Česká (s)poušť – výzva vládě k uvážlivému hospodaření s vodou. Přidejte se!

Výzva premiérovi ČR a ministrům zemědělství a životního prostředí

Jen v loňském roce postihly povodně asi 10 000 českých domácností, způsobily nejméně 75 půdních sesuvů a vyžádaly si 15 lidských životů. V posledních týdnech naopak Česko sužovala extrémní vedra a sucho, které následně vystřídaly vydatné přívalové deště. Od těch je k dalším povodním už jen krůček. Dramatické výkyvy počasí jsou v posledních letech stále častější, přitom lze tyto extrémní projevy počasí výrazně zmírnit opatřeními, která jsou v České republice dlouhodobě zanedbávána.

Vláda jedná pomalu. Její červencové rozhodnutí předložit koncepci boje se suchem do poloviny roku 2017 jen potvrzuje, že nemá vůli řešit problém okamžitě. Proto vládu vyzýváme, aby začala neprodleně konat a přijala zejména následující opatření:

1.rozvoj remízků, rybníků, mokřadů a dalších krajinotvorných prvků sloužících k zadržování vody v krajině a jejich zahrnutí do plošné výměry pro přidělování zemědělských dotací,

2.zvýšení podpory trvale udržitelného zemědělství a lesnictví, například motivací k lepšímu hospodaření se zemědělskou půdou či omezování rozsáhlého používání hnojiv,

3.výsadba a péče o zeleň, která zadržuje vodu a přispívá k lepším životním podmínkám ve městech,

4.revitalizace koryt potoků a řek například vracením meandrů či rušením betonových koryt,

5.zřízení speciálního fondu pro financování projektů na podporu zadržování vody v krajině, například budování vsakovacích nádrží u obytných i dopravních staveb, aby voda nekončila v řekách a potocích, které se pak častěji rozvodňují,

6.vzdělávání a motivování občanů k lepšímu hospodaření s pitnou vodou,

7.podpora využívání dešťové vody k užitkovým účelům jako zalévání, splachování, praní či uklízení,

8.zahrnutí výše zmíněných opatření do dotační politiky, například založením dotačního programu podle vzoru Zelené úsporám, ze kterého by lidé mohli získat příspěvek např. na využívání dešťové vody.

Vážený pane premiére, páni ministři, každý jsme s nepřízní počasí v minulých týdnech bojovali po svém. Pojďme pro příště bojovat společně.

Jana Drápalová, předsedkyně Strany zelených
Václav Láska, senátor za Stranu zelených
Josef Sklenář, biofarmář
Daniel Pitek, zemědělec a lesník

K VÝZVĚ MŮŽETE PŘIPOJIT SVŮJ PODPIS ZDE: http://www.ceskaspoust.cz/

Na webu Česká (s)poušť najdete i informace o vodě – zdroji života a 7 tipů, jak šetřit vodou.

Tak Na zdraví z kohoutku! …. dokud z něj voda teče.