Kácení v oblasti NATURA 2000 v Klánovickém lese. Dotaz Újezdského STROMu a odpověď OOP MHMP

Dne 4.4.2018 jsme se obrátili s dotazem a prosbou o kontrolu na OOP MHMP:


Odpověď OOP MHMP ze dne 4.5.2018, za odpověď děkujeme:

Vzhledem k tomu, že nemáme žádný kontakt na výletníky, kteří nás požádali o vznesení dotazu
na příslušný dozorující orgán, doufejme, že odpověď najdou zde na webu, kam jsme je odkázali.
Děkujeme alespoň tímto způsobem o zájem o Klánovický les a NATURU 2000.

Rychle nastupující kalamitu českých lesů, kerá se “připravovala” desetiletí, aniž by vláda a odpovědné Ministerstvo zemědělství činilo preventivní či nápravné kroky, sledují Otevřené noviny, souhrnně v rubrice Udržitelnost krajiny a rozvoje:
http://otevrenenoviny.cz/category/tema/udrzitelnost-krajiny-a-rozvoje/