Na pravidelné sledování výstupů z médií nám scházeli a stále scházejí dobrovolníci 🙂
Pokud máte zajímavé informace nebo odkazy se zprávami o Klánovickém lese, případně o činnosti STROMu, prosím pošlete je na adresu:
zita.kazdova@ujezdskystrom.info

Děkujeme

O újezdské kanalizaci v Klánovickém lese

přidáno: 29. 6. 2017 10:48, autor: Zita Kazdová

Klánovický zpravodaj 6/2017, převzato do ON:
http://otevrenenoviny.cz/ujezdske-splasky-klanovickem-lese-tema-klanovickeho-zpravodaje-62017/
MFD_Praha 23.6.2017: Napsali o nás – STROM ve “víru” splašků v Klánovickém lese ?
převzato do ON: http://otevrenenoviny.cz/ujezdske-splasky-klanovickem-lese-ii-clanek-ve-zpravodajstvi-metropoli-mfd/

ozvěny XIII.úklidu s Újezdským STROMem

přidáno: 15. 4. 2013 7:52, autor: Zita Kazdová

http://www.prazskypatriot.cz/aktiviste-uklizeli-klanovicky-les/

Ne všichni si přejí les. Natož ve veřejném zájmu…

přidáno: 2. 4. 2013 18:31, autor: Zita Kazdová

Děkovali jsme těm, kteří svými články a reportážemi pomáhali Klánovickému lesu a přispěli k pravdivé informovanosti o jeho kvalitách a  o podstatě jeho ohrožení při zamýšlené stavbě hřiště se vším příslušenstvím.

Zbývá zmínit i ty, kteří záměr investora podporovali ( podporují?) a z občanů a občanských aktivit vytvářeli ( vytvářejí?) veřejné nepřátele.
Pro nás, kdo jsme v dětství a časném mládí zažili normalizaci, to není nic neobvyklého, stejně se chovala Strana vždycky. Tehdy se ale psal přibližně rok1985 a Strana se jmenovala Komunistická strana Československa :- )


“Klánovičtí občané dali jasný signál o svém vztahu ke golfu v našem lese v loňských komunálních volbách. Strany, které se postavily proti kácení, získaly 7 z 9 míst v zastupitelstvu. Klánovická ODS, která by případnou likvidaci lesa podpořila, ztratila proti minulému volebnímu období 25 procent. Prohlašuji, že budu respektovat přání klánovických voličů, kteří golf v lese nechtějí,“ proklamuje starosta Klánovic Ladislav Hrabal.Zdroj:http://www.ricansko.info/clanky/klanovice-budou-mit-les-nebo-golf..Ve čtvrtek změnu územního plánu, která by zajistila celistvost lesa, schválil výbor pro územní rozvoj při pražském zastupitelstvu. Konečné slovo bude mít pražské zastupitelstvo. Většina občanů se již dříve vyslovila proti golfu, který měl mocného zastánce – politika Alexandra Vondru (ODS). ….Se změnou územního plánu nedávno – hlasy všech přítomných – souhlasila Rada hlavního města Prahy. Ve čtvrtek ji téměř jednomyslně posvětil i výbor územního rozvoje – proti byl jen předseda výboru Vladimír Schmalz (ODS)hlasování se zdržel radní pro dopravu Josef Nosek (ODS)…zdroj http://www.prazskypatriot.cz/odpurci-klanovickeho-golfu-vyhrali-dalsi-bitvu/…Jediný z členů zastupitelského výboru, který zvedl ruku proti změně, byl jeho předseda Vladimír Schmalz z ODSTen však na samém začátku projednávání tohoto bodu upozornil, že je vášnivým hráčem golfu a s námitkami nesouhlasí.Zdroj http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-klanovicich-bude-les-ne-golfovy-areal-politici-ustoupili-tlaku-zdola-20130208.html
…Bém se stal primátorem a další historii kolem Klánovického lesa asi znáte. ODS svou většinou zablokovala přijetí změny územního plánu (komise, které předsedá primátor Bém nedoporučila ochranu lesa k hlasování zastupitelům), primátor odmítl petici 23 tisíc občanů žádající zachování celistvosti Klánovického lesa bez golfu a jak je jeho dobrým zvykem, na všechny přímé dotazy týkající se Klánovického lesa, odpovídal mlhavě, že vše je jinak. …..Že nám nemůže (Ing.Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro školství, vzdělávání a volný čas) dát odpověď za ODS, ale jí osobně je to vcelku jedno, zda v Klánovicích zůstane les, nebo bude golf. Že kdyby na demonstraci za les přišla její vnučka, tak jí dá pohlavek( v originále sice bylo použito silnějšího výtazu, ale ten tak ošklivě trčel ve vzduchu..) a doporučení, aby seděla doma a o lese se něco naučila z učebnice. A že je zásadně proti tomu, aby byly pro politiku zneužívány děti, že škola není od toho, aby dětem o politice vykládala, ale aby je od ní uchránila, že si pak názor udělají samy. …zdroj http://www.anticapitalista.com/revo-cz/2009/09/30/primator-bem-a-klanovicky-les/
…Ještě při ranním projednávání programu dnešního jednání ale nebylo jasné, zda se Klánovickým lesem budou zastupitelé zabývat. Dokument už schválila minulý týden rada, před jednáním byl ale z programu vyřazen. Materiál chtěl stáhnout náměstek primátora Josef Nosek (ODS). Objevily se totiž prý skutečnosti, které chtěl ještě prověřit….zdroj http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=705120
…Tři vrcholní čeští politici, ať již přímo či nepřímo, se angažovali proti většině z nás a podporovali záměr likvidace západní části Klánovického lesa. Mezi tyto tři vrcholné politiky, kromě primátora Prahy Pavla Béma a ministra Alexandra Vondry patří i ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič (všichni ODS, pozn. red.), píše se ve stanovisku sdružení. Státní podnik Lesy ČR, který spadá pod Gandalovičovo ministerstvo, totiž podepsal se společností FGR smlouvu, která může otevřít cestu k likvidaci západní části Klánovického lesa a následnou výstavbu golfového areálu, včetně výstavby dalších komerčních objektů pro rezidenční účely. …zdroj http://www.agris.cz/ekologie/nenicte-nam-klanovicky-les-kvuli-golfu?id_a=160825
…Nedokážu si vzpomenout, že by kdy vedení Prahy v čele s primátorem Bémem projevovalo tak velký zájem a vynaložilo tolik úsilí na prosazení stavby jednoho konkrétního sportoviště ( golf v Klánovickém lese), které je navíc tak jasně a prokazatelně odmítáno místními občany. Proč najednou věnuje pražská ODS tolik své pozornosti a úsilí zrovna jednomu konkrétnímu golfovému hřišti, když je v Praze tolik jiných věcích, které si zasluhují zvýšenou pozornost? …zdroj https://sites.google.com/a/otevreny-ujezd.cz/seznam/aktuality/klanovickylespatriobcanuamnegolfuzatimsistojime
…V nejznámějším místním ( Újezd a okolí) průšvihu, tedy pátým rokem trvajícím ohrožení části přírodní rezervace a oblasti Natura 2000 v Klánovickém lese kvůli zamýšlené stavbě golfového areálu, zůstává paní starostka Andrea Vlásenková ODS)formálně vázána rozhodnutím újezdského zastupitelstva z 18.6.2007, které stavbu golfu nepodpořilo. Prakticky ovšem neučinila jediný krok k tomu, aby les hájila, o což ji jako vysoce postavenou členku ODS žádala místní občanská sdružení. Pražská ODS totiž dosud blokuje změnu územního plánu řádně podanou klánovickou radnicí v r.2005. Změna se týká ploch, které umožňují výstavbu areálu, zpět na původní lesní plochy. Reakcí paní starostky bylo embargo na jakékoli zmínky o Klánovickém lese v místním tisku a odmítání jakýchkoli dotazů od občanů. Stejně nečinnou se stala i místní státní správa, sídlící na radnici… Tato situace se v Újezdě nezměnila ani po loňském referendu v sousedních Klánovicích, ve kterém stavbu areálu občané odmítli. Újezd, ačkoli je nad Lesy, tedy nad Klánovickým lesem, oficiálně je nucen přihlížet, jak investor s podporou ODS činí nové a nové kroky k uskutečnění stavby areálu, protože pro pražský magistrát = pražskou ODS není výsledek referenda závazný.
Více zde: http://www.strasnice.org/news/andrea-vlasenkova-reference-garanta-pro-zivotni-prostredi-prazske-ods/


