Aktuality


Výsledky Ukliďme svět a Česko 2018 k Mezinárodnímu dni dobrovolníků 5.12.2018

přidáno: 5. 12. 2018 13:09, autor: Zita Kazdová

Přes 130 000 dobrovolníků se letos zapojilo do úklidu Česka5.12.2018

V letošním roce se do úklidových akcí zapojilo rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během 3 295 akcí uklidili 2 113 tun odpadů, sdělili u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníků již od roku 1986, kdy si svět poprvé připomněl, jak jsou dobrovolníci důležití pro společnost. K tomuto datu vydávají pořadatelé naší největší dobrovolnické akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko výsledky letošní úklidové sezóny. Ta byla vskutku rekordní, neboť poprvé se podařilo překonat magickou hranici 100 tisíc účastníků a to již během jarní etapy úklidů. K celkovým statistikám kladně přispělo i to, že se Česká republika připojila k Celosvětovému úklidovému dni, který proběhl 15. září v celkem 155-ti zemích. Akce tak bezezbytku naplnila odkaz, který nese ve svém názvu – Ukliďme svět, ukliďme Česko!

„Naší největší radostí a sílou je nadšení a nezištná práce tisíců dobrovolníků, kteří nečekají na zázrak – sami jej vytvoří. Příklady dobré praxe pomáhají bořit předsudky pochybovačů – jako například akce paní učitelky Kohoutové z Benešova, která se svými středoškoláky odklidila během jednoho dne 9,5tunovou černou skládku. Na řece Jizeře proběhl na podzim úklid celého toku – první ročník a hned 5000 dobrovolníků… Společně dokážeme veliké věci, a dokonce i s úsměvem na tváři,“ říká Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.

„Není náhodou, že nadpoloviční většinu účastníků úklidových akcí tvoří mládež do 18-ti roků. Jedině osvěta v této věkové skupině může docílit, aby úklidových akcí v budoucnu nebylo vůbec zapotřebí, byť je to budoucnost zatím hodně vzdálená,“ doplnil Miroslav Kubásek, zástupce druhého z pořadatelů akce, spolku Ukliďme Česko.

„Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků patří především organizátorům jednotlivých úklidových akcí. ale také všem dobrovolníkům, kteří se k akci připojili. Nezapomínáme ani na partnery projektu, bez jejichž finanční a materiální podpory by se akce takového rozsahu nedala zorganizovat. Těmi hlavními byli letos tradičně Ministerstvo životního prostředí a Nadační fond Veolia, nově pak Komerční banka a.s. Dalších partnerů, včetně mediálních, jsou však řádově stovky a dík patří také jim,“ sdělil za organizátory Radek Janoušek.

Příští rok se akce uskuteční v tradičním jarním termínu, konkrétně v sobotu 6. dubna. Pokud se hodláte připojit ke stále sílícímu „úklidovému“ hnutí, můžete se již nyní zaregistrovat na www.UklidmeCesko.cz, kde získáte všechny potřebné informace.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 5.12.2018

Zájem občanů starat se o své okolí je přirozený a žádoucí. Seminář Senátu a PS ČR

přidáno: 5. 12. 2018 12:50, autor: Zita Kazdová

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů k 5. prosinci 2018

Účast veřejnosti není příčinou zdržování staveb. Hledejme skutečně účinná řešení, zaznělo v parlamentu

PRAHA – Účastníci odborného semináře[i] obou komor parlamentu se shodli, že protahování povolovacích řízení v Česku je vážný problém. Za blokování výstavby ovšem nemohou občanské spolky[ii], jak tvrdí někteří politici či developeři. Skutečné příčiny vězí v pomalé a nekvalitní práci úřadů, komplikované a často se měnící legislativě, slabém vzdělání úředníků a malém počtu odborníků na stavebních úřadech. Protože systémové změny ve státní správě jsou obtížné a nepopulární, bývají za viníka označeni občané, kteří vstupují do rozhodování o místě, kde žijí, a upozorní na problémy. Politici, zástupci úřadů i nevládních organizací projevili vůli hledat společně skutečná řešení při přípravě nové legislativy.

Fotogalerie ze semináře najdete na webu: www.arnika.org/co-se-delo-na-seminari-pro-poslance-rozhodovani-bez-ucasti-verejnosti-rychleji-a-lepe

„Novela stavebního zákona je nefunkční a protiprávní, protože vylučuje účast veřejnosti. Není dostatečně transparentní. Budu vždy bránit právo občanů účastnit se na rozhodování ve svém okolí. Já sama jsem v občanském spolku a vím, jak je to důležité. Zájem občanů starat se o své okolí je přirozený a velmi žádoucí,“ řekla poslankyně Dana Balcarová (Piráti), předsedkyně výboru pro životní prostředí, která nad seminářem převzala záštitu.

„Nejde jen o stavební zákon nebo zákon o ochraně přírody a krajiny. Před třiceti lety jsme věřili, že úspěšná společnost je taková, kde mají občané silný hlas. Teď máme pocit, že nás všechny ochrání silný vládce, že má rozhodovat, a že zájmy lidí jsou vlastně na obtíž hospodářskému rozvoji a blahobytu,“ uvedla senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL), místopředsedkyně výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. „Slyšíme, že viníky pomalé výstavby dálnic jsou ekologičtí aktivisté a vlastníci pozemků. Je lehké na ně poukázat. Daleko těžší je udělat řádnou analýzu a přiznat si, že chyby jsou někde jinde,“ doplnila senátorka, jež seminář spolupořádala.

