Aktuality


OSLAVA 100. VÝROČÍ ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM

přidáno: 2. 12. 2019 9:01, autor: Michael Hartman   [ aktualizováno 2. 12. 2019 9:42 ]

O státním svátku jsme slavili.  Dne 28.10. v 9:30, chladného leč slunečného svátečního dopoledne, uctil environmentální a okrašlovací spolek Újezdský STROM 100. výročí návštěvy T.G.Masaryka v Újezdě nad Lesy, kde slavil 1. výročí vzniku republiky a 100. výročí vysazení Lípy Svobody péčí tehdejšího Okrašlovacího spolku, kterou předseda tehdejšího Okrašlovacího spolku Ant. Kožíšek zasadil naproti tehdejší požární zbrojnice během slavnosti uspořádané spolkem a obcí dne 28.10.1919 .

Členové dnešního okrašlovacího spolku Újezdský STROM i přespolní z Koloděj (odkud prezident s dcerou Alicí na slavnost před 100 lety přijeli) přinesli k Lípě Svobody květy, zazpívali národní hymnu Kde domov můj. Na památku T.G. Masaryka přidali i jeho oblíbenou píseň Ach synku, synku.

Slavnostní okamžik uvedl předseda spolku Újezdský STROM ing. Michael Hartman zamyšlením nad symbolikou oslavy:


"Vážení členové spolku, vážení hosté.  Vítám vás tady u Lípy Svobody a jsem rád, že jsme se tu dnes společně sešli. Zasazení lípy před 100 lety se týkalo významného okamžiku dějin. Poprvé na tomto území vznikl demokratický stát. Rádi bychom si to připomněli, a to vzpomínkou a položením květin právě na tomto památném místě a lípě k jejímu výročí zazpívali dvě písně. 

Zazpívali bychom českou národní hymnou spojenou s naší demokracií a také oblíbenou píseň T.G.Masaryka “Ach synku synku”.

Když jsme si písně vybírali, volba mi připadala logická z hlediska samotné věci. Výročí svobodného státu a výročí T.G.M. 

Když jsem při nácviku o textech přemýšlel, není bez zajímavosti, že ač jde o písně staré, jejich obsah může i dnes promlouvat velmi aktuálně.

Česká národní hymna začíná jako otázka, “Kde domov můj?”, text postupně odhaluje, že nám byl dán zemský ráj napohled.  Také „Ach synku, synku“ začíná jako tázání.

Mezi oběma písněmi je tak zajímavé spojení. Je to otázka o domově. „Ach synku, doma-li jsi…?“  Jsi synku doma? Stojíš při svém domově nebo jsi někde ve světě? Na exotické dovolené? Je domov tvůj "zemský ráj to napohled", jako se zpívá v písni první?

Písnička rozvíjí otázku tématem orby, tedy přípravou na novou úrodu po spotřebování úrody staré, aby domov i nadále domovem zůstal. V zprostředkovaném dialogu otce se synem, Ach synku synku, si dnes můžeme za tatíčka dosadit i samotného T.G. Masaryka, často nazávaného Tatíčkem vlasti, i když v jeho době měl on sám o symbolu tatíčka v písni jistě jinou představu. 

Problém malého orání v následujícím textu písněa argumentaci „polámaným kolečkem“ známe. Víme ale, co že se to vlastně polámalo? Kdo víte, k čemu je při orání kolečko?

Dohledal jsem si, že kolečko byla u pluhu taková zajímavá věc. Vcelku moderní doplněk, který však nevykonává vlastní orbu, tedy vlastní rozrytí a obrácení půdy. V čem je tedy problém?

Bez kolečka je možné orat, jen ne tak dobře, ne tak rychle a ne vždy správně. Kolečko sloužilo jako řídící zařízení k nastavení kvalitní orby. Ani ne moc mělko ani moc hluboko. Ani ne moc blízko minulého řádku, ani příliš daleko.

Oral-li tehdy někdo moc hluboko, strhal koně, zničil pluh a moc toho neudělal. Oral-li naopak mělko, orba nebyla k likvidaci plevele a přípravě půdy dostatečná. 

