Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

TZ_otevření LG II

přidáno: 4. 10. 2014 10:28, autor: Zita Kazdová

Lesní galerie II před otevřením

Grantový projekt Lesní galerie II, podpořený Revolvingovým fondem MŽP se spoluúčastí MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy se blíží ke svému naplnění. Práce na projektu byly zahájeny 18.3.2013 a projekt bude dokončen v březnu 2014. Lesní galerie II je rozdělena na dvě realizační části: naučnou stezku Klánovickým lesem a informační tabule v intravilánu Újezda nad Lesy. Spojnicí je to, že celý projekt je umístěn v Přírodním parku Klánovice – Čihadla na území MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Projekt zpracoval a realizoval spolek ( dříve občanské sdružení) Újezdský STROM.

V lesní část projektu - vlastní
naučné stezce „Klánovickým lesem krok za krokem“ jsme použili princip dětské malby doplněné básničkou od paní Lucie Černé, která se váže k zobrazenému zvířeti, rostlině nebo loupežníkovi. Naučná stezka vede po lesních cestách ve třech barevně odlišených okruzích a ty nejpohodlnější, páteřní, cesty mohou využívat i pohybově handicapovaní návštěvníci.

Intravilánové tabule přinášejí informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Újezda nad Lesy a nejbližšího okolí. Texty jsou doplněny mapou, která zachycuje stezky Lesní galerie, zajímavá místa naší městské části. Ani na těchto cedulích nechybějí dětské obrázky - jsou použity kompozice, zobrazjící život v různých biotopech a prostředích a dětské ztvárnění oficiálního znaku Ujezda nad Lesy.

Na každé ceduli – v lese i v obci je umístěn QR kód, což je zařízení, přes něž je možné připojit se k webovým stránkám www.lesnigalerie.praha21.cz Na webu jsou obrázky i texty z cedulí, rozšířené o podrobnější informace. Některé z nich, včetně básniček, jsou namluvené, takže si je mohou vychutnat i zrakově handicapovaní nebo ti, kteří ještě neumějí číst.

Mediálními výstupy projektu jsou reportážní spoty, které natáčí ČRo Regina a TV Metropol a inzerce v Našem Regionu a Literárních novinách. Jsou to také obrázkové kalendáře pro rok 2014 a obrázková brožura, obsahující i básně, zkrácené texty informačních tabulí a mapu území.

Svorníkem rozsáhlého a různorodého projektu je jeho umístění do Přírodního parku Klánovice Čihadla, zahrnujícího les, rozsáhlé mimolesní území a zřejmě největší podíl zastavěných území v pražských přírodních parcích – m.j. i severní polovinu Újezda nad Lesy.

Důvodem, proč jsme se do tak rozsáhlého a různorodého projektu pustili, je to, že chceme místním i návštěvníkům otevřít oči pro krásu , která nás obklopuje. Větší informovaností o přírodním bohatství, o historických a kulturních souvislostech lokality pomáháme vytvořit pozitivní vztah i odpovědnost k místu, ve kterém žijeme.

Mou milou povinností je poděkovat všem, kteří se na realizaci Lesní galerie II podíleli:

Autoři: děti pod vedením učitelek I. stupně Masarykovy ZŠ, Ing. Eva Danielová
Texty básní: Ing. Lucie Černá

Sponzoři: Revolvingový fond MŽP, MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Vyrobili: dřevěný mobiliář SEJO Josef Sedláček, grafika a tisk REKLAMNÍ ČINNOST Jaroslav Zajpt, propagační materiály Tiskárna BETIS spol.s.r.o., tabule z recyklovaného plastu RAJAN EKO s.r.o., webové stránky Ing. Eva Danielová, MUDr. Zita Kazdová a Bc. Martin Nedvěd

Spolupracovníci: Ing. Eva Danielová, Ing. Lucie Černá, pí Iva Hájková a Odbor kultury, školství a MA21 ÚMČP21, Újezdské muzeum a dobrovolníci

Otevření Lesní galerie II bylo odstartováno v pátek 7.3.2014 na vernisáži s programem v sále kulturního domu a muzeu v Újezdě nad Lesy, v terénu bude naučná stezka otevřena v sobotu 22.3.2014

Zita Kazdová
koordinátorka a spoluautorka projektu LG II

Újezdský STROM
10.3.2014

www.ujezdskystrom.info

Projekt LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM o.s. jako příjemce grantu

a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Comments