Aktuality


Oznámení o anketě k zástávce MHD Rápšovská a převodu diskuse do samostatné FB skupiny

přidáno: , autor: Michael Hartman   [ aktualizováno ]

Na základě posudku zajišteného péčí spolku se spolek Újezdský STROM domnívá, že stanice MHD Rápošovská je uzavřena bezdůvodně.  To, že je tedy stále zavřena, je politováníhodná situace, která je podle názoru spolku výsledkem nedostatečné komunikace a seznámení se rozhodovacích orgánů MČ s existjícími fakty.

K zrostředkování diskuse a osvětlení situace využívá spolek i facebookové (FB) medium. Na základě rekací vedení MČ (starosta Milan Samec, tajemnice ing. Šárka Zátková)  a mázání doplnění ze strany spolku byla spuštěna ve dvou FB skupinách anketa. V "Diskuzní skupina moderovaná úřadem MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy" a  "Újezd nad Lesy - místo pro život".  Ve skupině "Diskuzní skupina moderovaná úřadem MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy"  byla anketa zablokována a předseda okrašlovacího spolku jako osoba, která ji prezetovala, byl z facebookové skupiny vyloučen.  Anketa proběhla ve skupině "Újezd nad Lesy - místo pro život" diskuse proběhla a  12.10. 11:21 uplynul jeden stanovený týden na odpovědi.

Ukončená anketa k zástávce MHD Rápošovská ukázala, že bez zájmu MČ o řešení a bez skutečné diskuse o faktické situaci zastávky není pomoc s řešením ze strany občanské společnosti (spolky, diskutující občané, škola) reálná. Přesto má smysl shromáždit na jedno místo informace pro případně zájmce.

Na na základě požadavku administrátorů  "Újezd nad Lesy - místo pro život" jsme pro uspokojení zájemců o další diskusi, tj.zejména informační zdroje, založili samostatnou diskusní skupinu  Diskuse pro - otevření / proti - uzavření zastávky MHD Rápošovská spravovanou spolkem.


xxxxxxxxxxxxxxx

About - o anketě:

Anketa byla iniciována jako reakce na zablokování příspěvku předsedy spolku zvysvětlujícího aktuální stav v oficiální Facebookové skupině občanů MČ Praha 21 (moderované úřadem MČ).  Šlo o vysvětlení, odklaz na stránky znalců, vysvětlující rozdíl mezi komerčním posudkem s hranatým razítkem a znaleckým posudkem s kulatým razítkem se státním znakem (umožnujícím zastávku okamžitě otevřít). Blokování bylo již jednou provedeno s odkazem na skutečnost, že příspěvky nejsou pro členy skupiny, tj. občany MČ, smyluplné, a smysluplnost požadují psaná pravidla skupiny"

Otázky v anketě, zjišťující smylupnost diskuse, tj. podmínky pro další diskusi s MČ v ve foru moderovaném MČ byly následující:
 
A) Diskuse o tom, jak otevřít stanici MHD Rápošovská (směr Rohožník - škola) JE pro mne smysluplná
B) Diskuse o tom, jak otevřít stanici MHD Rápošovská (směr Rohožník - škola) pro mne NENÍ smysluplná

Ve skupině "Diskuzní skupina moderovaná úřadem MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy"  byla anketa zablokována a proběhla pouze ve skupině "Újezd nad Lesy - místo pro život".  Dne 12.10.2019 v  11:21 uplynul stanovený týden na odpovědi.
Shrnutí výsledku ve FB skupině  "Újezd nad Lesy - místo pro život" (1800 členů):

- 30 členů vidělo potenciání diskusi na tomto foru vedoucí k rychlému otevření zastávky MHD Rápošovská jako SMYSLUPLNOU
- 21 členů naopak odpovědělo, že taková diskue pro ně NENÍ smysluplná.(nemají zájem, aby se zastávka rychle otevřela nebo nevěří, že by o tom mělo cenu diskutovat)
- 1750 členů se nijak nevyjádřilo (anketu nečetli, daná problematika je nezajímá nebo nemají potřebu na anketu odpovídat...)

