Vztah obyvatel k přírodě – sociologický výzkum ČR z roku 2016

Na světě je zcela nová publikace Vztah obyvatel k přírodě, která mimo jiné shrnuje výsledky on-line dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování postojů a aktivit té části veřejnosti, která se zajímá o ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice, které bylo realizováno v roce 2016.

Publikace Sociologického ústavu AV ČR byla připravena v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a kvalita ekosystémů.

Elektronickou verzi publikace najdete v příloze této stránky.

Děkujeme všem, kteří výzkum prováděli a zpracovali a všem ochotným respondentům, jichž drtivá většina spadá do tzv. zainteresované a aktivní veřejnosti – “soli naší země”.