Aktuality

Ukliďme svět a Česko 2020 bude v sobotu 19. září

přidáno: 21. 7. 2020 5:58, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 21. 7. 2020 5:59 ]

Tour de aleje 2020 pomůže chránit stromy i ohroženého páchníka

přidáno: 21. 7. 2020 5:53, autor: Zita Kazdová


i] Více o Jesenické kyselce na http://www.jesenickypramen.cz/

[ii] Více o ovocnářství České jablko na http://www.ceskejablko.cz/

[iii] Web Milana Šťastného https://stastnymilan.webnode.cz

[iv] Více o Hnutí Brontosaurus na https://www.brontosaurus.cz/

[v] Více o organizaci ČESON https://www.ceson.org/

Odpadový zákon zbastlený ANO + ČSSD + KSČM + SPD. Na návrh Zahradníka (ODS) a Staňka (ČSSD)

přidáno: 21. 7. 2020 5:48, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 21. 7. 2020 5:48 ]

Odpadový zákon byl začátkem července 2020 ve 3. čtení.
"I díky Vám se podařilo prosadit slevu pro obce skládkující málo odpadů. Zaplatí za jejich odvoz méně. Ušetřené prostředky tak mohou využít na kulturu nebo rozvoj parků." vzkazuje Hnutí DUHA.

Poslanci však odhlasovali návrh, který jsme pracovně nazvali šmelina, poslance Jana Zahradníka (ODS) a Antonína Staňka (ČSSD). Podpořila ho vládní koalice s podporou KSČM a SPD s jedinou výjimkou –⁠ proti byl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Odpadový zákon budou poslanci znovu projednávat v září. A do té doby se jim budeme snažit vysvětlit, že skládkování ničí krajinu, půdu a zatěžuje rozpočty měst a obcí zcela zbytečně.

Návrh poslance Jana Zahradníka (ODS), který by se dal označit jako šmelina století! Proč?

Navrhl totiž, že odpad dovezený na skládku je výrobek. Ano, čtete správně. Dle něj je odpad výrobek. Díky tomuto návrhu se tak skládkovací firmy mohou vyhnout poplatkům. Obce, města a Státní fond pro životní prostředí tak přijdou o stamilióny! Jen město Čáslav doposud zchudlo o 600 milionů korun.

Další návrhy:

Dovoz odpadu ze zahraničí ke spalování v ČR. Jako bonus nám zůstane toxický popílek a škvára (celkem ⅓ původní hmotnosti odpadu). A ty zahrabeme levně na skládky. Jsme PROTI!

✔️Zavedení poplatku za spalování odpadů. Česku ho doporučují zavést experti OECD i Evropská komise. Odpad se má recyklovat, ne pálit a skládkovat. Jsme PRO!

Skládkovat kompostovatelné odpady až do roku 2030? Jsme PROTI! Nejsme na Balkáně ale v srdci Evropy, kde je skládkování odpadů bez úpravy od roku 1999 zakázáno.

Z informace Hnutí DUHA, červenec 2020


Navazuje na předchozí na našem webu:
Probíhá poslanecký boj o konec skládek a vstup odpadového hospodářství ČR do 21. století

Anabáze lip na Václavském náměstí. Jsme u šťastného konce?

přidáno: 23. 6. 2020 13:01, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 24. 6. 2020 2:55 ]


Poslouchaj pane Roubíček, proč tu kácejí ty krásný stromy?
To nevěděj, pane Kohn, že tu dělají park?


Prvorepubliková satira bohužel přežívá dodnes.
Aktuálně pro záměr vykácet 45 lip a jednu keřovou skupinu z důvodu  tzv. revitalizace Václavského náměstí.

Tento záměr nahradil předchozí, neméně pitomý plán na "přesazení" 26 (nebo 11? nebo jiného počtu?) vzrostlých lip...

V nadšených ódách na projekt nového Václaváku se o kácení v médiích nemluvilo a když, tak jen o "nemocných a neperspektivních stromech, které budou odstraněny". Ve skutečnosti jedinou vadou oněch 45 lip je to, že minimálně 30 let nerostou tam, kam je cca před pěti lety architekt nakreslil...

Spolky Tilia Thákurova, z.s., Zelené Nusle, z.s., Občanské sdružení Bubeneč, z.s. a Újezdský STROM byli jedinými zástupci veřejnosti ve správním řízení na vykácení 45 vzrostlých lip na Václavském náměstí, které bylo zahájeno v lednu/únoru 2020.

Vůle stromy vykácet se valila jako lavina a zastavilo ji až podezření na systémovou podjatost celé té dobře promazané mašinérie, která odmetala zájmy ochrany přírody a zdraví obyvatel z cesty jako smetí. Velký dík patří kolegům ze spolku Tilia Thákurova!

