Aktuality‎ > ‎

Z rozhodnutí o kácení topolů podél plotu Masarykovy ZŠ na Starokolínské nad Lesy. Sdělení MČ P21

přidáno: 14. 2. 2019 3:27, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 14. 2. 2019 7:42 ]
Stručná informace o plánovaném kácení izolačních topolů na Starokolínské podél plotu u 2. stupně Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy:

Kácení se skládá ze dvou "položek":
- 9 topolů ve správním řízení o povolení kácení
- větší počet (neupřesněn) tzv. podměrečných topolů, které žádnému povolování a tedy ani ochraně a povinnosti náhradní výsadby ve správním řízení nepodléhají

Účastníku Újezdský STROM bylo umožněno se do správního řízení o kácení devíti topolů, v němž bylo dne 11.2.2019 vydáno rozhodnutí  ČJ.:  UMCP21/01823/2019/OZPD/Vrb, SPIS. ZN.:  SZ/UMCP21/01823/2019/4, přihlásit s výrazným zpožděním. A to z důvodu chyby Úřadu MČ P21 v pozdní evidenci řádně obnovené žádosti spolku. Na seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí tedy spolku nezbyl téměř žádný čas. Nyní jsme proto v kontaktu s dotčenou veřejností a vyhodnocujeme relevantnost jejích námitek proti vydanému rozhodnutí.


Rozhodnutí se týká devíti topolů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm od země. MČ P21 ovšem bude kácet i další tzv. podměrečné stromy (počet nezveřejněn), na něž se správní řízení o povolení kácení nevztahuje.

Dle našich informací OŽPD MČ P21 nebyl nijak informován o doporučeních Komise životního prostředí, požadujících plán obnovy dřevin, která záměr projednávala v roce 2017.

Ztrátou zelené hradby topolů by nejvíce byla poškozena Masarykova ZŠ, jejíž sportoviště by zůstalo bez stínu, který dovoluje pobyt a sportování dětí i za horkých a bezmračných dní.

Informace MČ P21na obecním webu:
Aktualita

Kácení podměrečných topolů

Naposledy upraveno: 13. únor 2019

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že ve dnech 09.03. – 10.03.2019 (sobota, neděle) dojde ke kácení tzv. „podměrečných“ dřevin, topolů, které jsou ve špatném zdravotním stavu a ohrožují zdraví občanů a majetek.

Dřeviny rostou na pozemku parc.č. 1578, k.ú. Újezd nad Lesy. Jedná se o pozemek školního hřiště a proto se plošina bude pohybovat po ul. Starokolínské v úseku Plhovská – Polesná a dojde k částečnému omezení průjezdnosti v jednom jízdním pruhu. Kácení provedou pracovníci OMI ÚMČ Praha 21 za pomoci sboru DH Újezd nad Lesy. Doprava na hlavní bude řízena v uvedeném úseku Městskou policií HMP a poučenými pracovníky. Akci provádíme v době, kdy je nejmenší dopravní průjezdnost na hlavní, bez přítomnosti dětí na pozemcích ZŠ.

Žádáme o zvýšenou opatrnost při průjezdu úsekem, děkujeme za pochopení.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kozáková Vladimíra
ZdroJ: MČ P21, 13.2.2019


Comments