- jediný z hlasujících členů je zastupitelem (zatupitelkou) ZMČ (je příjemné, že zastupitelé mají zájem ověřit si fakta, ze kterých plyne, že zastávka by mohla - a vzhledem k váze soudem uznatelného posudku znalce i měla - být okamžitě otevřena. V nejrychleší varinatně by stačilo pouze přeorganizovat nebo odstranit některé zábrany. Což je otázka hodin. Horši bude obnovit službu ROPID.
- nikdo z hlasujících členů nebyl součástí vedení MČ (rada nebo starosta)

Anketa bohužel jednoznačně ukázala, že za daného způsobu komunikace a jednání ze strany MČ bude zastávka nadále uzavřena, a to i bezdůvodně a se zámerným vytvářením překážek.

xxxxxxxxxxxxxxx

About - o situaci:

V únoru letošního roku se okrašlovací a environmentálního spolek Újezdský STROM na podnět školy odvolal proti rozhodutí o kácení řady toplolů podél Masarykovy základní školy. Pražský Magistrát jako odvolací orgán dal spolku za pravdu, rozhodnutí o povolení kácení zrušil a nařídil žadateli náhradí výsadbu v prostorách školy. Současně také nařídil posouzení situace všech stromu jako stromořadí. V březnu 2019 MČ Praha 21 v reakci na rozhodnutí MHMP žádost o kácení stáhla.

V dubnu 2019 podlala MČ Praha 21 novou žádost a to na 33 stromů, přestože většina jich je dle aktuálního dostupného a soudem uznávaného znaleckého posudku zdravých a perspektivních. Zdůvodnění žadatele, které jsme opakovaně slyšeli z nejrůznějších prohlášení, je, že stromy jsou suché.

Spolek nechal vypracovat posudek a v slouadu s posudekm, toto rozporuje. Trvá na péči o stromy prožezáním, na odstranění několika suchýsch stromů a zachování zbytku perspektivního (a pro školu po přechodnou dobu vzrůstu nové výsadby klíčového) porostu.

Proti povolení kácet, vydanému MČ Praha 22, které však nerespektuje posudek s kulatým razítkem ani potřebu školy vyjádřenou zájmem na adekvání náhradní výsadbě (dopis požadující náhradní vzrostlé stromy kvůi ochraně mikroklimatu pro zachování provozuschopnosti atletického areálu a tím i ochraně nedávné investice do něj), podal v souladu se svým posláním environmentální a okrašlovací spolek Újezdský STROM odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy.

Věříme, že odvolací orgán rozhodne stejně jako v minulém případě správně na základě předložených skutečností, zejména soudně uznatelného posudku, vyvracjícího hypotézy ohledně stavu stromů (stromy jsou všechny suché, již se v létě nezazelenají, všechny jsou nebezpečné, topoly bílé se nikde ve městě nevyužívají). Současně jsme jako hlavní důvod odvolání upozornili na již sice přítomnou, avšak stále hrubě nedostatečnou (z hlediska funčnosti neřešící sitaci a potřeby atletického oválu po dobu možná více než desítky let - pokud a zda vůbec menší množství tzv. hodnotnějších stromů navrhoavné tlošuťky v kmeni 5cm někdy nahradí mhohem větší počet vykácených stromů s kmeny tloušťkou okolo 30cm).

Otázka zastávek s naší specializací nesouvisí, přesto jsme nabídli veřejnou pomoc, k jejíž realizaci je však potřeba, aby také vedení MČ argumenům naslouchalo a přijalo pomocnou ruku.

Spolek nechal na základě výberového řízení ze tří nabídek s nejlepším obovým doporučením v oboru bezpečnosti stromů a jejich údržby vypracovat posudek v ceně 14 tisíc Kč. aby mohla být zvolena optimální řešení včetně posouzení zastávky s ohledm na provozní bezpečnost. Posudek ukázal, že zastávka byla uzavřena bezdůvodně (z hlediska odborného) a svou vahou nabídl okamžitou možnost otevření, aniž by MČ hrozila právní rizika odpovědnosti za škody. Současně ukázal, jak mohou být naplněny zájmy Masarykovy základní školy (současná a budoucí funkce zeleně).

