Dosadba alejových stromů na cestách okolo hřbitova a kácení dvou lip před hřbitovem v r. 2016

Na podzim 2016 dosadila MČ Praha 21 alejové lípy do úseku Lipové stromořadí ke hřbitovu III (grantový projekt OŽPD P21 a Újedského STROMu v r. 2013/2014) a alejové listnáče (ovocné? okrasné?) do cest na Skalky z Ježovické. Kromě informační a dokumentační obchůzky s Ing.Orlovským v r. 2016, kdy se stal vedoucím OŽPD P2, po všech jižních cestách s výsadbou alejí, se na nové výsadbě spolek nijak nepodílel. Dlužno říci, že o ní – jako partner v grantovém projektu – nebyl ani nijak informován… Ale nové stromky jsou vysazeny a nahradily identifikované stromy uschlé, či neprospívající. A to je dobrá zpráva.

V r. 2016 proběhla též dvě řízení o kácení na dvě lípy před hřbitovem. Jako účastníci řízení jsme připomínkovali:

řízení SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/15710/2016/3 o povolení pokácení lípy obvodu kmene 182 cm na pozemku parc.č. 4277 v k. ú. Újezd nad Lesy je v rozmezí jedné sezony vegetačního klidu již druhým řízením na uvedeném pozemku v majetku MČ P21. Předchozím řízením s rozhodnutím ČJ.: UMCP21/14001/2016/OZPD/Vrb, SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/14001/2016/6 ze dne 21.10.2016 byla povolena pokácet lípa obvodu kmene 200 cm. Jako náhradní výsadba byly určeny dva vzrůstné keře, vysazené na pozemek parc.č. 4277. Tuto NV jsme nepovažovali za šťastnou, ale nerozporovali jsme ji.

Ihned poté ale následuje další řízení se žádostí o pokácení další lípy na stejném pozemku, což má pravděpodobně pragmatické vysvětlení, ale žádnou promyšlenou koncepci péče a obnovy zeleně na veřejném prostranství.

Prostranství před hřbitovem MČ P21, jehož se řízení týká (parc.č. 4277), je veřejnou plochou a mimořádně působivou, charakteristickou lokalitou, která je taková především díky vzrostlým lipám. Ztrátu druhého z těchto stromů bez adekvátní náhrady novými lipami považujeme za nepřijatelnou.

Žádáme proto, aby byly novými lipami vždy nahrazeny všechny lípy povolené k pokácení a došlo k řádné estetické, funkční a biologické náhradě. Žádáme, aby byla plocha před hřbitovem nahlížena jako celek, o jehož adekvátní obnovu a údržbu se jedná.

V této situaci nemáme jinou možnost, než v případě povolení pokácení lípy obvodu 182 cm žádat jako NV dvě mladé lípy, vysazené na místech stromů ztracených.

Začátkem roku 2017 jsou obě lípy vykáceny a v prostoru před hřbitovem žádná nová výsadba vidět není. K žádosti, aby MČ pracovala s veřejným prostorem hřbitova jako s celkem, nemáme žádnou zpětnou vazbu.


únor 2017