Našimi  projekty jsou nyní především projekty grantové, s jejich pomocí zvelebujeme veřejný prostor a životní prostředí v Újezdě. Každoročně organizujeme výsadbu stromků v Klánovickém lese v rámci firemního dobrovolnictví a pořádáme pravidelný – zpravidla jarní – úklid Klánovického lesa. Všechny informace jsou chronologicky řazeny v sekci Aktuality.

Přehled vybraných zajímavých projektů a aktivit občanského sdružení – spolku:

 • Projekt Zachraňme les (před rozparcelováním na golfový areál), byl nejvíce aktuální v období 2007 – 2013. Lesu samozřejmě zůstáváme věrni a polovinu naší činnosti věnujeme právě jemu
 • Podnět a petice za umožnění pohybu cyklistů v obou směrech v okolí ZŠ (dnes cyklo-obousměrka Čentická)
 • Projekt občanské angažovanosti některých členů spolku v komunální zastupitelské demokracii s cílem zabránít negativním změnám v životním prostředí a podpořit změnu myšlení a rozhodvání od uzavřených skupin k otevřené občanské společnosti fungujicí směrem k udržitelnému rozvoji  
 • Boj za cyklorampy v nádražním podchodu Újezd – Klánovice (dnes realizováno jako cyklo-průchod turistických značek a cyklotrasy a doplněno stojany na kola)
 • Projekt Otevřené oči – prvotní aplikace pro podněty k okrašlování a rozvoji od pozorných dobrovolníků
 • Naučné stezky Lesní galerie I a II (30 + 60 stanovišť)
 • Obnova původních cest na jihu Újezda, přeměna v aleje a vycházkové trasy
 • Naučná archeologická stezka zaniklou vesnicí Hol v katastru Újezda. V roce 2016 se naučná stezka “Po stopách středověké vesnice Hol” v Klánovickém lese stala součástí oslav 700. narozenin českého krále a římského císaře Karla IV. a jeho stopy v Újezdě nad Lesy
 • Sázení stromů a údržba projektů v rámci firemního dobrovolnictví a korporátní zodovědnosti (DHL, E&Y, Mary Kay, Lesy ČR, …)
 • Spolupráce na ochraně údolní nivy řeky Výmoly v Králičině a podpora vytvoření naučné stezky Škvorecká obora – Králičina
 • Revitalizace nivy pobočného prameniště Běchovického potoka na pozemcích MČ z podnětu občanů a Komise životného prostředí RMČ P21 z grantu MHMP
 • Údržba 230 let starého dubu uprostřed MČ z prostředků nadace Partnerství
 • Analýza situace a projekt záchrany cyklopěší spojnice Květnice-Rohožník včetně získání souhlasů dotčených samospráv (starostové Květnice a Praha 21) a stanoviska ÚPZSVM (dokumentace předána hlavnímu vlastníkovi – MČ Praha 21)
 • Úklidy lesa (les se spolkem uklízejí dobrovolníci od roku 2006, později v návaznosti na hnutí Ukliďme svět = CleanUpTheWorld a ještě později na nově vznikající Ukliďme Česko)
 • Vzpomínka na slavnost 1. výročí vzniku republiky s účastí Tomáše Garrigue Masaryka u nás v Újezdě a zasazením Lípy „Svobody“ (28.10.1919) – připomínková akce k 100. výročí (2019) a pokračování projektem obnovy občanského povědomí o události k 105. výročí (2024)