A bonbonek na závěr:  Motto: ANOklánovickému golfu znamená i ANOKlánovickému lesu! Názory starostů okolních pražských městských částíOdpověď na otázku “Jak vnímáte záměr obnovy devítijamkového golfového hřiště v Klánovicích?” – převzato z občasníkuKlánovice DNES z února 2009Andrea Vlásenková,  MČ Praha – Újezd nad LesyZáměr obnovy golfového hřiště já osobně vnímám jako standardní podnikatelský záměr, který stejně jako každý jiný projekt musí projít územním a stavebním řízením, a pokud splní podmínky těchto řízení, bude realizován. V současné době probíhá EIA (zjišťovací proces vlivu na životní prostředí). Už z názvu je patrné, čím se tento úkon zabývá, a proto konstatuji, že toto jsou právní cesty, jak chránit les a zároveň dát možnost investorovi realizovat svůj podnikatelský záměr. Neztotožňuji se s tím, co se v posledním roce v Klánovickém lese dělo. Jsem místním rodákem a zároveň i patriotem, a proto otevřeně říkám: nelíbí se mi prosazování politických ambicí jedinců či skupin doslova na kmenech stromů Klánovického lesa. V podzimních senátních volbách se to v našem lese těmito jevy jen hemžilo a to mě vedlo k názoru, že ne všem jde o les a že možnost obnovy golfového hřiště na sebe navázala úplně jiné aktivity směřující k jiným cílům, a to vše bohužel pod zástěrkou ochrany lesa. Hysterie a vyvolávání pocitu strachu z obnovy něčeho, co zde již bylo a fungovalo, není cestou k ničemu, je čas přejít zpátky k normálnímu vnímání světa, kdy každý má svá práva, ale i povinnosti, a při splnění obou těchto předpokladů se v lokalitě, kterou máme všichni rádi, může naprosto bez problémů propojit golfové hřiště s dalšími volnočasovými aktivitami a zároveň si v klidu přiznat, že k ekologickým újmám nedošlo. Chce to jen chtít…Ondřej Martan,  MČ Praha – Běchovice    Předně je důležité říci, že se jedná o záležitost věcně příslušnou pouze a jedině klánovickému zastupitelstvu, popř. stavebnímu úřadu MČ Praha 21. Jako každý občan mám však i já právo na svůj osobní názor.
    Předesílám, že golf nehraji a ani jsem ho nikdy nehrál. Podle dostupných informací se v místě uvažovaného golfového hřiště již jednou 9 jamek nacházelo. Bylo tomu před nástupem k moci bolševické zvůle v roce 1948. Tehdejší zřízení vedené lidmi s nanejvýš dvouciferným IQ rozhodlo o odstranění (zaorání) hřiště ihned ze začátku 50 let. Proč zmíněné golfové hřiště (v rozsahu před rokem 1948) znovu neobnovit? I z tohoto důvodu se mi idea obnovy devítijamkového golfového hřiště nejeví jako nereálná.
    Za sebe můžu říci, že bych uvítal, kdyby se jistým způsobem upravila místa léty zanedbávaná a opomíjená. Realizace golfového hřiště a s ním spojených aktivit slibuje nejen vznik 9 nových jamek, ale i celkovou revitalizaci prostředí v přímém okolí samotného golfového areálu. Nevěřím tomu, že by bylo v zájmu společnosti Golf Resort Praha cíleně vykácet desítky hektarů lesního porostu v tak unikátním prostředí, jako je Klánovický les. Citlivé zasazení golfového hřiště do míst, kde již jednou existovalo, nepovažuji za nic trestuhodného.
Zbyněk Richter, MČ Praha – Dolní Počernice    Těžko lze předpokládat, že Klánovice vznikly na zelené louce. Při pohledu na mapu Klánovic se nemůžu ubránit dojmu, že souvislost Klánovického lesa byla narušena vykácením desítek hektarů lesa ve prospěch rezidenční bytové zástavby. Nad tím se dnes nikdo nepozastavuje. Myslím, že kultivovaná a citlivá obnova golfu v Klánovicích zcela jistě nezdevastuje tamní životní prostředí. Na základě místní znalosti si dovoluji poznamenat, že obnova golfu v Klánovickém lese by mohla prospět nejen jemu, ale i Klánovicím jako takovým.
 
 
Ivan Liška, MČ Praha – Horní Počernice    Jednoznačně pozitivně. A jestli dovolíte, tak se u této otázky trochu zdržím. Ona se totiž kauza GOLF Klánovice dostala do jakéhosi gordického uzlu, aniž by za to sám golf mohl. Klánovice prostě nezvládly diskuzi i následné řinčení zbraní kolem golfu zejména politicky a společensky. Vytvořily se dva pakty se zcela protichůdnými názory a argumenty, zapomnělo se na práva, fakta i tradice. Nebylo síly, která by rozumně vyargumentovala reálné možnosti i souvislosti obnovení těchto tradic v Klánovicích, přece jen poněkud specifické městské části Hl. m. Prahy. Nikdo reálně nezhodnotil téměř 20 let neudržovaného Klánovického lesa, trápeného dost dlouho běchovickými obalovnami, ale i soustavně mizernou údržbou zeleně i cest. A dnes rádobyochránci přírody bijí na poplach, že záměr obnovy historické tradice, neodmyslitelné od Klánovic, na pouhých devíti hektarech ohrozí vývoj celého lesa s tisícem hektarů. Vždyť ten kousek udržovaného golfového areálu, do kterého se každý může přijít podívat, je jediným kultivovaným místem v celém lese. Kultivovaným ekologicky i společensky. Takže já říkám záměru obnovy golfu v Klánovicích ano. A to golf nehraju a ani už nebudu.Michal Habart, MČ Praha – Kolovraty    Jednoznačně pozitivně, neboť to je přesně to, o čem jsem se zmínil v předešlé odpovědi. Rekreace a relaxace ve spojení s přírodou. To je trend budoucnosti, umět vrátit přírodu do měst a umět ji využívat tak, aby nám na jedné straně sloužila a na druhé straně abychom ji opatrovali, kultivovali, a ne jenom ji zanášeli odpadky a skládkami nebo se o ni pod rouškou jakési falešné ideologizace vůbec nestarali. A to nemluvím o tradici, to je věc vždy zavazující.                                                      Zdeněk Kovář, MČ Praha – Koloděje    Jakákoli užitečná obnova je bohulibý záměr, jež je obvykle podminován nedorozuměním a důsledně lynčován. Nezbývá, než se spolehnout na trpělivost a zmoudření.
    Klánovický les a golfové hřiště je příběhem, kde vášeň a nedůvěra vyhloubily politický zákop bez ekologických slz, kde mnozí ohluchli, oslepli, kde nikdo nikoho neposlouchá a kdekdo má šarlatovou moudrost Ústavního soudu.Tyto občanské zákopy znám – zákopy,které nevedou nikam a místo yperitu pulsuje zášť v tepnách spravedlivých. Škoda, stačilo respektovat jeden druhého a ne celou story zpolitizovat. Škoda jen, že jsem nepotkal „Muže, který sázel stromy„ (Jean Giono. nádherná novela), muže, který v pokoře po zbytek života vysazoval stromy a tím vzkřísil zdevastované pohoří. Nikdy neprotestoval, jeho odpovědí byl čin… Takového muže jsem v Klánovickém lese žel nepotkal, tak proč nemít kultivované golfové hřiště, které by citlivě urbanisticky bylo vetkáno do tolik zkoušeného lesa? Spolu s panem Prof. Jiřím Beránkem říkáme, že tato alternativa se nám zdá nejšťastnějším ukončením tohoto příběhu.
zdroj: http://www.anogolfu.cz/starostove.htm

Reportáže ČT na téma les X golf 2008 – 2012

přidáno: 5. 3. 2013 14:19, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 3. 2013 15:42 ]

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095690193-pred-pulnoci/207452801290914/
Před půlnocí 
Host: Eva Tylová, zastupitelka hl. m. Prahy /SZ/; Monika Bažantová, místopředsedkyně představenstva společnosti Forest Golf Resort Praha — Téma: Golf nebo les?
14. 9. 2007, 23:32 na ČT24
http://filipcerny.blog.cz/0808/klanovicky-les-stromy-versus-golf
KLÁNOVICKÝ LES: STROMY VERS. GOLF9.srpna 2008 v 10:49 | Filip Černý Reportéři ČTVelkou odvahu projevila společnost Forest Golf Resort Praha se svým záměrem vybudovat jedno z dalších pražských golfových hřišť. Chce vykácet plochu větší než 7 hektarů uprostřed největšího pražského lesa. Proti záměru se zdvihla nebývalá vlna občanského odporu, protože budoucím jamkám mají ustoupit stromy v přírodní rezervaci. Dlouho se zdálo, že nápad neprojde. Firma si totiž dělá nárok na státní pozemky. Teď to ale vypadá, že se správnou politickou podporou, je možné záměr prosadit.REPORTÁŽ MŮŽETE VIDĚT TADYhttp://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240029/
Klíčová slova: Klánovice golf ODS Strana Zelených “Miloš Drbal” “Forest Golf Resort Praha” les rezervace
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/58905-golfove-hriste-deli-klanovicke-obcany/

