozporu. 
 
Samotný čin, přes jeho faktickou složku ochrany několika kmenů vlastním tělem, je totiž především snahou přitáhnout k tématu doslova řetězem mediální pozornost. To proto, aby tato pozornost rozproudila širší a obecnější veřejnou a politickou debatu – například o tom, jestli je rozumné na věky ztratit pralesovité zbytky Na Ztraceném, v jádru našeho největšího národního parku.


Ten vnitřní rozpor pak spočívá v tom, že odpor vůči aktuální politické moci a protesty, včetně protestů ekologických, stále v Česku vnímá značná část veřejnosti jako něco, co tu debatu neotevírá, ale co podlamuje společný „klid na práci”, tedy jakousi představu, že se věci nejlépe vyřeší samy, když se nebudou dramatizovat. Na tuto notu ostatně v době šumavské blokády i při mnoha jiných příležitostech média nasedají, vykreslují konflikt a konfliktnost jako jádro a až téměř smysl celé situace, zatímco o hlubší analýzu, která se nabízí, nestojí.
 
Rozpor je tedy v tom, že účastnice a účastníci blokády byli poté, co se všechny právní a mírnější metody již vyčerpaly, na místě, aby debatu otevřeli, pro řadu lidí ale protest debatu zároveň zavíral. Nesouhlas s tehdejší mocí vnímali i jako útok na sebe sama.
 
Této těžkosti, tohoto dilematu, si tehdy na Šumavě byla naprostá většina přítomných vědomá. Vedl k vnitřní kázni, k soustředěnosti a k pokoře neprovokovat tam, kde by to mohlo být politiky, kteří nelegální kácení iniciovali, zneužité. Z této obtíže vzniklý pocit sounáležitosti byl pro mne výjimečný a krásný.
 
Podle mediálního obrazu by si člověk mohl myslet, že účastníky a účastnice takových akcí sjednocuje vytržení spojené s možností „kopnout si do systému”, „hodit si svou dlažební kostku”. Skutečnost, jak si ji pamatuji, je ale docela opačná – společného a silného ducha těchto momentů vytváří sdílené porozumění náročnosti protestu, který může debatu snadno zahlušit či pokřivit, a přece je v momentech jako tehdy na Šumavě pro celospolečenskou diskusi jednou z nevelkého počtu zbývajících nadějí.
 
Když se po jednom z blokádou vypjatých dní při večerní poradě v místnosti plné soustředěných lidí zároveň vařily dva hrnce plné čaje, byla v té páře tato naděje pro mne docela viditelně cítit.

Jan Skalík, Hnutí DUHA

(Mgr. Jan Skalík - curriculum: https://www.esbm.cz/sk/lector/mgr-jan-skalik/)"Pomozte nám i Vy stavět se za českou přírodu nejen když má namále.
Podpořte naši práci."

Děkujeme! Hnutí DUHA

Chci chránit přírodu s vámi!

 

Klánovický podcast s Vladimírem Štullerem

přidáno: 9. 8. 2021 3:21, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 9. 8. 2021 3:23 ]

Cyklus rozhovorů s osobnostmi Klánovic o letošních prázdninách přinesl povídání s Borisem Procházkou - viz: Klánovický podcast s Ing. Borisem Procházkou a nyní i s panem Vladimírem Štullerem, s nímž nás též pojí přátelství z období "boje za záchranu lesa" a poté i z farnosti Praha-Koloděje.

Můžete si ho poslechnout v Klánovickém podcastu ze 6. srpna 2021 na webu a na fb městské části Praha-Klánovice.

Klánovická starostka Zorka Starčevičová si tentokrát povídá s panem Vladimírem Štullerem:

"Bývalý pedagog, vynikající trenér a velký bojovník za záchranu Klánovického lesa vypráví příběh místa, které je na mapě označeno jako Zázrak v Klánovickém lese. Tento zázrak v podobě zjevení zelení obklopeného kovového kříže s přibitým Ježíšem se stal jednoho srpnového dne v roce 2007 právě panu Štullerovi. Kříž byl zcela nový, stříbrně se leskl a bylo na něm možné rozeznat každý detail…"

🎧 ️ Podcast si můžete poslechnout také zde:
https://anchor.fm/klanovickypodcast
Zdroj: https://www.facebook.com/praha.klanovice/

Klánovický podcast s Ing. Borisem Procházkou

přidáno: 2. 8. 2021 7:05, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 9. 8. 2021 3:23 ]

Od letošního roku si na webu a facebooku MČ Praha - Klánovice můžeme pustit sadu rozhovorů s osobnostmi Klánovic v cyklu Klánovický podcast.