Kolečko určovalo výšku zanoření pluhu a jezdilo současně v předchozí zorané brázdě, aby zajištovalo i správný odstup, správnou návaznost na již dříve vykonané dílo.

Možná i v dnešní době, ač orání probíhá už jinak, by nás píseň mohla oslovit, pokud si uvědomíme, co se tedy synkovi polámalo. Kolečko, jakési měřící a současně orientační zařízení. Cosi co garantuje správnou cestu. Dosaďme si za kolečko třeba symbol demokracie: zákon a ústava, pevný řád, pravidla slušnost, morálka. I ty mohou být příkladem „kolečka“. I dávné přísloví „dvakrát měř a jednou řež“ míří tímto směrem neboť ukazuje, že „orba bez kolečka“, tedy správní míry, nemusí vždy znamenat úspěch, ale někdy dokonce škodu.

Nevíme, zda šlo s kolečkem o výmluvu a syn byl prostě líný nebo zda se opravdu s orbou pral, ale protože měl kolečko polámané, ve výsledku toho nezoral mnoho. Osobně si myslím, že tahle druhá úvaha jádru písně i naší povaze více odpovídá. V přeneseném významu můžeme klidně představit v roli syna nás, za příliš hlubokou orbou léta komunistické totality a za příliš mělkou některé aspekty doby dnešní

Synku, synku, pokud se kolečko zlámalo, „dej ho spravit“.  Nauč se synečku hospodařit. V tomto nám písnička může být aktuálním povzbuzením.  A dobrý tatíček v písni nezatracuje, vrací jen pozornost od neúspěchu k myšlence učení, nápravy a správného hospodaření. 

Bez zajímavosti není ani to, že podle textu si kolečko synek nemusí a nemá spravit sám. Slova „dej ho spravit“ vyjadřují důvěru, že se při péči o domov můžeme a máme o někoho opřít. Že jsou lidé, kteří lépe než my umí tu či onu věc. Naděje spočívá  v důvěře, že právě ve spolupráci mezi lidmi může naše věc, věc hospodaření a péče o domov, naši „zemi českou“, která bude „rájem na pohled“, jak zpívá naše hymna, být řešitelná.  

Je na nás, abychom hodnotu naší země, našeho domova znali, abychom se k nim chovali s láskou a respektem, abychom si jejich hodnotu společně udrželi.

Myslím, že v to věřil T.G. Masaryk, věřil tomu i Okrašlovací spolek, když přes 100 lety sázel tuto Lípu svobody. A věříme tomu myslím dnes i my, členové a dobrovolníci spolku Újezdský STROM.

A tak Lípě k tomuto mimořádnému výročí zazpívejme zmíněné dvě krásné písně, písně o domově, o tom, jak je krásný, máme-li jej rádi, a také jak důležité učit se řádně hospodařit.  

Ne každý člověk v dnešní době chápe, že o získanou svobodu a stát je třeba stále usilovat a že každý máme úkol podle svých možností a schopností „kolečka“ na kterých svoboda a fungování našeho demokratického domova stojí udržovat .

Ať z nás může mít laskavý tázající se Tatíček, ať už si pod ním můžeme představit kohokoli, radost."


Zpěv doprovodil na housle zakládající člen proslulého českého Talichova kvarteta a dlouholetý člen České filharmonie, Jan Kvapil, který je újezdským občanem a dlouholetým členem okrašlovacího spolku Újezdský STROM.

Členka výboru spolku MUDr. Zita Kazdová přečetla v závěru z projevu prezidenta Václava Havla z 28.10.1990: „žijeme v době, která nám klade bezpočet zneklidňujících otázek. Otázkou základní je, zda a jak se nám daří prosazovat hodnoty, jejichž jménem jsme povstali proti totalitnímu režimu.

K pamětní desce u paty Lipy Svobody umístili účastníci květy zlatavé barvy se stuhou a věnováním: "K 100. VÝROČÍ - ZASAZENÍ LÍPY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM - OSOBNÍ ÚČASTI T.G.M PŘI OSLAVĚ 1. VÝROČÍ VZNIKU ČR DNE 28.10.1919 | VĚNUJE OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ÚJEZDSKÝ STROM 28.10.2019". Připojeny byly také tři stužky v národních barvách: červená, bílá a modrá. Sváteční výzdoba přetrvala až do listopadového výročí svatořečení Anežky České.

