Aktuality

Umřel Ladislav Hrabal, spolubojovník za záchranu Klánovického lesa

přidáno: 2. 2. 2021 3:06, autor: Zita Kazdová

S převapením a smutkem jsme se dozvěděli, že v sobotu 30. ledna 2021 umřel Ing. Ladislav Hrabal, náš přítel a spolubojovník za Klánovický les.

Vzpomínky na něj už zveřejnily Klánovice a Otevřené noviny:
https://otevrenenoviny.cz/za-ladislavem-hrabalem-byvalym-klanovickym-starostou/

... a nebudou to jistě vzpomínky poslední.
Je nám to moc líto,
Újezdský STROM

Alejí roku 2020 je Svárovská lipová alej. Hrozí ji vykácení

přidáno: 11. 1. 2021 2:55, autor: Zita Kazdová

Svárovská alej na Boskovicku desátou Alejí roku České republiky

ČR – První místo jubilejního ročníku ankety vybojovala alej v Jihomoravském kraji. Staletým lipám hrozí vykácení kvůli rozšíření silnice, přesto v hlasování získaly 585 hlasů. Arnika na jaře k vítězné aleji umístí pamětní ceduli.

“V počtu nominací padl další rekord. O desátý titul soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Pro nás to je důkaz, že si lidé nádherných alejí váží a jsou na ně patřičně hrdí. Celonárodní i regionálním vítězkám gratulujeme a přejeme stovky let zdravého růstu,” říká Karolina Kostićová z Arniky.

Svárovská alej je jednou z posledních velkých alejí na Boskovicku. Je dlouhá 600 metrů a vysázena byla zřejmě v roce 1920 v rámci celonárodní výsadby Stromů svobody. Tvoří ji 80 lip, z nichž 50 má jít k zemi. Doufejme, že úspěch v anketě pomůže místním alej zachránit. Vítěznou nominaci zaslala Alice Hrbková, která jako hlavní cenu obdrží let balonem od Lucky Balon.

Kompletní výsledky ankety najdete na https://www.alejroku.cz/2020/vysledky-2020

Všech 14 regionálních vítězů se může těšit na dárkové balíčky s poukazy od FotoŠkoda, knihy o památných stromech, dárky od Muzea Karla Zemana, rodinné vstupenky do Muzea rekordů a kuriozit, vstupenky do botanických zahrad po celé České republice a mnohé další.

Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost lidí k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může nakonec rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

Generálním sponzorem ankety je AuditDaně CZ.

Pro více informací prosím kontaktujte Karolinu Kostićovou (koordinátorka ankety Alej roku: karolina.kosticova@arnika.org, +420 607 807 031) nebo Jiřího Kaňu (tiskový mluvčí: jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942).

Ing. Jiří Kaňa│ Arnika │ Tiskový mluvčí

Podporujeme obnovu polních a formanských cest u sousedů v Úvalech a okolí. Další projekt startuje v lednu 2021

přidáno: 29. 12. 2020 5:59, autor: Zita Kazdová

V posledních letech se náš kamarád a spolupracovník Petr Urban soustavně věnuje v Úvalech a nejbližším okolí obnově původních selských a formanských cest z 19. století, včetně výsadby stromů, které je vroubily.

Projekt má pracovní název Obnova původních polních a formanských cest (Alej tuklatských, tlustovouských, úvalských a okolních dětí).

Díky němu už tak roste v Úvalech na 200 nových dubů; (30 stromů bylo vysazeno na svazích v lese, ke zpevnění půdy proti sesuvu, či v parku seniorů). Stromy byly vysazeny na nových cestách: první vede z Úval do Horoušánek, druhá od úvalské rozhledny Na vinici, podél okraje pole až k lesní cestě. Propojil se tak krásný, cca 5 km dlouhý procházkový okruh, s širokým rozhledem do kraje, směrem na sever; Lidé v Úvalech ho velmi brzy objevili a procházka v přírodě se těší velké oblibě. Tato dvě stromořadí navíc přetínají dosud souvislé lány polí a poskytují tak útočiště ptákům, hmyzu apod.

