Podpořte nás‎ > ‎Dobrovolníci‎ > ‎

Nabídka práce

nabízíme dobrovolnou práci v těchto oblastech:

vytváření a úprava webových stránek
práce pro člověka s dobrými nápady a sběhlostí v práci s počítačem. Naše stránky vytváříme pomocí nástroje Google sites (v systému Google apps). Pro naše projekty vytváříme samostatné veřejné nebo interní portály. Nabízíme spolupráci při jejich tvorbě a správě.

elektronická komunikace v sociálních sítích
vytváření nových skupin (například na Facebooku), aktivní získávání nových členů, propagování našich projektů, aktivní získávání účastníků našich probíhajících akcí, systematické propojování obsahu našich webových stránek do sociálních sítí

samostatné psaní příspěvků
vytváření nových textů a zajímavých zpráv týkající se života  zejména v Újezdě a okolí, v Praze, dále Klánovického lesa, územního plánování, zacházení s krajinou a veřejného života v obci. Pro web STROMu, obecní web www.praha21.cz  nebo pro Újezdský zpravodaj <redakce@praha21.cz>

spolupráce při vyhledávání informací
předpokládá trpělivost, pečlivost a fantasii při prohledávání dostupných zdrojů a podkladů o konkrétních kauzách na webu i v tištěných materiálech 

člen projektového týmu Otevřené Oči
Žijete v Újezdě nad Lesy? Není nám jedno, v jakém prostředí žijete a zajímáte se o své okolí? Pomozte nám systematicky vyhledávat a evidovat věci, které se občanům nelíbí. Pokud máte oči otevřené, zapojte se do mapování Újezda a zdokonalování našeho projektu. Naše obec bude taková, jakou si ji my občané uděláme. Tento projekt se bez dobrovolníků se "záběrem" po celém Újezdě a okolí neobejde!!

právní pomoc a porada
týkající se správních řízení, využívání práva na informace, klíčových rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a krajiny (např. územní plán, novela zákonů apod.)

fotografování 
především problémových lokalit Újezda a okolí, upozorňování na neřešené problémy ovlivňující životní prostředí v obci, dokumentaci vybraných lokalit zejména stromů a alejí v obci. Dále potom pořizování fotodokumentace z našich akcí (1-2 za měsíc).

pomoc při organizaci petic
nárazová práce pro lidi s dobrými komunikačními schopnostmi pro sbírání podpisů, umisťování podpisových archů do veřejně přístupných míst a sbírání vyplněných archů

máte další nápady?
přivítáme každou pomoc při záchraně Klánovického lesa a vylepšení životního prostředí v Újezdě a okolí
Comments