Nevládní organizace Arnika na semináři prezentovala analýzu[iii] dat o účasti občanských spolků v povolovacích řízeních. „Prokázalo se, že k systematickému zneužívání správních řízení občanskými sdruženími nedochází. Omezování práv lidí je úplně zbytečné a k údajnému zrychlení řízení stejně nevede,“ říká autorka analýzy Vendula Zahumenská, právnička Arniky.

Podle právničky Veřejného ochránce práv Jany Gregorové je příčinou protahování povolovacích řízení nedodržování lhůt stavebními úřady a nedostatečné uplatňování opatření proti nečinnosti, složitost a nestabilita právní úpravy, stavební nekázeň, konflikty zájmů, personální situace na stavebních úřadech a nedostatečná součinnost žadatelů.

„Jsem skeptický k tomu, zda stávající politická reprezentace dokáže výrazně zjednodušit stavební právo. Byla chyba, že jsme zrušili okresní úřady – obce stavební agendu nezvládají. Rezignujme na neustálou snahu novelizovat stavební zákon a nechme jej raději tak, jak je. Je to složité monstrum, ale když nebude pořád dokola měněn, úředníci se ho naučí,“ řekl Petr Svoboda z Katedry správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Politici se dlouhodobě snaží urychlit povolovací procesy na úkor zákonnosti a veřejného zájmu. Aktuálně probíhá rekodifikace stavebního práva, kterou připravuje Hospodářská komora. Takový směr hrozí oslabením práv občanů a dotčených vlastníků,“ dodal právník Petr Svoboda.

Na semináři zazněly také zkušenosti obcí s developerskou výstavbou, shrnutí zkušeností se zapojováním veřejnosti do rozhodování od roku 1989 a návrhy nevládních organizací na řešení současného stavu, který nevyhovuje ani investorům, ani občanům.


Poznámky pro editory

[i] Všechny prezentace a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné na webu: www.arnika.org/seminar-rozhodovani-bez-ucasti

[ii] Tisková zpráva Arniky z 19. listopadu 2018: Spolky výstavbu neblokují, vyplývá z analýzy Arniky. Na vině jsou úřady a jejich nedodržování lhůt: www.arnika.org/spolky-vystavbu-neblokuji-vyplyva-z-analyzy-arniky-na-vine-jsou-urady-a-jejich-nedodrzovani-lhut


Dobré zprávy z Arniky, hlasování pro Alej roku a nabídka dárků pro radost i pro užitek

přidáno: 30. 11. 2018 1:07, autor: Zita Kazdová

Obnovujeme tradiční krajinu v Poodří

V CHKO Poodří a okolní krajině obnovujeme typické krajinné prvky - hlavaté vrby a ovocná stromořadí. V Bernarticích nad Odrou jsme s místní organizací ČSOP ořezali šedesátku vrb - stařenek a do proluk mezi ně vysázeli 10 nových. Páťáci ze ZŠ v Novém Jičíně s námi sázeli hrušně v Jeseníku nad Odrou. Zveme místní lidi, aby společně s námi vraceli krajině pestrost a živočichům jejich útočiště. Na jedné z příštích akcí se můžete přidat i vy. Pětiletý projekt LIFE - Ochrana páchníka hnědého v  Poodří pokračuje.

 

O javory a pamětní lípu budou pečovat Hasiči z Kopytova

3112018 Kopytov16 Smoldasova
První listopadovou sobotu přes čtyřicet hasičů a obyvatel Kopytova s dobrovolníky z Arniky vysadilo třicet jedna javorů a pamětní lípu ke stému výročí vzniku Československé republiky. Nové stromořadí lemuje silnici III. třídy a bude významným orientačním prvkem v zemědělské krajině. Sledujte aleje, které jsme pomohli vysadit, na aleje.org v sekci Naše aleje.
 

Alej Radkov-Dubová hlásí první vysázené stromky!

Jarmila Uvirova
Unikátní historickou alej čeká postupná obnova. Slavnostní výsadby prvních 18 mladých lip se spolu s námi 17. listopadu zúčastnili krajští radní a místní lidé.  Jsme moc rádi, že se z této krásky, která skoro dvě stě let lemuje starou kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové, budou radovat i budoucí generace. O její záchranu usilujeme od roku 2013.
 

Hlasování pro Alej roku 2018 je v plném proudu

Kaštanová alej
Znáte už všechny letošní nominované aleje? Podívejte se, zda mezi nimi není nějaká ve Vašem okolí. O Vaši přízeň se letos uchází celkem 92 alejí a stromořadí, což je rekordní číslo v historii ankety. Nebude tedy snadné zvolit tu s nejzajímavějším a nejkrásnějším příběhem. Kterou byste vybrali vy? ROZHODNĚTE do 4. ledna 2019. Hledáme celkovou vítězku i vítězné aleje v jednotlivých krajích.
 