V současnosti připravuje Petr Urban obnovení další původní cesty, tentokrát navazující na cestu „Na vinici“, která tak spojí Úvaly a Tlustovousy, až k Mariině studánce. Bude ji lemovat alej, tedy stromořadí z obou stran cesty a vysadit se na ní má celkem 180 stromů; délka této cesty bude měřit téměř kilometr. Sázet se mají opět duby zimní, tedy původní české duby, které se dožívají sta let a měly by tak být k užitku i dalším pokolením. Vysazované stromy jsou vzrostlé, výška 3 – 3,5 m, s rozestupy 10 m; vzdálenost obou stromořadí přes cestu bude rovněž 10 m. Každý strom je ukotven třemi kůly, opatřen obalem proti okusu, hadicí na zálivku a vysazen do mulče.


Cena za výsadbu jednoho stromku a veškerou počáteční péči o strom, včetně ceny samotného stromku, byla ve všech etapách zaplacena ze soukromých financí obyvatel zmíněných obcí. I v připravované V. etapě jsou podmínky účasti občanů v projektu shodné, tj. celková cena za výsadbu jednoho zdravého vzrostlého stromku a veškerou počáteční péči o strom, včetně ceny samotného stromku činí 2500,- Kč. Stromky pocházejí z kvalitní školky v Kostelci n/Černými lesy, přináležející péči České zemědělské univerzity v Praze.

Vlastní výsadba proběhne na podzim, v říjnu, podobně jako v případě dvou předchozích stromořadí. Po dokončení výsadby budou všichni sponzoři pozváni na slavnostní otevření aleje veřejnosti a při té příležitosti bude každý majitel-předplatitel losovat číslo svého, příp. svých stromů v aleji. Alej se bude slavnostně otevírat příští rok v říjnu a každý zúčastněný, který si zakoupil strom, dostane pamětní certifikát. 


Vážení přátelé, pokud byste měli zájem se k této akci připojit, jste vítáni. Peníze bude v průběhu ledna vybírat – v hotovosti Petr Urban, proti potvrzení s razítkem.

Z informačního dopisu JS, prosinec 2020

Ohlédnutí za rokem 2020. Aktivity STROMu v době pandemie

přidáno: 29. 12. 2020 5:58, autor: Zita Kazdová

Rok 2020 byl a je podivný. Způsobem, který byl dosud pro současnou společnost neznámým. Prakticky celý svět byl zaskočený rychle se šířící "čínskou chřipkou", způsobenou infekcí SARS-CoV-2. Naše aktivity ve prospěch prostředí, v němž žijeme, k podpoře veřejného prostoru a k ochraně přírody ale neustaly ani v tomto podivném roce 2020.

Nouzový stav, který česká vláda vyhlašovala, rušila, opět vyhlašovala a prodlužovala od časného jara 2020 (zatím) do ledna 2021, i s oním "letním mejdanem", kdy oficiálně padla všechna nařízení v ČR a lid byl vybídnut k bakchanáliím, se negativně podepsal na komunitním a občanském životě. Zároveň tím rychleji a ve skrytosti pokračovaly kontroverzní záměry nového stavebního zákona, zákona o odpadech, a desítky úprav zákonů a vyhlášek týkající se vody, půdy, krajiny, ovzduší, energetiky - a co byste řekli? Pokaždé "tak nějak" v neprospěch životního prostředí a udržitelné buducnosti.