Újezdský STROM, Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části a okolí se zabývá ochranou přírody a krajiny od roku 2006. V letech 2006-2013 bojoval proti kácení Klánovického lesa kvůli golfu, kdy se také na základě podkladů odborníků učastnil řady správních řízení, nejprve na úřadě MČ Praha 21, poté Magistratu hl.m. Prahy a nakonec u Ministerstva životního prostředí, kde investor před vydáním negativního rozhodnutí pod tíhou odborných stanovisek renomovaných odborníků žádost o EIA stáhl.

Spolek se ročně účastní řady řízení, kde se přípomínkami či odvoláním podílíme na zlepšení projektů z pohledu životního prosředí. V Klánovicích se loni podařilo přimět investora rozsáhlejšího investičního projektu k podpisu trojstranné smlouvy s MČ o vysazení radnicí částí požadované vhodné nadstandardní náhradní vysadby, která zmenší dopad na životné prostředí úměrně velikosti investičního záměru. Výsledné řešení uvítal jak investor tak MČ. Životní prostředí je nám blízké a boj za něj nevzdáme.

Kompletní informace naleznete na stránkách spolku. Případné otázky je možné vzhledem k omezenému počtu zájemců diskutovat napřímo https://www.facebook.com/groups/2482306125149283/.

Je zde uvedeni i odkaz na jediný plnohodnotný posudek topolů:
- nejnovější
- jediný provedený ve vegetačním období (relevantní posouzení vitality)
- jediný soudně uznatelný (kulaté razítko se státním znakem) , nikoli běžný komerční posudek (hranaté razítko nebo bez razítka)
- umožňuje okamžité legálně podpřené otevření zastávky MHD Rápošovská u školy (směrem z Rohožníku do Prahy)

Cyklostezka Blatovská alej v září 2019

přidáno: 10. 10. 2019 0:35, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 10. 10. 2019 0:55 ]

Cyklostezka Blatovská alej byla dokončena a "otevřena" v prosinci 2018. Anabázi jejího vzniku jsme zaznamenali v časosběrném článku na našem webu: Blatovská alej: z polní cesty asfaltová cyklostezka. Anabáze 2014 - ??

Před samotnou stavbou proběhlo jak v Kolodějích, tak v Újezdě nad Lesy řízení o povolení kácení množství stromů a keřů, o které žádal investor, jímž byla Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK). Důvodem ke kácení bylo „Stavba se týká nové stezky pro chodce a cyklisty v šířce 3,0 m, v délce 765 m v prostoru stávající polní cesty mezi Újezdem nad Lesy a Kolodějemi.“ - podrobně včetně rozhodnutí viz výše uvedený odkaz.

Součástí rozhodnutí bylo uložení náhradní výsadby, která byla provedena v řádném termínu do konce roku 2018. Rozhodnutí zároveň ukládá investorovi: "Následná péče o dřeviny se stanovuje v maximální lhůtě, tedy na dobu 5 let." 

Zdokumentovali jsme stav výsadby a péče o zelené pásy v průběhu jara a léta, zde jsou poslední fotky ze září 2019, cestou z Koloděj do Újezda nad Lesy:Že stav zelených pásů neodpovídá ani vynaloženému úsilí (aby vůbec vznikly), ani očekávání uživatelů stezky, je patrné každému, kdo na stezku vkročí.

Záhadou také zůstávají "pásy pro koně", kvůli kterým se tolik kácelo...  kde jsou a proč mají koně od začátku vstup zakázán?

Na objasnění výše uvedeného jsme se zeptali TSK (investora) a odpověď zde zprostředkujeme, jakmile ji budeme mít.

Podle informací z Koloděj se stavem stezky v sousední MČ také zabývají a vyvolají jednání s TSK a Újezdem nad Lesy. Jaký bude výsledek? Předpokládáme, že o výsledku bude MČ Praha - Koloděje veřejnost informovat.

I tentokrát zakončíme tradičním obrázkem: "co na to Blatovská jabloň?"

Blatovská jabloň v září 2019
....?

