Aktuality‎ > ‎

PETICE "Stop spalovně Mělník"

přidáno: 28. 3. 2018 12:07, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 28. 3. 2018 12:07 ]

"V areálu Elektrárny Mělník plánuje ČEZ, a.s., výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů neboli ZEVO. Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Po spálení odpadů třetina zbyde v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací. Dovoz odpadů i ze vzdálených míst nejen Středočeského kraje neúnosně zatíží okolní obce automobilovou nákladní dopravou."

My níže podepsaní proto žádáme zastavení projektu spalování odpadů ZEVO Mělník a nahradit jej
méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady.

PETICE k podpisu: http://arnika.org/petice-6013

Comments