Golfové hřiště dělí klánovické občany
23. 6. 2009 14:31, autor: ČT24
…Přestože nový starosta Jaroslav Losert původně patřil k odpůrcům, jako názorového přeběhlíka sám sebe nevnímá. “On se taky změnil dost plán toho golfového hřiště. Navrhovatel totiž podal žádost o nový územní plán, který má mnohem menší rozsah než ten původní,” zdůvodňuje změnu svého postoje k výstavbě golfového hřiště současný starosta Klánovic Jaroslav Losert. “Na základě nového územního plánu obnovíme devítijamkové hřiště z původního osmnáctijamkového a tím je zřejmé, že nebude možné další rozšíření,” říká místopředsedkyně Forest golf Clubu Monika Bažantová.  …
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/59520-reporteri-ct-tri-hlasy-pro-golfovou-biorezervaci-klanovice/
Reportéři ČT: Tři hlasy pro golfovou biorezervaci Klánovice
29. 6. 2009 22:00, autor: ČT24
…Jedna třetina klánovických voličů podepsala žádost o referendum a zastupitelé v úterý schválili termín plebiscit letos na podzim. Jen pár minut poté ale podpořili naprosto zásadní dokument – návrh územního plánu, který umožňuje stavbu devíti golfových drah. Občané jsou rozčarováni a nezávislí právníci jim dávají za pravdu. “Vůbec neměli posílat ten návrh na změnu územního plánu magistrátu. V tu chvíli vlastně jednají proti vůli těch občanů, kteří nechtějí, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo, ale chtějí, aby o tom rozhodli sami v tom referendu, což jim zákon umožňuje,” vysvětlila právnička Jana Knapová. …
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/71901-klanovicti-golfove-hriste-nechteji-k-referendu-jich-prislo-pres-62-procent/ Klánovičtí golfové hřiště nechtějí, k referendu jich přišlo přes 62 procent
7. 11. 2009 14:12, autor: ČT24 aktualizováno 7. 11. 2009 21:28
..O vypsání referenda rozhodlo v červnu jednomyslně klánovické zastupitelstvo. Kontroverzi vzbudilo to, že po více než hodinové diskusi souhlasilo také s tím, že Klánovice podají návrh na změnu územního plánu, který by výstavbu hřiště umožnil. Protože následovalo bezprostředně po rozhodnutí o vypsání referenda, právní odbor magistrátu v srpnu na základě zákona o referendu rozhodnutí o změně územního plánu zrušil. ..http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/72119-klanovicti-odmitli-golfove-hriste-vyhrano-ale-nemaji/
Klánovičtí odmítli golfové hřiště, vyhráno ale nemají
10. 11. 2009 10:54, autor: ČT24 aktualizováno 10. 11. 2009 23:54
..Problém je však v tom, že rozhodnutí občanů už není závazné pro pražský magistrát, pod nějž Klánovice spadají. …http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/74749-klanovicke-referendum-o-golfovem-hristi-plati-rozhodl-soud/
Klánovické referendum o golfovém hřišti platí, rozhodl soud
7. 12. 2009 21:30, autor: ČT24
…Praha – Klánovické referendum, ve kterém místní obyvatelé odmítli výstavbu golfového hřiště, je platné. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Příznivci golfu se chtějí obrátit na Ústavní soud. “Rozhodnutí soudu je překvapivé,” řekla Monika Bažantová z akciové společnosti Forest Golf Resort Klánovice (FGRK), která chce v Klánovicích golfové hřiště postavit. …http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/128184-praha-zmeni-uzemni-plan-golf-v-klanovicich-asi-nebude/
Praha změní územní plán, golf v Klánovicích asi nebude
23. 6. 2011 08:53, autor: ČT24 aktualizováno 23. 6. 2011 16:45
..Ještě při ranním projednávání programu dnešního jednání ale nebylo jasné, zda se Klánovickým lesem budou zastupitelé zabývat. Dokument už schválila minulý týden rada, před jednáním byl ale z programu vyřazen. Materiál chtěl stáhnout náměstek primátora Josef Nosek (ODS), podle něj se totiž objevily skutečnosti, které chtěl ještě prověřit. Investor podle něj zaslal městu dopis, ve kterém upozorňuje, že již požádal o územní rozhodnutí a získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí. V případě schválení územní změny, která znemožní výstavbu golfového hřiště, chce investor město zažalovat za ušlý zisk. Investor údajně už do projektu vložil desítky milionů korun. Po jednání špiček koalice byl materiál na program navrácen.http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/167046-golfove-hriste-v-klanovicich-je-opet-ve-hre/
Golfové hřiště v Klánovicích je opět ve hře

5. 3. 2012 18:48, autor: vk aktualizováno 5. 3. 2012 23:56
..Přesto, že se místní už před více než dvěma lety v referendu jasně vyjádřili proti, investor opět usiluje o jeho rozšíření. Znovu podal žádost o posouzení vlivu na životní prostředí a magistrát ji řeší ve zrychleném řízení. …DĚKUJEME REPORTÉRŮM ČT ZA INFORMACE, ZEJMÉNA PANU FILIPOVI ČERNÉMU ZA POUČENÝ A SROZUMITELNÝ POHLED NA PODSTATU PŘÍPADU

Z Občanského zpravodaje pro Prahu 14

přidáno: 5. 3. 2013 0:55, autor: Zita Kazdová

9 článků mapující hisorii les X golf 2007-2009 http://www.praha14jinak.cz/clanky/Golf-ResortDěkujeme Občanskému zpravodaji pro Prahu 14 🙂

http://www.praha14jinak.cz/_d/clanek_20070704_golf_klanovice.html
Golf versus KlánoviceZdroj: Regionální mutace Mladá fronta DNES – Praha – 4.7.2007Lesy ČR náhle se stavbou hřiště souhlasí * Od ekologů přišly dva rozdílné dopisyKlánovice – “Falešný” dopis a záhadné změny názoru se objevují nad Klánovickým lesem. Soukromý investor zde chce postavit golfové hřiště a potřebuje vykácet část lesa. Proti tomu je velká část místních.Spor se přitom táhne už dvanáct let a období klidu zbraní střídá halasné troubení do útoku. Zastánci hřiště se odvolávají na prvorepublikovou tradici a slibují otevřený areál přístupný široké veřejnosti. A k tomu navíc pracovní příležitosti pro místní.Odpůrci si zase jako argument berou stromy, které by stavbě musely ustoupit, bojí se velikosti celého areálu a odvolávají se na veřejné mínění. “Antigolfisté” tu vyhráli poslední komunální volby. Jak to tak bývá, důležité boje se odehrávají v “generálních štábech” – posílají se tiskové zprávy a dopisy, zpracovávají se posudky…V dubnu chtěli les zachovat, v květnu už byli pro golfJednou z klíčových postav je zřejmě generální ředitel Lesů ČR Jiří Holický. Firma, kterou vede, se totiž o stromy v Klánovicích stará.Ještě v dubnu uklidňoval Klánovické, že “naším zájmem, ale i povinností je zachovat les… Předmětné lesní pozemky nehodláme prodat ani pronajmout.” Ale o měsíc později napsal (mimo jiné primátoru Pavlu Bémovi), že “Lesy České republiky podporují naplnění rekreační funkce tohoto území.”Navíc je ochotný pronajmout pozemky na golfové hřiště a vykácet stromy, pokud investor uspěje při územním a správním rozhodování. Jinak řečeno: dostane všechna potřebná povolení a razítka. Proč změnil Holický názor a provedl podle mnohých obrat o 180 stupňů? Nebo to obrat není a věc má nějaké vysvětlení?Na čtyři otázky, které mu MF DNES zaslala, stačila šéfovi lesů jedna věta, kterou vzkázal přes svou asistentku: “Celá záležitost je v jednání a o jeho výsledku vás budeme informovat.”Záhadný dopisFirmou, která chce navázat na prvorepublikovou golfovou tradici v Klánovicích, je Forest Golf Resort Praha. V jejím sídle v centru Prahy se mohli na jaře radovat. Přišel jim dopis od Českého svazu ochránců přírody, ve kterém ekologové souhlasili s výstavbou hřiště.Jde už o další těžko pochopitelný zvrat – ochránci přírody dosud golfové hřiště odmítali. Dopis však záhy dostal trhliny. Když se o něm dozvěděl šéf svazu ochránců přírody Libor Ambrozek, pokoušely se o něj mrákoty. O změně stanoviska totiž nic nevěděl. “Už můj předchůdce v čele svazu poslal společnosti Forest Golf Resort zamítavé stanovisko,” řekl Ambrozek.Nakonec se přišlo na to, kdo dopis poslal. Dva týdny před odchodem z Českého svazu ochránců přírody ho napsal vedoucí kanceláře této organizace Martin Dušek. “Martin Dušek neměl žádné oprávnění něco posílat,” vysvětlil Ambrozek, který tvrdí, že poslal firmě Forest Golf Resort další dopis. V něm postoj své organizace uvedl na pravou míru: odmítá stavbu hřiště a hlavně se distancuje od Duškovy akce.”Žádný dopis jsme nedostali a pro nás je rozhodující ten ze 16. května podepsaný šéfem kanceláře ČSOP Martinem Duškem. Pokud dostaneme nějaký další, budeme to řešit,” řekla místopředsedkyně představenstva Forest Golf Resort Praha Monika Bažantová.Do boje už vyrazily i šiky odpůrců hřiště – klánovická radnice požaduje po magistrátu změnu územního plánu. Místo rekreační a sportovní zóny chce zakreslit do mapy pozemky, na kterých má hřiště stát, jako lesní půdu. Pak by vybudování hřiště bylo nadlouho nemožné.”Do lesa golfové hřiště nepatří a v okruhu několika kilometrů je dostatečný počet hřišť,” vysvětluje starosta Klánovic Ladislav Hrabal.”My máme odborná stanoviska, která popírají, že bychom ničili Klánovický les. Pro nás jsou rozhodující odbornost a zákonné postupy,” říká Bažantová. Zlom podle ní nastal v roce 2005, do té doby radnice areál podporovala a najednou ze dne na den změnili zástupci Klánovic svůj postoj.A tak se zřejmě rozhodne v září. Až budou pražští zastupitelé o změně územního plánu hlasovat, budou mít v ruce dva dopisy Jiřího Holického a dva Českého svazu ochránců přírody se zcela odlišnými stanovisky. A k tomu ještě petici Klánovických proti hřišti a petici společnosti Forest Golf Resort Praha pro hřiště. Rozhodnout spor už budou muset sami.***Hádají se o lesForest Golf Resort Praha chce v Klánovickém lese postavit golfové hřiště. Kvůli tomu potřebuje vykácet část stromů. Odpůrci hřiště tvrdí, že areál hřiště zasáhne i do chráněné oblasti Natura v lese. To investor odmítá, v ruce má posudky, které tvrdí, že hřiště nebude mít negativní vliv na chráněnou oblast.