ZK, září 2019

Topolová alej: odvolání Újezdského STROMu

přidáno: 2. 10. 2019 6:17, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 2. 10. 2019 6:18 ]

Na základě odborných konzultací se Újezdský STROM, účastník řízení o povolení kácení 33 alejových topolů podél školního plotu na ulici Starokolínská, v řádném termínu odvolal proti rozhodnutí zn. P22 10414/2019 OŽPD 01, kterým bylo povoleno vykácení celé aleje. Rozhodnutí je přílohou tohoto článku na našem webu:

Topolová alej: rozhodnutí a příspěvky MČ P21 během odvolací lhůty na obecním webu a v Újezdském zpravodaji

Naše odvolání je přílohou této stránky, níže uvádíme závěr dokumentu:


Informace zveřejňujeme chronologicky na tomto webu.

ZK 2.10.2019

Topolová alej: rozhodnutí a příspěvky MČ P21 během odvolací lhůty na obecním webu a v Újezdském zpravodaji

přidáno: 2. 10. 2019 6:04, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 2. 10. 2019 6:31 ]

Rozhodnutí zn. P22 10414/2019 OŢPD 01, které dne 16.9.2019, vydala MČ P22 Uhříněves - ÚMČ odbor životního prostředí a dopravy, s nabytím právní moci dne 1.10.2019. Rozhodnutí s přílohami je přílohou této stránky.

Během této doby, tedy před nabytím právní moci, vydala dne 23.9.2019 Rada MČ P21 (MČ P21 je žadatelem o skácení 33 alejových topolů) tiskové prohlášení, zveřejněné na oficiálních webových stránkách MČ P21:

Újezdský STROM jako účastník řízení na tuto TZ reagoval na svých webových stránkách: Reakce na tiskovou zprávu – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019

V Újezdském zpravodaji 10/2019, zveřejněném v pdf na obecním webu dne 26.10.2019, vydal prohlášení starosta Samec (ODS), které bylo následně zveřejněno samostatně dne 27.10.2019 na obecním webu:


V témže čísle radničních novin, KZ 10/2019, svůj názor k tématu zveřejnila též zastupitelka MUDr. Dastychová (ODS):


a Rada MČ zveřejnila následující informaci:

Dne 30.9.2019 se v řádném termínu a na základě odborných konzultací odvolal účastník Újezdský STROM. Naše odvolání zveřejňujeme v samostatném článku.Akce 72 hodin startuje již za deset dní: od 10. do 13.10.2019

přidáno: 1. 10. 2019 5:40, autor: Zita Kazdová

Akce 72 hodin, to jsou tři dny, kdy mladí lidé dají své srdce do projektů na pomoc druhým

„Z nějakého důvodu nedokážeme věřit, že pomáhat druhým může být i něco jiného než neradostná povinnost. Vědecká zjištění přitom ukazují, že poskytovat podporu často přináší člověku ještě větší pocit spokojenosti než ji dostávat,“ vysvětluje věhlasný americký psychiatr Bruce Perry.

Akci 72 hodin vnímáme jako ideální impulz pro mládež zakusit pocit spokojenosti z prospěchu svému okolí. Přesvědčují nás o tom ti, kteří se již osmým rokem do této akce zapojují a činí z ní největší dobrovolnický projekt pro děti a mládeže v ČR. Letos se tak stane ve dnech 10.–13. 10. 2019.

V předchozích sedmi letech dobrovolníci po celé ČR uspořádali 2870 projektů s více než 130 000 zapojených dobrovolníků.

Letošní, 8. ročník 72 hodin věnujeme ve značné míře tématu přírodního prostředí v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami. Za změnu chování k přírodě stávkují po celém světě mladí lidé, a jelikož je naše akce určena především jim, rozhodli jsme se je v jejich aktivitě také podpořit.

Priorita tématu klimatických změn neznamená, že dobrovolnické projekty můžou letos pomáhat jenom přírodě. Stejně důležité místo v našich srdcích mají projekty sociální. Velice náš těší jejich každoroční nárůst.

Kde všude po republice se bude pomáhat?

Po celé ČRZdroj: Česká rada dětí a mládeže

Oplanská a Druhanická - waterloo rok staré aleje v Újezdě nad Lesy

přidáno: 1. 10. 2019 5:27, autor: Zita Kazdová   [ Aktualizováno 5. 10. 2019 1:27 uživatelem správce Webu ]

V prosinci 2018 jsme na tomto webu zrekapitulovali správní řízení na vykácení prakticky všech dřevin v ulici Oplanská, o něž žádala MČ P21. Též rekonstrukci této ulice, provedenou výsadbu alejových listnáčů a chybějící značení pro páteřní cyklostezku. Viz záznam z 21.12.2018: Rekonstrukce ulice Oplanská 2017-2018. Cyklostezka A50/500?Jaro 2019 odhalilo tragedii nově vysazených stromů: 10 z 30 v Oplanské je suchých, část zbylých neprospívajících, s viditelně drobným a řídkým olistěním a defekty v korunkách.