U mikrofonu klánovického podcastu se v pátek 30. 7. 2021 sešla starostka Zorka Starčevičová s Ing. Borisem Procházkou, předsedou Občanského sdružení za Ķlánovický les (OSZL) v letech 2005-2017. Spolek vznikl jako spontánní reakce na záměr „obnovit“ v západní části Klánovického lesa golfový areál. Ke sdružení se v krátké době přidal i spolek z Újezda a mnoho aktivních občanů z Klánovic, Prahy a širokého okolí. Přejeme příjemný poslech.

🎧 ️ Podcast si můžete poslechnout také zde:
https://anchor.fm/klanovickypodcast
Zdroj: https://www.facebook.com/praha.klanovice/


Odvolací orgán vrátil řízení o kácení osmi lip a keřové skupiny na Václaváku k novému projednání na Praze 1

přidáno: 23. 7. 2021 9:01, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 23. 7. 2021 9:02 ]

Kácení lip na Václaváku je dlouhá a zamotaná historie. Díky občanskému tlaku se změnil megalomamský plán na vykácení všech stromů na náměstí (46 lip) a osázení nejprve platany, poté lipami - na místech vždy kousek od místa, kde rostou stromy stávající. Řízení o kácení 46 lip a keřové skupiny se tedy časem změnilo na řízení o kácení 8 lip a keřové skupiny.

Správní řízení vede úřad MČ Praha 1. Veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny v něm zastupují dva spolky: Tilia Thákurova a Újezdský STROM. Strašidlo zděděného projektu rekonstrukce Václaváku a tlak na vykácení každé větve od různých lobbistických skupin je obrovský. Proto je každý krok neuvěřitelně těžce vybojován a každý posun od původního kácecího plánu lze považovat za úspěch.


V červenci 2021 můžeme doplnit pokračování:


Odvolací orgán tedy vrátil celou kausu k novému projednání na Praze 1. S otevřeným koncem, jako každé správní řízení. Jisté je, že ani my, ani Tilia, lípy na Václaváku neopustíme.

Paralelně k tomuto "velkému" procesu probíhají další dvě správní řízení vždy na 2 a 2 další lípy, které chce kácet TSK. Jen jedna z nich je nepopiratelně suchá. Další má nějakou suchou větev v koruně a u dalších dvou se ukázalo, že žádný důvod pro jejich kácení není. Takže? Pokračujeme...


Václavské náměstí: osm lip, navržených na vykácení...


Zaslali jsme připomínky pro účely nového Lesního hospodářského plánu v našem lese pro období 2022- 2031

přidáno: 23. 7. 2021 8:26, autor: Zita Kazdová

Do 15. července 2021 bylo možné zaslat připomínky k připravovanému návrhu Lesní hospodářské péče (LHP) o Lesní hospodářský celek (LHC) Újezd nad Lesy pro období 2022 - 2031. LHC zahrnuje náš les v katastru Újezda a Klánovic.

Zpracování LHP bude provádět ING-FOREST s.r.o. z Dvora Králové nad Labem, s níž Lesy ČR dne 8. 7. 2020 uzavřely smlouvu č.j. SML-00104-2020-177.

Jakožto zainteresovaný spolek, který se o les stará již 15 let, jsme připomínky ve stanoveném termínu zaslali.

Klademe v nich důraz především na posílení mimohospodářských funkcí našeho lesa - ekologické, klimatické a rekreační. Z dalších bodů zmíním doporučení na omezení těžby dřeva v následující dekádě pouze na stromy napadené, umožnění přirozené obnovy lesa, podporu biologické rozmanitosti, ochranu flory a fauny našeho lesa a údržbu lesních cest.

Pokud je nám známo, tak z naší lokality kromě nás zaslal připomínky Klánovický les, z.s. a MČ Praha-Klánovice.

Zatím není jasné, jak bude příprava LHP dále pokračovat a zda bude ještě jedno kolo připomínek, už nad textem LHP.  Doufejme, že se to (včas) dozvíme.
Příprava Klánovické spojky sice není zcela zrušena, ale je zastavena

přidáno: 23. 7. 2021 8:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 27. 7. 2021 5:34 ]

V květnu jsme vyjádřili opatrnou naději, že záměr dálničního přivaděče mezi Klánovicemi a Šestajovicemi, tzv. Klánovická spojka, nemá tak bezproblémovou budoucnost a že jeho realizaci současná politická reperezentace Středočeského kraje podmiňuje zásadními okolnostmi - viz zpráva na našem webu Výstupy z veřejného projednání záměru Klánovická spojka

