Spolek ( dříve Občanské sdružení) Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí - klade své hlavní cíle do následujících oblastí:
 1. ochrana přírody a krajiny
 2. zachování a podpora lesa jako základního prvku, který dal městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy název a je obsažen v jejím znaku i praporu
 3. rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy k anonymnímu komerčnímu zneužívání krajiny
 4. podpora zdravého způsobu života a znovuobjevení hodnoty života v zeleni
 5. vytváření míst pro zdravý růst mládeže – dětských hřišť, sportovišť pro starší dětí a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro rodinné aktivity, nalezení prostoru pro vybudování stezek zdraví, cyklostezek a podobně
 6. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní i mezinárodní
 7. spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových cílů spolku,
 8. spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Újezdě nad Lesy nebo v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti spolku
 9. kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu
 10. výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů sdružení
 11. rozvoj občanské společnosti
 12. obecné okrašlování

Fotokopii originálních stanov najdete v sekci Kontakty.

Nejnovější zprávy

 • Ukliďme Česko 21.9.2019 - uklidili jsme cestu k nádraží po Lesní Galerii Registovaná uklidová akce 24076. Dobrovolnické odstranění pařezu proběhlo na základě předchozího souhlasu místní lesní správy. Delailní informace report akce https://www.uklidmecesko.cz/event/24076
  Přidáno v , autor: Michael Hartman
 • Zapojte se do podzimního úklidu 2019
  Přidáno v 6. 9. 2019 6:43, autor: Zita Kazdová
 • Podzimní "Ukliďme!" Hlavní den je sobota 21.9.2019 Vážení a milí,Ukliďme svět, ukliďme Česko Vás opět zve na pomoc našemu životnímu prostředí a zejména na pomoc s uzdravením alespoň části společnosti, která ještě v dnešní době vyváží ...
  Přidáno v 6. 9. 2019 6:08, autor: Zita Kazdová
 • Uklidili jsme na LG I - srpen 2019 Stanoviště č. 17 na LG I - odstranění odlomeného opěradla lavičky a výměna košePŘED                                                                                 POStanoviště č.9 na LG I - výměna košeMostek na cestě k nádraží z ulice ...
  Přidáno v 3. 9. 2019 4:48, autor: Zita Kazdová
 • Topolová alej na Starokolínské má díky Újezdskému STROMu konečně znalecký posudek Na základě výsledku poptávkového řízení, které zpracoval spolek Újezdský STROM, objednal spolek Újezdský STROM dne 31.5.2019 u firmy Safe Trees, s.r.o. základní arboristické posouzení zdravotního stavu ...
  Přidáno v 16. 8. 2019 11:09, autor: Zita Kazdová
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 481 Zobrazit více »

Přijďte na akci

Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 32 Zobrazit více »

Tiskové zprávy

 • TZ spolků OSZKL a Újezdský STROM k zániku Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě z r. 2008 mezi LČR a FGRP
  Přidáno v 19. 9. 2016 7:16, autor: Zita Kazdová
Zobrazení příspěvků 1 - 1 z 11 Zobrazit více »

Abyste mohli přidat gadgety, které vidíte pouze vy, musíte se přihlásit.