Jásavé hlasy v době jarní pandemie o tom, jak si příroda odpočine při utlumení dopravy, výroby a obchodu, a jak si všichni uvědomíme, co je v životě skutečně důležité, byly záhy zkorigovány realitou. Nemalá část obyvatelstva se uchýlila k vymýšlení, sdílení a rozšiřování pozoruhodných bludů o čemkoli. Část vymýšlela a poté úspěšně aplikovala metody, jak ohnout a obejít jakékoli nařízení. Bohužel i opatření rozumná, která navzdory vládnímu chaosu a nedůvěryhodnosti, sami sobě ukládali a dodržovali myslící občané. A drtivá většina společnosti jen odpočítávala dny, kde se všechno vrátí do starých kolejí a blahobyt a neomezený konzum všeho bude pokračovat. A česká příroda? Nejspíš se bude dlouho vzpamatovávat z nájezdů výletníků, kteří celkem pochopitelně brali útokem každou zelenou plochu blízkou i vzdálenější, aby alespoň na chvíli unikli domácím karanténám a ostatním omezením. Náš Klánovický les by mohl vyprávět...

Co že jsme tedy dělali my, ve STROMu? Uklízeli a poklízeli jsme les, pomáhali při nové výsadbě, jako každoročně jsme se zapojili do kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko - zaznamenáno v mnoha článcích na tomto našem webu. Účastnili jsme se správních řízení, týkajících se životního prostředí, vedených na MHMP, Praze 1, Klánovicích, Kolodějích a Praze 21-Újezdě nad Lesy. Zapojovali jsme se a pomáhali při výzvách Arniky, Hnutí DUHA, Transparency International, Frank Bold a dalších kolegů, pečujících o veřejný prostor a o přírodu. Pokračovala spolupráce s Klubem přátel přírody a historie Úval a okolí.

Na domácí scéně v Újezdě za zmínku stojí oprava intravilánové Tabule č. 1 (náš projekt LG II z roku 2014 z grantu MŽP) v parčíku u Blatovského rybníka. Tabule zmizela na konci roku 2019. V průběhu letošního roku jsem se dopátrala toho, že ji (snad) opravuje pan Saitz z ÚMČ a v listopadu 2020 jsem ji zase objevila na původním místě. Nepodařilo se mi domoci informací, fotodokumentace, natož nějaké domluvy o opravě s úřadem. Tabule byla odříznuta a nyní je zpět s novými stojkami - to je celé, co mohu zaznamenat.


Generální opravu Lesní galerie (zejména LG I), jejíž vandalské poničení přesáhlo jakoukoli možnost amatérských dobrovolných oprav, chceme nadále provádět především v rámci firemní spolupráce a sponzorství. Prozatím se poničené tabule a cedule, které se podaří zachránit, shromažďují v našich kůlnách.

Stezka HOL, kterou jsme dělali pro Lesy ČR a která je v majetku lesů, se dočkala kýženého oplocení středověké studně - požádali jsme o to a v zápětí jsme mohli Lesům ČR poděkovat za rychlé provedení. Viz: HOL: nově oplocená studna a kompletní odkazy na informace

Jižní cesty, konkrétně nádhernou původní polnici od Ježovické na Skalky a ke hřbitovu, se újezdská radnice ANO + ODS rozhodla zničit "zpevněním" odpadním recyklátem asfaltu. Pro pobavení níže je odpověď na 106 od našeho stavebního úřadu (vyřizuje Markéta Zahradníková) pod tajemnicí Zátkovou (ANO). Kausa pokračuje.


Realita zničené cesty na Skalky:Tak co s takovou radnicí? Svoji okřídlenou univerzální odpověď psát nebudu, zpívám si ji pobaveně při každé vhodné příležitosti - a že jich je požehnaně :-) Mj. druhé přestupkové řízení v Běchovicích stále pokračuje, nadřízený Magistrát vrátil rozhodnutí zpátky s rozborem, který si žádný úřad za rámeček nedá.


Tím končím svoje ohlédnutí za rokem 2020. A - s odvahou a vytrvalostí do dalšího roku, roku 2021.

Zita Kazdová, prosinec 2020

Lípy na Václaváku: pokračování salámovou metodou

přidáno: 29. 12. 2020 5:32, autor: Zita Kazdová

Otazník v nadpisu článku z letošního léta  Anabáze lip na Václavském náměstí. Jsme u šťastného konce?
byl - bohužel - namístě. Anabáze neskončila a šťastný konec je v nedohlednu.

