Aktuality


Uklízejme jako vždycky - každý sám při procházce. Ukliďme 2020

přidáno: 1. 4. 2020 3:24, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 1. 4. 2020 3:40 ]

Újezdský STROM respektuje nařízení během pandemie COVID-19.
Respektuje i odvolání hromadných úklidů v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020.

Zároveň jako vždy vybízí každého k individuální péči o veřejný prostor, včetně posbírání odpadků a nepořádku při procházkách - sami nebo s rodinou.

Do vlastní popelnice se pytel obecního bince jistě vejde, tříděný odpad funguje, viz: https://otevrenenoviny.cz/komunalni-odpad-v-praze-prodlouzeni-stavajicich-opatreni/

Je příjemné užít si uklízení ve společnosti ostatních, je moc fajn dát si po práci buřty a pivo, ale - není to bezpodmínečně nutné. Náš les bez hromadných akcí uklízejí členové STROMu od doby, kdy se sem kdo z nás přistěhoval. Ještě před a také paralelně s organizovanými brigádami. A stejně se chovají i naši sousedé. Díky všem za tuto normální péči o místo, kde žijeme!

Újezdský STROM
březen 2020POZOR! kampaň Ukliďme 2000 formou hromadných akcí se posunuje na podzim

přidáno: 17. 3. 2020 1:28, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 3. 2020 1:29 ]

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ale až na podzim…

Organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko s politováním oznamují, že úklidové akce naplánované na letošní jaro se z důvodu vyhlášení karantény nemohou v plánovaném rozsahu uskutečnit. Až krize pomine, zdravotní vycházka do přírody přijde vhod a sebrat pár odpadků cestou lze vždycky…

Z TZ ze dne 16.3.2020, celá zpráva v příloze této stránky


 Základní a aktualizované informace z našeho okolí, z České republiky a ze světa
v souvislosti s epidemií a posléze pandemií COVID-19
přinášejí Otevřené noviny pod štítkem
Epidemie-pandemie-koronavirus.


Ukliďme svět, Česko a Klánovický les v sobotu 4. 4. 2020

přidáno: 11. 3. 2020 14:41, autor: Zita Kazdová
Ukliďme 2020 a Újezdský STROM pro Újezdský zpravodaj 3/2020

přidáno: 11. 3. 2020 14:35, autor: Zita Kazdová


Ukliďme 2020!

přidáno: 11. 3. 2020 14:24, autor: Zita Kazdová

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020

Hlavní jarní úklidový den: 4. dubna 2020

Hlavní podzimní úklidový den: 19. září 2020


Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.Rok 2019 s ARNIKOU. Děkujeme!

přidáno: 22. 1. 2020 5:44, autor: Zita Kazdová

"Jaký byl rok 2019 pohledem kampaně Praha – město pro život? "


Metropolitní plán

Proměna vedení radnice na konci roku 2018 přinesla turbulentní změny. Postupně loni dohasínala bouřlivá debata kolem připomínek k Metropolitnímu plánu, který se dostal do fáze vypořádávání připomínek a závazných stanovisek, nicméně i tak se nám povedlo diskusi znovu posílit tím, že jsme na začátku roku zveřejnili právě závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k Metropolitnímu plánu. Některá z nich, hlavně ta Ministerstev kultury a životního prostředí, spolu s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, byla vůči připravovanému územnímu plánu velmi kritická, a de facto potvrdila naše výtky týkající se ochrany zeleně, památek, výškové regulace i dalších principů nového plánu, které jsme zveřejnili již na jaře 2018.

V kontextu dění kolem Metropolitního plánu i naší předešlé aktivity, kdy jsme za účasti široké skupiny odborníků sestavili kompletní sadu připomínek k obecným principům plánu, kterou pak využily stovky Pražanů při přípravě vlastních připomínek, jsme se několikrát sešli s náměstkem pro územní rozvoj a územní plán Hlaváčkem, který ke společným schůzkám nad principy plánu přizval i odborníky participující na jeho přípravě. Na schůzkách ovšem nebyla nalezena shoda nad zásadními aspekty plánu a schůzky byly ukončeny.

Průběh vyjednávání zástupců magistrátu s dotčenými orgány i městskými částmi sledujeme a těšíme se na vypořádání připomínek jejich i veřejnosti.