Oslava 100. výročí zasazení Lípy Svobody Okrašlovacím spolkem hezky předznamenala přípravu na vlastní výroční spolku Újezdský STROM –   naše činnost vedoucí k založení spolku začala před 15 lety a vyvrcholila oficiální registrací občanského sdružení v roce 2005, jehož kulaté 15.výročí si v roce 2020 připomeneme.  


Listopad patří občanské společnosti, listopad patří i nám! 1989 - 2019

přidáno: 15. 11. 2019 7:56, autor: Zita Kazdová


30. výročí roku 1989 souhrnně v Otevřených novinách ZDE.


Povzbuzení pro ekologické aktivity z instituce, od které bychom to věru nečekali

přidáno: 10. 11. 2019 23:45, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 11. 11. 2019 1:39 ]

"..Abychom předešli pochybám: US Army War College není žádná Greta. Jde o ctihodnou, prestižní instituci, z níž s titulem Master in Strategic Studies vycházejí pozdější nejvyšší armádní velitelé...Studie není zdaleka prvním obdobným dokumentem, který shrnuje, jaký dopad bude mít klimatická změna na vojenské síly USA. Pentagon se tím vážně zabývá už několik posledních let...Studie US Army War College se ovšem od těchto oficiálních dokumentů Pentagonu liší jednak v tom, že si jako nevládní materiál může dovolit vyšší formulační volnost. Je tedy čtivá. Ještě důležitější je ale to, že rozebírá také společenské a politické souvislosti.

...Klimatická změna, její viditelné dopady, už podle studie evidentně fungují jako silné symboly. A jsou tedy už teď zdrojem zřetelné "společenské mobilizace". Podle studie takový stav bude mít své vítěze a samozřejmě i poražené.

"Jasnými vítězi budou jednotlivci a organizace vnímané jako ti,
kdo jednají ku prospěchu lidstva i přírodního prostředí.

Jasnými poraženými budou jednotlivci a subjekty, jejichž aktivity
budou vnímány jako oslabující stabilitu přírodního prostředí".


...K možnosti, že klimatická změna není problém, a proto ani není potřeba nic dělat ke zmírnění jejích dopadů, pak materiál říká: "Jediným ospravedlněním velmi podstatného rizika, které by plynulo z nečinnosti, by byla nejistota o existenci klimatické změny. Síla vědeckých argumentů však ukazuje, že tato nejistota je už neobhajitelná."..."


Z komentáře Daniela Anýže z 8.11.2019 na Aktuálně.cz "Trump to ještě neví, ale U.S. Army už změnu klimatu cítí".

Přečtěte si červencovou studii, kterou vypracovala United States Army War College (Vysoká škola pozemního vojska) a která hodnotí "Dopady klimatické změny na pozemní vojsko USA".
Roztyly: připomínky spolku Zelené Roztyly k plánu na masivní developerskou zástavbu

přidáno: 5. 11. 2019 23:34, autor: Zita Kazdová

Zástavba na Roztylech v okolí stanice metra se podle nové územní studie zakousne do velké části přilehlé zeleně při okraji Krčského lesa a zdvojnásobí počet aut v ulicích. Místním se nelíbí ani přístup radnice, která své připomínky ke studii uzavřela předčasně, a nebrala tak ohled na názor obyvatel. Proti přehnané a masivní výstavbě podepsalo petici už 1500 lidí.

Studie, představená v září 2019, nadzvedla roztylské obyvatele ze židlí. Výsledný návrh totiž kopíruje plány developerů v lokalitě a nápadně se podobá celoměstsky významné změně územního plánu, tzv. Velké Roztyly. Ta kdysi určovala desítky hektarů zelené plochy k masivní zástavbě kancelářemi a byty a byla před deseti lety zamítnuta.

