Aktuality

Novela stavebního zákona opět v PS

přidáno: 16. 6. 2017 1:35, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 16. 6. 2017 1:37 ]

Poslanecká sněmovna bude finálně projednávat vládní novelu stavebního zákona vrácenou ze Senátu. Poslanci původně v prvním kole schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. Ani senátoři návrh na omezení občanských práv bohužel nevyškrtli. Nyní má poslední slovo opět poslanecká sněmovna. Může:

  • přijmout návrh Senátu nebo odmítnout návrh Senátu a setrvat na svém návrhu novely a tím škrtnout práva občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí;
  • nepřijmout ani jeden z návrhů, novelu tak úplně odmítnout a tím práva občanů zachovat.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“ byt ve společném bytovém domě.

Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.

Jestli navrhované znění projde finálně Poslaneckou sněmovnou, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

Veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků


Nelíbí se vám to?

Napište poslancům a poslankyním za svůj kraj osobní vzkaz
a vysvětlete, jak se změny dotknou vašeho okolí!

Informace a návod najdete na aktualizovanm webu

https://www.vrattelidemprava.cz/převzato z https://www.vrattelidemprava.cz/

Připomínkování EIA k obchvatu skončeno, setkání investora s veřejností v Újezdě ve čtvrtek 22.6.2017

přidáno: 15. 6. 2017 4:24, autor: Zita Kazdová

V pondělí 12.6.2017 byl poslední den, kdy mohla veřejnost připomínkovat EIA k přeložce I/12.
Info zde: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripominkovarizeninadvesouvisejicidopravnimegastavby-511ai12
Spolek Újezdský STROM této možnosti využil. Stejně jako v připomínkách ke stavbě 511 jsme upozornili na kumulativní vliv obou staveb a požádali o posouzení  společné. Dále žádáme specifikovaná a kompenzační opatření v extravilánu i intravilánu Újezda nad Lesy, se zvláštním důrazem na vodní hospodářství a výsadbu zeleně. Dále žádáme o specifikaci závazných dopravních opatření, ktará by zklidnila dopravu centrem Újezda, odmítáme další dopravní a pomocné stavby na našem území a žádáme o zachování průchodnosti krajiny, včetně pěších cest do sousedních obcí a městských částí.

Informační schůzka investora stavby, jejího zpracovatele a MHMP s veřejností, která proběhla koncem kvěna v Běchovicích, se bude konat i v Újezdě. Ve čtvrtek 22.6.2017 od 17:30 v divadelním sále MZŠ.
Více, včetně připomínek MČ (pokud je zveřejnily), najdete v Otevřených novinách v rubrice: http://otevrenenoviny.cz/category/tema/prelozka-silnice-i12/Ohlédnutí za Týdnem udržitelného rozvoje 2017

přidáno: 5. 6. 2017 0:30, autor: Zita Kazdová

Články, fotky, informace
najdete
v Otevřených novinách pod štítkem ETUR 2017:
http://otevrenenoviny.cz/tag/etur-2017/Česko-moravská ekologická trilogie prof.Hany Librové

přidáno: 31. 5. 2017 10:47, autor: Zita Kazdová

"Hana Librová, uznávaná a v nejlepším slova smyslu ctihodná brněnská socioložka a univerzitní profesorka, ve své trilogii zkoumá postoje dobrovolné skromnosti jako jednu z alternativních odpovědí na (nejen) ekologickou krizi. Zásluha autorky tkví nejen v tom, že výzkum tohoto hnutí uvedla do českého vědeckého prostředí, ale že jej současně obohatila o mnohé cenné osobní postřehy a objevy. Navíc velkou část své vědecké práce, teoretické i terénní, věnovala poctivému zkoumání tohoto kulturního fenoménu a objevila jeho typicky česky, respektive česko-moravsky neopakovatelné alternativy...Prosta jakékoliv postmoderní přelétavosti vytváří svým po více než čtvrtstoletí trvajícím výzkumem časosběrný dokument podobný té nejkvalitnější filmařině. Stejně tak je autorce cizí jakýkoliv badatelský či jiný konjunkturalismus. Když vyšla v roce 1994 její první kniha, působila v době, kdy vrcholily budovatelské tirády raného českého kapitalismu „zlatých devadesátek“, jako zjevení. Do svých výzkumů Hana Librová postupně zahrnovala i své žáky..."

Zamyšlení Lubora Kysučana nad zatím poslední knihou prof. Hany Librové "Věrní a rozumní" doporučujeme v Sedmé generaci: http://sedmagenerace.cz/text/detail/verni-a-rozumni-mezi-skepsi-a-nadeji

http://sedmagenerace.cz/content/files/2017cisla/0217_librova3.jpg

Vztah obyvatel k přírodě - sociologický výzkum ČR z roku 2016

přidáno: 30. 5. 2017 10:53, autor: Zita Kazdová

Na světě je zcela nová publikace Vztah obyvatel k přírodě, která mimo jiné shrnuje výsledky on-line dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování postojů a aktivit té části veřejnosti, která se zajímá o ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice, které bylo realizováno v roce 2016.


Publikace Sociologického ústavu AV ČR byla připravena v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a kvalita ekosystémů.

Elektronickou verzi publikace najdete v příloze této stránky.

