Spolek ( dříve Občanské sdružení) Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí - klade své hlavní cíle do následujících oblastí:
 1. ochrana přírody a krajiny
 2. zachování a podpora lesa jako základního prvku, který dal městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy název a je obsažen v jejím znaku i praporu
 3. rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy k anonymnímu komerčnímu zneužívání krajiny
 4. podpora zdravého způsobu života a znovuobjevení hodnoty života v zeleni
 5. vytváření míst pro zdravý růst mládeže – dětských hřišť, sportovišť pro starší dětí a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro rodinné aktivity, nalezení prostoru pro vybudování stezek zdraví, cyklostezek a podobně
 6. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní i mezinárodní
 7. spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových cílů spolku,
 8. spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Újezdě nad Lesy nebo v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti spolku
 9. kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu
 10. výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů sdružení
 11. rozvoj občanské společnosti
 12. obecné okrašlování

Fotokopii originálních stanov najdete v sekci Kontakty.

Nejnovější zprávy

 • Poděkování od "Ukliďme" ke dni dobrovolníků. Výhled na rok 2018 Vážení a milí organizátoři úklidů. I díky Vám jsme letos opět uklidili kus Česka a dokonce o něco málo překonali výsledkově loňský ročník...U příležitosti dnešního Mezinárodního dne dobrovolníků bychom ...
  Přidáno v 6. 12. 2017 0:35, autor: Zita Kazdová
 • Úklidová sezona 2017 je ukončena, závěrečná TZ Ukliďme svět a Česko
  Přidáno v 27. 11. 2017 6:33, autor: Zita Kazdová
 • EIA pro 511 je zakončena souhlasným stanoviskem se 40 připomínkami, EIA pro I/12 je v poslední fázi před dokončením Podrobně v ON 27.11.2017:http://otevrenenoviny.cz/bechovicka-krizovatka-511-ma-kladne-posouzeni-eia-panovany-zacatek-stavby-rok-2020/http://otevrenenoviny.cz/mc-praha-21-vyuzila-moznost-pripominkovat ...
  Přidáno v 27. 11. 2017 6:28, autor: Zita Kazdová
 • Veřejné projednání EIA I/12 Veřejné projednání dokumentace a posudku vlivů na životní prostředí záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ se uskuteční v úterý 7.11.2017 od 14.00 hod. v hotelu Olšanka, s.r ...
  Přidáno v 31. 10. 2017 1:11, autor: Zita Kazdová
 • Pozvání na seminář o udržitelné architektuře 7.11.2017 Společnost pro trvale udržitelný život Vás zve na diskusní seminář na téma EKOLOGICKY PŘÍZNIVÁ ARCHITEKTURA – VIZE A REALITA který se koná v úterý 7. listopadu 2017 od 16. 00 do ...
  Přidáno v 31. 10. 2017 1:06, autor: Zita Kazdová
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 323 Zobrazit více »

Přijďte na akci

 • Společně na soutoku Berounky a Vltavy 29.11.2017
  Přidáno v 27. 11. 2017 6:45, autor: Zita Kazdová
 • Ekologicky příznivá architektura ve STUŽi v úterý 7.11.2017 od 16h Společnost pro trvale udržitelný život Vás zve na diskusní seminář na téma EKOLOGICKY PŘÍZNIVÁ ARCHITEKTURA – VIZE A REALITA který se koná v úterý 7. listopadu 2017 od 16. 00 do ...
  Přidáno v 31. 10. 2017 1:15, autor: Zita Kazdová
 • Veřejné projednání EIA I/12 v úterý 7.11.2017 od 14 h Veřejné projednání dokumentace a posudku vlivů na životní prostředí záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ se uskuteční v úterý 7.11.2017 od 14.00 hod. v hotelu Olšanka, s.r ...
  Přidáno v 31. 10. 2017 1:15, autor: Zita Kazdová
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 21 Zobrazit více »

Tiskové zprávy

 • TZ spolků OSZKL a Újezdský STROM k zániku Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě z r. 2008 mezi LČR a FGRP
  Přidáno v 19. 9. 2016 7:16, autor: Zita Kazdová
Zobrazení příspěvků 1 - 1 z 11 Zobrazit více »

Abyste mohli přidat gadgety, které vidíte pouze vy, musíte se přihlásit.