Pro média‎ > ‎Napsali o nás‎ > ‎

Ne všichni si přejí les. Natož ve veřejném zájmu...

přidáno: 2. 4. 2013 9:31, autor: Zita Kazdová
Děkovali jsme těm, kteří svými články a reportážemi pomáhali Klánovickému lesu a přispěli k pravdivé informovanosti o jeho kvalitách a  o podstatě jeho ohrožení při zamýšlené stavbě hřiště se vším příslušenstvím.

Zbývá zmínit i ty, kteří záměr investora podporovali ( podporují?) a z občanů a občanských aktivit vytvářeli ( vytvářejí?) veřejné nepřátele.
Pro nás, kdo jsme v dětství a časném mládí zažili normalizaci, to není nic neobvyklého, stejně se chovala Strana vždycky. Tehdy se ale psal přibližně rok1985 a Strana se jmenovala Komunistická strana Československa :- )


"Klánovičtí občané dali jasný signál o svém vztahu ke golfu v našem lese v loňských komunálních volbách. Strany, které se postavily proti kácení, získaly 7 z 9 míst v zastupitelstvu. Klánovická ODS, která by případnou likvidaci lesa podpořila, ztratila proti minulému volebnímu období 25 procent. Prohlašuji, že budu respektovat přání klánovických voličů, kteří golf v lese nechtějí,“ proklamuje starosta Klánovic Ladislav Hrabal.

Zdroj:http://www.ricansko.info/clanky/klanovice-budou-mit-les-nebo-golf

..Ve čtvrtek změnu územního plánu, která by zajistila celistvost lesa, schválil výbor pro územní rozvoj při pražském zastupitelstvu. Konečné slovo bude mít pražské zastupitelstvo. Většina občanů se již dříve vyslovila proti golfu, který měl mocného zastánce – politika Alexandra Vondru (ODS). ..

..Se změnou územního plánu nedávno – hlasy všech přítomných – souhlasila Rada hlavního města Prahy. Ve čtvrtek ji téměř jednomyslně posvětil i výbor územního rozvoje – proti byl jen předseda výboru Vladimír Schmalz (ODS), hlasování se zdržel radní pro dopravu Josef Nosek (ODS)...

zdroj http://www.prazskypatriot.cz/odpurci-klanovickeho-golfu-vyhrali-dalsi-bitvu/

...Jediný z členů zastupitelského výboru, který zvedl ruku proti změně, byl jeho předseda Vladimír Schmalz z ODS. Ten však na samém začátku projednávání tohoto bodu upozornil, že je vášnivým hráčem golfu a s námitkami nesouhlasí.

Zdroj http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-klanovicich-bude-les-ne-golfovy-areal-politici-ustoupili-tlaku-zdola-20130208.html


...Bém se stal primátorem a další historii kolem Klánovického lesa asi znáte. ODS svou většinou zablokovala přijetí změny územního plánu (komise, které předsedá primátor Bém nedoporučila ochranu lesa k hlasování zastupitelům), primátor odmítl petici 23 tisíc občanů žádající zachování celistvosti Klánovického lesa bez golfu a jak je jeho dobrým zvykem, na všechny přímé dotazy týkající se Klánovického lesa, odpovídal mlhavě, že vše je jinak. ..

...Že nám nemůže ( Ing.Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro školství, vzdělávání a volný čas) dát odpověď za ODS, ale jí osobně je to vcelku jedno, zda v Klánovicích zůstane les, nebo bude golf. Že kdyby na demonstraci za les přišla její vnučka, tak jí dá pohlavek( v originále sice bylo použito silnějšího výtazu, ale ten tak ošklivě trčel ve vzduchu..) a doporučení, aby seděla doma a o lese se něco naučila z učebnice. A že je zásadně proti tomu, aby byly pro politiku zneužívány děti, že škola není od toho, aby dětem o politice vykládala, ale aby je od ní uchránila, že si pak názor udělají samy. ...

zdroj http://www.anticapitalista.com/revo-cz/2009/09/30/primator-bem-a-klanovicky-les/


...Ještě při ranním projednávání programu dnešního jednání ale nebylo jasné, zda se Klánovickým lesem budou zastupitelé zabývat. Dokument už schválila minulý týden rada, před jednáním byl ale z programu vyřazen. Materiál chtěl stáhnout náměstek primátora Josef Nosek (ODS). Objevily se totiž prý skutečnosti, které chtěl ještě prověřit....

zdroj http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=705120


...Tři vrcholní čeští politici, ať již přímo či nepřímo, se angažovali proti většině z nás a podporovali záměr likvidace západní části Klánovického lesa. Mezi tyto tři vrcholné politiky, kromě primátora Prahy Pavla Béma a ministra Alexandra Vondry patří i ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič (všichni ODS, pozn. red.), píše se ve stanovisku sdružení. Státní podnik Lesy ČR, který spadá pod Gandalovičovo ministerstvo, totiž podepsal se společností FGR smlouvu, která může otevřít cestu k likvidaci západní části Klánovického lesa a následnou výstavbu golfového areálu, včetně výstavby dalších komerčních objektů pro rezidenční účely. …

zdroj http://www.agris.cz/ekologie/nenicte-nam-klanovicky-les-kvuli-golfu?id_a=160825


