Aktuality‎ > ‎

Z lesního hřiště v průseku nad kanalizací jsme po domluvě s Lesy ČR odstranili rozbité prvky, bez náhrady

přidáno: 1. 8. 2019 12:29, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 8. 2019 7:12 ]
Začátkem července 2019 jsme s panem revírním LČR prošli revitalizovaný lesní průsek na kanalizací mezi ulicemi Staroklánovická a Polesná, označili jsme prvky rozbité a doslouživší a domluvili se na jejich odstranění.  V polovině července byly označené prvky odstraněny. O základní údržbu zbývajících stanovišť se (opět) postarají místní dobrovolníci a Újezdský STROM.

Přírodní cvičební a odpočinkové prvky jsme v lesním průseku nad kanalizací vymysleli, naplánovali a umístili v období 2009 - 2012. Na přípravě projektu tehdy spolupracoval Újezdský STROM s Lesy ČR a firmou DHL. V roce 2012, kdy se průsek stal součástí naučné stezky Lesní galerie (LG), přibyla do spolupráce MČ Praha 21 - čerstvě přijatá mezi elitní klub Zdravých měst a nově využívající principy místní Agendy21 (MA21). S komisí volnočasových aktivit rady MČ jsme naplánovali prvky, které budou vhodné jak pro rekonvalescenci seniorů, tak pro děti. A děti z  Masarykovy ZŠ namalovaly sérii jedinečných obrázků, uplatněných na jednotlivých stanovištích LG. Od té doby průsek výborně funguje a je hojně využíván. Na údržbě prvků se podílela jak MČ, tak Lesy ČR prostřednictvím pana revírního, tak Újezdský STROM a místní dobrovolníci.

Od roku 2015, kdy městská část s novým politickým vedením začala rychle opouštět jak dobrou praxi Zdravých měst, tak participaci a spolupráci s využíitím MA21 a při výměně pozic na úřadě ani nedošlo k předání informací o probíhajících projektech, se MČ o průsek a celý projekt Lesní galerie přestala zajímat z pozice spolutvůrce a partnera. Údržbu jsme proto nadále prováděli svépomocí s pomocí pana revírního Sedláčka.

Poslední opravy jsme provedli v roce  2018.


Na začátku roku 2019 nám bylo jasné, že některé prvky už nejsou k zachránění a řešili jsme, co dál. Náš dlouholetý milý a spolehlivý partner Lesy ČR se dostal kvůli klimatickým změnám a katastrofě s kůrovcem do obrovských problémů a finance, které ze svého podnilu po miliardách dřívě odváděl český stát, vyschly. Program na zakládání a údržbu lesních hřišť a stezek se ztenčil na základní údržbu a v dohledné době nelze čekat zlepšení. A co napsat o "spolupráci s MČ"?  Nic. Žádná není a uzavřenost a nepřátelství radnice po roce 2018 již předčí zoufalý stav před rokem 2010 za nechvalně známé éry újezdské starostky Vlásenkové a pražského primátora Béma (ODS). 


Z výše popsaných hlavních důvodů jsme se rozhodli doslouživší prvky neobnovovat.

Začátkem července 2019 jsme tedy s panem revírním prošli revitalizovaný lesní průsek, označili rozbité prvky a domluvili se na jejich odstranění.  V polovině července bylo hotovo, předtím jsme ještě uklidili koš a binec okolo stanoviště pétanque a vše jsme (opět) zlikvidovali ve vlastní popelnici. I když - stejně jako v případě celé "mimrovky" dle závazku viz zápis ze schůzky MČ-LČR-STROM dne 27.5.2015 má úklid v průseku na starosti MČ P21...

Z celého průseku nyní zbylo: pétanque hřiště s posezením a tabule s infocedulí (dokončena z grantu MČ P21 v r. 2015), pár laviček a košů, hrazdy, prolézačka "áčko" a dětská houpačka. Zbylé prvky vždy byly těmi nejoblíbenějšími  a stále skvěle slouží. Takže veřejnosti opět věnujeme opravu z vlastních prostředků a vlastními dobrovolnickými silami. V rámci podzimního Ukliďme svět a Česko opravíme rantl pískového hřiště a dřevěné konstrukce natřeme.