Ve skvěle napsaném podání spolek Tilia doložil své přesvědčení, že "vzhledem k mediální propagandě, zahájení realizace stavby v rozporu se získaným stavebním povolením, uzavření obchodních kontraktů, procesnímu postupu v době nouzového stavu, jakož i vzhledem k samotné povaze a podstatě rozhodované věci, jejímu politickému významu a s tím spojeným zájmům, není žádná z úředních osob ÚMČP1 a MHMP schopna rozhodovat nestranně, přestože sama nemá soukromý zájem na určitém výsledku správního řízení a může se i nadále subjektivně cítit nepodjatou; vnější okolnosti na ni ovšem nutně působí takovým způsobem, že její schopnost rozhodovat nestranně deformují."

Procesní postupy naznačující zvláštní zájem na výsledku řízení:

  • Nestandardní správní praxe - načasování úkonu ohledání a ústního jednání

  • Zamítnutí žádosti o přerušení řízení a opakované nařízení ohledání a ústního jednání

  • Ohledání konané dne 24. 3. 2020 v době nouzového stavu, při němž nebyl ohledán jediný strom ani jediný keř

  • Ústní jednání konané dne 24.3.2020 v době nouzového stavu na Václavském náměstí, při němž neproběhl jediný dialog, nebyl přítomen jediný autor tzv. odborných podkladů, jediný zástupce orgánů památkové péče

  • Lhůta pro seznámení se spisovou dokumentací, která byla doplňována v průběhu trvání krizových opatření v rámci nouzového stavu, a uplatnění všech práv na navrhování důkazů podle § 36 správního řádu v době, kdy nebylo možné realizovat úkon osobního nahlížení do spisové dokumentace.

  • Neposkytnutí kompletní spisové dokumentace k žádosti o umožnění korespondenčního nahlížení v době trvání nouzového stavu

Ano, takhle to bylo.

A co se děje nyní?

Dne 8.6. 2020 přerušila oprávněná úřední osoba Ing. Blanka Zoufalá  z úřadu Prahy 1 řízení o kácení 45 lip a jedné keřové skupiny na Václavském náměstí do doby než nadřízený správní orgán rozhodne o podaných námitkách o podjatosti úředních osob.

ČTK v pátek 19.6.2020 oznámila, že pražský magistrát při rekonstrukci spodní části Václavského náměstí nepokácí lípy, které měly podle původního plánu nahradit nové vzrostlé stromy. Celá agenturní zpráva též v Ekolistu : https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lipy-na-vaclavskem-namesti-se-kacet-nebudou-magistrat-ustoupil

Radost, kalená únavou a vztekem na neustále se opakující situaci, v níž pár - od nejrůzněších potentátů a pitomců vysmívaných a dehonestovaných - spolkařů musí válčit s blbostí a ignorantstvím úřednickopolitické lobby. A  - pochopí konečně i naši architekti, že dobrá architektura pracuje s tím, co na pozemku má (třeba stromy) a nepředstírá, že "tvoří" ve vzduchoprázdnu a z ničeho "jako bohové"??

Zita Kazdová, Újezdský STROM
červen 2020

HOL: nově oplocená studna a kompletní odkazy na informace

přidáno: 14. 5. 2020 13:26, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 15. 5. 2020 5:43 ]

Začátkem letošního května k nám doputovala pochvala od výletníků v Klánovickém lese za naučnou stezku HOL a zároveň pobídka k dokončení již dříve zamýšleného: Celá lokalita, včetně její dokumentace, je opravdu zážitek. Ale v místě nejvýznačnější památky, studny u zastávky č. 3, jsme byli moc překvapeni - kolem studně se honily děti, slézaly dovnitř a jedna část vyzdění je, zřejmě docela čerstvě, sesutá. Nebylo by možné ji nějak ohradit?

Skutečně, plůtek okolo studny jsme společně s archeology chtěli instalovat ihned po "otevření stezky" v roce 2016, ale neuspěli jsme v tehdejším grantovém řízení Nadace Via. Žádost, kterou jsme podávali, obsahovala ještě návrh na stabilizaci archeologické lokality Litožnice a přesáhla zamýšlený dotační rozsah. Následný příslib od LČR na instalaci ohrádky překryla kůrovcová mela a plůtek se propadnul v prioritách všech zúčastněných, překrytý naléhavějšími úkoly...

Obrátila jsem se tedy po čtyřech letech na tehdejší spolupracovníky - archeology a Lesy ČR - s prosbou o řešení.  A za dva dny jsem od Ing. Zdeňka Žáry, lesního správce Lesů ČR dostala zprávu: PLOT KOLEM STUDNY JE HOTOVÝ...

