Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

TZ_zahájení LG II_březen2013

přidáno: 17. 3. 2013 13:31, autor: Zita Kazdová

Tisková zpráva Újezdského STROMu o.s.
- zahájení přípravy grantového projektu Lesní galerie II


Díky finanční podpoře z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v r.2013 – 2014 vznikne v části přírodního parku Klánovice – Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy netradiční naučná stezka Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem.
Projekt byl zpracován a bude realizován občanským sdružením Újezdský STROM.

Lesní galerie II zahrnuje dřevěné informační tabule a odpočinkové prvky umístěné u stávajících lesních cest. Na dřevěných tabulích budou umístěny desky obsahující název stezky, mapu, dětskou kresbu vážící se ke Klánovickému lesu, stručnou a přístupnou informaci, informace o financování z Revolvingového fondu MŽP, logo zpracovatele a spolupracovníků a QR kód. QR kód propojí každé místo s doplňujícími informacemi na webových stránkách, obsahujících podrobnější informace o jednotlivých součástích a celku ekosystému lesa včetně zvukových a fotografických materiálů.

Lesní stezka bude doplněna informačními tabulemi v severní polovině intravilánu Újezda nad Lesy - zastavěné oblasti spadající do Přírodního parku Klánovice Čihadla

Základní myšlenkou projektu je zvýšení informovanosti o chráněném území - přírodní park Klánovice Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy, části Přírodní rezervace Cyrilov a Klánovický les - Vidrholec a jeho propagace pro šetrné, přírodě přátelské a dlouhodobě udržitelné využívání jako rekreačního území zejména vhodné pro soft turistiku (pěší a cyklo).

Realizace projektu bude zahájena 18.3. 2013.
Stezka Lesní galerie II bude pokračováním a rozšířením populární Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky otevřené v r. 2012 na území Klánovického lesa – Blatova.

O pokračujících pracích budeme pravidelně informovat na www.ujezdskystrom.info


Zita Kazdová

členka Výboru sdružení
koordinátorka projektu

V Újezdě nad Lesy, dne 18.3.2013


Tato tisková zpráva je dokument občanského sdružení Újezdský STROM a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostřed.
Comments