Vánoční dárky z přírody a pro přírodu

 
letokruhy
 

 

Věnujte některou z našich listin jako smysluplný dárek! Vyberte listinu, napište věnování a dárek je na světe. My se pak o přírodu postaráme za vás. Více na darekproprirodu.cz.

strom-500px

aleje-500px

Darujte Vysazení stromu

600,-Kč 

Darujte Záchranu aleje

1500,- Kč

   

Zachraňme stromy!
Za lepší ochranu stromů a alejí
Zpravodaj pro přátele stromů č. 069, listopad 2018

Zobrazit s obrázky v internetovém prohlížeči
31102018 hrusneJesenik04 Smoldasova

Vedení MČ Praha 21 učiní potřebné kroky pro cyklopěší spojnici Rohožníku a Květnice sever

přidáno: 29. 11. 2018 9:20, autor: správce Webu

V úterý 28.11. proběhla jednání s MČ Praha 21 ve věci projektu záchrany cyklopěší spojnice Květnice sever - Rohožník. Zpráva je další z informací o projektu, který začal spolek loňského roku a podle průzkumu situace nezbytně vyžaduje aktivní a účinné zapojení MČ Praha 21, aby mohla být ohrožená trasa zachráněna. První kroky byly již zahájeny souběžně s letošní publikací dokumentace projektu na webu STROM včetně navázaní spolupráce na úrovni starostů okolních obcí. Nyní bylo třeba seznámit s projektem nové vedení MČ a případně je získat pro řešení.

Nový starosta Milan Samec setkání na radnici slíbil a své slovo splnil. S místostarosty Ing. Kristýnou Kopeckou a Zdenkem Růžičkou přijal ing. Michaela Hartmana za vedení spolku i s jeho žádostí o projednání záměru, jak nejprve katastrálně zachránit a poté kvalitně rekonstrovat cestu spojující Rohožník s Květnicí.

Jednání bylo vstřícné a přátelské, starosta s místostarosty předložený záměr na základě podkladů věcně diskutovali.  Dle sdělení starosty k obsahu schůzky je ,,panelka“ v plánu MČ pro revitalizaci území a MČ vítá rozpracovaný záměr.

Během jednání byl vedením MČ rámcově navržen a dohodnut další postup. Hlavní součástí je řešení pozemkových vztahů severní a střední části trasy jednáním MČ se stávajícím majitelem, kterým je Česká republika, s ohledem na nutnost právního zajištění trasy. Dále bylo dohodnuto projednání projektu v rámci nově ustavené Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 21 za účasti zástupce spolku.   

Ing. Hartman informoval o zápisu z jednání s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ing. Hůlkou, ve věci právního zajištění trasy a to včetně diskuse o možnosti bezplatného převedení dosud nikomu do správy nesvěřeného majetku státu na obec. Seznam dotčených pozemků a další podrobnosti jsou součástí předložené dokumentace.

„Slíbil jsem Ing. Michael Hartmanovi, že ho uvítám na radnici a probereme jeho záměr vybudovat kvalitní cestu spojující Rohožník s Květnicí. Své slovo jsem splnil.“ uvedl ve svém komentáři starosta Milan Samec.

 „Vítám entuziasmus a chuť týmu, který jsem potkal, letitého kostlivce MČ řešit. Projekt záchrany cesty má několik úskalí, viz. info o hrozbě zániku cesty na stránkách okrašlovacího spolku, a bez tahu na branku ze stany MČ vyřešit nejde. Mám z jednání dobrý pocit. Zájem o řešení ve vedení MČ je a stanovilo hned i několik konkrétních kroků. Díky novému starostovi za otevřenost a dobrý start v této věci.“, shrnul jednání předseda spolku ing. Hartman

Jsme rádi, že slovo radnice platí a přejeme nám všem, aby kroky MČ byly včasné a úspěšné a cyklopěší spojnice Květnice sever – Rohožník zachráněna a vylepšena. V obojím, jak je uvedeno v zapůjčeném výtisku projektu, může vedení MČ Praha 21, stejně jako vedení obce Květnice, spoléhat na podporu okrašlovacího spolku.

Na území středočeského kraje jednáme z pověření obce Květnice s Nadací knížete Lichtenštejna o majetkové podpoře řešení. Ta je nutná pro odblokování situace v této části trasy a máme pro něj také příslib podpory od vedení podniku Lesy ČR, do jehož správy jeden z pozemků patří.  Podpora obou subjektů by otevřela by zajímavé možnosti v oblasti hranice Prahy a Středočeského kraje a současně řešila část stávající zaužívané trasy. Pro zachování spojení jako takového je nicméně zásadní aktivita MČ Praha 21 v jejím katastru a jak vyplynulo ze shody na úterním jednání, pro záchranu propojení  v určité realizovatelné podobě může být rychleji dostupná a funkčně postačující.

Jsme rádi, že se projektem záchrany cyklopěší spojnice Květnice sever - Rohožník nové vedení MČ Praha 21 zabývalo. Vítám vstřícnost a zájem spojení udržet i zlepšit.  Držme novému vedení MČ palce. Rádi se v budoucnu zúčastníme přestřihování pásky nového, dlouhodobě udržitelného a bezpečného řešení. Pokud jsme dokázali naší činností tomuto cíli alespoň trochu přispět, budeme rádi, zlepšování stavu naší MČ a okolí je smyslem činnosti okrašlovacího spolku.