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Klanovice-chceme-les-ne-golf.html23.07.2007, kategorie: Golf Resort
Klánovice: chceme les, ne golf
Klánovický les, největší souvislá lesní plocha v Praze, je ohrožen kácením. Za tímto plánem stojí projekt skupiny podnikatelů, kteří na jeho místě hodlají vybudovat golfové hřiště. Na záchranu lesa uspořádala skupina mládeže nazvaná Klánovický soul happening, který vtipnou formou seznámil přítomné občany s vývojem situace. Akce se zúčastnilo více jak 200 osob.
Dne 19. 7. 2007 se v přeplněném sálu Kulturního centra Beseda uskutečnilo setkání, na kterém promluvili starosta městské části Praha-Klánovice Ladislav Hrabal, zastupitelka hl. m. Prahy Eva Tylová, pracovník České inspekce životního prostředí Karel Kerouš a předseda klánovické kulturní komise Giuseppe Maiello. Večer uváděl moderátor TV Nova Karel Voříšek.


06.08.2007, kategorie: Golf Resort
Odpůrci golfového hřiště v Klánovicích uspořádali happening
Odpůrci záměru vystavět v Klánovickém lese na okraji Prahy golfové hřiště se 4.8.2007 sešli v Klánovicích na happeningu, jímž chtěli opětovně vyjádřit nesouhlas s plánem vykácet 16 hektarů lesa kvůli golfu. Během šesti hodin trvání akce se na ní podle pořadatelů vystřídaly asi tři stovky lidí. Odpůrci výstavby hřiště plánují další demonstraci na pondělí 6. září v 17:00 před budovou pražského magistrátu, kde chtějí pro své záměry získat také podporu primátora Pavla Béma (ODS).

06.09.2007, kategorie: Golf Resort
Demonstrace za klánovický les přilákala stovky lidíStaré Město – Stovky lidí včera v podvečer přišly před budovu pražského magistrátu na Mariánském náměstí vyjádřit nesouhlas s kácením stromů v Klánovickém lese. Protestem chtěly zabránit, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo změnu územního plánu, která by umožnila na přibližně patnácti hektarech lesa vybudovat devítijamkové golfové hřiště.
Nesouhlas lidé z Úval, Újezdu nad Lesy i Klánovic dávali najevo transparenty. Na náměstí se sešli s nápisy Nechte les lesu, Milujeme les nebo Nejsme blbci, chceme les. Podporu vyjádřili také hlasitým pískáním, tričky nebo plackami připíchnutými na oblečení.Čistý vzduch i množství hubDemonstranty neodradilo ani špatné počasí. „Nechci, aby káceli stromy, protože les je život,“ uvedla jedna z účastnic, Marie Prokopová z Klánovic. „Jde o jedinečné místo, kam chodíme kvůli čistému vzduchu a houbám,“ dodala za další klánovické občany Helena Menclová. „Žiji v Klánovicích 47 let a teď máme přijít o les kvůli někomu, kdo se chce obohatit?“ ptala se Jiřina Jarošová. Odpověď jí zřejmě dá až zastupitelstvo hlavního města Prahy, které zasedá 20. září.Nejsme blbci, tvrdili protestujícíVyvrcholením akce mělo být předání otevřeného dopisu účastníků demonstrace primátorovi Prahy Pavlu Bémovi. To bylo nakonec jen symbolické, neboť Pavel Bém se i přes pozvání pořadatelů na akci nedostavil, protože byl na výjezdním zasedání. Jediný, kdo zastupoval město, byl radní Petr Štěpánek (SZ). „Stůl máme na radnici čistý, od nás žádné povolení nikdo na stavbu hřiště nedostal,“ hájil se včera na pódiu Štěpánek, který podpořil demonstrující.Shromáždění bylo poklidnéDemonstrace trvala od 17 do 18.45 hodin. Na pódiu se za tu dobu vystřídali řečníci zastupující radnice zainteresovaných obcí, politické strany, občanská sdružení i příznivci klánovického lesa z umělecké a sportovní oblasti. Na shromáždění dohlíželi městští policisté, ale protestní akce se obešla bez konfliktů.Plné znění Otevřeného dopisu si můžete přečíst zde.Zdroj: Pražský deník | 7.9.2007 | rubrika: Z metropole | strana: 2 | autor: HANA VÁLKOVÁDemonstrace za Klánovický les  na Mariánském náměstíDemonstrace za Klánovický les  na Mariánském náměstí
Stovky lidí protestovaly proti golfu v Klánovickém leseOdpůrci výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese dnes v podvečer protestovali před pražským magistrátem na Mariánském náměstí. Dvouhodinové demonstrace se zúčastnilo zhruba pět stovek lidí. Přinesli motorové pily, bubny, píšťalky a transparenty. Na nich například stálo “Golfové hole nám vzduch nevyčistí”, “Nejsme blbci, chceme les” nebo “Nekácejte stromy, jsou naše plíce”. Podpořit je přišel také radní Petr Štěpánek, poslankyně Kateřina Jacques (oba SZ) nebo folkař Jiří Dědeček.”Priorita je zcela zjevná – zachovat celistvost lesa,” řekl Štěpánek. “Už jenom poučení z orkánu Kyrill bylo, že škody v lesích byly tam, kde byl les otevřen, kde nebyl celistvý,” dodal radní. Klánovičtí chtějí protestem dosáhnout změny územního plánu. Požadují, aby v něm byl les zanesen jako lesní porost místo současného zařazení do rekreačních a sportovních ploch. Po změně by už vybudování hřiště nebylo možné.Štěpánek i Strana zelených změnu prý podpoří. Radní také vyzval Pražany, aby oslovili své zastupitele, aby i oni přidali svůj hlas. Zároveň vyloučil, že by klíčové hlasování bylo na programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. “Vidím to v horizontu šesti měsíců,” řekl. Golfové hřiště chce v Klánovicích vybudovat společnost Forest Golf Resort Praha (FGRP). “Forest Golf si nevymyslel územní plán, ten takový byl a s tím do toho vstupoval,” řekl dnes ČTK Ondřej Vaněk z FGRP. Projekt byl podle něj schválen při posuzování vlivu na životní prostředí. “Druhá strana nemá žádné studie o tom, že les bude ničen,” sdělil Vaněk. Se změnou územního plánu nesouhlasí také občanské sdružení Pro-Golf 2005. Les by podle nich pak mohli využívat myslivci a ohrožovat návštěvníky střelbou.Golfové hřiště s devíti jamkami by podle plánu společnosti FGRP mělo být na 16 hektarech Klánovického lesa. “Představuje to zhruba 1,3 procenta z celkové plochy Klánovického lesa. Nejedná se tedy o likvidaci pětiny lesa, jak říkají odpůrci lesa,” stojí v prohlášení sdružení Pro-Golf. Místní obyvatelé se ale bojí, že to bude pouze začátek a že společnost hodlá v lese vybudovat i další stavby a hřiště. FGRP, která chce tímto krokem obnovit prvorepublikovou golfovou tradici, to popírá.Starosta Klánovic Ladislav Hrabal na dnešní protestní akci opět zdůraznil, že obec není proti golfu. Už dříve řekl, že starosta sousedních Úval nabídl investorovi jiné pozemky, kde je nyní pole. “Žádný seriozní návrh nepřišel,” řekl naopak Vaněk.Klánovický les je součástí Přírodního parku Klánovický les – Čihadla. Má rozlohu 900 hektarů. Žije v něm řada vzácných rostlin a živočichů.ČTK

16.06.2008, kategorie: Golf Resort
Magistrát stavbě golfového hřiště nezabráníRadní neschválili změnu v územním plánu. Obyvatelé Klánovic poslali otevřený dopis předsedovi Senátu. Stromy, nebo golfový green? O tom, co v Klánovickém lese nakonec bude, teď rozhodují úřady. Magistrát, který by mohl změnou územního plánu celou akci zarazit, ovšem dává ruce pryč. Golfové hřiště na území lesa v Klánovicích je stále blíže realitě. Vlastník pozemků, společnost Lesy České republiky (LČR), podepsal s investorskou firmou Forest Golf Resort Praha smlouvu o smlouvě budoucí, která stanovuje nájemní podmínky. Nic tedy nestojí v cestě tomu, aby společnost požádala o územní rozhodnutí.


