Podpořte nás‎ > ‎

Sbírka na les

Sbírka "Za Klánovický les"


Veřejná sbírka "Za Klánovický les" byla k 15.9. 2011 v souladu se zákonem o veřejných sbírkách po uplynutí povolené doby ukončna. Boj za záchranu Klánovického lesa pokračoval až do roku 2013 kdy byl vítězně zakončen. Zastupitelstvo MHMP napříč politickým spektem jednohlasně odhlasovalo změnu uzemního plánu vracející lesu určení "les" místo "sportoviště".

Děkujeme všem kdo jste příspěli. Také díky vaší pomoci se podařilo připravit právní podporu, která přinesla ovoce ve vemli kvalitním posouzení EIA na Ministerstvu životního prostředí a nadále probíha ochrana prozi požadavkům po udělění výjimek z ochrany rezervace. Jako reakci naopak připravujeme i díky podpoře sbírky odbornou fundaci pro rozšíření a posílení ochrany v Klánovickém lese.  Sbirka podpořila i naše další informační i a jiné aktivity na podporu lesa, které v součinnosti s aktivitami ostaních subjektů, městských částí a politických stran a vyustili v přijetí zadání změny na trvalou ochranu lesa v rámci územního plánu hlavního města Prahy v červnu 2011 . Zprávu o výsledku sbírky byle předložena orgánu dozoru a bude požita i k vyhodnoceni a přípravě výroční zprávy na našich stránkách. 

Nadále lze přispět v rámci běžného provozu sdružení darem na základě dárcovských smluv.

dary.jpg

Jak a kam mohu finanční dar poslat?

Dlouhodobá podpora
Trvalým příkazem (např. 200 Kč měsíčně) ve Vašem mzdovém oddělení nebo trvalým příkazem ve Vaší bance. Číslo účtu: 2600264455//2100. Variabilní symbol: 2, konstantní symbol: 0558.

Jednorázová platba
Prostřednictvím přímého bankovnictví, vyplněním platebního příkazu v jakékoliv bance nebo poštovní poukázky typu "A"- červená. Číslo účtu: 2600264455/2010. Variabilní symbol: 1, konstantní symbol: 0558. Adresa příjemce účtu je Újezdský STROM, Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

Mezinárodní platba
Prostřednictvím mezinárodního bankovního příkazu: IBAN CZ3720100000002600264455 SWIFT/BIC: FIOMCZPPXXX.  Adresa příjemce účtu je Újezdský STROM, Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

Chcete si vybrat způsob, jak bude Váš příspěvek využit?

Proveďte platbu na účet 2600264455/2100, konstantní symbol 0558 a variabilním symbolem určete způsob, jakým má být Váš dar využit. Použijte následující klíč:

využití Vašeho finančního daru 
jednorázová platba
variabilní symbol

trvalý příkaz
variabilní symbol

právní služby
101 102
odborné studie
201 202
informační činnost
301 302
nechávám na Vašem uvážení
1 2
*platby s jakýmkoliv jiným variabilním symbolem budou využity dle aktuální potřeby

Kontrola účtu Klánovického lesa

Náš bankovní účet je vedený jako tkzv. Transparentní účet. S jednodenním zpožděním jsou veškeré pohyby na tomto účtu zveřejňovány na internetu. Můžete se tak kdykoliv podívat, zda byla Vaše platba připsána. Původní sbírkový učet byl zde. Pohyby na běžném účtu naleznete zde.

Potřebujete potvrzení pro daňové účely?

Fyzické osoby, které darují minimálně 1000,- Kč nebo právnické osoby s darem vyšším než 2000,-Kč si mohou tento dar odečíst od svého daňového základu. Rádi Vám vyplníme potvrzení o daru, stačí si stáhnout níže přiložený dokument a řídit se uvedenými pokyny. V tomto případě potřebujeme Vaši součinnost, protože z bankovního výpisu nezjistíme všechny potřebné údaje.

Veřejná sbírka byla povolena rozhodnutím MHMP pod č.j. S-MHMP/559683/2008 dne 22.9.2008 a to na období od 26.9.2008 do 17.9.2011.

ĉ
správce Webu,
11. 7. 2012 12:41
Comments