Česko-moravská ekologická trilogie prof.Hany Librové

“Hana Librová, uznávaná a v nejlepším slova smyslu ctihodná brněnská socioložka a univerzitní profesorka, ve své trilogii zkoumá postoje dobrovolné skromnosti jako jednu z alternativních odpovědí na (nejen) ekologickou krizi. Zásluha autorky tkví nejen v tom, že výzkum tohoto hnutí uvedla do českého vědeckého prostředí, ale že jej současně obohatila o mnohé cenné osobní postřehy a objevy. Navíc velkou část své vědecké práce, teoretické i terénní, věnovala poctivému zkoumání tohoto kulturního fenoménu a objevila jeho typicky česky, respektive česko-moravsky neopakovatelné alternativy…Prosta jakékoliv postmoderní přelétavosti vytváří svým po více než čtvrtstoletí trvajícím výzkumem časosběrný dokument podobný té nejkvalitnější filmařině. Stejně tak je autorce cizí jakýkoliv badatelský či jiný konjunkturalismus. Když vyšla v roce 1994 její první kniha, působila v době, kdy vrcholily budovatelské tirády raného českého kapitalismu „zlatých devadesátek“, jako zjevení. Do svých výzkumů Hana Librová postupně zahrnovala i své žáky…”

Zamyšlení Lubora Kysučana nad zatím poslední knihou prof. Hany Librové “Věrní a rozumní” doporučujeme v Sedmé generaci: http://sedmagenerace.cz/text/detail/verni-a-rozumni-mezi-skepsi-a-nadeji

https://ujezdskystrom.info/wp-content/uploads/2022/04/0217_librova3.jpg