Projekty STROMu

Našimi  projekty jsou nyní především projekty grantové, s jejich pomocí zvelebujeme veřejný prostor a životní prostředí v Újezdě. Každoročně organizujeme výsadbu stromků v Klánovickém lese v rámci firemního dobrovolnictví a pořádáme pravidelný - zpravidla jarní - úklid Klánovického lesa. Všechny informace jsou chronologicky řazeny v sekci Aktuality.

Projekty, které lze vyhledat na našich stránkách:
 • Projekt Zachraňme les (před rozparcelováním na golfový areál) byl nejvíce aktuální v období 2007 - 2013. Lesu samozřejmě zůstáváme věrni a polovinu naší činnosti věnujeme právě jemu.
 • Podnět a petice za umožnění pohybu cyklistů v obou směrech v okolí ZŠ
 • Projekt občanské angažovanosti některých členů spolku v komunální zastupitelské demokracii s cílem zaránít negativním znnám v žovotním prostředí a podpořit změnu myšlení a rozhodvání od uzavřených skupin k otevřené občanské společnosti fungujicí směrem k udržitelnému rozvoji . 
 • Boj za cyklorampy v nádražním podchodu Újezd - Klánovice
 • Projekt Otevřené oči - prvotní aplikace pro podněty k okrašlování a rozvoji od pozorných dobrovolníků.

 • Naučné stezky Lesní galerie I a II (30 + 60 stanovišť)
 • Obnova původních cest na jihu Újezda, přeměna v aleje a vycházkové trasy

 • Naučná archeologická stezka zaniklou vesnicí Hol v katastru Újezda

 • Sázení stromů a údržba projektů v rámci firemního dobrovolnictví a korporátní zodovědnosti (DHL, E&Y, Mary Kay, Lesy ČR, ...)
 • Revitalizace nivy pobočného prameniště Běchovického potoka na pozemcích MČ z pondětu občanů a Komise životného prostředí RMČ P21 z grantu MHMP
 • Údržba 230 let starého dubu uprostřed MČ z prostředků nadace Partnerstv

 • Analýza situace a projekt záchrany cyklopěší spojnice Květnice-Rohožník včetně získání souhlasů dotčených samospráv a stanoviska ÚPZSVM

 • Úklid lesa (les se spolkem uklízejí dobrovolníci od roku 2006, později v návaznosti na hnutí Ukliďme svět = CleanUpTheWorld a Ukliďme Česko).


Comments