Okrašlovací spolek Újezdský STROM vznikl v roce 2005. Rádi pomůžeme, aťuž jde o zlepšování a obnovu cest jako též v případě tzv. Jižní ovocné spojky v západním pokračování  Ježovické, výsadbu alejí v okolí Trojmezí na jižní straně Újezda, revitalizaci nedalekého biotopu pobočného prameniště Běchovického potoka, vytvoření lesní Galerie I a II na severní straně v lese, archeostezku Hol, volnočasové hřiště s houpačkou a petangem „v průseku“, kultivaci pozemku pro dětské hřiště v Druhanické a další veřejně prospěšné aktivity. Zanedbatelné není ani pravidelné čištění lesa po celou dobu existence spolku a šestým rokem sázení stromů s firemními dobrovolníky. Za všechny tyto akce všem dobrovolníkům a podporovatelům děkujeme.

Moje léta s Nikou aneb ekologická hnutí v boji za svobodu

přidáno: 20. 11. 2018 3:58, autor: Zita KazdováTisková zpráva k 15. listopadu 2018

Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm

PRAHA – Přírodovědec Ivan Makásek v Praze představil knihu Moje léta s Nikou. Popisuje vývoj ekologického hnutí od 70. let z pozice šéfredaktora časopisu o ochraně přírody Nika, který založil a vedl dvacetšest let. Autor líčí také spory ekologických aktivistů s komunistickou mocí, jejich činnost na pokraji ilegality a významný podíl na událostech, které vedly k pádu režimu v roce 1989.

„Ochránci životního prostředí ani v tehdejší době neměli zrovna na růžích ustláno. Přestože jsme se v roce 1982 zúčastnili konference nevládních organizací v keňském Nairobi, doma nás pronásledovala státní bezpečnost a cenzura,“ popisuje své zážitky autor knihy Ivan Makásek.

Redakce časopisu vedla s tehdejším režimem řadu konfliktů kvůli článkům, ve kterých Nika vystupovala proti ničení české přírody. Nejznámějšími byly například boj proti výstavbě vodního díla Gabčíkovo, kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo jaderné elektrárny Temelín. Za seriál o výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu časopis dokonce postihla cenzura.

Pod Makáskovým vedením se Nika stala vlajkovou lodí české ekologie. Publikovala populárně naučné i odborné články o ochraně přírody celé republiky, sledovala vývoj ekologických organizací u nás i ve světě. Za mimořádný přínos ekologii na začátku 90. let získala cenu Global 500 od programu UNEP – OSN.

Autor v knize shrnuje také spolupráci s významnými osobnostmi české ekologie. Mezi ně například patří zakladatel první ekologické organizace TIS Otakar Leiský, ministři životního prostředí Josef Vavroušek, Ivan Dejmal a Bedřich Moldan, novináři Josef Velek a Čestmír Klos, botanik Václav Petříček, Jindřich Petrlík z Arniky, Miroslav Patrik z Dětí Země, Marian Páleník z Přátel přírody, Alexander Leiský z Hucul clubu a další.

„Nika, která jako jediný volně dostupný časopis informovala o nezávislém environmentálním hnutí ve světě, se stala inspirací pro založení Dětí Země a později Arniky. Byla také prvním místem, kde jsme ještě před rokem 1989 mohli publikovat informace o Týmu Bořena a stěhování ohrožených druhů rostlin kvůli těžbě uhlí v severních Čechách,“ vzpomíná RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky, který také v letech 1992-1996 pracoval jako redaktor časopisu Nika.

Od roku 1996 Nika udělovala ceny za úsilí věnované ochraně přírody a životnímu prostředí. Mezi oceněnými byli například ekologický právník Petr Kužvart, akademický malíř Karel Čapek, Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny, bývalý poradce ministra životního prostředí Dalibor Stráský, Jan Piňos z Hnutí DUHA. Cenu na Pražském hradě přijal i Václav Havel.

Publikace vyšla nákladem autora v počtu 100 ks a je k dostání v kamenné prodejně nebo na eshopu Antikvariátu Nika www.antikvariat-nika.cz.

RNDr. Ivan Makásek (1944) je český přírodovědec, ochránce přírody, novinář, spisovatel a skaut. Po studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracoval jako profesionální ochranář v Praze a pomáhal Českému svazu ochránců přírody. Profesionální kariéru zakončil jako poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí v letech 2005–2006.

Ing. Jiří Kaňa
Arnika │ Tiskový mluvčí
Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7
+420 606 727 942 │ jiri.kana@arnika.org
Chráníme naše životní prostředí │ www.arnika.org

Přírodní lokalitu Labe u Děčína nelze nahradit. Negativní vyjádření k plánu výstavby jezů

přidáno: 20. 11. 2018 3:48, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 20. 11. 2018 3:54 ]

Výstavba jezu na Labi u Děčína by negativně zasáhla do přírodních lokalit evropského významu a podle stanoviska Správy Národního parku České Švýcarsko není možné případný zánik této unikátní říční přírody nijak nahradit. Právě takzvaná kompenzační opatření jsou ale klíčovou podmínkou pro pokračování přípravy jezu. Znamená to definitivní vítězství pro přírodu?

"Arnika si velmi váží postupu Správy Národního parku České Švýcarsko, která se plně soustředila odbornou stránku posuzované věci a nepodlehla tlaku některých politiků a rejdařů, kteří patří mezi časté zastánce vybudování jezu.

Kauza trvající už dvacet let asi bude pokračovat dál, ale okamžiky, jako je tento, jsou pro nás velkým povzbuzením do další práce. Další vývoj teď nedokážeme s jistotou předvídat, ale jsme připraveni pohotově reagovat."


