Aktuality‎ > ‎

Podjatost starosty Samce (ODS) a tím automaticky celého úřadu MČ P21 ve věci kácení topolového stromořadí na Starokolínské je potvrzena

přidáno: 14. 6. 2019 6:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 14. 6. 2019 6:03 ]
Pro připomenutí zde zopakujeme stručné shrnutí dosavadního vývoje záměru MČ P21 vykácet topolovou alej na Starokolínské, která plní funkci izolační zeleně pro sportoviště II. stupně MZŠ v Újezdě nad Lesy, únor - květen 2019:


1. v únoru 2019 oznámila MČ P21 zahájení správního řízení o kácení 9ti topolů z řady 32 stromů. Ostatní jako "podměrečné" zamýšlela vykácet bez správního řízení.

2. Újezdský STROM se odvolal proti vydanému rozhodnutí, především proti chybnému rozdělení topolové aleje na stromy podléhající řízení a na stromy tzv. podměrečné, čímž MČ P21 oslabila ochranu stromů i povinnost adekvátní náhrady

3. starosta Samec uzavřel zastávku MHD a chodník podél školního plotu, aniž by MČ provedla řádnou a standardní péči na suchých větvích a zajistila zprovoznění zastávky MHD pro občany

4. na oficiálním webu a fb MČ P21 se zástupci vedení obce a úřadu opakovaně vyjadřují k probíhajícímu správnímu řízení a zpochybňují názor a věrohodnost účastníka řízení Újezdský STROM. Před odevzdáním spisu nadřízenému orgánu provádí MČ P21 nestandardní kroky v zásahu do již uzavřeného spisu.


5. rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP v březnu 2019 potvrzuje, že řada předmětných topolů je stromořadí, uvádí výčet pochybení MČ P21 a doporučuje další postup

6. na základě tohoto rozhodnutí ukončuje MČ P21 řízení o kácení 9ti topolů a zahajuje nové řízení o kácení celého topolového stromořadí

7. Újezdský STROM je opět jediným osloveným účastníkem, který v novém řízení zastupuje veřejnost. Na základě dosavadního postupu MČ a oficiálních vyjádření představitelů MČ podal Újezdský STROM námitku podjatosti.
Nové pokračování v květnu/červnu 2019:

8. nadřízený správní orgán MHMP v květnu 2019 potvrdil podezření podjatosti, vyloučil starostu Samce a tím automaticky celý úřad MČ P21 ze správního řízení a doporučil úředním osobám zdrženlivost v mediálním projevu a zachování nestrannosti a profesionality. Vedení správního řízení o kácení topolové aleje v Újezdě nad Lesy bylo proto MČ P21 odebráno a bude vedeno na Úřadě MČ Praha 22.


Z osmnáctistránkového rozhladu MHMP níže uvádíme obsáhlý závěr, celý dokument je v příloze této stránky.Ċ
Zita Kazdová,
14. 6. 2019 6:00
Ċ
Zita Kazdová,
14. 6. 2019 6:00
Comments