Řízení o kácení pokračuje
Zpráva ČTK z 19. 6. 2020 o tom, že pražský magistrát při rekonstrukci spodní části Václavského náměstí nepokácí lípy, které měly podle původního plánu nahradit nové vzrostlé stromy, byla na okamžik určitou mediální senzací. Ale rychle se změnila v obvyklou mlžnou kaši, o které už zpravodajské agentury nepíší, v které se brodí už jen ti nejzarytější účastníci nekonečných správních řízení. Správních řízení, která se ohýbají pod tlakem politických a stavebních zájmů - až povolí.

Salámová metoda
Prozatímním výsledkem tohoto procesu, v tomto konkrétním případě lip na Václaváku, je zavrženíhodná SALÁMOVÁ METODA, v níž úřad ochotně sekunduje investorovi. Salám na Václaváku spočívá v následujícím:
podjatost úředních osob nebyla potvrzena a řízení na Praze 1 se opět rozjelo.
Už se nemluví o 45 stromech, řízení "se zúžilo" na stromů osm. Je to přesně osm lip, které rostou v pravé dolní části Václaváku při pohledu od koně. Přesně osm lip, vedle kterých již začaly stavební práce "revitalizace náměstí", včetně betonování van pro výsadbu stromů podle nezměněného plánu - tedy asi metr od těch stávajících. Ostatní stromy v části se stavbou byly někdy na podzim pokáceny jako "havarijní"(sic!), bez správního řízení a tedy i bez náhrady. Níže je detail z vyrozumění o pokračování řízení, které má datum 9. 11. 2020:Součástí oznámení o pokračování řízení je i doporučení státní správy Prahy 1, které se zcela vymyká správnímu řádu o řádném ohledání na místě - tedy ohledání s příslušným úředníkem, zástupcem investora, účastníky a přizvanými znalci: "Stromy rostou na veřejně přístupném místě a všichni účastníci řízení mají možnost se seznámit s jejich stavem".

Pokračování salámu?
Jak to celé asi bude pokračovat... stavba se posune od čtverec dál a zažádá o vykácení dalších 6, 8, 10... stromů. A tak dál, až do té doby, než dosáhne původního záměru zbavit se všech současných lip na Václaváku. Poněkud černý scénář. Že stále prochází je dědictvím 90. let a bémovy Prahy a ostudou Prahy současné.

Co se dá dělat v takovémto (ne)právním prostředí?
Proti přesile úřadu Prahy 1 (k dokreslení - po nadějném, občanském výsledku v komunálních volbách 2018 proběhl na Praze 1 jakýsi politický puč a Prahu 1 opět ovládla ODS společně s ANO)? Proti stavební lobby a maximální vůli uskutečnit starý plán na "nový" Václavák? A to za mlčení Magistrátu a umlknutí i nesmělých hlasů na obranu nebohých lip? Inu to, co vždycky - bojovat až do konce.

Jako účastníci řízení jsme teď ve fázi, kdy jsme odeslali svá vyjádření a žádosti o doplnění řádných úkonů ve správním řízení. O zanedbaném stavu lip a jejich černém "havarijním" kácení je informována ČIŽPka. Můj velký obdiv má Ing. Marie Jelínková ze spolku Tilia Thákurova. Její houževnatost a právní znalosti jsou pro obyčejné spolkaře nedosažitelnou metou.

Stromy na Václaváku
Pro člověka, který Václavským náměstím jen prolítne z bodu A do bodu B, jsou zdejší stromy skoro neviditelné. Nevnímá je. Ale zkuste se zastavit a podívat se na ně pořádně. Uvidíte výsledek desetiletí nepéče, zanedbávání, poškozování, otřesně zdeformovaných korun třeba kvůli navěšení cetek... Výsledek lhostejnosti nás všech. Přesto ty stromy rostou a umožňují nám existenci na rozpálené, nehezké a obrovské ploše tzv. prvního náměstí v zemi.

