Aktuality

Páté sázení dubů v Klánovickém lese s Mary Kay

přidáno: , autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno ]

Pátá brigáda na sázení stromků s firemními dobrovolníky z Mary Kay ve čtvrtek 19.10.2017 proběhla úspěšně a v dobré pohodě, jako ostatně i v minulých ročnících. Obohacením byla beseda o udržitelné cirkulární ekonomice. Užitečný a příjemně strávený den v Klánovickém lese je výsledkem spolupráce spolku Újezdský STROM, Lesů ČR, Lesů hl.m.Prahy a Mary Kay - firemního dobrovolnictví.

Ranní mlhu a chlad vystřídal proměnlivý a poměrně teplý pracovní den, v němž se sešlo okolo čtyřiceti brigádníků - s převahou půvabných žen a dívek - a tři pejsci. Místo, dohodnuté s Lesy ČR, bylo tentokrát půl hodiny pěší chůze od nádraží, ale o to pěknější. Ačkoli jsme pracovali v Klánovickém lese za tratí na "klánovické straně", podle katastru jsme neopustili Újezd nad Lesy. Pracovité brigádnice a brigádníci vysadili dalších 300 dubů a opravili starou oplocenku, takže může dále sloužit a chránit nově vysazené stromečky.

Jako v minulých ročnících jsme měli zapůjčené profesionální sekeromotyky od Lesů hl.m.Prahy od Ing. Juřičkové ze Střediska ekologické výchovy, kladiva a sekyrky na opravu plocenky jsme dodali ze svých domácností.

Pracovní četu měl jako vždy na starosti Michael Hartman s panem revírním Sedláčkem. Lucie Růžičková a Zita Kazdová se staraly o zázemí. Aby vše klaplo, bylo práce "v zákulisí" tentokrát kvůli sérii infarktových situací tolik ( například plně naložené auto s věcmi na brigádu před plánovaným odjezdem na sraz ani neškytlo), že oplocenku s novými stromečky si pořádně prohlédneme až na fotkách, které dorazí od brigádnic :-).

Práce bylo tak akorát a šla všem od ruky. Ranní čaj, kafe a nedostižné kollingerovské koblížky, stejně jako opékání buřtů po práci (na přenosném ohništi pod dohledem pana revírního) se stalo pravidlem.

Vítaným obohacením byla krátká beseda o cirkulární ekonomice. Nedejte se zastrašit odborným termínem - jedná se o šetrné a udržitelné hospodaření, opětovné využívání surovin a jejich recyklaci i o nakupování s rozmyslem  - z domácích zdrojů a bez zbytečných obalů. Do cirulární ekonomiky se tak může zapojit úplně každý v běžném životě. Sl. Laura Mitroliosová ze spolku Institut cirkulární ekonomiky (www.incien.org), která "lesní besedu" vedla, se pak s námi zapojila do práce a bylo to moc fajn.

Poděkování posíláme všem zúčastněným a těšíme se na další společné akce.

PS: o sázení stromečků napsal též lokální magazin Náš REGION dne 19.9.2017: http://nasregion.cz/sever/v-plicich-prahy-vyrostou-nove-stromecky-pravidelny-uklid-pomaha


Brigáda s DHL na Jižní spojce v sobotu 14.10.2017

přidáno: 17. 10. 2017 5:12, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 10. 2017 5:31 ]

Zářivé babí léto v sobotu 14.10.2017 bylo ideální pro pobyt a pohyb v přírodě. Oboje jsme naplnili při brigádě na údržbu pěší cesty s ovocnou alejí "Jižní spojka" v Újezdě nad Lesy.

Jižní spojka 14.10.2017 ráno                                                                           Jižní spojka 14.10.2017 v poledne :-)

Brigádu upořádal spolek Újezdský STROM s firemními dobrovolníky DHL. V rámci společenské odpovědnosti "Go Green" pracovali na Jižní spojce dospěláci z oddělení IT podpory globálních aplikací, které zajištují světovou kontejnerovou přepravu, a s sebou přivedli i děti.  Akce se stala součástí podzimní vlny Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 a má registrační  číslo 15954.