V poměru uschlých k nově vysazeným stromům je na tom ještě hůř hřiště na rohu Druhanické a Oplanské, kde je sedm stromů zcela suchých a dva usychající.Waterloo nové výsadby v režii MČ P21. Bohužel.

Na tento stav v sloupku zastupitelů v Újezdském zpravodaji 10/2019 upozornil zastupitel Otevřeného Újezda a člen spolku Újezdský STROM RNDr. Pavel Roušar:Obáváme se, že reakcí na zveřejnění názoru člena spolku, na to, co vidí všichni, totiž že "král je nahý" je místo ocenění upozornění na reálný problém tlak MČ P21 omezit svobodný prostor pro vyjádření zastupitelů  - viz ON: https://otevrenenoviny.cz/anketa-ke-sloupkum-zastupitelu/
Waterloo Újezda nad Lesy, vedeného ANO/ODS...

Všem zastupitelům, kteří se staví proti omezení svobodného prostoru k vyjadřování k problémům životního prostředí děkujeme, ostatní prosíme o důkladné zvážení důsledků umlčování podnětů veřejnosti. Omezit svobodný prostor pro vyjádřování je dle názoru spolku špatný krok pro rozvoj občanské společnosti, jejíž prospěch je mezi cíli sdružení. Omezovnání neprospěje ani péči o životní prostředí.


AKTUALIZACE
sdělení tajemnice ÚMČ P21 k uschlým stromkům v Oplanské/Druhanické v Újezdském zpravodaji 10/2019:


Reakce na tiskovou zprávu – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019

přidáno: 26. 9. 2019 6:27, autor: správce Webu   [ Aktualizováno 2. 10. 2019 0:13 uživatelem Zita Kazdová ]

Újezdský STROM reaguje na prohlášení MČ Praha 21 „Tisková zpráva – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019.

Existuje posudek s kulatým razítkem, sponzorovaný spolkem, že žádný strom není havarijní a jen několik topolů (celkem 3) je třeba častěji (1-2x do roka) kontrolovat a údržbou sanovat.
Úzavření zastávky je tedy podle názoru spolku od chvíle seznámení s jediným existujícím posudkem s kulatým razítkem, který nechal pro MČ spolek na alej vypracovat, vpodstatě neodůvodněné, mařící investici MČ do vybudování zastávky, zbytečně bránící plnému využití služeb ROPID a nadřazuje osobní názor nad právně podložený odborný nález znalce (znalecká soudní doložka v oboru bezpečnosti dřevin).

Oznámení MČ publikované dne 4.3.2019 na webovách stránkách obce o provedení bezpečnostní údržby topolů u zastávky předseda spolku v komunikaci se starostou MČ ocenil. Není tedy pravdou, že by spolek měl negativní přístup k aktivitám obce, jak se v komunikaci některých představitelů MČ objevuje. Později bylo bohužel rozhodnutí o údržbě zrušeno a zastávka Rápošovská uzavřena, neboť provedení údržby dřevin, a tedy udržení zastávky v provozu, nepovažuje MČ za účelné a hospodárné (vysvětlení místostarotstky ing. Kopecké na jednáni ZMČ dne 2.3.2019), neboť tyto dřeviny nechce MČ udržovat, ale jako nehodnotné a havarijní (termín užitý tajemnicí úřadu v aktualitě ze dne 13.8.2019 ) vykácet. Tento stav posudek se znaleckou doložkou a kulatým razítkem vyvrátíl.

Odmítáme proto, aby byl průběh řízení o kácení topolů spojován s uzavřením/otevřením zastávky.