A co teď můžete pro Labe udělat Vy?

Zdroj: Arnika.org

SLEDUJTE Živé Labe  -  kampaň občanského spolku ArnikaPetr Svoboda: Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy

přidáno: 20. 11. 2018 2:41, autor: Zita Kazdová

Naše vláda chce vybudovat na Labi, Vltavě a Berounce velké stavby, aby zajistila trvalou splavnost těchto řek a podpořila tím rozvoj říční dopravy v ČR. Představa je taková, že tu poplují velké nákladní lodě, výletní parníky, motorové čluny i jachty v hustém provozu sem a tam z Hamburku až do Černošic, Pardubic a Týna nad Vltavou. V době dlouhodobého sucha a chronicky nízkých stavů vody mají na Labi zajistit splavnost především velké jezy a kanály, které prý na potřebných úsecích (u Děčína a u Přelouče) trvale zvednou vodní hladinu, takže velké lodě s hlubokým ponorem v pohodě projedou a nebudou drhnout svým dnem o dno řeky. Naše stále ještě tekoucí Labe se tak stane kaskádou malých přehrad s jedním jezem za druhým a líně tekoucí vodou.
 

Budovatelská vodní vize vlády je natolik silná, že dne 17.1.2018 schválila usnesení č. 46 s tímto názvem: „o posouzení převahy veřejných zájmů na Koncepci vodní dopravy pro období 1016 – 2023 vč. opatření "Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz" zahrnující návrh záměru "Plavební stupeň Děčín"“. Co se pod tímto šroubovaným slovním řetězcem skrývá? Je to tak složité, že se v tom skoro nikdo nevyzná.

Ministerstvo dopravy k lednu 2018 připravilo návrh plánovacího dokumentu pro rozvoj říční dopravy v ČR a nazvalo jej „Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023“ (dále jen „návrh Koncepce“). Tento dokument byl a stále je ve stavu „pouhého“ návrhu jako podklad pro jednání vlády. Vláda jej tedy dosud neschválila. Opačné zprávy z řady médií o tom, že vláda schválila Koncepci vodní dopravy, byly omylem, který vychází z nepochopení spleti byrokratických postupů.

Návrh Koncepce obsahuje jednak to, co je typické pro jakýkoli jiný podobný plánovací dokument, tedy stanovení určitých cílů, priorit, principů a postupů. Dále, na str. 26-37 a v Příloze č. 1, obsahuje výčet a popis konkrétních stavebních záměrů na vybudování rozsáhlých a nákladných vodních děl na třech zmíněných českých řekách. A to je první důležitý moment: vláda do návrhu (obecné) koncepce „zabalila“ řadu (individuálních) záměrů. Především je tam tzv. Plavební stupeň Děčín, tedy velký jez na Labi za 5 miliard korun v unikátním kaňonu evropsky významné lokality Labské údolí. Dále je tam tzv. Stupeň Přelouč II za 3 miliardy korun, což má být 3,5 km dlouhý plavební kanál vedoucí podél Labe u Přelouče, který má být prokopán přes tzv. Slavíkovy ostrovy – jeden z posledních slepých meandrů na naší největší řece, který nám Evropská komise uložila chránit jako evropsky významnou lokalitu, ale naše vláda ji v rozporu s evropským právem odmítla vyhlásit. A konečně tam najdeme několik desítek dalších více či méně impozantních záměrů. Z nich stojí za pozornost dvě obří lanovky dlouhé několik set metrů, které mají v kaňonu na Vltavě tahat velké lodě přes hráze Slapské i Orlické přehrady. Lanovka na Slapech za 2 miliardy, lanovka na Orlíku za 1 miliardu.

Před předložením vládě byl návrh Koncepce vodní dopravy posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí v tzv. procesu SEA. Ministerstvo životního prostředí tento proces ukončilo dne 26.5.2017 vydáním stanoviska, ve kterém konstatovalo, že návrh Koncepce má významný negativní vliv na soustavu evropsky chráněných území Natura 2000 u záměru Plavební stupeň Děčín a doporučilo tento záměr z návrhu Koncepce vypustit. Šalamounsky však dodalo, že pokud vláda nebude chtít toto doporučení dodržet, a my přitom všichni víme, že nebude chtít, pak lze návrh Koncepce schválit jen při splnění dvou podmínek: (a) musí zde být „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“ a (b) musí být uložena a zajištěna tzv. kompenzačních opatření, tedy technická opatření, která mají nahradit újmu vzniklou na přírodě v důsledku vybudování plánovaných staveb.

Dne 17.1.2018 Ministerstvo dopravy předložilo návrh Koncepce vládě k projednání. Účelem tohoto projednání však nebylo schválení Koncepce, ale „jen“ předběžné posouzení oné klíčové otázky, zda tu jsou „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“ na (budoucím) schválení Koncepce, a potažmo i všech těch jednotlivých stavebních záměrů, které jsou do ní zahrnuty. A v tom je skrytý „čertík“: vláda má rozhodnout o tom, zda tu jsou naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, což je podle § 45i odst. 9 zákona o ochraně přírody a krajiny nutná zákonná podmínka pro to, aby určitý záměr, který může mít negativní vliv na evropsky významné lokality, mohl být schválen a realizován. A vláda ve zmíněném usnesení v bodě II. opravdu rozhodla, že „ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 1016 – 2023 vč. opatření "Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz" zahrnující návrh záměru "Plavební stupeň Děčín"“.