Připomínky spolku Zelené Roztyly k územní studii okolí stanice metra Roztyly a (Spolek Zelené Roztyly k územní studii vypracoval své výtky a zaslal Magistrátu hlavního města Prahy) a
stanovisko místostarosty městské části pro územní rozvoj publikované v radničním časopise Klíč a stránku s informacemi MČ ke studii zveřejňuje Arnika ve své tiskové zprávě z 21.10.2019.

Podrobně na https://arnika.org/roztyly-se-bouri-proti-vystavbe-v-okoli-metra-zelene-uzemi-u-lesa-ma-podlehnout-masivni-zastavbe-kancelaremi-a-byty?utm_source=newsletter_968&utm_medium=email&utm_campaign=unesco-ma-problem-s-prahou-developeri-a-nekoncepcni-vystavba-ohrozuji-metropoli


Územní studie Bubny v Praze 7: rozbor a připomínky Arniky

přidáno: 5. 11. 2019 23:14, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 11. 2019 23:15 ]

"Po necelých dvou měsících příprav a společných porad s kolegy z AutoMatu, Platformy pro sociální bydlení a skupinou aktivních občanů z Prahy 7, jsme odevzdali finální verzi připomínek Arniky k územní studii Bubny.

Ta stanovuje budoucí vizi rozvoje největšího brownfieldu v Praze a má sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a sejmutí stavební uzávěry z území.
Zvláštní pozornost jsme v připomínkách věnovali vymezení zeleně, která je v době klimatické změny a letních veder pro města klíčová. Součástí připomínek jsou ovšem i další zásadní témata, jako je dostupné bydlení, urbanistická řešení nebo veřejný prostor. Jsme rádi, že veřejnost dostala možnost studii připomínkovat a věříme, že připomínky nebudou brány na lehkou váhu a studii upraví směrem k udržitelnosti a větší kvalitě života v nové čtvrti."

KOMPLETNÍ PŘIPOMÍNKY ARNIKY NAJDETE ZDE >>>

                                                             Bubny-dotčené území, zdroj: veřejná vyhláška MHMP

Arnika.org

Brigáda s Mary Kay v roce 2019: 222 lip v Klánovickém lese

přidáno: 25. 10. 2019 15:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 4. 11. 2019 4:10 ]

Podzim a oslava Dne stromů v Klánovickém lese - to jsou brigády s prima partou firemních dobrovolnic a dobrovolníků Mary Kay. Letos jsme dosazovali 222 vzrostlých sazenic lip na mýtinu u trati mezi řídce rostouci přirozeně zakořeněné borovičky. Sázecí den byl 22.10.2019.

Brigádnic a brigádníků bylo 35 dospělých a nepočítaně dětí od miminek v kočárku k šikovným předškolákům. A do party samozřejmě patří pejsci - letos přátelská černá labradorka a drobný fešáček jezevčík.

Jámy pro lipové stromečky musely letos být pořádné a při jejich vykopávání se všichni zapotili. Odměnou byl tradiční piknik a pocit z dobře vykonané práce, kterou připomněly bolavé ruce a záda.

Stromečky a odborný dohled zajistil jako vždy pan revírní Sedláček z Lesů ČR. Skvělé tradiční nástroje sekeromotyky opět zapůjčilo Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m.Prahy v milé spolupráci zprostředkované Ing. Sýkorovou-Juřičkovou.

Na úplný zvěr brigády rozvěsil náš předseda Michal Hartman s panem revírním pachové ohradníky, které jsme objednali na ochranu sazenic před okousáním lesní zvěří.

Nejenom k letošnímu Dni stromů se váže naše brigáda. Vzpomněli jsme i Den za obnovu lesa 19.10.2019, jehož se zúčastnilo 31 tisíc dobrovolníků, kteří podpořili snahu Lesů ČR vytvořit lesy pro nové generace. Vysázeli na 162 000 sazenic smíšeného porostu, stavěli oplocenky kolem nové výsadby, odklízeli klest z pasek a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodě od lesních pedagogů.