V počtu dvaadvaceti velkých i malých brigádníků jsme posekali trávu a kopřivy v zelených pásech okolo "Jižní spojky", která vede po pozemcích MČ Praha 21 a byla založena jako grantový projekt z dotace Hl.m.Prahy v období 2014/ 2015 - závěrečná zpráva projektu viz: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jiznispojka-granthlmprahy20142015zdarneukoncenk31122015
...zkontrolovali jsme a opravili kotvení stromků, včetně ořezání výmladků:...a uklidili jsme odpadky a odpad jsme vytřídili - plasty do obecního kontejneru, dva pytle směsného odpadu do vlastní popelnice -
cestu pohrabali a vystříhali přerůstající větvičky:


Závěrečné opékání buřtů, ale i úvodní pochutnání na kollingerovských koblížkách bylo odměnou za odvedenou práci :-)Bylo to prima a za tři hodiny se nám podařilo upravit celou půlkilometrovou Jižní spojku.
Děkujeme Petru Bílkovi a dobrovolníkům z DHL a těšíme se na pokračující spolupráci!
ZK, 14.10.2017


 

Příběh kolodějských topolů (prozatím) s dobrým koncem

přidáno: 11. 10. 2017 3:30, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 10. 2017 2:50 ]

Rádi píšeme příběhy s dobrým koncem. Jeden z nich se prozatím uzavírá v Praze 9 - Kolodějích. Ve hře bylo vykácení 27 vzrostlých listnáčů, tvořících topolovou alej na JV hranici městské části. Díky úsilí občanů, kteří si za poslední rok kvůli topolům užili nemalé ústrky a osočování, se kolodějská radnice posunula od snahy stromy vykácet bez stanovení náhrady, k odbornému a léta zanedbávanému ošetření jejich korun a postupné obnově aleje. Co této nadějné zprávě z Koloděj předcházelo? Zde jsou některé důležité momenty "případu kolodějských topolů", řazené proti směru času, od dobrého konce k dramatickému začátku...

říjen 2017

Kolodějské noviny_červenec -říjen 2017:
červen 2017

Nadřízený orgán MHMP přezkoumal Rozhodnutí MČ Praha - Koloděje o kácení topolové aleje z r. 2016 a došel k závěru, že toto rozhodnutí bylo vydáno ve zjevném rozporu s právními předpisy. Toto rozhodnutí tedy zrušil a vrátil do Koloděj k novému projednání, dopis 7.6.2017:

Kolodějské noviny_duben-červen 2017:

březen 2017

Vyjádření kolodějské starostky a místostarosty Vl.Mužíka (TOP 09) na oficiálním webu TOP 09 o ekoterorismu v souvislosti s aktivitou občanů, žádajících řádné správní řízení k topolové aleji ze dne 27.3.2017:


Závěr šetření České inspekce životního prostředí v případu topolové aleje v Kolodějích, dopis z 13.3 2017:


Kolodějské noviny_leden - březen 2017:únor 2017

Odpověď MČ Praha - Koloděje dne 28.2.2017 na žádost o informace k řízení, týkající se topolové aleje, dle paragrafu 106:
Nadřízený orgán MHMP žádá MČ Praha - Koloděje o vydání spisu (řízení ke kácení v r. 2016) k přezkoumání. Dopis 23.2.2017:
Deník Metro dne 20.2.2017 píše o případu kolodějských topolů:
leden 2017

Z veřejné zakázky na provedení kácení se občané mimoděk dozvídají o plánu MČ Praha - Koloděje vykácet alej topolů podél plotu kolodějského fotbalového hřiště. Topolová alej tvoří krajinnou dominantu Koloděj zvláště z pohledu od Skalek (Sibřiny a Újezda nad Lesy). Tři největší stromy už padly v minulém roce, zůstaly po nich obrovské pařezy a ležící kmeny bez viditelných známek napadení či jiného poškození.Rychle začínají spolupracovat občané a spolky Zažít SPOLU, Spolek přátel Koloděj a Újezdský STROM a dotazují se, zda MČ Praha - Koloděje vedla řádné správní řízení ke kácení této krajinné dominanty, s jakým výsledkem a s jakou uloženou náhradní výsadbou. Protože panují oprávněné obavy o způsobu vedení řízení a tedy i o jeho výsledku, obracejí se občané zároveň na MČ Praha - Koloděje, na MHMP a na Českou inspekci životního prostředí. Příběh kolodějských topolů a lidí, kteří se o ně zajímají, začíná...

Topolová alej Koloděje, únor 2017


Takže? Má to cenu!
Zajímejte se a starejte se o stromy ve svém okolí, aby vám nezmizely před očima!!


Posudek EIA na přeložku I/12. Vypořádání připomínek Újezdského STROMu

přidáno: 10. 10. 2017 8:45, autor: Zita Kazdová

Celý posudek, včetně vypořádání přípomínek správních celků a organizací a veřejnosti
a včetně příloh, je ke stažení na stránkách CENIA pod kódem MZP473  ZDE.

