Aktuality


Rychlý úklid okolo Mimrovky

přidáno: 20. 8. 2018 6:35, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 20. 8. 2018 6:42 ]

Rychlý úklid Blatovského lesa, který jsme provedli mimo všechny "oficiální úklidové akce" okolo Mimrovky, vynesl tři plné pytle odpadků. O jejich odvoz a likvidaci jsme v pátek 17.8.2018 ráno poprosili pana Váňu, který má na starosti úklidovou četu MČ P21, a do poledne to bylo vyřízeno. Děkujeme.
Za Újezdský STROM Zita KazdováStavba skateparku na Multihřišti v Čentické bez účasti Újezdského STROMu

přidáno: 15. 8. 2018 8:29, autor: Zita Kazdová

Skatepark na  Multihřišti v Čentické ulici v Újezdě nad Lesy prochází v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením. Podle občanů, kteří se na náš spolek obracejí a podle Komise životního prostředí (KŽP) dochází k výraznému ovlivnění zeleně na hřišti. KŽP z podnětu jejího člena Ing. Březiny, bývalého vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy v Praze 21 - Újezdě nad Lesy a poté bývalého vedoucího stejného odboru na Praze 8, vyjádřila podivení nad tím, že spolek Újezdský STROM "nezasáhl" a nepřímo nás obvinila z nečinnosti v této věci.

Vzhledem k tomu, že jsme o projektu nebyli úřadem MČ P21 informováni navzdory platné žádosti o informování o všech zásazích, při nichž by mohla být ovlivněna práva životního prostředí, dotázali jsme se přímo našeho Stavebního úřadu. Odpovědí je, že SÚ dospěl k závěru, že uvedeným stavebním záměrem nemohou být dotčny zájmy ochrany přírody a krajiny, a proto spolek Újezdský STROM ani neinformoval ani nezařadil do okruhu účastníků řízení. Tuto odpověď předal předseda spolku Komisi životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že náš spolek se na projektu rekonstrukce a rozšíření skateparku nemohl nijak podílet, a vzhledem k tomu, že k nepříznivým zásahům do životního prostředí pravděpodobně došlo, budeme se snažit dobrat odpovědí a především nápravy případných škod.

Dotaz, vznesený Újezdským STROMem a odpověď Stavebního úřadu MČ P21 uvádíme níže:
Podporujeme petici Za zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. Přidejte se!

přidáno: 9. 8. 2018 0:14, autor: Zita Kazdová

Území od soutoku Berounky s Vltavou, od Radotína po velkotržnici Lipence je, podle dosavadních záměrů, určeno k otevření dolu na štěrkopísek. Toto území je však také významný rezervoár podzemní vody, ze kterého okolní městské části mohou brát pitnou vodu, jako ji obdobně už dnes, čerpá město Černošice.
Na pravém břehu Berounky, před soutokem s Vltavou, je situován dobývací prostor Zbraslav IV. Těžba zde může být zahájena ve velmi blízké budoucnosti. Zahájení těžby na těchto pozemcích je reálné, některé pozemky jsou již majetkem těžaře, působícím na pravém břehu.
Je prokazatelné, že při procesech, hodnotících dopady a důsledky těžby, včetně procesu EIA, nebyly respektovány a vyřešeny střety zájmů mezi těžbou štěrkopísku, ověřením množství a kvality podzemní vody a vysoce hodnotným půdním fondem, jak požadují ustanovení platné legislativy.
Nenechme si vybagrovat cenné území za humny, až přijede těžká technika, která způsobí na 30 let hluk a prach, bude už pozdě. Zabraňme zničení podzemní vody, budeme ji potřebovat.
Peníze za prodej z vytěženého štěrkopísku jsou jednorázový zisk, ale tím se zničí ekosystémové služby území a trvalý zdroj pitné vody,jejíž hodnota stále stoupá a cenu štěrkopísku jasně převáží.

Za petiční výbor
Jan Jelínek


CELÝ TEXT PETICE níže.
PETICE a podpisový arch KE STAŽENí  je přílohou pod stránkou.


Ukliďme svět, ukliďme Česko: Světový úklid 15.9.2018

přidáno: 25. 7. 2018 8:46, autor: Zita Kazdová

Evropský týden mobility 16.-22.9.2018. Aktivity pro neziskovky

přidáno: 24. 7. 2018 3:06, autor: Zita Kazdová

Tři povzbuzení pro dobrovolníky

přidáno: 23. 7. 2018 10:22, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 23. 7. 2018 10:25 ]

"Rozčilují vás ve městě zchátralé budovy, pusté pozemky, šedé ulice, odpadky v parku? Vadí vám, že s tím nikdo nic nedělá? Rozhodli jste se to vzít do vlastních rukou? Přinášíme tipy od aktivistů, kteří se věnují guerilla gardeningu, úklidu odpadků a dlouhodobé obnově zanedbaných míst. Inspirujte se, vezměte do ruky rýč, rozryjte hlínu, zasaďte změnu!"
Tři příklady - tři povzbuzení pro další dobrovolníky.


Svět neziskovek v červenci 2018: https://svetneziskovek.cz/lide/zasad-zmenu

Připomínky Metropolitního plánu už jen do čtvrtka 26.7.2018

přidáno: 19. 7. 2018 11:54, autor: Zita Kazdová

Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, každý z nás chce aspoň na chvíli vypnout a odpočnout si... A jako vždy, když pozornost veřejnosti poleví, se dějí a rozhodují superdůležité věci, které zásadně dopadnou na náš život. Do čtvrtka 26.7.2018 můžeme připomínkovat Metropolitní plán, který určí rozvoj a vývoj Prahy (
​a zákonitě i jejího okolí) ​
na další desetiletí. Nezahoďte prosím na tuto možnost a nespoléhejte se na ostatní nebo ty druhé, na spolky a obětavé dobrovolníky
. Cílenou politikou posledních let je hlas neziskovek výrazně oslaben (a stále více oslabován) a už nemají možnost vytahat všechny horké kaštany z ohně za nás os
​t​
atní.


