Setkání spolků v Jirnech. Poděkování organizátorům a všem účastníkům!

Ve čtvrtek 14.3.2019 se uskutečnila báječná akce, kterou zpunktoval spolek Šestajovice pro život. Sezval spolky v našem mikroregionu a zorganizoval historicky první setkání.

Sešlo se 16(!) spolků a naplnili jsme krásný sál Kvapík U Antošů v Jirnech. Tenhle sál svépomocí zrekonstruovali také spolkaři – dobrovolníci SOS Jirny společně s ostatními. A další spolek – přátel hudby a tance – v něm pořádá třeba tančírnu každý první pátek v měsíci. Mimo jiné.

Představení a videoprezentaci měli všichni ohraničenou deseti minutami a – což se zdá neuvěřitelné – všichni byli tak zaujati a vtaženi, že dvě a půl hodiny utekly jako nic. Tolik energie a ochoty spolupracovat! Pro nás obrovské povzbuzení z nespočetných aktivit, které spolkaři a dobrovolníci provozují. A snad i my jsme se stali motivací pro činnost dalších lidí ve prospěch krajiny a přírody.

Spolku Šestajovice pro život patří opravdu megapoděkování za nápad a organizaci spolkového setkání. A všem přátelům velikánský dík za neúnavnou a veřejně prospěšnou činnost na poli kulturním, společenském, environmentálním a občanském. Jsme nyní ve spojení a společně zmůžeme všechno 🙂

Účastníci podle abecedy:

Jirny Living

Junák Jirny
Klidné Počernice
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
Kozel – kulturní občerstvení Zelenče
Otevřené fórum občanů Šestajovic
Otevřené Úvaly
Sdružení otevřených srdci SOS Jirny
SPCCH zastřešujici svaz Jirny, Šestajovice, Zeleneč
Spolek přátel hudby a tance Šestajovice
Šestajovice pro život
Sokol Jirny
ÚJEZD.KOM
Újezdský STROM
V Zelenči jsme doma
a Divadelní ochotnický spolek Jirny 🙂


ZK, 18.3.2019