Po dvou měsících se postoj Středočeského kraje již zcela vyjasnil - viz článek v Otevřených novinách: Středočeši zastavují přípravu dopravní stavby Klánovická spojka. Pokračovat by mohla po dokončení Pražského okruhu a přeložky II/102, https://otevrenenoviny.cz/stredocesi-zastavuji-pripravu-dopravni-stavby-klanovicka-spojka-pokracovat-by-mohla-po-dokonceni-prazskeho-okruhu-a-prelozky-ii-102/

Děkujeme všem, kteří se do kausy Klánovická spojka zapojili - sami, nebo ve spolupráci se spolky Šestajovice pro život a Újezdský STROM, nebo ve spolupráci s MČ Praha-Klánovice. Potvrzuje se opět, jak naprosto klíčové a důležité je starat se o své okolí. Stojí to spoustu času, úsilí a nervů, ale jinak to zkrátka nejde.

Souhrnné informace k tématu najdete v Otevřených novinách v rubrice: Klánovická spojka.

Aktuality přináší též FB spolku Šestajovice pro život: https://www.facebook.com/sestajoviceprozivot/

Předchozí info na našem webu: Ve vyjádření EIA k záměru "Klánovická spojka" žádáme zamítnutí této stavbyBudou Jiráskovy duby památnou skupinou stromů?

přidáno: 23. 7. 2021 7:24, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 23. 7. 2021 7:25 ]

Není moc dobrých zpráv, zejména ne ve správních řízeních o životním prostředí. Ale čas od času se mezi nekonečnými žádostmi o kácení nebo o výjimky z ochrany, které vyřizuje Odbor ochrany prostředí na magistrátu, objeví bílá vrána.

Tou nejnovější bílou vránou je návrh na vyhlášení skupiny tří památných stromů  „Jiráskovy duby v Hodkovičkách“ .

S důvěrou, že záměr přinese větší ochranu třem nádherným dubům a celkově prospěje ochraně prosředí v Praze (zde konkrétně v Praze 4), jsme jako účastníci řízení za tento záměr poděkovali a podpořili jej.

Zda se nakonec Jiráskovy duby stanou památnou skupinkou stromů se dozvíme, jakmile celý proces doběhne. Rádi zde jeho výsledek doplníme.

Nejkrásnější Pytlomat je... ? TZ Ukliďme Česko po jarním úklidu a soutěži

přidáno: 15. 6. 2021 10:10, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 15. 6. 2021 10:13 ]

"Zakončili jsme jarní úklidovou sezónu akce Ukliďme Česko symbolicky vyhlášením výsledků fotosoutěže v kategorii Pytlomat, neboť ty se staly symbolem letošních "bezkontaktních" úklidových akcí.

Některé "designové" kousky stály opravdu za to a doufám potěší i vaše oko. Pokud ano, podělte se o ně prosím i s ostatními... :-)"


Tisková zpráva spolku Ukliďme Česko
ze dne 15.6. 2021


Česko zaplavily na jaře pytlomaty

O posledním březnovém víkendu proběhla hlavní vlna dobrovolnických úklidů akce Ukliďme Česko, uklízelo se však v průběhu celého jara. Fenoménem se v letošním roce staly tzv. pytlomaty, kterých zřídili organizátoři úklidů hned několik stovek. Jarní úklidová kampaň nyní vyvrcholila vyhlášením výsledků fotosoutěže o nejzajímavější pytlomat.

Naší přírodě (ale i městům a obcím) se o něco ulevilo díky desítkám tisíc dobrovolníků, kteří vyrazili uklízet nepořádek na 1765 místech po celé ČR. Jelikož většina akcí se konala v době přísných epidemiologických opatření, zřídili místní organizátoři úklidových akcí pytlomaty, u kterých si dobrovolníci mohli „bezkontaktně“ vyzvednout potřebné pytle a rukavice. Uklízet pak vyráželi individuálně, či v rodinném kruhu. Celkem vzniklo několik stovek pytlomatů, z nichž některé byly opravdu velmi originální a zaujaly desítky tisíc fanoušků na sociálních sítích.

Vyvrcholením jarní úklidové sezóny byla již tradiční fotosoutěž fotografií z úklidových akcí. Letos v kategoriích Děti, Kuriozita a nově i Pytlomat. V hlasování veřejnosti zvítězil pytlomat mateřské školky z obce Val s více než tisicovkou získaných lajků, bylo to však těsné a řada dalších, se kterými si jejich autoři/ky opravdu vyhráli, by zasloužila ocenění také. Ostatně posuďte sami, víc jak třicítku nejzajímavějších pytlomatů naleznete na facebooku Ukliďme Česko.

