Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Příznivý obrat, nikoli vítězství

přidáno: 27. 6. 2011 14:21, autor: správce Webu   [ aktualizováno 28. 6. 2011 10:37 ]
Tisková zpráva sdružení Újezdský STROM a OSZKL.
Praha 28.06.2011


Pražští zastupitelé ve čtvrtek 23.6.2011 odhlasovali návrh na zadání změny územního plánu v části Klánovického lesa po šesti letech od podání žádosti klánovickými zastupiteli .

Přestože se na tomto usnesení podílely hlasy napříč politickým spektrem, největší zásluhu na odstartování systémové ochrany Klánovického lesa mají zastupitelé ČSSD a ODS, kteří tak napňují koaliční smlouvu, v níž mají ochranu Klánovického lesa pevně zakotvenou. Ke změně území tohoto státního lesa ve správě Lesů ČR a.s., které zasahuje i do přírodní rezervace a evropsky chráněné lokality Natura 2000, zpět na plochy určené k funkci lesa, byl tímto učiněn první krok. Samotná změna, o kterou usilují nejen obyvatelé Klánovic a okolí a občanská sdružení (především Občanské sdružení za Klánovický les a Újezdský STROM) již od r. 2005, by mohla být výsledkem až následného, asi ročního projednávání. O změně tedy budou zastupitelé hlasovat ještě jednou.

Investor golfového hřiště Forest Golf Resort Praha, který klubovnu a cvičnou louku získal od Golf Club Praha v r. 2006, tedy půl roku poté, co byl návrh na změnu územního plánu podán, již tehdy vstupoval do rizika, že stavba golfového areálu nebude možná. Nynější vyhrožování na adresu magistrátu či městské části za zmaření podnikatelského plánu je z tohoto pohledu  nepochopitelné. Zavádějící jsou i další vyjádření investora v médiích týkající se  územního řízení a souhlasného stanoviska dopadů na životní prostředí, či přirovnávání současné situace ke znárodnění původního (protektorátního ) hřiště v r. 1952.

Návrh na zadání změny územního plánu se totiž týká pouze plochy státního lesa, které investor nevlastní a nikdy nevlastnil ( přibližně 70ha). Majetku investora ( přibližně 3ha), včetně klubovny, na kterou byl mimochodem v r.2008 vydán zákaz užívání stavby pro neoprávněnou rekonstrukci, se toto jednání vůbec netýká.

Územní řízení sice bylo v r. 2010 zahájeno, ale vzápětí bylo přerušeno, protože investor nepředložil více než sedm požadovaných dokumentů a souhlasných stanovisek. Namísto dodání požadovaných dokumentů napadl stavbní úřad Prahy 21 pro podjatost, tu nyní vyhodnocují magistrátní úředníci.

Uznání více než 15 let starého souhlasného stanoviska s dopadem na životní prostředí investor intervenuje u současného ministra životního prostředí Tomáše Chalupy ( ODS). V novém zjišťovacím řízení 2008 – 2009 v souvislosti se změnami projektu bylo totiž shledáno, že projekt golfového hřiště má významný dopad na životní prostředí a že je tedy nutné podrobné zpracování dokumentace - tzv. velká EIA. Tento proces ale investor sám ukončil v okamžiku, kdy bylo jasné, že při odborném posouzení EIA souhlasné stanovisko nezíská.

Nynější odhlasování návrhu na zadání změny územního plánu je pro jedinečný a dosud zachovalý přírodní komplex Klánovického lesa příznivým obratem na dlouholeté  cestě k návratu k původní funkci lesa. Definitivní vítězství lesa to ale ještě zdaleka není.

Kontakty:
OSZKL, Občanské sdružení za Klánovický les : Ing. Boris Procházka, předseda,  boris.prochazka@seznam.cz,  281960270
Újezdský STROM, http://www.ujezdskystrom.info  Ing. Michael Hartman, předseda, michael.hartman@centum.cz, info@ujezdskystrom.info