15.07.2008, kategorie: Golf Resort
Závěr EIA k záměru “Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice”Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr “Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice” má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.


http://www.praha14jinak.cz/clanky/Klanovicti-znovu-v-akci-Proti-golfu-za-les.html
Klánovičtí znovu v akci. Proti golfu, za lesKlánovice – „Nedáme les pro pár cest“ nebo „Zvířata do boje, golfisti do hnoje,“ znělo včera hlavní ulicí v Klánovicích, kudy včera procházel protestní průvod stovky rozhněvaných lidí.
Po delší době se tu totiž sešli odpůrci výstavby devítijamkového golfového hřiště. Protestují už roky. Nyní chtějí jedno: vyhlášení referenda, jenž by mohlo zabránit vykácení několika stovek stromů na 8,5 hektarovém území.
———————————————————————–celý článek Pražský deník 5.5.2009 http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/klanovicti-znovu-v-akci-proti-golfu-za-les20090504.html
Fotografie z demonstrace za konání referenda v Praze – Klánovicích, které by rozhodlo, zda má místní les ustoupit golfovému hřišti http://praha.zeleni.cz/12997/clanek/obcane-zadali-referendum-o-klanovickem-lese/Výměna na radniciBývalého starostu a hlasitého odpůrce greenu Ladislava Hrabala (nez., ve volbách do senátu kandidoval za SZ) z vedení obce zastupitelé začátkem roku odvolali. A současný starosta Jaroslav Losert (nez.) hodlá revokovat snahy o změny územního plánu, které dávaly golfu červenou.

„Referendum je jednou z možností, jak plánům zabránit. Někteří zdejší politici zvažují výstavbu lesního hřiště podpořit, odklánějí se od volebních slibů, které občanům dali a na základě kterých byli do zastupitelstva obce zvoleni,“ tvrdí Pavel Roušar z občanského sdružení Újezdský Strom. Ten také vyzval, aby zastupitelé do výsledků referenda o golfu nerozhodovali.Rozhodne referendum?I když se zdejším aktvistům podaří šest set podpisů potřebných pro vyhlášení referenda shromáždit, nemají vyhráno. Jak Deníku v minulém týdnu řekl politolog Giosseppe Maiello, ne golfu by musela k urnám přijít říct víc jak třetina místních obyvatel. Ani pak ale není zajištěno jejich stoprocentní vyslyšení.

„Úřad by měl hlas lidu respektovat, ale bohužel český systém je takový, že i když by vedení obce referendum nevzalo v potaz, porušilo by sice zákon, ale postih by nedostalo,“ vysvětlil Maiello s tím, že by to byla od úřadu drzost a doufá, že se v Klánovicích nic podobného nestane.Starosta změnil názorStarosta Jaroslav Losert skandujícím obyvatelům přislíbil, že žádné kroky pro golf do vyhlášení referenda neučiní a až se bude o budoucnosti hřiště rozhodovat, zdrží se hlasování.
„Změnil jsem názor, ale nestojí za tím vedení ODS a ani jsem nedostal žádné úplatky,“ bránil se starosta. Ještě před rokem a půl otevřeně hlásal, že je důrazně proti kácení stromů.
„Pokud by se vyhlásilo referendum, myslím, že by ho většina lidí podpořila. Já nemám v Klánovicích trvalé bydliště, ale jinak jsem také proti golfu,“ řekla Deníku jedna z obyvatelek Vlaďka Střenková.Golf v rezervaciPodle územního řízení chce firma Forest Golf vybudovat v části lesa devítijamkové hřiště v místech, kde bylo původní hřiště mezi lety 1938 až 1952. Od té doby však byla tato oblast vyhlášena přírodní rezervací, parkem i evropsky významnou lokalitou a investor musí v řízení dopadu na životní prostředí prokázat, že projekt nekoliduje s podmínkami ochrany těchto lokalit.
Aktivisté už uspořádali za celistvost lesa několik happeningů, demonstrovali před pražským magistrátem a dokonce v lese sloužili i mši za jeho zachování. Monika Bažantová, která je v představenstvu Forest golfu, však celou akci považuje za politickou propagaci. „Je to reklama Strany zelených. Je to víceméně pořád stejné. Zelení proti golfu brojili vždy před volbami. Ať už se jednalo o komunální, senátní a teď i ty do Evropského parlamentu,“ sdělila.Smlouva o smlouvě budoucíLesy České republiky k celé kauze zaujímají neutrální postoj. Pozemky firmě nepronajaly, ale současně loni uzavřely s Forest golfem smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, což znamená, že o záměru mohou a musí rozhodnout příslušné správní úřady. „To stále platí. Lesy ČR nejsou správním orgánem oprávněným rozhodnout, zda se projekt tohoto typu může nebo nemůže uskutečnit,“ vysvětlila včera Eva Kijonková, jež mediálně zastupuje Lesy ČR.
Budoucností lesa by se mělo klánovické zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání. To je plánováno na červen.

03.10.2009, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Nenechávejte svůj strom bez dohledu… nebo zmizí!Pod tímto názvem pořádá strana Zelených v Klánovicích a v Újezdě nad Lesy ve spolupráci se sdružením Arnika, Občanským sdružením za Klánovický les, občanským sdružením Újezdský STROM a časopisem ČAS pro Klánovice výstavu fotografií a příběhů pražských stromů.Vernisáž výstavy zahájí světoznámá mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková. Výstava bude zahájena v sobotu 3. října 2009 v Kulturním centru Beseda v Klánovicích. Od 15 hodin program pro děti, 16.30 pak zahájení vernisáže.

03.10.2009, autor: KOK, kategorie: Golf Resort
Jak dopadlo připomínkování dokumentace EIA k záměru výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese?Investor předložil ministerstvu svojí projektovou dokumentaci, kterou v minulých měsících mohla připomínkovat odborná veřejnost, různé instituce, ale i ostatní občané. Jak tedy připomínky vyzněly? Jednoznačně! Jednoznačně pro les, i z pouhého počtu kladných a záporných podání.Celkem bylo zasláno 1172 připomínek. Třicettři vyjádření souhlasilo s předloženou dokumentací a tedy s realizací záměru a 1138 stanovisek bylo nesouhlasných. Lesy ČR, které v minulosti investorovi významně přispěli k vidině realizace golfového areálu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem až 130 ha lesa, zaslaly vyjádření, které nešlo svým vyzněním jednoznačně zařadit. Naopak Ministerstvo zemědělství, kam přešel Ing. Novák z původního postu generálního ředitele Lesů ČR (a který smlouvu s investorem podepisoval) na post náměstka ministra, zcela změnilo svůj postoj k výstavbě golfového areálu. Negativní postoj z předešlého připomínkování záměru projektu, nyní přebilo stanoviskem souhlasným.Děkujeme Občanskému zpravodaji pro Prahu 14 🙂

Média o případu les X golf 2007 – 2013

přidáno: 5. 3. 2013 0:29, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 3. 2013 0:30 ]


Přinášíme (ne)úplný seznam článků, reportáží, videí a pořadů věnovaných Klánovickému lesu. Děkujeme všem, kteří o případu „les X golf“ pravdivě informovali a svými reportážemi přispěli k obhájení práva lesa zůstat lesem.