Vypořádání připomínek, zaslaných spolkem Újezdský STROM:Návrh souhlasného stanoviska MŽP a podmínek pro fázi příprav a realizace je přílohou této stránky.

Beseda STUŽ "Natura 2000" v úterý 3.10.2017

přidáno: 25. 9. 2017 9:28, autor: Zita Kazdová


Úklid Lesní galerie s Ukliďme svět a Česko 23.9.2017

přidáno: 25. 9. 2017 8:18, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno ]

"Velkou brigádu" na tradiční úklid Klánovického lesa v celonárodní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko pořádal Újezdský STROM letos na jaře, viz: XVIII. úklid s Újezdským STROMem v sobotu 8.4.2017
Podzimní termín kampaně byl stanoven na sobotu 23.9.2017. Újezdský STROM se zapojil opět jako mediální partner i jako "uklízeč".

Poklidili jsme úsek frekventované cesty naším lesem k vlakovému nádraží a na místech, ze kterých zmizely odpadkové koše, jsme umístili odpadkové pytle - viz foto níže.

 Na nejvíce frekventovaných stanovištích č. 1, 2 a 3, hned pod Čentickou ulicí s Masarykovou ZŠ, Multihřištěm a fotbalovým hřištěm, jsme doplnili a vyměnili ukradené a zcela zničené - již několikáté - náhradní cedule, viz foto níže.


Díky všímavosti sousedů se nám podařilo zachránit tabule a cedule ze stanovišť č. 7 a 8 na trase naučné stezky Lesní galerie I. Vandalové je na jaře komplet odlomili z kovových patek a pohodili do lesa. Dřevěné tabule (nosníky) jsme opravili a plastové cedule vyčistili a instalovali zpět na naučnou stezku LG I - viz foto níže.


Stanoviště č. 7 a 8 tak potkal lepší osud než č. 22, 23 a 24. Z těchto míst byly tabule nejenom vylámány, ale kompletně rozlámány a použity jako "stavební materiál" jakéhosi bunkru v lese, stranou lesních cest. Devastaci naučné stezky jsme jako vlastník zdokumentovali a ohlásili Policii ČR , viz: Výsledky kontroly LG v Klánovickém lese v roce 2017

Případ byl (opět) odložen... Dlouhodobá a široká protivandalská kampaň obce, školy, policie, zpravodaje a spolků, kterou jsme vloni iniciovali a snažili se projednávat s paní Molínovou - tehdejší vedoucí Odboru školství, kultury a MA našeho úřadu jako koordinátorkou - aniž byla domluvena a zahájena, nabrala roční zpoždění... Nevadí. Megajouly energie a desítky hodin práce, kterou jsme do snahy o nápravu vložili, jistě nepřijde nazmar :-)

Část zdevastované LG I letos prokoukla až před orientačním během v Týdnu zdraví v Újezdě nad Lesy v září 2017, kdy si výrobce cedulí a náš smluvní partner pozval na pomoc s vyčištěním své přátele. Další část jsme nyní opravili a vyčistili sami při podzimní brigádě Ukliďme svět a Česko v sobotu 23.9.2017.

Chuť pomoci vyčistit cedule, které přinášejí informaci o našem lese prostřednictvím obrázků od újezdských školáků a básniček paní Lucie Černé, se snad konečně rozšíří i mezi újezdskou veřejnost. Doufejme, že časem pomine i lhostejnost vůči vandalismu ve veřejném prostoru, která naši městskou část dlouhodobě ochromuje.

Lesní galerie I a II, na jejichž 90 naučných tabulí s cedulemi  a ostatním mobiliářem získal dotaci, pořídil a instaloval spolek Újezdský STROM ve spolupráci s MČ Praha 21, Masarykovou ZŠ, Lesy ČR a Ministerstvem životního prostředí, je možná mírkou hladiny vandalismu v Újezdě nad Lesy...

V podzimní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 dostala brigáda Újezdského STROMu dne 23.9.2017 registrační číslo 15953.

ZK, 25.9.2017


AKTUALIZACE:
Tématu vandalství na stezkách LG v Klánovickém lese se věnoval i lokální magazín Náš REGION. Článek ze 17.10.2017: http://nasregion.cz/sever/naucne-stezky-v-klanovickem-lese-nici-vandalove


Sobota 23.9.2017 - hlavní den podzimní kampaně Ukliďme svět a Česko 2017

přidáno: 22. 9. 2017 0:14, autor: Zita Kazdová

"Tuto sobotu 23. září vyvrcholí podzimní etapa celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci na 120 místech po celé republice opět uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Dvacítka úklidů již v září proběhla a dalších 70 akcí se chystá v pozdějších termínech."


