Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Doplnění výboru, volba předsedy a místopředsedů sdružení (3/2011)

přidáno: 20. 6. 2011 10:09, autor: web master   [ Aktualizováno 20. 6. 2011 15:28 uživatelem správce Webu ]
Shromáždění členů sdružení 10.3. 2011 zvolilo jako nového člena Výboru občasnkého sdružení "Ujezdský STROM" paní Zitu Kazdovou.

Tím se Výbor sdružení doplnil na stanovami stanovený počet členů. Počet členů Výboru poklesl po uvolnění místa dosavadním předsedou RNDr. Pavlem Roušarem, který pozastavil své členství ve sdružení z důvodu předcházení námitek podujatosti a střetu zájmů a jako krok dobré vůle vůči ostatním politickým seskupením MČ Praha 21, přestože zákon členství v dobrovolných oraganizacích ve spojení s výkonem funkce veřejného činitele nijak neomezuje,

Nově složený výbor se sešel 15.3 2011, projednal úkoly sdružení na nastávající období a provedl volba předsedy a místopředsedů.
Zvoleni byli: předseda Ing. Michael Hartman, 1. místopředseda MUDr. Zita Kazdová a 2. místopředseda paní Lucie Růžičková.

Současně Výbor rozhodl o stanovení pravidla pro řešení podobných situaci: v případě, že se předsedá sdružení vzdá funkce, zruší či pozastaví členství ve sdružení, stává se automaticky předsedou sdružení 1 místopředseda.  Druhý místopředseda se současně stává 1. a  2. místopředsedou, a to až do rozhodnutí výboru o novém obsazení funkcí.
Comments