VIDEA LES X GOLF 2007 – 2009:http://www.youtube.com/watch?v=QGXYxQcGkvU happening KCB Klánovice 19.7.2007http://www.youtube.com/watch?v=Wz6t9DOhY1o happening Smolík 4.8.2007http://www.youtube.com/watch?v=txw0eZgzWRE
Demonstrace v Klánovicích za zachování lesa 4 5 2009 2 částhttp://www.youtube.com/watch?v=LX0ErZIGiKw
Demonstrace v Klánovicích za zachování lesa 4 5 2009 3 část (Losert)http://www.youtube.com/watch?v=FhatsUpgP6s
Demonstrace v Klánovicích za zachování lesa 4 5 2009 4 částhttp://www.youtube.com/watch?v=8LQ0MX9uiVY
Demonstrace v Klánovicích za zachování lesa 4 5 2009 5 částhttp://www.youtube.com/watch?v=a-0vIYpNQa4 reportáž TV Prima_2009http://www.youtube.com/watch?v=feOnz8gqx1s český golfový slovníkČeský slangový golfový slovník, jediný svého druhu u nás, golfisty potěší, zájemce o golf rychle vtáhne do golfové terminologie a negolfisty pobaví hravou češtinou
ČLÁNKY a REPORTÁŽE 2007 – 2013:http://www.ricansko.info/clanky/klanovice-budou-mit-les-nebo-golf
Klánovice: budou mít les nebo golf?7. 8. 2007 11:35:39..Za plánem vykácení lesa stojí projekt skupiny podnikatelů, kteří na jeho místě hodlají vybudovat golfové hřiště. Narazili ovšem na odhodlanou skupinu aktivistů a členů Strany zelených. Golf není moc populární ani mezi obyvateli pražské čtvrti. Osud klánovického lesa se stal ústředním tématem loňských podzimních komunálních voleb, ze kterých vyšli vítězně odpůrci golfu. ..

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stovky-lidi-prisly-podporit-klanovicky-les
Stovky lidí přišly podpořit Klánovický les7.9.2007 12:09 | PRAHA (EkoList)…Důvodem svolání demonstrace před magistrát je zářijová schůze zastupitelstva hl. m. Prahy, která má projednat změnu územního plánu Prahy. Ta rozhodne, zda bude možné hřiště vybudovat. Změna plánu by území pro sportovně-rekreační využití nově označila jako lesní porost, kde již nebude možné hřiště vybudovat. „Primátor bude ten, který ovlivní největší klub zastupitelů,“ prohlásila Eva Tylová, zastupitelka města Prahy za Stranu zelených. „Doufáme, že když pan primátor někde les sází, tak jinde les nenechá vykácet,“ řekla s odvoláním na snahy magistrátu vykupovat lesní pozemky na území města.Vlastníkem pozemků, na kterých má hřiště vzniknout, jsou Lesy ČR, ty však v tuto chvíli golfové hřiště nepodporují. „Ujistili mě, že do jednání nebudou vstupovat, v tuto chvíli pozemky nechtějí ani prodat, ani pronajmout,“ řekl na demonstraci radní za stranu Zelených Petr Štepánek. …
http://cestovani.idnes.cz/klanovicky-les-boj-o-zelene-plice-prahy-se-vyhrocuje-f9m-/po-cesku.aspx?c=A071029_122611_igcechy_tom
Klánovický les: boj o zelené plíce Prahy se vyhrocuje
30. října 2007 IDNES
Odpaliště, greeny, jamky, anebo stromy, lesní cesty a tráva? Spor o plánovanou stavbu golfového hřiště v Klánovickém lese se v posledních měsících a týdnech vyostřuje.
http://blisty.cz/art/41043.html
Klánovický les v akutním ohrožení
6.6.2008 Britské listyhttp://prazsky.denik.cz/zpravy_region/klanovicky-les-je-znovu-v-ohrozeni20080611.html
Klánovický les je znovu v ohroženíKlánovice -Protesty místních lidí byly zřejmě marné. Ač to před časem vypadalo docela jinak, část Klánovického lesa bude pravděpodobně přeci jen muset ustoupit golfovému hřišti.Společnost Lesy České republiky (LČR) totiž podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem pozemků v Klánovicích s firmou Forest Golf Resort Praha…„Je to neférové jednání, k podpisu došlo jen čtyři měsíce poté, co generální ředitel LČR starostu Klánovic písemně ujistil, že lesní pozemky v Klánovickém lese LČR nehodlají prodat ani pronajmout,“ prohlásila předsedkyně klánovické Strany zelených Zorka Starčevičová. …
http://filipcerny.blog.cz/0808/klanovicky-les-stromy-versus-golf
KLÁNOVICKÝ LES: STROMY VERS. GOLFsrpna 2008 v 10:49 | Filip Černý Reportéři ČTVelkou odvahu projevila společnost Forest Golf Resort Praha se svým záměrem vybudovat jedno z dalších pražských golfových hřišť. Chce vykácet plochu větší než 7 hektarů uprostřed největšího pražského lesa. Proti záměru se zdvihla nebývalá vlna občanského odporu, protože budoucím jamkám mají ustoupit stromy v přírodní rezervaci. Dlouho se zdálo, že nápad neprojde. Firma si totiž dělá nárok na státní pozemky. Teď to ale vypadá, že se správnou politickou podporou, je možné záměr prosadit.REPORTÁŽ MŮŽETE VIDĚT TADYhttp://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240029/Klíčová slova: Klánovice golf ODS Strana Zelených “Miloš Drbal” “Forest Golf Resort Praha” les rezervace
http://www.agris.cz/ekologie/nenicte-nam-klanovicky-les-kvuli-golfu?id_a=160825
Neničte nám Klánovický les kvůli golfu09.10.2008 | Haló novinyhttp://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=642167
Učitelka šla demonstrovat. Řediteli na ni přišlo udání
14:52 | 11.7.2009 Aktuálně CZHned druhý den poté, co byla učitelka Alena Nejedlá na manifestaci proti plánům vybudovat v Klánovicích golfové hřiště a vykácet kvůli tomu velkou část tamního lesa, dostal ředitel její školy email. Pisatel v něm nepřímo žaloval na zaměstnankyni školy.….Autorem dopisu je Petr Šafránek, místopředseda sdružení Pro-Golf 2005, které je úzce svázáno se společností Forest Golf Club, jenž chce v Klánovicích hřiště postavit….
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=640805
Golf místo lesa ohrozí zdraví i klima, varují vědci