Děkujeme!!!

Fotku zatím nemám a možná bude přece jen nutný zásah archeologů na odborné vyčištění středověké studny. Ale pracovní dluh z roku 2016 je díky Lesům ČR splněn.

Naučnou stezku Po stopách středověké vesnice HOL vytvořil spolek Újezdský STROM s odbornou pomocí archeologa Mgr. Michala Beránka z dotace státního podniku Lesy ČR v Programu 2020 v období 2014/2015. Slavnostní otevření se konalo v den 700. výročí narození Karla IV., dne 14. května 2016. Naučná stezka je majetkem Lesů ČR.VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKAINFOMACE O HOLU

O nápadu, vytváření a slavnostním otevření stezky Po stopách středověké vesnice HOL v Klánovickém lese jsme psali od roku 2014, ze všech informací vybíráme:

Klánovický les má novou naučnou stezku - Po stopách středověké vesnice HOL

Otevření stezky HOL pohledem Újezdského a Klánovického zpravodaje


HOL V POŘADU ČRo:  ČESKO - ZEMĚ NEZNÁMÁ V ROCE 2016
Do povědomí širší veřejnosti se naše stezka v našem lese dostala díky Českému rozhlasu v pořadu Česko - země neznámá. S paní redaktorkou Jolanou Novákovou jsem natočila povídání, ze kterého ona pak udělala svižnou tříminutovou reportáž a zajímavý článek:


HOL TROJROZMĚRNÝ
Po roce od slavnostního "otevření" stezky u příležitosti 700. narozenin císaře a krále Karla IV v roce 2016 dostala středověká vesnice třetí rozměr. V počítačové animaci. Info ze 4.8.2017:

Osada Hol jako živá. Vizualizace zaniklé středověké vsi a obohacení naučné stezky


HOL V POŘADU ČT: Z METROPOLE V ROCE 2019
O Klánovcikém lese s koordinátorkou projektů naučných stezek Újezdského STROMu a revírním Lesů ČR a o HOLu především s archeologem Mgr. Michalem Beránkem natočil sedmiminutový spot pan redaktor Sojka. Součástí oblíbeného pořadu Z metropole na ČT1 se náš příspěvek stal v premiéře v sobotu 14.12.2019:HOL POHLEDEM ARCHEOLOGŮ
Odborné záznamy o HOLu lze doporučit
v informačním systému Praha Archeologická - Zaniklá ves Hol: http://praha-archeologicka.cz/p/241?tgo=83%2C84HOL NA CESTĚ KE KULTURNÍ PAMÁTCE
Hol se péčí archeologů během uplynulých let dostal až do návrhu na kulturní památku. Znamená to, že odbor památkové péče se k němu již nyní bude chovat tak, jako by památkou už byl. V zapsaných archeologických památkách na webu Národního památkového ústavu v Praze zatím ale zůstává v našem lese pouze Tvrz Slavětice (Č. rejstříku 100283): http://archeopraha.cz/pece-o-archeologicke-kulturni-dedictvi/zapsane-archeologicke-pamatky

Naše cesta s HOLem tedy rozhodně nekončí :-)

Zita Kazdová, květen 2020Probíhá poslanecký boj o konec skládek a vstup odpadového hospodářství ČR do 21. století

přidáno: 4. 5. 2020 9:40, autor: Zita Kazdová

Společný tiskový komentář Hnutí DUHA, Greenpeace, o.s. Arnika a Zeleného kruhu

Poslanci podpořili dražší skládkování, ale ne rychlý konec skládek ani pojistku proti dovozu odpadů

středa 29. dubna 2020

Výbor pro životní prostředí dnes hlasoval o pozměňovacích návrzích poslanců a poslankyň k novému zákonu o odpadech. Další pozměňovací návrhy mohou padnout ještě na 2. čtení zákona a návrh se pak znovu před závěrečným hlasováním ve 3. čtení vrátí na výbor.

Nejdůležitější výsledky hlasování:

●  Poslanci výboru podpořili vládní návrh ve věci zvýšení skládkovacích poplatků se slevou pro obce, které ve velké míře třídí odpady.

●  Výbor nepodpořil domácí a komunitní kompostování skrze jejich započítávání do cílů třídění, které navrhovali poslanci Čižinský a Jurečka.


●  Poslanci výboru naopak bohužel většinově odmítli pozitivní návrh poslankyně
Markéty Pekarové Adamové (TOP09), který navrhuje konec skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů už od roku 2024 (oproti vládnímu návrhu, který jej odsouvá až na rok 2030).


