Aktuality‎ > ‎

11. lesní úklid organizovaný Újezdským STROMem

přidáno: 10. 10. 2011 13:11, autor: správce Webu   [ aktualizováno 10. 10. 2011 13:15 ]

Letošní podzimní brigáda, jedenáctý úklid lesa, byla rozdělena na tři místa, kde pracovaly tři skupiny brigádníků.

 První parta, jejímž garantem byl Michal Hartman, měla sraz před Smolíkem a uklízela tradiční lokality okolo smyčky busu, peronu a cest Blatovského lesa.

 Druhou skupinu v den brigády organizoval Honza Jacek, přítel ze skautské organizace Douglaska, a společně se skautíky a jejich rodiči uklízeli na Rohožníku. Druhého organizátora skautské skupiny, Františka Zouhara, složila v sobotu místo brigády chřipka. Ve skautském areálu se po brigádě všichni mohli sejít k ohni a opékání buřtů.

 Vzhledem k tomu, že nemám autentické zážitky ani z jednoho zmíněného místa, nechám prostor účastníkům pro dojmy a hlavně fotky.

Původní stav v lednu 2011Já mohu podat informace z třetího místa, kde se letos uklízelo, a to z obecního pozemku na rohu Čankovské a Polepské, kde Újezdský STROM pracuje na grantu, který jsme letos získali z Magistrátu. Grant má název „Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží“ a má umožnit vchod do lesa a  přístup k vlaku přibližně v místech, kde pěšina od nepaměti existovala, než byla zničena skládkou a poté prodána jako zahrada ke stavebnímu pozemku.
Sobotní brigádě předcházelo vyčištění pozemku, posekání trávy a likvidace Sobota 8.10. 2011křídlatky, poté seškrábnutí drnu a navezení štěrkového prachu na budoucí cestu. Brigáda byla pojata jako komunitní akce v rámci celého projektu, do níž byli přizváni nejen členové a sympatizanti STROMu, ale i obyvatelé z nejbližšího okolí. Pracovalo nás nakonec osm a v průběhu dopoledne se na pozemku zastavovali další brigádníci vracející se z úklidu lesa i okolní sousedé. Rozhrabali jsme štěrkový prach ( zvolený přírodě blízký a cenově dostupný produkt) a štěpku a vyklidili nejviditelnější pozůstatky bývalé obecní skládky.

Když poslední z nás okolo 14h odcházeli, napadané listí zamaskovalo novotu pěšiny téměř dokonale.

K naplnění grantu zbývá  vysázet mladé alejové duby a prořezat stávající staré a dlouho neošetřované olše. K tomu se STROM zavázal osadit cestu lavičkou s odpadkovým košem, dřevěným mostkem přes strouhu na hranici lesa, informačními cedulemi v rámci nově vytvářené „naučné stezky“ s malůvkami místních školáků a proklestit úsek lesem navazující na stávající cestu k nádraží. Na grantu spolupracujeme s místní zahradnickou firmou pana Štěpána a panem revírním Sedláčkem, finančně Stav po sobotní brigáděse kromě donora, jímž je Magistrát, podílí naše měststká část. Práce, kterou grantu věnují členové STROMu a ostatní dobrovolníci, je samozřejmě nehonorovaná, při sobotní brigádě nám odměnou byl čaj a kafe v termosce od nejbližších sousedů a houska s jablkem nebo kobliha, se kterými se u nás zastavila obětavá Lucie, rozvážející zásoby k závěrečnému ohníčku na Rohožníku.

 Všem, kteří se na letošní brigádě podíleli, patří poděkování, včetně odboru ž.p. našeho úřadu za poskytnuté pytle na odpad a panu tajemníkovi Saitzovi za zabezpečení následného svozu odpadu do sběrného dvora.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

Comments