Stavební zákon

Významným tématem je pak také tzv. rekodifikace stavebního práva, neboli proměna pravidel výstavby na celostátní úrovni. Mezi největší rizika, která přináší, patří vyloučení dotčených orgánů (jako jsou orgány ochrany přírody nebo památkáři) z povolovacích procesů, resp. zrušení závaznosti jejich stanovisek. Problémů je ovšem mnohem více – od zveřejnění věcného záměru zákona jsme ve spolupráci se Zeleným kruhem téma sledovali, podávali připomínky a spolupracovali s právníky, památkáři i dalšími experty na formulaci nebezpečí, která nová pravidla přinášejí. Připomínky jsme podali i na konci roku k paragrafovému znění zákona, a nadále se k tématu vyjadřujeme a připravujeme podklady pro oponenturu nebezpečným ustanovením, která ohrožují ochranu životního prostředí i památek.


Brownfield Bubny

Jsme také rádi, že jsme se účastnili připomínkování územní studie k největšímu pražskému brownfieldu, Bubnům. Ve spolupráci s AutoMatem, Platformou za sociální bydlení, a také občany z Prahy 7 jsme zformulovali připomínky, kterými chceme návrh upravit k lepšímu s ohledem na míru zastavěnosti, adaptačních schopností lokality na klimatickou změnu a podíl zeleně, i možnosti regulace cen bydlení, které by zde v budoucnu mělo vzniknout.


Analýza bytové sitauace Prahy

Na začátku roku jsme vydali oceňovanou Analýzu bytové situace v Praze, která k dnešnímu dni zaznamenala přes 4 a půl tisíce stažení.


Klimatická změna a udržitelný rozvoj

K tématu klimatické změny ve městech jsme vydali analýz hned několik. Odpověděli jsme na 117 dotazů k rozvoji Prahy, které jste nám adresovali mailem nebo telefonicky. Připravili jsme několik veřejných akcí a seminářů na téma rozvoje měst, adaptace na klimatickou změnu nebo bydlení. Vystoupili jsme na zastupitelstvu i mnoha veřejných akcích, prezentovali jsme naše výstupy na odborných konferencích, jednali jsme s pražskými i místními politiky, vydali jsme přes desítku tiskových zpráv, věnovali se stávajícím změnám územního plánu, i příjezdu monitorovací mise UNESCO do Prahy a závěrům její zprávy.


Naše weby

Vše můžete najít na našich webech zmenyprahy.cz a arnika.org/praha. Jsme rádi, že jsme toho mohli stihnout tolik i díky podpoře mnoha z Vás, kteří nám posílají finanční dary, anebo nás podporujete jinými způsoby.


Program 2020

A co chystáme do budoucna? První polovinu letošního roku chceme věnovat proměně grafické tváře naší kampaně. Přestože značka Praha – město pro život v rámci Arniky funguje již přes deset let, až doteď prakticky neměla vlastní vizuální podobu. Možná jste si již všimli nového loga na našich materiálech. Novým logem ale zdaleka nekončíme. Postupně proměníme a sjednotíme barevnou podobu kampaně, naše mediální platformy (abyste vše v budoucnu našli pod jednotným názvem „Praha – město pro život“), čeká nás proměna webu a přidáme i další kampaňové aktivity, včetně multimediálních novinek.

Nadále budeme sledovat přípravu Metropolitního plánu i rekodifikaci stavebního práva, budeme se věnovat konkrétním problematickým kauzám výstavby (jako je proměna Masarykova nádraží, Bubnů a dalších rozvojových ploch v Praze), bránit ochranu zeleně a prosazovat přizpůsobení Prahy na klimatickou změnu, čeká nás i další průběh kauzy kolem památkové péče a UNESCO, a sledovat budeme i vývoj cen bydlení a prosazovat principy efektivní regulace.

Nejen o tom všem vás budeme samozřejmě informovat na webu, facebooku, v newsletterech i v klasických médiích. Vážíme si Vaší podpory a držme si palce v úsilí o město příznivé k životu, ekologické, a dostupné všem.