●  Zároveň výbor neodmítl vládní návrh na odstranění důležité pojistky bránící dovozu zahraničních odpadů ke spálení v našich spalovnách
.


Projednávání novely zákona o obalech, kde se jedná i o možnosti zavedení zálohovaných PET lahví a hliníkových plechovek, bylo posunuto na další jednání výboru za 14 dní.


Ivo Kropáček, expert na odpady z Hnutí DUHA, řekl:

“Většina poslanců výboru pro životní prostředí bohužel podpořila skládkování kompostovatelných odpadů až do roku 2030. Naopak pozitivní je, že souhlasí se zvýšením skládkovacích poplatků a třídící slevou pro hodně třídící obce, které navrhuje
ministerstvo životního prostředí. Zdražení skládkování a motivace k třídění odpadů jsou nutným krokem ke zvýšení recyklace u nás.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Ekologické organizace, stejně jako drtivá většina veřejnosti, odmítají, aby se jiné země zbavovaly svých odpadů jejich vývozem k nám. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že i po změně zákona bude mít v ruce dostatečné nástroje, aby dovozu zahraničních odpadků do českých spaloven zamezilo. Budeme pečlivě hlídat, aby dovozu odpadů bránila také státní odpadová politika a aby nebyl povolen žádné spalovně u nás.”

Kontakty:

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, ivo.kropacek@hnutiduha.cz 

Daniel Vondrouš, ředitel, Zelený kruh - asociace ekologických organizací, daniel.vondrous@zelenykruh.cz 

Registrace do "Zažít město jinak 2020" do 20. května

přidáno: 29. 4. 2020 3:37, autor: Zita Kazdová

Zažít město jinak otevřelo registrace

S vírou v sousedské a družné zítřky jsme začali připravovat i 15. ročník slavností Zažít město jinak, které jsou v plánu na sobotu 19. září v rámci Evropského týdne mobility. Dokonce jsme mu ponechali i původní, nyní mnohem více provokativní leitmotif “Nádech pro město”. Oživíte letos i vy svou ulici? Kdy jindy přece! Po tom domácím vězení by to určitě chtělo trochu závlahy pro vztahy s okolím. Dejte nám vědět a my vám se vším důležitým pomůžeme. Zařídíme vám zábor prostranství i propagaci a se vším poradíme. Na vás bude už jen vymyslet náplň dne pro své sousedy a nejlépe rovnou s nimi. Už teď máme kromě 26 loňských i tři úplně nové lokality. Registrujte se na stránkách ZMJ do 20. května.

Auto*Mat

Den Země s Ukliďme 2020: digitální úklid 22. dubna

přidáno: 21. 4. 2020 9:18, autor: Zita KazdováUklízejme jako vždycky - každý sám při procházce. Ukliďme 2020

přidáno: 1. 4. 2020 3:24, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 1. 4. 2020 3:40 ]

Újezdský STROM respektuje nařízení během pandemie COVID-19.
Respektuje i odvolání hromadných úklidů v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020.

Zároveň jako vždy vybízí každého k individuální péči o veřejný prostor, včetně posbírání odpadků a nepořádku při procházkách - sami nebo s rodinou.

Do vlastní popelnice se pytel obecního bince jistě vejde, tříděný odpad funguje, viz: https://otevrenenoviny.cz/komunalni-odpad-v-praze-prodlouzeni-stavajicich-opatreni/

Je příjemné užít si uklízení ve společnosti ostatních, je moc fajn dát si po práci buřty a pivo, ale - není to bezpodmínečně nutné. Náš les bez hromadných akcí uklízejí členové STROMu od doby, kdy se sem kdo z nás přistěhoval. Ještě před a také paralelně s organizovanými brigádami. A stejně se chovají i naši sousedé. Díky všem za tuto normální péči o místo, kde žijeme!

Újezdský STROM
březen 2020POZOR! kampaň Ukliďme 2000 formou hromadných akcí se posunuje na podzim

přidáno: 17. 3. 2020 1:28, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 3. 2020 1:29 ]

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ale až na podzim…

Organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko s politováním oznamují, že úklidové akce naplánované na letošní jaro se z důvodu vyhlášení karantény nemohou v plánovaném rozsahu uskutečnit. Až krize pomine, zdravotní vycházka do přírody přijde vhod a sebrat pár odpadků cestou lze vždycky…

Z TZ ze dne 16.3.2020, celá zpráva v příloze této stránky


 Základní a aktualizované informace z našeho okolí, z České republiky a ze světa
v souvislosti s epidemií a posléze pandemií COVID-19
přinášejí Otevřené noviny pod štítkem
Epidemie-pandemie-koronavirus.


1-10 of 512