Byl to prima půlden a jak účastníci, tak tradiční organizároři Michal, Lucie a Zita si jej výborně užili.Lesy ČR vykupují žaludy Dubu letního

přidáno: 25. 10. 2019 14:05, autor: Zita Kazdová

Lesní správa Mělník, revír Újezd nad Lesy bude po 20. říjnu 2019 provádět výkup žaludů dubu letního. Ne červeného.


Plody musí být zralé nečervavé, bez listí a ostatních nečistot.

Výkupní cena je stanovena na 25 Kč/kg.

Kontakt: Sedláček Josef, revírník Lesy ČR s.p.

mobil: 724 524 403


Jak poznáme žádané žaludy Dubu letního?

Podlouhlé plody, okrouhle vykrojené listy:Opravili jsme Zajíce Polňase. Budou jej hlídat stálí návštěvníci stanoviště č.6 na LG I

přidáno: 25. 10. 2019 14:05, autor: Zita Kazdová

Koncem září 2019 jsme zjistili, že cedule U zajíce Polňase u oblíbeného stanoviště č. 6 Lesní galerie I, při zastřešeném sezení u vstupu na lesní cestu Mimrovku z ulice Čankovská, padla pod rukama vandalů:Dřevěnou stojku jsme opravili a ceduli vyčistili (jak to šlo) svépomocí:
Partičky dětí a omladiny, které stanoviště nejvíc využívají pro schůzky a mejdánky, jsme poprosili, aby na Polňase dohlédly. Všichni to slíbili a pohoršili se nad vandalskými útoky na Lesní galerii. Samé hodné děti. Kdo jsou tedy ti lumpové??

ZK, říjen 2019

Sedm hrušní v Kolodějích. Jaká je realita?

přidáno: 25. 10. 2019 13:50, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 30. 10. 2019 11:43 ]

V Kolodějských novinách v říjnu 2019 se v úvodníku starostky objevilo následující vyjádření:
Paní starostka Morávková tak  zavádějícím způsobem interpretuje průběh správního řízení o povolení kácení, které zahájil ÚMČ Praha-Koloděje na žádost společnosti  EKIS  o povolení pokácení 7 x ks stromu – hrušeň.

Jaká je realita?
Důvodem  ke  kácení  je  realizace  chodníku  v rámci  stavby  TV  Koloděje,  etapa  0010  – komunikace Koloděje a to na základě stavebního povolení původně z roku 2016 a to na projekt, vypracovaný pravděpodobně před rokem 2010.
Žadatel a realizátor stavby EKIS předpokládal, že hrušně, které jsou součástí osmdesátileté ovocné aleje podél silnice z Koloděj na Sibřinu, vykácí bez správního řízení. Poté, co MČ řízení zahájila, nepočítal EKIS se zajištěním náhradní výsadby. Účastník Újezdský STROM v průběhu řízení požádal Hl.m.Prahu o prověření vydaného povolení stavby z r. 2016 s podezřením, že bylo opomenuto právo životního prostředí. Projekt totiž nepočítá s tím, že by po odstranění starých stromů mohly být dosazeny stromy nové. Bez náhrady zmizí jak zelený pás, tak stromy, zbyde jen rozpálená zámková dlažba od plotů k asfaltu silnice. Dotčeným nadřízeným orgánům MHMP ale nezbylo než konstatovat, že doba 15 měsíců pro přezkumné řízení již minula.

Z důvodu zjištění názoru nadřízeného orgánu a pro možnost úpravy projektu se zohledněním zachování stromů a zajištění jejich zdravého růstu, s výhledem na plynulou náhradu každého stromu v místě úbytku a zachování celistvé aleje se Újezdský STROM ve správním řízení o povolení kácení odvolal.

Odvolací orgán vrátil řízení k novému projednání do Koloděj. Toto řízení nyní probíhá.

Proti dezinterpretaci, uvedené v úvodníku paní starostky, jsme se ohradili a v telefonickém rozhovoru dne 8.10.2019 mi paní starostka nabídla společné jednání s MČ a žadatelem pro nalezení vhodného řešní. Schůzka byla sjednána na 16.10.2019.