16:20 | 18.7.2009 Aktuálně CZ…Proti záměru vykácet část klánovického lesa a vybudovat tam osmnáctijamkové hřiště se postavila ekologická sekce Akademie věd. ….
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=643583
Golf má přednost, na referendum radnice čekat nechce
17:00 | 1.8.2009 Aktuálně CZ…Klánovický starosta Jaroslav Losert patřil mezi ty, kteří hlasovali o změně územního plánu ve prospěch golfového hřiště. Proč o tom zastupitelstvo vůbec jednalo, když předtím rozhodlo o referendu, nedokázal vysvětlit. Připustil pouze, že to vypadá nelogicky. …
http://www.anticapitalista.com/revo-cz/2009/09/30/primator-bem-a-klanovicky-les/
Primátor Bém a Klánovický les30.9.2009 6.46 V rubrice EkologieTi z vás, kteří jste se na stránkách REVO zabydleli jako doma, jistě víte, že se naše organizace dlouhodobě zajímá o situaci Klánovického lesa, resp. jeho záchrany před cynickým plánem soukromé společnosti stavět uprostřed něj golfové hřiště. Tento zájem nás samozřejmě neopouští ani dnes, tím spíše, že v nejbližší době proběhne referendum, v němž místní občané opět dostanou prostor k veřejnému vyjádření, jenž až dosud vždy dopadlo silně v neprospěch odéesácko-golfové lobby. Dovolujeme si proto přetisknout dva zářijové články o neblahé roli primátora Béma v této kauze …Voliči či voli primátora Béma08 Září 2009Pražský primátor Bém se opět chystá do Klánovického lesa. Stane se z toho asi již rituál ve volební kampani, na pěkně zeleném pozadí opět něco svým voličům slíbí. Primátor vsadil na zeleno-modrou. Jen na jedno však zapomněl – voliči nejsou voli.  Před třemi roky, v rámci své kampaně na primátora, svůj stan rozbil v nedalekém Újezdě nad Lesy u rybníka, kde místní ODS přichystala předvolební mítink. Přijel, slíbil, zasadil památný primátorský strom, odjel a na Klánovický les se vykašlal. A nejen to, stal se největším lesním škůdcem. Tak to vidí většina z nás, kteří kauzu Klánovického lesa dopodrobna sledují.  Vykašlal se nejen na les, ale i na voliče, kteří mu tehdy dali hlas. Nebyl důvod mu ho nedat, myšlenka zeleného pásu kolem Prahy přesvědčila ty, kteří jsou pravicového smýšlení,  ale žádají prosazení výrazných prvků na ochranu životního prostředí. Na náš tehdejší dotaz ohledně kácení Klánovického lesa kvůli golfovému areálu svatosvatě slíbil, že se ničeho podobného nemusíme obávat. Řadu lidí přesvědčil, dokonce natolik, že Újezd byl v celostátním měřítku obec s největším podílem voličů ODS.Bém se stal primátorem a další historii kolem Klánovického lesa asi znáte. ODS svou většinou zablokovala přijetí změny územního plánu (komise, které předsedá primátor Bém nedoporučila ochranu lesa k hlasování zastupitelům), primátor odmítl petici 23 tisíc občanů žádající zachování celistvosti Klánovického lesa bez golfu a jak je jeho dobrým zvykem, na všechny přímé dotazy týkající se Klánovického lesa, odpovídal mlhavě, že vše je jinak.  Největší hřebík do rakve Klánovickému lesu však primátor zasadil přijetím klánovického starosty v doprovodu investora golfového hřiště, po kterém klánovický starosta podpořil stavbu areálu a společně s ostatními, již dříve zpracovanými přeběhlíky – zastupiteli, smetl ze stolu žádost o změnu územního plánu proti golfu. Golfový areál se tak stal jediným možným řešením pro Klánovický les.Primátorovi nevadí kontakty s kontroverzním investorem, který bez stavebního povolení zrekonstruoval a rozšířil svou klubovnu a restauraci, ačkoliv sám magistrát potvrdil zákaz užívání stavby vydaný místním stavebním úřadem. Primátorovi ani nevadí ohňostroje, které investor na lesních pozemcích pravidelně koná, ačkoliv je i v této věci proti němu vedeno správní řízení. Naopak, rád podpoří prostory načerno provozované klubovny umístěním výstavy, nad kterou převzal patronát. Myslím si, že spojení s investorem již ani skrývat nehodlá. Primátor Bém si mohl vybrat – mezi 23 tisíci občany nebo soukromým investorem. Jeho kroky zřetelně svědčí o tom, koho si vybral.A tento čtvrtek se jde do Klánovického lesa chlubit cizím peřím. Na tom, že bylo vyhlášeno území biologicky cenného mokřadu za maloplošné chráněné území, nemá primátor Bém jedinou zásluhu.  I kdyby měl, je tragikomedií, že toto území se nachází v bezprostřední blízkosti plánovaného golfového areálu a bylo by jeho výstavbou zcela zničeno, jak je patrné  z připomínek řady odborníků v řízení EIA k plánovanému projektu. Primátor Bém je chytrý, ale na Klánovickém lese si kladné politické body nezíská. Rozhodně ne sliby, které tak rád dává. Zasadím strom, vykácím les, to je primátorská rovnice.  Voliči, kteří nejsou voli, si ale pamatují činy a ne plané sliby.Pavel RoušarPrimátor do Klánovic nepřijel, zapomněl totiž, že má schůzku s dalajlámou…13. září 2009Tak nějak vyzněla omluva, kterou dětem z klánovického domova přivezla Ing.Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro školství, vzdělávání a volný čas. Inu, utajení se nepovedlo a primátor asi radši oželel svoji předvolební klánovickou podobenku a poslal ,,záskok“.  Paní Kousalíková se skutečně zdála být natolik zaskočená přítomností asi čtyřiceti lidí s transparenty a hlasitými požadavky na objasnění  postoje Magistrátu ke Klánovickému lesu, že ihned přivolala tři policejní auta na svoji ochranu. Policie tak dodala celé akci patřičnou vážnost a přinejmenším znejistila projíždějící návštěvníky (stále ještě) nezkolaudované golfové klubovny.Z překvapení nevycházela paní Kousalíková vlastně po celou dobu svého ,,záskoku“ v lese. Sotva splnila oficiální misi a promluvila k dětem z domova, dostala se do hodinu trvající palby otázek většiny přítomných, kteří se o záchranu lesa zajímají či starají tak dlouho, že na ně standartní politické mlžení neplatí. Její odpovědi máme sice nahrané na několika  amatérských přístrojích, ale kloudnou větu, aby člověk pohledal. Ve zkratce řečeno jsme se dozvěděli, že paní není z Prahy, takže neví, zda tu golf byl, ale když se říká že byl, tak by tu měl být i nadále. Že nám nemůže dát odpověď za ODS, ale jí osobně je to vcelku jedno, zda v Klánovicích zůstane les, nebo bude golf. Že kdyby na demonstraci za les přišla její vnučka, tak jí dá pohlavek( v originále sice bylo použito silnějšího výtazu, ale ten tak ošklivě trčel ve vzduchu..) a doporučení, aby seděla doma a o lese se něco naučila z učebnice. A že je zásadně proti tomu, aby byly pro politiku zneužívány děti, že škola není od toho, aby dětem o politice vykládala, ale aby je od ní uchránila, že si pak názor udělají samy. Tak!V kontrastu s vystoupením paní Kousalíkové o to víc zasvítila do tmy okolo lesa jedna dobrá zpráva:  prameniště Blatovského potoka bylo prohlášeno přírodní památkou!Hlavní zásluhu o tento oficiální glejt, který zaručí zvýšenou ochranu prameništi a jejímu nejbližšímu okolí, má Doc.RNDr Jaroslava Svobodová CSc a radní pro oblast životního prostředí  na Magistrátu, Mgr Petr Štěpánek CSc, který prosadil vyhlášení přírodní památky poprvé od roku ´89!   A právě uprostřed účelově zpochybňovaného Klánovického lesa ! Sláva a hurá! Když se člověk odpoutá od kruté ironie, že právě vyhlášená přírodní památka, jejímiž strážci byly oficiálně korunovány děti z dětského domova Klánovice, leží v bezprostřední blízkosti jednoho z plánovaných greenů, pro jehož stavbu by bylo nutné celé území vysušit prameniště neprameniště, lze se radovat z dalšího důkazu jedinečnosti a cennosti našeho lesa. Vyhlášení přírodní památky je neuvěřitelně zdlouhavá a nevděčná procedůra, že pustit se do ní a vydržet až do konce můžou jen lidi, pro které není ochrana přírody ani floskulí ani předvolební vějičkou. Děkujeme Doc.Svobodové za nekonečnou práci a vnášení jasného ducha do boje za les! Mgr Štěpánkovi děkujeme za Blatovský potok i za jeho samozřejmou a příjemně odbornou účast na tomto slavnostním vyhlášení, které se proti původnímu plánu pana primátora neslo v duchu zneklidňujících otázek kolem Klánovického lesa.Klánovický les ve čtvrtek 10.9.09 vyhrál jednu z bitev předlouhé války. Děkujeme všem bojovníkům!Zita Kazdová(Tyto články byly převzaty z webové stránky http://www.ujez­dskystrom.info­/rmujse/ )
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=705120
Změna územního plánu ochrání Klánovický les před golfem
16:53 | 23.6.2011 ČTK…Ještě při ranním projednávání programu dnešního jednání ale nebylo jasné, zda se Klánovickým lesem budou zastupitelé zabývat. Dokument už schválila minulý týden rada, před jednáním byl ale z programu vyřazen. Materiál chtěl stáhnout náměstek primátora Josef Nosek (ODS). Objevily se totiž prý skutečnosti, které chtěl ještě prověřit. ….
http://www.lidovky.cz/klicove-hlasovani-vyhraje-les-nebo-golf-fc6-/zpravy-domov.aspx?c=A110621_210558_ln_domov_kim
Klíčové hlasování: vyhraje les, nebo golf?22. června 2011  17:00 Lidovky.czPRAHA – Ve čtvrtek se v pražském zastupitelstvu hlasuje o budoucnosti největšího pražského lesa. Zatímco zeleň v pražském Trojmezí je už několik měsíců zachráněna, Klánovický les, byť je jeho zachování stejně jako Trojmezí v koaliční smlouvě magistrátní koalice ČSSD a ODS, na podobný jasný krok už dlouhé měsíce čeká.

