Projekty STROMu

Našimi  projekty jsou nyní především projekty grantové, s jejich pomocí zvelebujeme veřejný prostor a životní prostředí v Újezdě. Každoročně organizujeme výsadbu stromků v Klánovickém lese v rámci firemního dobrovolnictví a pořádáme pravidelný - zpravidla jarní - úklid Klánovického lesa. Všechny informace jsou chronologicky řazeny v sekci Aktuality.

Projekt Zachraňme les (před rozparcelováním na golfový areál) byl nejvíce aktuální v období 2007 - 2013. Lesu samozřejmě zůstáváme věrni a polovinu naší činnosti věnujeme právě jemu.

Projekt občanské angažovanosti některých členů spolku v komunální zastupitelské demokracii má vlastní kolonku - Otevřený Újezd.

Projekt Otevřené oči teprve čeká na své plné využití a běžné používání.

Přejeme vám inspirativní čtení,
Zita Kazdová
Comments