AKTUALIZACE: svépomocná kontrola šroubů na prolézačce a houpandě v neděli 4.8.2019:


Pro připomenutí - "rozpis úklidu" košů na stezkách LG z článku z 29.10.2015:

V květnu 2015, po dvou letech marného úsilí spolku o domluvu s OŽPD P21, se podařil domluvit i způsob úklidu stezek Lesní galerie, na kterém se nyní kromě spolku hlavní měrou podílí  MČ P21:

MČ P21 převezme do péče úklid těchto košů LG I:
6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 29 a koš. č. 19, který bude obnoven po skončení rekonstrukce trati.
Koše se nacházejí na okraji lesa, v průseku nad kanalizací a na přístupové cestě k nádraží.
Frekvence úklidu nebyla přesně stanovena.


Újezdskému STROMu zůstávají v péči koše LG II:
22, 36, 47, 52, 56 s pravidelným úklidem 1 – 2x ročně

koše nebo provizorní pytle na č. 9, 11, 17, 28 a 30 zůstávají na dožití a nebudou obnoveny


Vjezd na lesní cesty bude pracovníkům MČ P21 umožněn na základě povolení LČR.

Vhodný typ košů a jejich označení bude předmětem další domluvy LČR a MČ P21, Újezdský STROM dodá návrh vhodného typu koše. ( P.S.: typ koše, inspirovaný naučnou stezkou Jana Zrzavého na Vysočině, dodal Újezdský STROM bezodkladně, společně se zápisem)

ze zápisu schůzky MČ P21 - LČR - Újezdský STROM dne 27.5.2015, více v článku:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskystrom-lesycr-mcp21konecne
A pro ještě vzdálenější připomenutí - text na elektronické verzi LG u stanoviště č. 27 v článku z 20.5.2012:

Přicházíme na lesní průsek, který vzniknul vykácením pruhu lesa při rekonstrukci kanalizace v letech 2008 - 2009. Tento pás lesa nemůže být znovu zalesněn, protože vedení kanalizace musí být přístupné pro techniku v případě havárie. Průsek vede právě na rozhraní lesa v správě Lesů ČR (směrem ke trati) a Lesů hl.m.Prahy (smětem ke škole). Díky sponzoringu a firemnímu dobrovolnictví firmy DHL se podařilo průsek přeměnit v lesní hřiště - odpočinkovou a sportovní trasu pro všechny věkové kategorie. S přáteli si zde můžete zahrát petanque a hned vedle najdete cvičební prvky vhodné i pro starší ročníky. Klasické hřiště pro seniory do lesa nepatří, proto jsme po konzultacích s Dr. Ladovou, dlouholetou předsedkyní Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě, zvolili kompromis. Na dřevěných schůdcích mohou trénovat pacienti po operacích kloubů, soustava ribstolů je vhodná pro posilování a protahování celého těla.

Příjemné chvíle při sportu i odpočinku přeje

Újezdský STROM o.s. ve spolupráci s Lesy ČR.

Buďte prosím opatrní při hře i sportu, za své zdraví jste sami zodpovědní.

Udržujte prosím pořádek a nechovejte se násilnicky k zařízení, které máte k dispozici. Veškeré zařízení, sportovní prvky, lavičky, odpadkové koše a cedule jsou výsledkem dobrovolné aktivity místních lidí, dospělých i dětí. Na obnovu toho, co bude záměrně zničeno, nikdo nevěnuje ani peníze, ani úsilí a o možnost hry a sportování v lese zkrátka přijdeme.

Nebuďte proto lhostejní k projevům vandalismu a neváhejte se obrátit na Policii ČR, tel: 158, oddělení v Újezdě nad Lesy tel: 974 859 770.

Všechny texty LG I viz: Lesní galerie - otevřeno denně!


ZK, červenec 2019

Comments