Přátelé STROMu

Děkujeme všem dobrovolníkům a neokázalým přátelům Újezdského STROMu a aktivit ve prospěch veřejného zájmu, okrašlování, ochrany přírody, či udržitelného rozvoje. Vaše pomoc a práce nás provází každodenně. A že nikdo nemá potřebu své přátelství vypisovat? Nevadí.
Takže: víme, že tato stránka není moc aktuální, ale necháváme si ji .-))
Milí přátelé, nemusíte nic psát, jsme šťastní, že vás máme a děkujeme vám!
Zita Kazdová, r. 2015
PS: všechny aktuální informace najdete v sekci Aktuality.

STROM by na Praze 4 paní Jelínkovou určitě volil...

přidáno: 13. 10. 2010 3:03, autor: správce Webu   [ aktualizováno 13. 10. 2010 3:16 ]

Vážení (přátelé, klienti, kolegyně/kolegové, sousedé, zahrádkáři ... i odjinud), po uplynulá léta jsem při vyjadřování obligátní skepse vůči možné změně poměrů na pražských radnicích slýchávala notorickou výmluvu "To kdybyste kandidovala Vy, to bych určitě k volbám šel, ale takhle ... vždyť já tam nikoho neznám.". 
Skutečnost byla taková, že se dotyčným pevným skeptikům povětšinou nechtělo dělat vůbec nic, ani pokusit se angažovat jako občan v rámci občanských aktivit, dokonce ani se informovat - či spíše nechat se informovat - o tom, co se kolem nich chystá a děje. Pózou znalého nadhledu se s věcí své osobní občanské odpovědnosti definitivně vypořádali. Před volbami r. 2006 jsem začala spolupracovat s občanskými sdruženími bojujícími nekonečný boj za záchranu každého m2 kdysi obecních pozemků proti zástavbám ohavnými administrativními budovami etc. v oblasti pankráckého pentagonu. Posléze jsem založila vlastní občanské sdružení, které se věnovalo a věnuje obraně zeleně (tím nemyslím bezlistá košťata v kýblích u budov radnic, admin. objektů či nově postavených obytných domů) na různých místech, zejm. mimopražských (kde místní postrádají právní zázemí). Dlouhodobě spolupracuji s dalšími občanskými iniciativami bránícími veřejné zájmy - zejm. právo na příznivé životní prostředí, v rámci celopražského záběru je pak mým dlouhodobým snažením zachování zahrádkářských kolonií jako významného integračního prvku zejm. lidí starších a méně majetných.

Úsilí občana získávajícího a šířícího informace, účastnícího se řízení, při nichž stojí proti zvůli úřadů ovládaných zkorumpovanými samosprávami, je dle mého tím nejvhodnějším předpokladem k postupu od nekonečného a povětšinou marného odboje k efektivnějšímu vynakládání energie ve prospěch dobré správy věcí veřejných. 


A tak jsem přešla od podpory Strany zelených při volbách 2006 a na základě čtyřleté zkušenosti dobré spolupráce se zastupiteli této strany při hájení veřejného zájmu k dalšímu a poslednímu stupni občanské nelhostejnosti, tj. vlastní kandidatuře. Kandiduji za SZ na Praze 4 v 5. volebním obvodu. (doporučuji se podívat na kandidátní listiny "celopražsky", tj. bez zmatečné fragmentace na volební obvody - viz např. kandidátní listiny na www.vymentepolitiky.cz.). 


Dovoluji si Vás proto požádat o spolupráci. V případě, že k mé osobě chováte důvěru, umožněte mi oslovit Vaše přátele a známé žijící na Praze 4 resp. v "mém obvodu". S povděkem přijmu e-mailové adresy. "Možná" jste zaregistrovali, že zelená kampaň je poněkud skromnější ve srovnání s "některými" jinými stranami oslovujícími voliče. Horálkovy Horalky jsou dobrým lákadlem majícím za následek, že nám občas na tzv. petiční volební stánky dorazí osůbka s osočením "Co mi dáte? ... Vy nemáte ani tužky ?" a s pohrdlivým gestem a taškami narvanými exkluzivním zbožím od Lidla se odvrací od našich věcně velmi precizních informačních materiálů. Připouštím, že utrousím ne zcela lichotivé slovo ... a téměř lituji i toho zázvorového čaje, co nám beze slova ukradla ....

Chci říci - naši kampaň (odporné slovo leč vžité) si komplet odlepíme, odpochodujeme, odstánkujeme sami, nemáme žádné najaté žoldáky u vlezů do metra apod. 

Vaše pomoc v podobě e-mailových kontaktů by mně/nám věru nemálo pomohla.
Předem s díky s přáním dobrého dne
Vaše
Marie Jelínková
(o.s. Tilia Thákurova, spolupráce SOIP, Pankrácká iniciativa, Arnika, Hnutí duha, Újezdský strom a řada dalších mimopražských)

1-1 of 1