...Nedokážu si vzpomenout, že by kdy vedení Prahy v čele s primátorem Bémem projevovalo tak velký zájem a vynaložilo tolik úsilí na prosazení stavby jednoho konkrétního sportoviště ( golf v Klánovickém lese), které je navíc tak jasně a prokazatelně odmítáno místními občany. Proč najednou věnuje pražská ODS tolik své pozornosti a úsilí zrovna jednomu konkrétnímu golfovému hřišti, když je v Praze tolik jiných věcích, které si zasluhují zvýšenou pozornost? …

zdroj https://sites.google.com/a/otevreny-ujezd.cz/seznam/aktuality/klanovickylespatriobcanuamnegolfuzatimsistojime


...V nejznámějším místním ( Újezd a okolí) průšvihu, tedy pátým rokem trvajícím ohrožení části přírodní rezervace a oblasti Natura 2000 v Klánovickém lese kvůli zamýšlené stavbě golfového areálu, zůstává paní starostka ( Andrea Vlásenková ODS) formálně vázána rozhodnutím újezdského zastupitelstva z 18.6.2007, které stavbu golfu nepodpořilo. Prakticky ovšem neučinila jediný krok k tomu, aby les hájila, o což ji jako vysoce postavenou členku ODS žádala místní občanská sdružení. Pražská ODS totiž dosud blokuje změnu územního plánu řádně podanou klánovickou radnicí v r.2005. Změna se týká ploch, které umožňují výstavbu areálu, zpět na původní lesní plochy. Reakcí paní starostky bylo embargo na jakékoli zmínky o Klánovickém lese v místním tisku a odmítání jakýchkoli dotazů od občanů. Stejně nečinnou se stala i místní státní správa, sídlící na radnici... Tato situace se v Újezdě nezměnila ani po loňském referendu v sousedních Klánovicích, ve kterém stavbu areálu občané odmítli. Újezd, ačkoli je nad Lesy, tedy nad Klánovickým lesem, oficiálně je nucen přihlížet, jak investor s podporou ODS činí nové a nové kroky k uskutečnění stavby areálu, protože pro pražský magistrát = pražskou ODS není výsledek referenda závazný.


Více zde:
http://www.strasnice.org/news/andrea-vlasenkova-reference-garanta-pro-zivotni-prostredi-prazske-ods/


A bonbonek na závěr:

  Motto: ANO klánovickému golfu znamená i ANO Klánovickému lesu! 

Názory starostů okolních pražských městských čás

Odpověď na otázku "Jak vnímáte záměr obnovy devítijamkového golfového hřiště v Klánovicích?" - převzato z občasníkuKlánovice DNES z února 2009

Andrea Vlásenková,  MČ Praha – Újezd nad Lesy

Záměr obnovy golfového hřiště já osobně vnímám jako standardní podnikatelský záměr, který stejně jako každý jiný projekt musí projít územním a stavebním řízením, a pokud splní podmínky těchto řízení, bude realizován. V současné době probíhá EIA (zjišťovací proces vlivu na životní prostředí). Už z názvu je patrné, čím se tento úkon zabývá, a proto konstatuji, že toto jsou právní cesty, jak chránit les a zároveň dát možnost investorovi realizovat svůj podnikatelský záměr. Neztotožňuji se s tím, co se v posledním roce v Klánovickém lese dělo. Jsem místním rodákem a zároveň i patriotem, a proto otevřeně říkám: nelíbí se mi prosazování politických ambicí jedinců či skupin doslova na kmenech stromů Klánovického lesa. V podzimních senátních volbách se to v našem lese těmito jevy jen hemžilo a to mě vedlo k názoru, že ne všem jde o les a že možnost obnovy golfového hřiště na sebe navázala úplně jiné aktivity směřující k jiným cílům, a to vše bohužel pod zástěrkou ochrany lesa. Hysterie a vyvolávání pocitu strachu z obnovy něčeho, co zde již bylo a fungovalo, není cestou k ničemu, je čas přejít zpátky k normálnímu vnímání světa, kdy každý má svá práva, ale i povinnosti, a při splnění obou těchto předpokladů se v lokalitě, kterou máme všichni rádi, může naprosto bez problémů propojit golfové hřiště s dalšími volnočasovými aktivitami a zároveň si v klidu přiznat, že k ekologickým újmám nedošlo. Chce to jen chtít…