Řešením není vykácet tyto svědky našeho selhávání a na holé ploše začít znova a "lépe". Řešením je stromy ošetřit, zakomponovat je do všech plánů na renovaci náměstí a posílit stávající dřeviny o řady dalších. A konečně se starat o to, v čem žijeme, a řádně pečovat o každý strom a přírodní prvek (nejen) ve městě.
Zita Kazdová, prosinec 2020Vánoční přání a doporučení KAMsNIM.cz z Ukliďme svět a Česko 2020

přidáno: 18. 12. 2020 4:45, autor: Zita Kazdová


Sledujeme: Odpadová lobby a poslanci Palamentu ČR prohlasovali kontroverzní novelu zákona o odpadech

přidáno: 18. 12. 2020 3:23, autor: Zita Kazdová

V polovině listopadu vrátil Senát Poslanecké sněmovně kontroverzní novelu zákona o odpadech, které se od poloviny letošního roku věnuje i Transparency. Poslanci ale teď na začátku prosince prohlasovali 130 hlasy pro původní verzi zákona, a tak podle našeho názoru vznikla protiústavní novela, která bude znamenat ztrátu pro státní kasu a obecní rozpočty v řádech stovek milionů až miliard korun.

Zdroj: Transparency International, prosinec 2020.

Předchozí články k tomuto tématu v roce 2020:

5. 12. je svátek dobrovolníků. Poděkování za Ukliďme svět a Česko 2020

přidáno: 4. 12. 2020 11:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 6. 1. 2021 6:08 ]

Česko se letos podařilo uklidit jen z části

Na sobotu 5. prosince připadá Mezinárodní den dobrovolníků. Těm při této příležitosti patří poděkování za statečnost, se kterou se letos pustili do uklízení černých skládek a odpadků z přírody, měst a obcí, řek, přehrad, zastávek, škarp…

Jarní organizované akce museli letos organizátoři z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko bohužel odvolat (přitom před vyhlášením nouzového stavu měli zaregistrováno rekordních 2 400 úklidů). V době nouzového stavu tak proběhl alespoň tzv. digitální úklid, motivovaný tím, že zbytečná virtuální data mají překvapivě velký dopad v reálném světě, zejména na spotřebu energie (potažmo emise CO2). „Nicméně část dobrovolníků uklízela individuálně, řada z nich i opakovaně. Podporu jsme se jim snažili poskytnout alespoň formou zřizování „pytlomatů“ (obdobou „rouškomatů“) a uspořádali jsme pro ně i fotosoutěž s názvem Rouškový úklid,“ sdělil za organizátory Radek Janoušek.

Na podzim pak proběhlo 737 organizovaných akcí, většina z nich v rámci Celosvětového úklidového dne 19. září. „Letos se do něj zapojilo více jak 11 miliónů dobrovolníků ze 165 zemí. Vzhledem k omezením způsobených pandemií Covid-19 tak úklidy probíhaly jak v České republice, tak i ve většině ostatních zemí buď v menších skupinkách, nebo individuálně či v rodinném kruhu. Odhadujeme proto, že se ve skutečnosti zapojilo mnohem více lidí. Větší počet individuálních úklidů také svědčí o tom, že lidé zodpovědnost za stav životního prostředí berou více osobně," uvádí národní koordinátor World Cleanup Day pro Českou republiku Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. V České republice se během uvedených 737 úklidových akcí podařilo více než 22 tisícům dobrovolníků sesbírat bezmála 250 tun odpadů a poděkování u příležitosti dnešního Mezinárodního dne dobrovolníků patří jak jejich koordinátorům, tak i všem statečným dobrovolníkům, kteří se k akci připojili v době nouzového stavu neorganizovaně.