Přestože tento rok není ani pro akce typu Ukliďme Česko úplně jednoduchý, rozhodli jsme se jej jako Coca-Cola system podpořit. Spolupráce na tomto projektu podtrhuje, že cítíme plnou zodpovědnost za to, že odpadky, včetně plastových lahví, do přírody nepatří. Těší nás být zároveň partnerem fotografické soutěže v kategorii “Pytlomat” a podpořit tak radostnou tvořivost, která také k akci Ukliďme Česko patří,” říká Veronika Němcová, ředitelka komunikace a udržitelnosti Coca-Cola ČR/SR.

Ani ostatní dvě kategorie letošní fotosoutěže však nezůstaly pozadu a celkem se sešlo bezmála 500 soutěžních příspěvků. Účastníci úklidů opět nalezli neobvyklé a kuriozní odpadky jako akvárium, šicí stroj, nebo dokonce granát. Aktuálně probíhá hlasování veřejnosti o nejzajímavější kuriozitu.

Příští velký úklid pak plánují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko na třetí zářijový víkend (konkrétně sobotu 18. září), v rámci již 4. ročníku Celosvětového úklidového dne.


Kontakt pro další informace
Radek Janoušek
Spolek Ukliďme Česko

777 176 675
radek@uklidmecesko.cz


GALERIE PYTLOMATů: https://www.facebook.com/UklidmeCesko/posts/4165071416887642
Přejít na galerii Pytlomatů


Přejít nPřejít na galerii Pytlomatůa galerii Pytlomatů

Rekonstrukce Václaváku: lípy zůstanou na dožití, o osudu osmi z nich se ale vede správní řízení

přidáno: 24. 5. 2021 10:01, autor: Zita Kazdová

"Vedení Prahy zkraje (minulého) týdne vysvětlovalo navýšení nákladů na probíhající rekonstrukci spodní části Václavského náměstí. Vícenáklady prý vznikly zejména tím, že se město po odporu některých obyvatel rozhodlo nekácet stávající stromy, což vyvolalo nutnost upravit podzemní rozvody sítí. Jak zjistil server Pražský patriot, o osudu osmi stávajících lip ještě rozhodnuto není, takže jejich pokácení nelze vyloučit."

Celá informace Jana Puci na serveru Pražský patriot z 22. 5. 2021:
Na Václavském náměstí se mělo kácet 46 lip, k zemi šly jen tři. O osmi se právě rozhoduje: https://www.prazskypatriot.cz/na-vaclavskem-namesti-se-melo-kacet-46-lip-k-zemi-sly-jen-tri-o-osmi-se-prave-rozhoduje/

Spolek Újezdský STROM je účastníkem řízení o povolení kácení předmětných osmi lip na Václaváku. V současné době magistrát řeší odvolání proti rozhodnutí Prahy 1, která kácení povolila.

Výstupy z veřejného projednání záměru Klánovická spojka

přidáno: 24. 5. 2021 9:51, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 27. 7. 2021 5:42 ]

Připomínkování záměru Klánovická spojka bylo ukončeno veřejným projednáním.

Konalo se 19. května 2021 online a účastnilo se ho přibližně 40 sledujících.


Zpracovatel dokumentace v dotazech vysvětlil, proč "rychlá" varianta zprovoznění v roce 2025 není možná. V této variantě by totiž došlo k navýšení dopravní zátěže v ulici Slavětínská (Klánovice) a Revoluční (Šestajovice) cca o 40 procent, a to včetně nákladní dopravy. Přípustná by podle zpracovatelů byla pouze varianta, počítající s předchozím zprovozněním plánovaných dopravních staveb - přeložky I/12 a přeložky II/101. Harmonogram přípravy těchto staveb je však velmi nejistý. 

Dokumentaci Klánovické spojky nyní posoudí externí odborník. Na základě jím zpracovaného posouzení vydá Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí, zda je možné výstavbu povolit, případně za jakých podmínek.

Náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Mgr. Martin Kupka na projednávání oznámil, že ještě v květnu svolá dotčené organizace k jednání o budoucnosti této stavby. Dosavadní projednávání vyvolalo řadu otázek a nejasností. Základní je ta, zda má příprava stavby pokračovat. Starostka Klánovic tento postup podpořila.


Souhrnné informace najdete v Otevřených novinách v rubrice: Klánovická spojka.


Předchozí k tématu na našem webu: Ve vyjádření EIA k záměru "Klánovická spojka" žádáme zamítnutí této stavb


1-10 of 552