Označeno v (štítky)


Arnika.org, 20.1.2020
www.zmenyprahy.cz

OSLAVA 100. VÝROČÍ ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM

přidáno: 2. 12. 2019 9:01, autor: Michael Hartman   [ aktualizováno 3. 2. 2020 3:53 ]

O státním svátku jsme slavili.  Dne 28.10. v 9:30, chladného leč slunečného svátečního dopoledne, uctil environmentální a okrašlovací spolek Újezdský STROM 100. výročí návštěvy Tomáše Garrigue Masaryka v Újezdě nad Lesy (kde tehdy oslavil 1. výročí vzniku republiky) a 100. výročí vysazení Lípy Svobody péčí tehdejšího Okrašlovacího spolku, kterou předseda tehdejšího Okrašlovacího spolku Ant. Kožíšek zasadil naproti požární zbrojnice během slavnosti uspořádané spolkem a obcí dne 28.10.1919 .

Členové dnešního okrašlovacího spolku Újezdský STROM i přespolní z Koloděj (odkud tehdy prezident s dcerou Alicí na slavnost před 100 lety přijeli) přinesli k Lípě Svobody květy, zazpívali národní hymnu Kde domov můj. Na památku T.G. Masaryka přidali účastníci stoleté oslavy i jeho oblíbenou píseň Ach synku, synku.

Slavnostní okamžik uvedl předseda spolku Újezdský STROM ing. Michael Hartman zamyšlením nad symbolikou oslavy:

"Vážení členové spolku, vážení hosté. Vítám vás tady u Lípy Svobody a jsem rád, že jsme se tu dnes společně sešli. Zasazení lípy před 100 lety se týkalo významného okamžiku dějin. Poprvé na českém území vznikl demokratický stát. Rádi bychom si to připomněli, a to vzpomínkou a položením květin právě na tomto památném místě a této lípě svodody k jejímu výročí zazpívali dvě písně. 

Zazpívali bychom českou národní hymnou spojenou s naší demokracií a také oblíbenou píseň T.G.Masaryka “Ach synku synku”.

Když jsme si písně vybírali, volba mi připadala logická z hlediska věci samotné: výročí svobodného státu a výročí T.G.M. 

Když jsem při nácviku o textech přemýšlel, není bez zajímavosti, že ač jde o písně staré, jejich obsah může i dnes promlouvat docela aktuálně.

Česká národní hymna začíná jako otázka, “Kde domov můj?”, text postupně odhaluje, že nám byl dán zemský ráj napohled.  Také „Ach synku, synku“ začíná tázáním: jsi doma?

Mezi oběma písněmi je tedy zajímavé spojení. Otázka po domově. „Ach synku, doma-li jsi…?“  Jsi doma? Stojíš při svém domově nebo jsi někde ve světě? Na exotické dovolené? Je domov tvůj opravdu "zemský ráj to napohled", jako se zpívá v písni první?

Masarykova oblíbená písnička rozvíjí otázku tématem orby, tedy přípravou na další úrodu po spotřebování úrody staré, aby tedy domov i nadále domovem zůstal. V zprostředkovaném dialogu otce se synem si dnes můžeme za tatíčka dosadit i samotného T.G. Masaryka, často nazávaného Tatíčkem vlasti, i když v jeho době měl on sám o symbolu tatíčka v písni jistě jinou představu. 

Problém malého orání v následujícím textu písně a argumentaci „polámaným kolečkem“ všichni známe. Víme ale, co že se to vlastně polámalo? Kdo víte, k čemu je při orání to tzv. kolečko?

Dohledal jsem si, že kolečko byla u pluhu taková zajímavá věc, vcelku moderní doplněk, který však nevykonává vlastní orbu, tedy vlastní rozrytí a obrácení půdy. K bezprostřední funkcu pluhu tedy není nutný. V čem je tedy problém?

Bez kolečka je možné orat, jenom ne tak dobře, ne tak rychle a ne vždy správně. Kolečko sloužilo jako řídící zařízení k nastavení kvalitní orby. Ani ne moc mělko ani moc hluboko. Ani ne moc blízko minulého řádku, ani příliš daleko.

Oral-li tehdy někdo moc hluboko, strhal koně, zničil pluh a moc toho neudělal. Oral-li naopak mělko, orba nebyla k přípravě půdy dostatečná. 

Kolečko určovalo výšku zanoření pluhu a jezdilo současně v předchozí zorané brázdě, aby zajištovalo i správný odstup, správnou návaznost na již dříve vykonané dílo, tedy správný směr.