Odmítáme také jako v právním státě nevhodné, aby bylo ekonomickým tlakem na provádění/neprovádění udržby zabraňováno řádnému průběhu řízení, jehož výsledkem má být ze zákona co nejlepší řešení s ohledem na životní prostředí pro celou MČ i hlavního uživatele stromořadí - areál školy a to zejména v době klimatických změn způsobených neodpovědnou činností člověka.

Organizace, které se věcí odborně zabývají mají ze zákona práva se na řízeních podílet a nemělo by být do nich zasahováno. Řádná řízení vyžadují čas, odbornou péči a kvalitní diskusi. Je s podivem, že jediný relevantní posudek dřevin ve vegetačním období ve prospěch MČ musel zaplatit sám spolek, a to na neoficiální podnět odboru životního prostředí MČ, která ho sama po opakovaných výzvách odmítla zadat.

Požadavek na relevantní posouzení a plán řešení trvá již od prosince roku 2017, kdy se spolek svým členem účastnil jednání Komise životního prostředí pod vedením radní za životní prostředí RNDr. Jitky Jenšovské, na téma revitalizace školní zeleně.

Skutečnost, že jsou členové spolku střídavě vylučováni z komise životního prostředí, kdykoli se na radnici MČ Praha 21 objeví členové místní strany ANO (2014-2016, 2018 – 2019) je smunou vizitkou, že se věc ochrany životního prostředí mění pro některá uskupení v předmět politického boje. Politizaci komisí a orgánů obce místo oceňování zkušeností a odbornosti spolek odmítá a považuje za krajně neštastnou.

Odmítáme také spojování činnosti zájmových organizací s politikou jen proto, že někteří členové jsou nebo byli politicky aktivní. Takovéto kádrování nepatří do demokratické ani občanské společnosti, jejíž rozvoj okrašlovací spolek jako nepolitická zájmová organizace dle svých stanov podporuje.

Spolek si k rozhodnutí odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 22 ze dne 16.9.2019, ve znění po jeho opravě ze dne 25.9.2019, vyžádal v něm odkazované materiály. Po seznámení a odborné konzultaci výbor spolku rozhodne, jak bude ve snaze o zkvaliňování rozhodování orgánů státní správy ve prospěch životního prostředí MČ a školy (její písemné stanovisko nebylo uspokojeno) pokračovat.Újezdský STROM,
výkonný výbor

----- Často kladené otázky a odpovědi -----

Otázka:

Ke zprávě o prohlášení MČ mám dotaz, proč uvádíte. že zpráva znalce žádný strom nepovažuje za havarijní, ale min. 3 jsou celé léto suché a každý to vidí?

Odpověď:

Abychom problematiku lépe pochopili, je třeba znát, že metodika hodnocení používá tzv. stupně stability.  Ty jsou popsány na straně 3 posudku, který jsme již dřive celý zveřejnili. Zjednodušeně, všechny suché stromy nemusí být nebezpečné a i zelený strom může být havarijní.

Pokud se například konkrétně bavíme o cestě k co nejrychlejšímu otevření zastávky, je relevantní, zda jsou například některé stromy havarijní. Metodika posuzuje riziko působené stromy na základě pozorovatelných defektů, infikace kmene, dutin či trhlin i korunové části. Na straně 3 posudku je škála, kde Stabilita = riziko ohrožení. Havarjní stromy mají stupeň 5, rizkové 4.  Žádné takové mezi školími toply nejsou (viz tabulka, seznam a hodnocení všech stromů).

To, co lidé vidí suché, jsou stromy stpuně 3. Takové topoly jsou ze 33 posuzovaných stromů tři. Podle popisu klasifikace jde o významější narušení stability stromu, nutná častá kontrola 1 - 2 x ročne, příp. sanace.

Jsou to stromy 13,16,18. Protože od posudku uplynula nějaká doba, je rozhodně třeba tyto stromy před otevřením prohlédnout a případně sanovat. Strom 16 má od léta odlomenou korunu, zaklíněnou ve stromě 17, který má suchý vrchol (dle posudku) a je doporučen v horizontu 5 let ke káceni. Jeho stabiita je 2 - mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování).