Výlety do přírody, na něž mnozí chodili rovnou vybaveni i pytlem na odpadky, jsme zkusili lidem zpestřit sezónními výzvami se soutěžemi. Při individuálním sbírání odpadků měli od jara do léta také hledat a fotit – první jarní květy, migrující žáby, motýly, mechy, či houby. Naše výzvy se setkaly s pozitivním ohlasem a pro nás bylo radost vidět, že mnozí umí a chtějí přírodu pozorně vnímat. Zvýšený zájem o pobyt venku a platná protiepidemická opatření se v tomto roce bohužel projevily také nárůstem množství vzniklých i odhozených odpadků, např. jednorázových obalů, a také na výskytu odpadků zcela nových, jako jsou typicky jednorázové roušky,“ doplňuje Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.

Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. V jarních měsících jsme díky omezení úklidových akcí alespoň urychlili vývoj odpadové aplikace www.KAMsNIM.cz. Uživatelé díky tomu dostali dříve k dispozici užitečný nástroj, který jim poradí, jak se správně zbavovat nechtěných věcí. Věříme, že napomůže ke snížení zbytečného znečištění, jehož nárůst byl letos opravdu citelný,“ doplnil Kubásek.

Na jaře příštího roku proto dobrovolníky čeká o to větší kus práce. Hlavní termín akce se uskuteční již na konci března, konkrétně v sobotu 27.3. 2021 a vítán bude každý, kdo hodlá přiložit ruku ke společnému úklidu, ať už organizovaně, či individuálně.

Kontakt pro další informace
Radek Janoušek

777 176 675
radek@uklidmecesko.cz

28.10.2020 - pĕt květů s trikolorou, Újezdský STROM k Lípě svobody

přidáno: 28. 10. 2020 4:03, autor: Michael Hartman   [ Aktualizováno 18. 12. 2020 0:32 uživatelem správce Webu ]

28.10.2020 - pět květů s trikolórou: 101 let TGM v Újezdě nad Lesy, 102 let počátku demokracie (vznik republiky), 101 let Lípy svobody. Oslava státního svátku trochu jinak. Přesně v den jeho konání.


Letos s ohledem na vládni omezení a zdravotní situaci konáme virtuálně spojením ve vzpomínce z domovů. Fyzicky dnes předem spolek k lípě umístil  pět symbolických květů se stužkami v barvě trikolory.

https://youtu.be/oF-NShsLg2M
Stejně jako při loňském zpěvu hymny a Masarykovy oblíbené národní písně Ach synku, synku, bylo i dnešní ráno studené, ale krásně slunečné. Škoda, že tu nebyli ostatní a nehrál s námi opět skvělý houslista Jan Kvapil. Připojme se u příležitosti státního svátku k vzpomínce na trojité výročí virtuálně dnes 28.10. 2029 ve 13:00.


Akce spolku Újezdský STROM - 28.10. - zpívání u Lípy, výročí návštěvy T. G. Masaryka a zasazení lípy, přeloženo na virtuální

přidáno: 27. 10. 2020 11:16, autor: Michael Hartman

V návaznosti na zpřísnění opatření COVID-19 a zhoršení stavu v Praze, nechtěli bychom opakováním loni oslavovaného 100. výročí, které letos není kulatým výročím, zavdat příčinu k ohrožení.
 
Dohodli jsme proto s výborem spolku přenesení připravované zítřejší akce do roviny koordinované připomínky v době původně plánované akce, tj. ve 13:00.
 
Každý se může v duchu přidat a na danou událost (101. výročí první oslavy vzniku republiky stejně jako související 102. výročí samotného jejího vzniku) na chvilku vzpomenout, případně si zazpívat českou státní hymnu a lidovou píseň Ach synku, synku, jako při loňské akci.  Pokud se alespoň symbolicky přidáte, budeme rádi.
 
K lípě zítra umístíme pět symbolických květů se stužkami v barvě trikolory. Proč pět? Jde o 101. výročí (loni bylo 100),
nabízí se symbolický oslí můstek, ve dvojkové soustavě 101  = v desítkové pět : - )

*****

O minulé akci jsme informovali v Újezdském zpravodaji na straně 24, viz ukázka níže
1-10 of 527