Možná i v dnešní době, ač orání probíhá dost jinak, by nás píseň mohla oslovit, pokud si uvědomíme, co se tedy synkovi polámalo. Kolečko, jakési měřící a současně orientační zařízení. Cosi co garantuje správnou cestu. Dosaďme si za kolečko třeba symbol demokracie: zákon a ústava, pevný řád, pravidla slušnost, morálka. I ty mohou být příkladem „kolečka“. Stejně jako moudré dávné přísloví „dvakrát měř a jednou řež“ míří tímto směrem neboť ukazuje, že „orba bez kolečka“, tedy správní míry, nemusí vždy znamenat úspěch, ale někdy dokonce škodu.

Nevíme, zda šlo s kolečkem o výmluvu a syn byl prostě líný nebo zda se opravdu s orbou pral, ale protože měl kolečko polámané, ve výsledku toho nezoral mnoho. Osobně si myslím, že tahle druhá úvaha jádru písně i naší povaze více odpovídá. V přeneseném významu můžeme klidně představit v roli syna nás, za příliš hlubokou orbou léta komunistické totality a za příliš mělkou některé aspekty doby dnešní

Synku, synku, pokud se kolečko zlámalo, „dej ho spravit“.  Nauč se synečku hospodařit. V tomto nám písnička může být aktuálním povzbuzením.  A dobrý tatíček v písni nezatracuje, vrací jen pozornost od neúspěchu a vzdání se snahy k myšlence učení, nápravy a správného hospodaření. 

Bez zajímavosti není ani to, že podle textu si kolečko synek nemusí a nemá spravit sám. Slova „dej ho spravit“ vyjadřují důvěru, že se při péči o domov můžeme a máme o někoho opřít. Že jsou lidé, kteří lépe než my třeba umí tu či onu věc. A naděje spočívá právě v důvěře, že ve spolupráci mezi lidmi může být naše věc, věc hospodaření a péče o domov, naši „zemi českou“, která bude „rájem na pohled“, jak zpívá naše hymna, řešitelná.  

Je na nás, abychom hodnotu naší země, našeho domova znali, abychom se k nim chovali s láskou a respektem, abychom si jejich hodnotu společně moudrou vzájemnou spoluprácí udrželi.

Myslím, že v to věřil T.G. Masaryk, věřil tomu i újezdský Okrašlovací spolek, když přes 100 lety sázel tuto Lípu svobody. A věříme tomu dnes i my, členové a dobrovolníci současného okrašlovacího spolku Újezdský STROM.

A tak Lípě Svobody k tomuto mimořádnému výročí zazpívejme zmíněné dvě krásné písně, písně o domově, o tom, jak je krásný, máme-li jej rádi, a také jak důležité učit se společně řádně hospodařit.  

Ne každý člověk v dnešní době chápe, že o získanou svobodu a stát je třeba stále usilovat a že každý máme úkol podle svých možností a schopností udržovat „kolečka“ na kterých svoboda a fungování našeho demokratického domova stojí.

Ať z nás může mít laskavý tázající se Tatíček, ať už si pod ním můžeme představit kohokoli, radost."

Zpěv doprovodil na housle zakládající člen proslulého českého Talichova kvarteta a dlouholetý člen České filharmonie, Jan Kvapil, který je také újezdským občanem a dlouholetým členem okrašlovacího spolku Újezdský STROM.

Členka výboru spolku MUDr. Zita Kazdová přečetla v závěru z projevu prezidenta Václava Havla z 28.10.1990: „žijeme v době, která nám klade bezpočet zneklidňujících otázek. Otázkou základní je, zda a jak se nám daří prosazovat hodnoty, jejichž jménem jsme povstali proti totalitnímu režimu.

K pamětní desce u paty Lipy Svobody umístili účastníci květy zlatavé barvy se stuhou a věnováním: "K 100. VÝROČÍ - ZASAZENÍ LÍPY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM - OSOBNÍ ÚČASTI T.G.M PŘI OSLAVĚ 1. VÝROČÍ VZNIKU ČR DNE 28.10.1919 | VĚNUJE OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ÚJEZDSKÝ STROM 28.10.2019". Připojeny byly také tři stužky v národních barvách: červená, bílá a modrá. Sváteční výzdoba přetrvala až do listopadového výročí svatořečení Anežky České.

Oslava 100. výročí zasazení Lípy Svobody Okrašlovacím spolkem hezky předznamenala přípravu na vlastní výroční spolku Újezdský STROM –   naše činnost vedoucí k založení spolku začala před 15 lety a vyvrcholila oficiální registrací občanského sdružení v roce 2005, jehož kulaté 15.výročí si v roce 2020 připomeneme.  


