Umožněte Vašim zaměstnancům, aby nám pomáhali jako dobrovolníci!

V současné době se velmi rozvíjí forma celofiremního dobrovolnictví ve prospěch neziskových organizací. Tento způsob přispívá k prospěchu obou stran a ke zvyšování prestiže zaměstnavatele.

Ukázkový projekt – Sázení stromů s firmou DHL. Cílem projektu bylo vysadit v Klánovickém lese 4000 ks mladých stromků s pomocí  zaměstnanců firmy DHL, jejich přátel a rodinných příslušníků.
Projekt se uskutečnil ve třech termínech (dva na podzim a jeden na jaře), které byly vybrány s ohledem na vegetační dobu vhodnou pro lesní výsadbu.
Naše občanské sdružení zajistilo organizaci celé akce, dohodu s Lesy ČR, zajistilo veškeré potřebné vybavení k provedení výsadby, ochranné pomůcky, zásobování, kulturní program pro účastníky sázení. Akce probíhala ve volném čase zaměstnanců (v sobotu) společně s dalšími dobrovolníky pozvanými naším sdružením. Finanční náklady byly rozděleny v dohodnutém poměru na naše sdružení a firmu.
Ze strany vedení DHL i jejich zaměstnanců byla tato akce vyhodnocena jako pozitivní. Nadnárodní firma, vědoma si svého vlivu na životní prostředí (provoz letadel a automobilů) má zájem podporovat ekologické projekty, kterými svůj provoz, byť nepatrně, kompenzuje.
Sobotní den strávený v Klánovickém lese při práci se sázením mladých stromků byl pro všechny účastníky dobrou zkušeností. Podobné akce jsou vhodné pro celé firemní týmy a plní podobnou funkci jako teambuildingové programy.

Díky zaměstnancům a firmě DHL bylo vysázeno nových 4000 stromů,  byla vytvořena část budoucí naučné a odpočinkové stezky a posílily se lidské vztahy mezi zaměstnanci, členy pracovních týmů a jejich přáteli. Dobrá nálada je patrná i z ukázkové fotogalerie.

Proč chránit a sázet stromy?

  • Strom jako bio-klimatizátor: Vzrostlá lípa, dub nebo kaštan odpaří za den až 400 litrů vody. Stromy tím ochlazují své okolí a zvyšují vlhkost vzduchu. Pouhých několik desítek km2 lesa dostatečně zásobených vodou chladí výkonem vyšším, než je nainstalovaný výkon všech našich elektráren.
  • Stromy jako producenti kyslíku: Stromy vytvářejí kyslík jako produkt fotosyntézy a zároveň spotřebovávají oxid uhličitý, nejvýznamnější skleníkový plyn. Tím se snižuje množství oxidů uhlíku v atmosféře a předchází se klimatickým změnám, ke kterým v důsledku přibývajících skleníkových plynů dochází.
  • Stromy jako čistič ovzduší: Hektar bukového lesa dokáže navázat až 64 tun popílku. Stromy navíc produkují látky zabíjející choroboplodné zárodky podobně jako antibiotika.
  • Stromy jako protihluková bariéra: Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi listím stromů. Pásy stromů a keřů kolem silnic tak působí jako protihluková bariéra.
  • Stromy jako lék pro duševní zdraví: Výhled do zeleně zmírňuje zotavení ze stresových situací, snižuje bolesti a urychluje zotavení pacientů po operaci.
  • Stromy jako ochrana před povodněmi: Přírodní lesy při dešti fungují jako velká houba: pomalu nasáknou a pak vodu pomalu opět pouští. Především hluboko kořenící dřeviny jako buk nebo dub dokáží naráz vsáknout 100–250 mm srážek.

 Kontakty: Uvažujete o zapojení Vaší firmy a jejich zaměstnanců do spolupráce v podobných projektech? Kontaktujte nás.