Dobrovolníkem STROMu se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch obce, přírody a živých bytostí ve svém okolí.
Do práce STROMu se dobrovolníci můžou zapojovat pravidelně nebo nárazově, podle svých časových možností a podle práce, ke které se zavázali. Odměnou našim dobrovolníkům je pocit, že překračují svoje privátní zájmy a část ze svých schopností a času dávají společné snaze o zlepšení konkrétní situace ve svém okolí. Odměnou našim dobrovolníkům jsou nové zkušenosti, popostrčení věcí dobrým směrem, zachráněný nebo nově vysazený strom, spolupráce tam kde bylo mlčení, zájem tam, kde byla lhostejnost.
Dobrovolníci jsou pro STROM nepostradatelní, protože zastanou práci, na kterou nám nezbývají síly, čas nebo schopnosti. Dobrovolníci jsou nepostradatelní, protože přinášejí nové nápady a nové dovednosti.
Dobrovolníci jsou nepostradatelní, protože Újezdský STROM není žádný uzavřený klub, naopak rádi budeme spolupracovat se všemi organizacemi a jednotlivci, se kterými sdílíme starost a péči o své okolí.

Děkujeme všem přátelům, sousedům i přespolním, známým i neznámým lidem, kteří nezištně pomáhají