Věnujte prosím přemýšlení, sepsání a odeslání své vlastní připomínky aspoň jeden den - za půlhodinky se to opravdu stihnout nedá.

Všechny dostupné informace ​
​jsou k dispozici v Otevřených novinách v rubrice Téma - Územní a Strategický plán


Níže je závěrečné shrnutí s návody jak postupovat od Arniky, která na zkoumání, informování a připomínkování Metropolitního plánu odvedla úžasnou, soustavnou a kvalitní práci:​

Dobrý den,

Praha se právě nachází v klíčovém období připomínkování Metrarnika-100opolitního plánu, ve kterém se každý může vyjádřit k dokumentu, který hlavní město a jeho podobu ovlivní na desítky let dopředu. Času už ale není nazbyt - připomínky je možné podávat pouze do 26. července. Arnika připravila svůj soubor připomínek, který míří na klíčová témata, jako je nedostatečná ochrana zeleně a parků, ohrožení veřejného vybavení jako jsou vzdělávací instituce nebo sociální zařízení, či nově pojatý způsob regulace výškových budov, který se dotkne především sídlišť. Od zveřejnění finálního návrhu Metropolitního plánu jsme Vás informovali o jeho problémech prostřednictvím kampaně Spravujeme Metropolitní plán. Pro období připomínek jsme vytvořili také poslední z našich video příspěvků>>>

Na webu změnyprahy.cz naleznete podrobné návody na to, jak napsat a podat vlastní připomínku přímo k lokalitě, kde bydlíte. Pokud ale nestíháte studovat podrobný dokument, kterým je Metropolitní plán, můžete nás podpořit tím, že podepíšete petici k připomínkám Arniky. Váš podpis na podporující listině těchto připomínek je minimum, které může udělat každý, kdo se zajímá o budoucnost metropole. Pouze včasné a úplné podání připomínek zachová naději na to, že budeme žít v zeleném městě, které bude nadále otevřené hlavně jeho obyvatelům, a které vytyčí jasná a spravedlivá pravidla pro developery.

 

>>>PODEPSAT PETICI K PŘIPOMÍNKÁM METROPOLITNÍHO PLÁNU<<<

 

Za veškerou Vaši podporu i zájem o budoucí podobu Prahy srdečně děkujeme!

Vaše Arnika <3

... a pokud jste unavení, demotivovaní a dodnes ochraptělí z protestů proti nové české vládě, přečtěte si dnešní vzkaz v ON (19.7.2018): https://otevrenenoviny.cz/milion-chvilek-pro-demokacii-zaverecne-shrnuti-vytrvejme-s-hlavou-vztycenou/
Takže vzchopme se i na prázdninách a dovolených, koneckonců jde o naše vlastní životy:-)

Nová žaloba na graffiti na TAB 5 LG II

přidáno: 19. 7. 2018 11:47, autor: Zita Kazdová

Na výzvu Policie ČR jsme se v červenci 2018 připojili k hromadné žalobě na neznámého pachatele, který posprejoval cedule, ploty a elektrické budníky na konci Hodkovské. Naše informační tabule č. 5 LGII u vstupu do lesa na konci Hodkovské nese nyní rudý načmáraný nápis "fuck the police". Tak uvidíme...


Děkujeme Lesům ČR za údržbu laviček na LG I

přidáno: 19. 7. 2018 11:39, autor: Zita Kazdová

Lesy ČR provádějí průběžnou údržbu dřevěného mobiliáře - laviček a (zbylých) odpadkových košů, rozmístěných na lesních cestách naučné stezky Lesní galerie. To se děje od roku 2007, kdy Újezdský STROM prvně požádal správce lesa o instalaci odpočinkových prvků k cestě na nádraží a kdy se o cesty začali pravidelně starat místní dobrovolníci. Aktuální výměny a nátěry laviček a košů nyní proběhly na "mimrovce". Za péči o mobiliář Lesům ČR děkujeme.Pavel Roušar opět členem spolku

přidáno: 12. 7. 2018 9:46, autor: správce Webu

Výbor spolku na svém jednaní dne 27.6. 2018 projednal zájem bývalého předsedy spolku Pavla Roušara o obnovu členství.

Pavel Roušar, který byl  v roce 2010 předsedou spolku, úspěšně kandidoval na pozici starosty MČ Praha 21. S převzetím funkce pozastavil své členství ve spolku STROM, aby předešel možným námitkám souběhu funkce předsedy spolku a starosty (později místostarosty), ačkoli zákon souběh vedoucí funkce v samosprávě a členství ve spolcích žádným způsobem neomezuje. Následně působil  4 roky jako starosta MČ Praha 21 a poté od února 2016 byl do 30.listopadu 2017 jako místostarosta městské části. Od té doby vedoucí funkci v samosprávě nezastává, pominuly tedy z jeho pohledu důvody, kvůli kterým spolek opustil. Výkonný výbor vzal uvedené skutečnosti na vědomí a projevenému zájmu o obnovení členství vyhověl.

Pavel Roušar je tak dnes znovu členem spolku Újezdský STROM. Těšíme se na nové společně realizované projekty!

1-10 of 375