Stromy 1-12, které jsou pro provoz školy a atletického oddílu nejdůležitější, mají naopak stabilitu 1, tedy nejlepší na škále 1-5. Fyziologické stáří mladého jedince dorůstajícího rozměrů dospělého jedince, dobrou perspektivu, vitalitu výbornou až mírně sníženou, zdravotní stav výborný až dobrý. Za jejich zachování a postupnou, nikoli skokovou náhradu, tj. zachování mikroklimatu v zájmu školy, bojujeme.

K suchým nebo prosychajícím jedincům je uvedeno vyjádření v popisu v tabulce posudku. Posudek obsahuje kromě 3 zmíněných stromů se stabilitou na stupni 3 také 9 dalších méně vitálních stromů, které doporučuje znalec v intervalu 5 let skácet. Spolek toto konstatování plně respektuje. Nebránil by kácení v kterékoli době dle volby MČ.

Všechny stromy by měly mít v intervalu 5 let opakované bezpečností řezy. Péče by se měla pravidelně provádět i u nově vysazovaných stromů.


Tisková zpráva Rady MČ P21, zveřejněná dne 23.9.2019 na webovách stránkách MČ P21:


Ukliďme Česko 21.9.2019 - uklidili jsme cestu k nádraží Lesní Galerií

přidáno: 23. 9. 2019 2:51, autor: Michael Hartman   [ aktualizováno 23. 9. 2019 6:56 ]

Registrovaná úklidová akce 24076.
Úklid a dobrovolnické odstranění pařezu v cestě na základě předchozího souhlasu místní lesní správy.
Detailní informace a report akce:  https://www.uklidmecesko.cz/event/24076
Zapojte se do podzimního úklidu 2019

přidáno: 6. 9. 2019 6:43, autor: Zita Kazdová


Podzimní "Ukliďme!" Hlavní den je sobota 21.9.2019

přidáno: 6. 9. 2019 6:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 6. 9. 2019 6:08 ]

Vážení a milí,
Ukliďme svět, ukliďme Česko Vás opět zve na pomoc našemu životnímu prostředí a zejména na pomoc s uzdravením alespoň části společnosti, která ještě v dnešní době vyváží odpadky do přírody, nechává si upadnout od ruky tu obal od sušenky, tu vlhčený ubrousek nebo nedopalek.

Jděme i tentokrát příkladem společně s dalšími dobrovolníky ze 150-ti států celého světa. V sobotu 21. září (World Cleanup Day a Clean Up The World Weekend) ukažme, že nám záleží na naší planetě a naší budoucnosti.

Každý kousek se počítá, protože žádný se sám neuklidí. Budeme poctěni, když najdete opět čas a chuť a přidáte se k akci, která inspiruje u nás i po celém světě.

Pojďte do toho s námi i tentokrát a zaregistrujte se na podzimní termín: www.UklidmeCesko.cz/zapojitse/organizator/

Úklidové pomůcky

  • pro ty, kterým se nepodaří znovu použít pomůcky z minulého úklidu, máme i tentokrát něco materiálu na rozdání. Podmínkou je ovšem vyplněný report z poslední akce, ať víme, že je materiál využívaný.
  • Vyplňovat žádosti o úklidové pomůcky můžete již nyní (formulář najdete po přihlášení organizátora v záložce "Balíček s materiálem"). Své žádosti prosím vyplňte do 7. září - následující týden bude probíhat samotná rozesílka.

Veškeré další informace a novinky najdete na našem webu www.UklidmeCesko.cz a na facebooku.

Nejčastější dotazy a odpovědi najdete v sekci FAQ nebo se zeptejte přímo mně, ráda poradím, vysvětlím.

Mějte krásný zbytek léta!

Za tým Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Katka Landová
koordinátorka organizátorů a dobrovolníků

katka@uklidmecesko.cz
tel: 773 198 015
(pracovní dny 9-17 hod.)
Český svaz ochránců přírody a Ukliďme Česko z.s.

Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko
Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko
Web: http://www.uklidmecesko.cz
https://youtu.be/LKCj_j_QWKs

Generálním partnerem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019 je
Nadační fond VEOLIA

Hlavním partnerem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019 je
Komerční banka, a.s.

Partnery akce jsou:
ŠKODA AUTO a.s.
Penny Market s.r.o.

EKO-KOM, a.s.
Lesy České republiky, s. p.

Za podpory
Ministerstva životního prostředí
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí


1-10 of 488