Ondřej Martan,  MČ Praha – Běchovice

    Předně je důležité říci, že se jedná o záležitost věcně příslušnou pouze a jedině klánovickému zastupitelstvu, popř. stavebnímu úřadu MČ Praha 21. Jako každý občan mám však i já právo na svůj osobní názor.
    Předesílám, že golf nehraji a ani jsem ho nikdy nehrál. Podle dostupných informací se v místě uvažovaného golfového hřiště již jednou 9 jamek nacházelo. Bylo tomu před nástupem k moci bolševické zvůle v roce 1948. Tehdejší zřízení vedené lidmi s nanejvýš dvouciferným IQ rozhodlo o odstranění (zaorání) hřiště ihned ze začátku 50 let. Proč zmíněné golfové hřiště (v rozsahu před rokem 1948) znovu neobnovit? I z tohoto důvodu se mi idea obnovy devítijamkového golfového hřiště nejeví jako nereálná.
    Za sebe můžu říci, že bych uvítal, kdyby se jistým způsobem upravila místa léty zanedbávaná a opomíjená. Realizace golfového hřiště a s ním spojených aktivit slibuje nejen vznik 9 nových jamek, ale i celkovou revitalizaci prostředí v přímém okolí samotného golfového areálu. Nevěřím tomu, že by bylo v zájmu společnosti Golf Resort Praha cíleně vykácet desítky hektarů lesního porostu v tak unikátním prostředí, jako je Klánovický les. Citlivé zasazení golfového hřiště do míst, kde již jednou existovalo, nepovažuji za nic trestuhodného.

Zbyněk Richter, MČ Praha – Dolní Počernice

    Těžko lze předpokládat, že Klánovice vznikly na zelené louce. Při pohledu na mapu Klánovic se nemůžu ubránit dojmu, že souvislost Klánovického lesa byla narušena vykácením desítek hektarů lesa ve prospěch rezidenční bytové zástavby. Nad tím se dnes nikdo nepozastavuje. Myslím, že kultivovaná a citlivá obnova golfu v Klánovicích zcela jistě nezdevastuje tamní životní prostředí. Na základě místní znalosti si dovoluji poznamenat, že obnova golfu v Klánovickém lese by mohla prospět nejen jemu, ale i Klánovicím jako takovým.
 

 


Ivan Liška, MČ Praha - Horní Počernice

    Jednoznačně pozitivně. A jestli dovolíte, tak se u této otázky trochu zdržím. Ona se totiž kauza GOLF Klánovice dostala do jakéhosi gordického uzlu, aniž by za to sám golf mohl. Klánovice prostě nezvládly diskuzi i následné řinčení zbraní kolem golfu zejména politicky a společensky. Vytvořily se dva pakty se zcela protichůdnými názory a argumenty, zapomnělo se na práva, fakta i tradice. Nebylo síly, která by rozumně vyargumentovala reálné možnosti i souvislosti obnovení těchto tradic v Klánovicích, přece jen poněkud specifické městské části Hl. m. Prahy. Nikdo reálně nezhodnotil téměř 20 let neudržovaného Klánovického lesa, trápeného dost dlouho běchovickými obalovnami, ale i soustavně mizernou údržbou zeleně i cest. A dnes rádobyochránci přírody bijí na poplach, že záměr obnovy historické tradice, neodmyslitelné od Klánovic, na pouhých devíti hektarech ohrozí vývoj celého lesa s tisícem hektarů. Vždyť ten kousek udržovaného golfového areálu, do kterého se každý může přijít podívat, je jediným kultivovaným místem v celém lese. Kultivovaným ekologicky i společensky. Takže já říkám záměru obnovy golfu v Klánovicích ano. A to golf nehraju a ani už nebudu.

Michal Habart, MČ Praha – Kolovraty

    Jednoznačně pozitivně, neboť to je přesně to, o čem jsem se zmínil v předešlé odpovědi. Rekreace a relaxace ve spojení s přírodou. To je trend budoucnosti, umět vrátit přírodu do měst a umět ji využívat tak, aby nám na jedné straně sloužila a na druhé straně abychom ji opatrovali, kultivovali, a ne jenom ji zanášeli odpadky a skládkami nebo se o ni pod rouškou jakési falešné ideologizace vůbec nestarali. A to nemluvím o tradici, to je věc vždy zavazující.

 

 

                                                    Zdeněk Kovář, MČ Praha – Koloděje

    Jakákoli užitečná obnova je bohulibý záměr, jež je obvykle podminován nedorozuměním a důsledně lynčován. Nezbývá, než se spolehnout na trpělivost a zmoudření.
    Klánovický les a golfové hřiště je příběhem, kde vášeň a nedůvěra vyhloubily politický zákop bez ekologických slz, kde mnozí ohluchli, oslepli, kde nikdo nikoho neposlouchá a kdekdo má šarlatovou moudrost Ústavního soudu.Tyto občanské zákopy znám – zákopy,které nevedou nikam a místo yperitu pulsuje zášť v tepnách spravedlivých. Škoda, stačilo respektovat jeden druhého a ne celou story zpolitizovat. Škoda jen, že jsem nepotkal „Muže, který sázel stromy„ (Jean Giono. nádherná novela), muže, který v pokoře po zbytek života vysazoval stromy a tím vzkřísil zdevastované pohoří. Nikdy neprotestoval, jeho odpovědí byl čin… Takového muže jsem v Klánovickém lese žel nepotkal, tak proč nemít kultivované golfové hřiště, které by citlivě urbanisticky bylo vetkáno do tolik zkoušeného lesa? Spolu s panem Prof. Jiřím Beránkem říkáme, že tato alternativa se nám zdá nejšťastnějším ukončením tohoto příběhu.

zdroj: http://www.anogolfu.cz/starostove.htm

Comments