Listopad patří občanské společnosti, listopad patří i nám! 1989 - 2019

přidáno: 15. 11. 2019 7:56, autor: Zita Kazdová


30. výročí roku 1989 souhrnně v Otevřených novinách ZDE.


Povzbuzení pro ekologické aktivity z instituce, od které bychom to věru nečekali

přidáno: 10. 11. 2019 23:45, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 11. 11. 2019 1:39 ]

"..Abychom předešli pochybám: US Army War College není žádná Greta. Jde o ctihodnou, prestižní instituci, z níž s titulem Master in Strategic Studies vycházejí pozdější nejvyšší armádní velitelé...Studie není zdaleka prvním obdobným dokumentem, který shrnuje, jaký dopad bude mít klimatická změna na vojenské síly USA. Pentagon se tím vážně zabývá už několik posledních let...Studie US Army War College se ovšem od těchto oficiálních dokumentů Pentagonu liší jednak v tom, že si jako nevládní materiál může dovolit vyšší formulační volnost. Je tedy čtivá. Ještě důležitější je ale to, že rozebírá také společenské a politické souvislosti.

...Klimatická změna, její viditelné dopady, už podle studie evidentně fungují jako silné symboly. A jsou tedy už teď zdrojem zřetelné "společenské mobilizace". Podle studie takový stav bude mít své vítěze a samozřejmě i poražené.

"Jasnými vítězi budou jednotlivci a organizace vnímané jako ti,
kdo jednají ku prospěchu lidstva i přírodního prostředí.

Jasnými poraženými budou jednotlivci a subjekty, jejichž aktivity
budou vnímány jako oslabující stabilitu přírodního prostředí".


...K možnosti, že klimatická změna není problém, a proto ani není potřeba nic dělat ke zmírnění jejích dopadů, pak materiál říká: "Jediným ospravedlněním velmi podstatného rizika, které by plynulo z nečinnosti, by byla nejistota o existenci klimatické změny. Síla vědeckých argumentů však ukazuje, že tato nejistota je už neobhajitelná."..."


Z komentáře Daniela Anýže z 8.11.2019 na Aktuálně.cz "Trump to ještě neví, ale U.S. Army už změnu klimatu cítí".

Přečtěte si červencovou studii, kterou vypracovala United States Army War College (Vysoká škola pozemního vojska) a která hodnotí "Dopady klimatické změny na pozemní vojsko USA".
Roztyly: připomínky spolku Zelené Roztyly k plánu na masivní developerskou zástavbu

přidáno: 5. 11. 2019 23:34, autor: Zita Kazdová

Zástavba na Roztylech v okolí stanice metra se podle nové územní studie zakousne do velké části přilehlé zeleně při okraji Krčského lesa a zdvojnásobí počet aut v ulicích. Místním se nelíbí ani přístup radnice, která své připomínky ke studii uzavřela předčasně, a nebrala tak ohled na názor obyvatel. Proti přehnané a masivní výstavbě podepsalo petici už 1500 lidí.

Studie, představená v září 2019, nadzvedla roztylské obyvatele ze židlí. Výsledný návrh totiž kopíruje plány developerů v lokalitě a nápadně se podobá celoměstsky významné změně územního plánu, tzv. Velké Roztyly. Ta kdysi určovala desítky hektarů zelené plochy k masivní zástavbě kancelářemi a byty a byla před deseti lety zamítnuta.

Připomínky spolku Zelené Roztyly k územní studii okolí stanice metra Roztyly a (Spolek Zelené Roztyly k územní studii vypracoval své výtky a zaslal Magistrátu hlavního města Prahy) a
stanovisko místostarosty městské části pro územní rozvoj publikované v radničním časopise Klíč a stránku s informacemi MČ ke studii zveřejňuje Arnika ve své tiskové zprávě z 21.10.2019.

Podrobně na https://arnika.org/roztyly-se-bouri-proti-vystavbe-v-okoli-metra-zelene-uzemi-u-lesa-ma-podlehnout-masivni-zastavbe-kancelaremi-a-byty?utm_source=newsletter_968&utm_medium=email&utm_campaign=unesco-ma-problem-s-prahou-developeri-a-nekoncepcni-vystavba-ohrozuji-metropoli


1-10 of 504