V současné době je však uvedená Koncepce stále v podobě návrhu, přičemž v dohledné době má být předložena vládě ke schválení, a to „v případě, že bude vláda … informována o kladném výsledku prověřování kompenzačních opatření pro významně negativně ovlivněné lokality soustavy Natura 2000“ (viz bod III. usnesení). Tato kompenzační opatření zatím prověřuje příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Správa Národního parku České Švýcarsko. Jinými slovy, zjišťuje, zda a jak lze újmu na evropsky významných lokalitách nahradit, či nikoli.

Na samotném návrhu Koncepce vodní dopravy by nebylo nic špatného, kdyby to nemělo dva háčky. První háček spočívá v tom, že žádný zákon v ČR „Koncepci vodní dopravy“ ani jiný podobný plánovací dokument nepředvídá, a tudíž pro vládu ani pro žádný jiný orgán nezakládá pravomoc k jejímu schválení. Druhý (velký) háček pak spočívá v tom, že vláda v bodě II uvedeného usnesení rozhodla o tom, že „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“ existují na schválení jak Koncepce, ale tak jednotlivých stavebních záměrů, které jsou v ní zahrnuty. A právě v tom vláda zřejmě porušila zákon. Příslušný zákon o ochraně přírody a krajiny, který v § 45i tuto problematiku upravuje, výslovně rozlišuje (obecné) koncepce na straně jedné a (konkrétní) záměry na straně druhé. Přičemž posouzení otázky, zda na schválení určité koncepce nebo záměru jsou „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“, svěřuje do pravomoci a působnosti toho orgánu, který je podle zákona příslušný ke schválení dané koncepce nebo záměru. Jenže: orgánem příslušným podle zákona ke schválení jednotlivých stavebních záměrů není vláda, ale stavební úřad. Ten je totiž tím správním orgánem, který je podle stavebního zákona příslušný v územním řízení rozhodnout o umístění záměru, a to nejen záměru Plavební stupeň Děčín, ale i každého jiného stavebního záměru předvídaného v návrhu Koncepce. Dále jím popřípadě může být i příslušný orgán ochrany přírody, který bude podle zákona o ochraně přírody a krajiny ve správním řízení rozhodovat o povolení výjimky ze zákonných zákazů vztahujících se na dotčené chráněné území nebo biotop.

Nabízí se otázka, jaký má uvedené usnesení vlády skutečný účel, když zákonný účel chybí. A nabízí se toto vysvětlení: Vláda je podle Ústavy vrcholným orgánem výkonné moci. To znamená, že je v zásadě nadřízená vůči všem orgánům státní správy (správním úřadům) a vůči orgánům obcí a krajů, pokud vykonávají státní správu. V souladu s tím jsou usnesení vlády závazná pro ministerstva a také pro krajské a obecní úřady jakožto stavební úřady a orgány ochrany přírody při rozhodování ve správních řízeních. Jedná se především o územní řízení o umístění stavby podle stavebního zákona a o správní řízení o povolení výjimek ze zákonných zákazů vztahujících se na chráněná území a biotopy podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Pokud tedy vláda v bodě II usnesení č. 46 (závazně) prohlásila, že na schválení Koncepce vodní dopravy, a tedy i jednotlivých stavebních záměrů, které jsou v ní popsány, existují „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“, má dva důležité právní důsledky. Za prvé, vláda si tím nezákonně přisvojila pravomoc posoudit pro jednotlivé stavební záměry splnění zákonné podmínky, která podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny přísluší stavebním úřadům a orgánům ochrany přírody. Za druhé, toto posouzení ze strany vlády bude závazné pro příslušné stavební úřady a orgány ochrany přírody při rozhodování v územním řízení a ve správním řízení o povolení případných výjimek ze zákonných zákazů v chráněných územních a biotopech. Díky tomu bude významným způsobem omezena pravomoc stavebních úřadů a orgánů ochrany přírody nestranně, odborně a na základě dokazování a vyjádření účastníků řízení (včetně dotčené veřejnosti) zjistit a zvážit, zda u konkrétního stavebního záměru skutečně existují „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“, či nikoli. Případné dokazování a posuzování této podmínky ze strany stavebního úřadu či orgánu ochrany přírody totiž nebude moci dospět k jinému závěru než k tomu, který vláda ve svém usnesení prohlásila, totiž že naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu „existují“. Opačný závěr by znamenal rozpor s usnesením vlády, a tím i s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a zákona o krajích, podle kterých jsou orgány obcí a krajů při výkonu státní správy povinny řídit se usneseními vlády.

Vláda samozřejmě může na základě své obecné pravomoci vyplývající z Ústavy vydávat plánovací dokumenty, a to i pro oblast vodní dopravy, a může v nich i rozebírat jednotlivé stavební záměry. A jak bylo výše vysvětleno, vláda má v rámci toho i pravomoc vydávat usnesení, která jsou (interně) závazná pro podřízená ministerstva a obecní a krajské úřady při výkonu státní správy. Ale vláda při výkonu této obecné pravomoci nemůže – bez zvláštního zákonného zmocnění - zasahovat do posuzování a rozhodování konkrétních případů (záměrů), které jsou nebo mohou být předmětem správního řízení vedeného na základě zákona příslušnými správními orgány, tedy zejména stavebními úřady nebo orgány ochrany přírody. K tomu jsou totiž podle zákona příslušné právě a jen tyto správní orgány, a to právě a jen v rámci příslušných správních řízení. Jinak řečeno, vláda nemůže formou usnesení přikazovat příslušným správním orgánům, jak mají ve správních řízeních posuzovat konkrétní právní otázky v konkrétních věcech.

