Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Otevřený dopis primátorovi a radním hlavního města Prahy

přidáno: 3. 10. 2010 1:55, autor: Pavel Roušar
MUDr. Pavel Bém
Ing. Marie Kousalíková
Ing. Milan Richter
Ing. Pavel Klega
Ing. Vladislav Mareček
Jiří Janeček
JUDr. Rudolf Blažek
Bc. Martin Langmajer
PhDr. Milan Pešák
Radovan Šteiner
Bc. Ondřej Pecha

Vážený pane primátore, vážení radní,

opětovně se na Vás obracíme ve věci Klánovického lesa a změně územního plánu označené Z1733/07, která by měla definitivně zabránit výstavbě golfového hřiště uprostřed Klánovického lesa.

Uvítali jsme Vaše rozhodnutí ze dne 11.6 2010, kterým jste pověřili radního Langmajera k předložení této změny k hlasování zastupitelům hlavního města Prahy. Po letech odkládání tohoto problému je to krok vpřed, který ve shodě s výsledkem klánovického referenda, ve kterém 81 procent občanů Klánovic odmítlo výstavbu golfového hřiště, ukončí letitý spor o celistvost největšího pražského lesa.

Bohužel, nerozumíme důvodům, proč se má návrh územní změny dopracovávat, cituji o „umístění rekreačních vodních ploch a ochranných opatřeních Blatnického potoka“.

Nejenže žádný Blatnický potok daným územím neprotéká, ale v daném území se nenalézají ani žádné rekreační vodní plochy. Ovšem pokud tím nemyslíte Blatovský potok, nedávno vyhlášenou památku Prameniště Blatovského potoka nebo retenční nádrž změny Z1339/06.

Obáváme se, že tyto nepřesnosti a stanovený tříměsíční termín na dopracování něčeho, co navíc nejlépe může realizovat sám zpracovatel v rámci své práce po odsouhlasení zadání, mohou oddálit nebo dokonce znemožnit samotný schvalovací proces. Může se totiž stát, že již žádné zasedání zastupitelstva do konání voleb ve Vámi naplánovaný termín nebude a současným zastupitelstvem tento návrh nebude prohlasován.

Comments