A jak to dopadlo? Níže uvádíme vyjádření Újezdského STROMu:


Jak to celé dopadne?
Se stromy podle nového rozhodnutí ve správním řízení.
S chodníkem podle stavebního povolení.
S veřejným prostorem v tomto případě asi špatně.
S novými projekty v Kolodějích snad již lépe, včetně včasného a skutečného projednání s veřejností, nikoli s pouhým "seznámením veřejnosti s projektem", s nímž se už nic nedá dělat. Alespoň takto nadějně ona schůzka 16.10. při mém závěrečném rozhovoru s panem místostarostou a panem tajemníkem vyzněla. A třeba i Kolodějské noviny nakonec přinesou relevantní, nepopulistickou informaci... Kolodějům a kolodějanům to přeji.

ZK, říjen 2019


Posíláme stížnost na neplnění závazku MČ P21 na úklid košů v lese. AKTUALIZACE

přidáno: 25. 10. 2019 13:49, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 1. 11. 2019 5:02 ]

V roce 2019 se opakuje velký binec u odpadkových košů na lesní stezce LG I k nádraží, tzv. mimrovce. Svůj závazek na úklid neplní MČ P21, která je od r. 2015 vázána trojstrannou dohodou s Lesy ČR a spolkem Újezdský STROM. Až do září jsme vždy nakonec nevydrželi a vše za naší MČ uklidili. Místo poděkování jsme sklidili další a další várky pomluv a dezinformací, které MČ vypouští a označuje náš spolek za viníka neuklizeného nepořáku. Máme toho tak akorát dost.

Letní spolkové úklidové aktivity na mimrovce jsme shrnuli např. v článcích Změny na stanovišti č. 8 Lesní galerie I a Ukliďme Česko 21.9.2019 - uklidili jsme cestu k nádraží Lesní Galerií.
(Každodenní sbírání odpadků při cestě na vlak nebo na procházce a pravidelnou výměnu odpadkových pytlů zde nezaznamenáváme. Bylo by to poněkud na jedno brdo... :-))

A toto je stav bince k 19.10.2019 u stanoviště č. 7 a č. 19:Městské části k rukám místostarostky Kopecké a tajemnice Zátkové posíláme stížnost a žádost o pravidelný úklid stanovišť č. 7 a 19:
Pro připomenutí zde uvádíme:

"V květnu 2015, po dvou letech marného úsilí spolku o domluvu s OŽPD P21, se podařil domluvit i způsob úklidu stezek Lesní galerie, na kterém se nyní kromě spolku hlavní měrou podílí  MČ P21:

MČ P21 převezme do péče úklid těchto košů LG I:
6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 29 a koš. č. 19, který bude obnoven po skončení rekonstrukce trati.
Koše se nacházejí na okraji lesa, v průseku nad kanalizací a na přístupové cestě k nádraží.
Frekvence úklidu nebyla přesně stanovena.

Újezdskému STROMu zůstávají v péči koše LG II:
22, 36, 47, 52, 56 s pravidelným úklidem 1 – 2x ročně

koše nebo provizorní pytle na č. 9, 11, 17, 28 a 30 zůstávají na dožití a nebudou obnoveny


Vjezd na lesní cesty bude pracovníkům MČ P21 umožněn na základě povolení LČR.

Vhodný typ košů a jejich označení bude předmětem další domluvy LČR a MČ P21, Újezdský STROM dodá návrh vhodného typu koše. ( P.S.: typ koše, inspirovaný naučnou stezkou Jana Zrzavého na Vysočině, dodal Újezdský STROM bezodkladně, společně se zápisem)

ze zápisu schůzky MČ P21 - LČR - Újezdský STROM dne 27.5.2015, více v článku:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskystrom-lesycr-mcp21konecne


A pro jistotu: níže publikujeme screenshot z webu MČ P21 + dokumenty z této položky na obecním webu jsou přílohou této stránky.ZK, říjen 2019

PS: neznámý dobrovolník taktéž nevydržel chodit kolem přetékajícího koše u frekventované lesní cesty a koš u stanoviště č. 7 v týdnu od 21.10. vyměnil.

AKTUALIZACE 1.11.2019 - odpověď MČ P21 na výše uvedenu stížnost:


1-10 of 498