Na celém příběhu je zarážející řada otázek. Proč vláda v tak důležité oblasti společenských vztahů, jakou je doprava, experimentuje s jakousi Koncepcí vodní dopravy, kterou žádný zákon nezná? Proč se pokusila o nepovedený trik, když do návrhu této Koncepce zabalila spoustu individuálních záměrů a pak celý ten balík usnesením prohlásila za převažující veřejný zájem, když jí k tomu chybí v zákoně pravomoc?

Pomineme-li závažná rizika vyplývající z globální změny klimatu a dlouhodobého hydrologického sucha na našem území, na celé věci je pak nejsmutnější to, že naše vláda v této „střelbě od boku“ nemá mezinárodněprávně zaručeno to nejdůležitější, totiž že Německo zajistí splavnost Labe na svém území až do Hamburku. SRN je totiž k podobným stavebním záměrům na Labi z řady závažných objektivních důvodů skeptická. Díky tomu jsou ale všechny plány naší vlády na vybudování velkolepých staveb na Labi, Vltavě i Berounce jen nezodpovědným hazardem s naší přírodou a obrovskými částkami peněz, které mohou odplynout – jak to říci slušně - do moře.

Ze všech uvedených důvodů by bylo dobré, kdyby usnesení vlády ze dne 17.1.2018 č. 46 ve spojitosti s návrhem Koncepce vodní dopravy posoudily z hlediska zákonnosti nezávislé a nestranné správní soudy. A je pravděpodobné, že dotčení vlastníci, popřípadě i ekologické spolky, tuto otázku dříve či později správním soudům předloží k rozhodnutí.

Petr Svoboda: Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy, zveřejněno 6.11.2018 v Ekolistu

Výstavbu neblokují spolky, ale nedodržování lhůt na úřadech

přidáno: 20. 11. 2018 2:38, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 20. 11. 2018 3:41 ]

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů k 19. listopadu 2018

Spolky výstavbu neblokují, vyplývá z analýzy Arniky. Na vině jsou úřady a jejich nedodržování lhůt

PRAHA – Z výzkumu[i] nevládní organizace Arniky vyplynulo, že občanské spolky podaly žalobu pouze v 0,025 % případů povolování staveb. Prokázalo se, že obviňování spolků nemá racionální základ[ii]. Není pravda, že by spolky ve velké míře účelově blokovaly výstavbu a byly příčinou zpožďování důležité infrastruktury a bytů v České republice. To stále častěji tvrdí část politiků a přidávají se k nim investoři s příběhy o údajném vydírání, jehož se měli stát obětí. Pro taková tvrzení chybí jakékoliv důkazy. Na vině průtahů jsou chyby úřadů a jejich nerespektování zákonných lhůt.

Analýza účasti veřejnosti v územních řízeních se zaměřením na účast občanských spolků je ke stažení na: www.arnika.org/analyza-ucasti-verejnosti-v-uzemnich-rizenich-se-zamerenim-na-ucast-obcanskych-spolku  

„Někteří politici a developeři neustále obviňují[iii] občanské spolky za průtahy při schvalování staveb. Úřady, ani ministerstva však pro svá tvrzení nemají žádné důkazy. Analýzou jsme prokázali, že k systematickému zneužívání občanských sdružení nedochází. Omezování práv lidí je úplně zbytečné a k údajnému zrychlení řízení stejně nevede,“ upozorňuje autorka analýzy Vendula Zahumenská, právnička Arniky.

Arnika analyzovala účast veřejnosti v územních řízeních za rok 2017. Ukázalo se, že spolky se účastnily jen necelých 3 procent řízení, odvolání podaly pouze v 0,5 procentech případů. Žaloby se týkaly pouhého čtvrt promile kauz. Zneužívání práv, zdražování výstavby nebo snad vydírání investorů za účelem získání majetkového či jiného prospěchu se neprokázalo. Takové praktiky se objevují jen výjimečně.

„Jestliže má developer důkazy o tom, že ho spolek vydírá, ať to určitě co nejdřív ohlásí orgánům činným v trestním řízení. Takové jednání nehájíme, ani nepodporujeme. Argumenty proti možnosti veřejnosti zasahovat do rozhodování o životním prostředí jsou spíše emotivní a nevycházejí z ověřených statistik[iv]. Data by mělo sbírat Ministerstvo pro místní rozvoj. To však vůbec netuší, zda a v jakém počtu se občané do rozhodování zapojují. Poslanci, kteří v loňském roce omezili práva občanů, zřejmě vůbec nevěděli, co je skutečnou příčinou průtahů v řízeních,“ doplňuje Zahumenská[v].

Podle zkušeností Arniky místní obyvatelé naopak znají podmínky daného místa a jsou schopni upozornit na chyby, kterých se dopouští jak stavební úřady, tak i developeři[vi]. Díky nim se často podaří odstranit technické nedostatky projektů, napravit nezákonné postupy či odhalit případy korupce.