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/golfiste-oprasili-projekt-na-vystavbu-hriste-v-klanovicich
Golfisté oprášili projekt na výstavbu hřiště v Klánovicích
22.2.2012 10:52 | PRAHA (ČTK)
Zástupci golfového klubu oprášili projekt na výstavbu hřiště v Klánovickém lese a předložili jej opět k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA), informuje deník E15. Golfisté by chtěli vybudovat devítijamkové hřiště, které by i s přilehlými stavbami zahrnovalo plochu zhruba 12,87 hektaru. … Současný územní plán vybudování golfového hřiště v Klánovickém lese umožňuje, část ploch je totiž určena pro oddech a rekreaci. Pražští zastupitelé ale loni rozhodli, že magistrát nechá zpracovat změnu územního plánu, která by výstavbu znemožnila a pozemky by v plánu změnila pouze na les. “Změna je v současnosti přerušena, v červnu se k ní vrátíme,” řekl ČTK náměstek primátora pro oblast územního plánu Tomáš Hudeček (TOP 09). …Vedení klánovického golfového klubu má dobré vztahy s některými politiky. Například v květnu 2010 se v klubu konala neformální schůzka předsedy ODS Petra Nečase s vybranými straníky, které do Klánovic pozval tehdejší senátor a současný ministr obrany Alexandr Vondra.http://www.lidovky.cz/v-klanovickem-lese-se-bude-kacet-muze-za-to-liknavost-magistratu-p8h-/zpravy-domov.aspx?c=A120304_224439_ln_domov_jkz
Klánovický les padne za oběť liknavosti magistrátu
5. března 2012  7:00,  aktualizováno  16:14 Lidovky.cz
…Pražský magistrát a zastupitelstvo loni právě na základě referenda navrhlo zadání změnu územního plánu, která by výsledek referenda respektovala a rozšíření golfu zakázala. Přesto v tuto chvíli vše vypadá na to, že Forest Golf Club Klánovice (FGCK) začne ještě během tohoto roku devítijamkové golfové hřiště budovat…
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/blatov-a-xaverovsky-haj-u-prahy-se-zacleni-do-rezervace-klanovicky-les
Blatov a Xaverovský háj v Praze se začlení do rezervace Klánovický les
19.2.2013 15:25 | PRAHA (ČTK)
Klánovický lesLicence |  Některá práva vyhrazenaFoto | Zdeňka Vítková / Ekolist.czPřírodní rezervace Klánovický les na východě Prahy se rozšíří o dvě evropsky významné lokality Blatov a Xaverovský háj. Rozhodla o tom rada města. Informace ČTK potvrdila mluvčí magistrátu Tereza Králová. Obě lokality jsou součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000.Blatov a Xaverovský háj uznala Evropská komise za evropsky významné lokality v roce 2007. Česká republika proto musí do šesti let zajistit jejich formální ochranu, z čehož Praze vyplývá povinnost začlenit je do přírodní rezervace Klánovický les, píše se v materiálu schváleném radou.Smyslem soustavy Natura 2000 je chránit přírodní rozmanitost na evropské úrovni, v Česku je takových lokalit zhruba 1000, jde o území o menších rozlohách než klasické rezervace.V souvislosti s Klánovickým lesem byla v posledních letech zmiňována především zvažovaná výstavba golfového hřiště. Proti záměru ale vystoupili místní obyvatelé. Nesouhlasili s vykácením 12,87 hektaru lesa. Pražští zastupitelé by měli v nadcházejících týdnech dostat na stůl návrh změny územního plánu, podle kterého by v Klánovicích měl zůstat zachován les.http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/golfove-hriste-v-prazskem-klanovickem-lese-nevznikne
Golfové hřiště v pražském Klánovickém lese nevznikne
28.2.2013 17:22 | PRAHA (ČTK)
…Schválená změna přemění většinu pozemků, které jsou dnes v územním plánu v lokalitě Klánovického lesa určeny pro oddech a umožňují i golfové hřiště, na les. ..http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-regionu/klanovicky-les-potvrdil-silu-obcanske-spolecnosti/
Klánovický les potvrdil sílu občanské společnosti
2.březen 2013 – 18:28 První zprávy

Média 26.6.2011

přidáno: 28. 6. 2011 12:29, autor: správce Webu   [ aktualizováno 28. 6. 2011 12:30 ]

 

Média 23.6.2011

přidáno: 28. 6. 2011 11:54, autor: správce Webu

 

Klánovický les zachráněn!, BLESK

přidáno: 27. 6. 2011 23:12, autor: správce Webu   [ aktualizováno 28. 6. 2011 12:28 ]

24.6.2011    Blesk  Praha / střední Čechy
  
LIDÉ VYHRÁLI
PRAHA – Žádný golf, ale příroda! Přesně tak včera rozhodli pražští zastupitelé. Odsouhlasili totiž změnu územního plánu, která znemožňuje výstavbu golfového hřiště na území, kde je nyní Klánovický les. Proti výstavbě hřiště byli především místní obyvatelé. Zastupitelé jim tedy dali za pravdu a část lesa, která byla určená pro relaxaci, změnili na »pouhý« les. Tím pádem se zde nesmí stavět.

Klánovice se kvůli golfu kácet nebudou, Mladá fronta DNES

přidáno: 27. 6. 2011 23:11, autor: správce Webu

24.6.2011    Praha

Zastupitelé Prahy udělali přelomový krok v letitém sporu o golf v klánovickém lese. Chtějí projekt zastavit. Investor se zlobí a hrozí mnohamilionovou žalobou.

PRAHA Chceme, aby klánovický les zůstal lesem. Tak se včera usnesli pražští zastupitelé. A ačkoli tahle věta nepůsobí nijak překvapivě, její obsah je přelomový. Pro obyvatele Klánovic totiž znamená, že vyhrávají vleklý boj proti investorovi, který chtěl v lese kácet, aby tu mohl otevřít golfové hřiště.
    Podstatou letitého sporu je územní plán, který nyní umožňuje využít část hvozdů pro výstavbu golfového hřiště. Politici však včera rozhodli, že územní plán změní tak, aby se tu v budoucnu stavět nemohlo. Zatím jde o první krok, definitivně může Praha projekt zarazit až za několik měsíců, kdy bude změna plánu hotová.
    Naštvaný investor na zprávu zareagoval prakticky ihned. A hrozí žalobou, v níž by po magistrátu vymáhal desítky milionů korun. „Do obnovy historické klubovny a golfového areálu jsme dali desítky milionů. Pokud zastupitelé politickým rozhodnutím v době, kdy už běží územní řízení, investici zmaří, budeme se bránit,“ varovala místopředsedkyně představenstva firmy Forest Golf Resort Praha Monika Bažantová.

O radosti a „veletoči“

Podle starosty Újezda nad Lesy Pavla Roušara je jejich úspěch spravedlivý. „Jsme rádi, že politici dali přednost lesu před golfem,“ podotkl potěšeně. Ale na začátku jednání zastupitelů tak dobrou náladu neměl. Původně totiž náměstek primátora Josef Nosek (ODS) návrh na zadání změny územního plánu v Klánovicích vyškrtl z programu. Proti tomu semezi jeho kolegy zvedla vlna nevole. Mnozí přitom v kuloárech argumentovali tím, že musí jednat rychle, nebo investor začne les kácet ještě letos v létě. „Tak rychlé by to patrně nebylo,“ poznamenala Bažantová. A upřesnila, že projekt golfu kvůli protestům lidí zmenšili z osmnácti jamek na devět. Pak by museli porazit „jen“ asi osm hektarů lesa.
    Jak je vidět ze začátku příběhu z Klánovic, náměstek Nosek nakonec ustoupil. „Veletoč“ vysvětlil tím, že měl obavy z toho, že firma bude chtít po Praze odškodné a ušlý zisk. „Chtěl jsem předejít problémům a projednat celou věc s právníky,“ řekl.

Golf v Klánovicích dostal stopku, Mělnický deník

přidáno: 27. 6. 2011 23:07, autor: správce Webu

24.6.2011 Praha – Důležitý krok k zablokování stavby golfového hřiště v Klánovickém lese včera udělali pražští zastupitelé. Rozhodli totiž o tom, že bude zpracována změna územního plánu (ÚP), která neumožní realizaci projektu. Po mnoha letech sporů se tak začíná situace vyjasňovat. Zatímco investor dlouhodobě počítal a připravoval v první etapě stavbu devítijamkového hřiště, místní obyvatelé se například v referendu z 80 procent vyjádřili proti.

Golf v Klánovicích dostává červenou, Pražský deník

přidáno: 27. 6. 2011 23:00, autor: správce Webu

24.6.2011  Z metropole 
 
Praha – Důležitý krok k zablokování stavby golfového hřiště v Klánovickém lese včera udělali zastupitelé hlavního města. Rozhodli totiž o tom, že bude zpracována změna územního plánu (ÚP), která neumožní realizaci projektu. Po mnoha letech sporů se tak začíná situace vyjasňovat. Zatímco investor dlouhodobě počítal a připravoval v první etapě stavbu devítijamkového hřiště, místní obyvatelé se například v referendu z 80 procent vyjádřili proti golfu. Změna bude zařazena mezi celoměstsky významné změny ÚP.

Golfové hřiště v Klánovicích nevznikne, Metro

přidáno: 27. 6. 2011 22:59, autor: správce Webu

24.6.2011   strana 4    Praha
     
Pražští zastupitelé včera souhlasili s tím, že bude zpracována změna územního plánu znemožňující výstavbu golfového hřiště v Klánovickém lese. O výstavbu hřiště dlouhodobě usiluje soukromý investor, proti jsou místní obyvatelé. Změna bude nyní zařazena do seznamu celoměstsky významných změn územního plánu.

V současnosti je část Klánovického lesa v územním plánu určena pro oddech a rekreaci, může tam tudíž být i golfové hřiště. Změna by pozemky v územním plánu změnila na les.

Sekce v rekonstrukci

přidáno: 4. 10. 2010 23:07, autor: správce Webu

V rámci předělávání navigace našich webových stránek jsme doposud nestihli tuto sekci zpracovat. Navštivte prosím webové stránky www.ujezdskystrom.info a využijte vyhledávání pro nalezení všech potřebných informací.
Omlouváme se a děkujeme.