Aktuality‎ > ‎

Vztah obyvatel k přírodě - sociologický výzkum ČR z roku 2016

přidáno: 30. 5. 2017 10:53, autor: Zita Kazdová
Na světě je zcela nová publikace Vztah obyvatel k přírodě, která mimo jiné shrnuje výsledky on-line dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování postojů a aktivit té části veřejnosti, která se zajímá o ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice, které bylo realizováno v roce 2016.


Publikace Sociologického ústavu AV ČR byla připravena v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a kvalita ekosystémů.

Elektronickou verzi publikace najdete v příloze této stránky.

Děkujeme všem, kteří výzkum prováděli a zpracovali a všem ochotným respondentům, jichž drtivá většina spadá do tzv. zainteresované a aktivní veřejnosti - "soli naší země". 
Ċ
Zita Kazdová,
30. 5. 2017 10:53
Comments