Děkujeme všem, kteří výzkum prováděli a zpracovali a všem ochotným respondentům, jichž drtivá většina spadá do tzv. zainteresované a aktivní veřejnosti - "soli naší země". 
Zvíře v nouzi - nová aplikace do našich chytrých telefonů

přidáno: 30. 5. 2017 10:42, autor: Zita Kazdová

Pokud v přírodě najdete mláďátko, dřív, než jej začnete zachraňovat, se u ochránců přírody informujte, co dělat. Pomoci vám může tato aplikace.
Celý článek v ON: http://otevrenenoviny.cz/mam-delat-kdyz-najdu-prirode-opustene-mlade-nova-aplikace-zvirecich-zachranaru/


Připomínková řízení na dvě související dopravní megastavby - 511 a I/12

přidáno: 23. 5. 2017 14:25, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 23. 5. 2017 14:32 ]

Aktuálně posílejte připomínky v řízení EIA pro přeložku I/12 do 12.6.2017. Info, možnost stažení dokumentace a kontakt pro zaslání připomínek v ON: http://otevrenenoviny.cz/eia-i12/

Zúčastnit se může každý a každý má právo uplatnit svoji obavu z dopadu stavby na životní prostředí, svoji konkrétní připomínku, svou žádost o vypořádání problému v dokumentaci.

Nespoléhejte se prosím, že úřad/úřady, nebo někdo jiný to udělá za vás. Ale spolehnout se můžete na to, že stavba přímo ovlivní život (nejen) v Újezdě a nejbližším okolí. Nakolik negativně - to je jen na nás.

Využijte proto tuto příležitost, nebude se opakovat!

Předchozí připomínkové řízení EIA pro Běchovickou křížovatku 511 v ON: http://otevrenenoviny.cz/eia-bechovickou-krizovatku-verejnost-ma-moznost-vyjadrit-se-k-dokumentaci-zameru/

Čtvrtý sousedský pétanque ve třetím Týdnu udržitelnosti v ČR

přidáno: 19. 5. 2017 6:09, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 30. 5. 2017 10:38 ]

Před rokem jsme touto dobou zvali sousedy, přátele a kamarády na Sousedský pétanque. Letos vás zveme už na čtvrtý ročník! Opět jako společné "slavení" Svátku sousedů a opět v rámci Týdne udržitelnosti 2017. Těšíme se!

Jak to bylo vloni, je zaznamenáno zde: Třetí sousedský pétanque ve druhém Týdnu udržitelnosti v ČR

A jak to bylo letos, najdete v Otevřených novinách: http://otevrenenoviny.cz/pozvani-4-sousedsky-turnaj-petanque-sobotu-27-5-2017/Připojujeme se k výzvě senátorům: Vraťte nám právo spolurozhodovat o tom, co má stát pod našimi okny! Připojte se taky!!

přidáno: 11. 5. 2017 7:25, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 11. 5. 2017 7:31 ]

Poslanci v dubnu 2017 schválili očekávanou novelu stavebního zákona v podobě, která přinese řadu negativních změn. Největší problém představuje návrh poslance Foldyny, jenž vylučuje občany z připomínkování mnoha druhů staveb a jejich vlivů na životní prostředí.

Jedná se o jedno z největších narušení občanských práv od sametové revoluce, jak upozorňuje asociace Zelený kruh: http://www.zelenykruh.cz/bily-slider-na-hp/snemovna-poprve-od-listopadu-1989-rusi-obcanska-prava?utm_source=newsletter_537&utm_medium=email&utm_campaign=novela-stavebniho-zakona-vyrazne-omezi-prava-obcanu

Arnika se opakovaně vymezila nejen ke schválené novele , ostře kritizuje také chování některých poslanců, jež připomíná ty nejotrlejší developerské praktiky.


 Vyzvěte senátory, aby parazitní paragrafy vypustili!


"Poprvé od listopadu 1989 chtějí někteří politici vzít lidem jejich práva. Chtějí jim zakázat posílat úřadům připomínky k dopadům spalovny, skládky, skladovacíh hal, či vykácení parku v sousedství na jejich zdraví, přírodu a životní prostředí.

Není to zdaleka první pokus, ale tentokrát příznivci netransparentního rozhodování a odpůrci zdravého prostředí ve Sněmovně zvítězili. V poslední chvíli ještě můžeme lidem jejich práva zachránit. Přidejte i Vy svůj podpis pod výzvu senátorkám a senátorům.

Podepisujte, šiřte a sdílejte prosím:

Vyzvěte senátory, aby parazitní paragrafy vypustili!

Nevíte, kdy sami budete potřebovat využít svých občanských práv, o které vás politici chtějí připravit.


Děkujeme!"

zdroj: Arnika, Zelený kruh

Piráti k novele Stavebního zákona: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/novela-stavebniho-zakona.html

Návrh Strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu

přidáno: 11. 5. 2017 7:05, autor: Zita Kazdová

V Praze se dlouhodobě zvyšuje průměrná teplota. Město chce proti dalšímu oteplování bojovat, pomoci mají další stromy, komunitní zahrady nebo zahrádkářské kolonie. Zaměřit se chce také na využití barev a materiálů, které sluneční záření místo pohlcování odrážejí. Vyplývá to z návrhu Strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu.

Ve městech je situace horší také kvůli jevu zvanému městský tepelný ostrov. Budovy z materiálů jako je beton či cihly a asfaltové silnice akumulují teplo, a poté ho po delší čas vyzařují. Kvůli tomu je teplota v centru asi o dva stupně Celsia vyšší než na okraji.

Podle návrhu by pomohla výsadba nových stromů, zejména uličních stromořadí. „Stromy mají schopnost vypařovat zachycenou vodu, díky čemuž významně přispívají k ochlazování vzduchu. Také jsou schopny zadržovat vodu, snižovat podíl znečišťujících látek a skleníkových plynů,“ uvádí dokument.

celý článek v Ekolistu 24.4.2017: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-se-otepluje-pomoci-maji-stromy-zahrady-nebo-svetly-asfalt

1-10 of 301