„Řízení se většinou účastní spolky místních obyvatel, vlastníků domů nebo bytů. Nechtějí zablokovat výstavbu, ale upravit nové projekty, aby se jim nadále dobře žilo. Když se spojí se svými sousedy, mají silnější postavení. Je absurdní tvrdit, že lidé by neměli mít právo hájit svá vlastnická práva. Investoři přece nejsou jediní, kdo mají ve městech a obcích legitimní zájmy. Nemůžeme připustit, aby vlastnictví jedněch mělo větší váhu než druhých - jen kvůli ekonomické síle jedné skupiny,“ uzavírá Martin Skalský z Arniky.

Arnika v rámci analýzy zjišťovala data u 70 stavebních úřadů Prahy, Brna, statutárních měst a menších obcí do 6 tisíc obyvatel. Zaměřila se přitom na územní řízení u obchodních center, obytných domů nebo kancelářských komplexů. Jde o zásadní fázi, ve které se mohou obyvatelé vyjadřovat k vlivu plánované stavby na život lidí v nejbližším okolí – např. dopad na čistotu ovzduší nebo dopravní zátěž. Výzkum navazuje na předchozí analýzu zaštítěnou Masarykovou univerzitou v Brně, která mapovala stejnou problematiku za rok 2013. Závěry obou studií jsou prakticky totožné.Poznámky pro editory

[i] Analýza účasti veřejnosti v územních řízeních se zaměřením na účast občanských spolků je k dispozici ke stažení na:

www.arnika.org/analyza-ucasti-verejnosti-v-uzemnich-rizenich-se-zamerenim-na-ucast-obcanskych-spolku

[iii] Vybrané citace politiků k problematice najdete v kapitole 5 „Pohled politiků na účast veřejnosti“ přiložené analýzy

[iv] Babišova vláda nadále likviduje právo lidí na rozhodování o životním prostředí

www.arnika.org/babisova-vlada-nadale-likviduje-pravo-lidi-na-rozhodovani-o-zivotnim-prostredi

[v] Rozhodneme si to sami, řekli poslanci. Občanů se nikdo neptá

www.arnika.org/rozhodneme-si-to-sami-rekli-poslanci-obcanu-se-nikdo-nepta

[vi] Arnika zveřejňuje příběhy lidí, kteří zachránili své město či obec. Díky zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů se v minulosti v celé řadě případů podařilo zabránit zbytečnému poškození životního prostředí a poškození zájmů majitelů domů a bytů. Příběhy a videa o některých případech si můžete přečíst či prohlédnout zde:

www.arnika.org/arnika-zverejnuje-pribehy-lidi-kteri-zachranili-sve-mesto-ci-obec

www.arnika.org/obcane-sobe-publikce

www.arnika.org/video-ucast-verejnosti

 

Ing. Jiří Kaňa
Arnika │ Tiskový mluvčí
Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7
+420 606 727 942 │ jiri.kana@arnika.org
Chráníme naše životní prostředí │ www.arnika.orgExtra podzimní úklid Újezdského STROMu: odpočinková místa LG II a Hol

přidáno: 13. 11. 2018 8:34, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 15. 11. 2018 5:02 ]

Nad rámec pravidelného jarního úklidu Klánovického lesa jsme před zimou dne 13.11.2018 poklidili odpočinková místa naučné stezky Lesní galerie II u stanoviště č. 22, 47, 52 a 56, vstup A naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol a odpad, shromážděný u novotou zářící lesní cesty Písková.
Kvůli probíhajícím pracem na Pískové je její vzdálenější půlka - včetně odpočinkového stanoviště č. 36 - nepřístupná, kontrola a úklid zůstane na jarní úklid 2019.Výsledkem "dálkového úklidu" LG II a Hol je pět 120l pytlů směsného odpadu, svezených na sběrné místo na rohu Polesné a Čankovské. O jeho odvoz a likvidaci jsme jako vždy požádali MČ P21. Pan Daniel Váňa, referent OMI, který má úklidovou četu na starosti, nám ochotně pomohl a do druhého dne byly pytle odvezeny. Děkujeme.

za Újezdský STROM
Zita Kazdová
13.11.2018, aktualizace 15.11.2018
Nová alej u Kopytova ze sbírky Arniky je vysazena ke 100 letům republiky

přidáno: 8. 11. 2018 1:24, autor: Zita Kazdová

 V sobotu 3.11.2018 vysadili obyvatelé Kopytova a dobrovolníci z Arniky se čtyřiceti dobrovolnými hasiči javorovou alej a pamětní lípu ke stému výročí vzniku Československé republiky. Na výsadbu aleje uspořádala Arnika veřejnou sbírku, do níž se osobním příspěvkem zapojili i členové Újezdského STROMu.

Podívejte se na pár fotek z akce a na krátké video

"Děkujeme dárcům z celé republiky, kteří přispěli a umožnili výsadbu javorového stromořadí v Kopytově u Bohumína. Speciální poděkování pak putuje k místním Hasiči Kopytov, kteří nám s celou akcí moc pomohli a samozřejmě i lidem z Kopytova a okolí. Chráníme a sázíme - společně."

...a
nezapomeňme, že právě probíhá anketa Alej roku. Které z nominovaných alejí dáte svůj hlas Vy?


1-10 of 415