Den bez aut v Újezdě nad Lesy, pátek 22.9.2017

přidáno: 22. 9. 2017 0:09, autor: Zita Kazdová

"K Magistrátu hl. města Prahy, zaměstnancům ÚMČ Praha 21 se přidají žáci, rodiče a pedagogové Masarykovy ZŠ. Kdo může, půjde pěšky, přijede na kole, koloběžce, nebo použije MHD a školní autobus."
Celá informace na webu MZŠ: http://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=798&ref=blog&ids=638

Den bez aut je součástí Evropského týdne mobility.

Informace, pozvánky a články najdete v Otevřených novinách
pod štítkem Evropský týden mobility.


Podzimní kampaň "Ukliďme svět, ukliďme Česko" 2017

přidáno: 4. 9. 2017 1:08, autor: Zita Kazdová


Pozvání STUŽ na předvolební debatu. Jak se politici vypořádají s udržitelností?

přidáno: 2. 9. 2017 3:10, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 8. 9. 2017 0:59 ]

AKTUALIZACE:
záznam z  předvolební besedy STUŽ se zástupci partají 5.9.2017

https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1322

XXXX

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na předvolební diskusi na téma
POLITICKÉ STRANY A PROSAZOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
aneb Jak si představují zástupci politických stran udržitelnou budoucnost České republiky?
která se koná  v úterý 5. září 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin
v budově ČSVTS, místnost č. 319. Novotného lávka 5, P1.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s koalicí platforem nevládních organizací Měj se k světu (http://mejseksvetu.cz/) a asociací nevládních organizací Zelený kruh (www.zelenykruh.cz) pořádá předvolební diskusi s představiteli politických stran, kandidujících v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Byli pozváni zástupci následujících devíti politických stran: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, STAN, TOP09, Zelení.

Na úvod kolegové ze Zeleného kruhu představí svou analýzu přístupu vlády a parlamentu k ekologické politice v tomto volebním období 2013-2017 a klíčové otázky k řešení pro příští vládu.

Následně se budeme politiků ptát, zda podporují směřování ČR k udržitelnému rozvoji pomocí Strategického rámce Česká republika 2030, přijatého vládou ČR, anebo zda by chtěli jít jinou cestou. Aby nebyla diskuse jen v obecné rovině, budeme se zajímat, co jejich strany již prosadily pro udržitelný rozvoj, v souvislosti s klimatickými změnami nás bude zajímat, jaká opatření navrhují pro zmírňování resp. přizpůsobení těmto změnám, a které z Cílů udržitelného rozvoje OSN považuje jejich strana za nejdůležitější. Zajímavé budou odpovědi, jaký je postoj politických stran k účasti veřejnosti na rozhodovacích a strategických procesech.

Diskusi bude moderovat moderátor a herec Petr Vacek a jednotlivé strany budou v panelu reprezentovat:

• ANO2011 - panelista dosud nejmenován,
• ČSSD - Petr Petržílek, environmentální poradce,
• KDU-ČSL - Jitka Seitlová - senátorka,
• KSČM - Marie Pěnčíková – poslankyně a stínová ministryně KSČM pro ŽP,
• ODS – pravděpodobně Filip Humplík – předseda pražské organizace,
• Piráti – Dana Balcarová – garantka programu pro životní prostředí,
• STAN – Jan Farský – poslanec, lídr kandidátky STAN v Praze,
• TOP09 – Tomáš Tesař – volební manažer TOP09,
• Zelení – Petr Kutílek – místopředseda strany Zelení.

Zástupci dalších pozvaných stran jsou doposud v jednání (aktuální složení panelu hledejte na www.stuz.cz),

BONUS:
Na diskusi téměř navazuje od 18.30 v Kině Pilotů (Donská 19, Praha 10, zastávka tram Krymská) akce našich kolegů z Transparency International ČR, týkající se strategií v politických kampaních, na kterou jsou všichni taktéž zváni.
Komponovaný večer začne debatou s Josefem Šlerkou (NFNZ), Erikem Bestem (FleetSheet) a Petrem Vymětalem (VŠEM) o proměnách politických přesvědčovacích strategií v posledních letech. A po debatě se můžete těšit z potravy pro tělo i ducha: pohoštění si můžete vychutnat při sledování amerického politického dramatu Den zrady (Ides of March, 2011). Moderuje David Ondráčka (TI-ČR.)

VSTUP VOLNÝ

www.stuz.cz

1-10 of 317