Děkujeme Lesům ČR za údržbu laviček na LG I

Lesy ČR provádějí průběžnou údržbu dřevěného mobiliáře – laviček a (zbylých) odpadkových košů, rozmístěných na lesních cestách naučné stezky Lesní galerie. To se děje od roku 2007, kdy Újezdský STROM prvně požádal správce lesa o instalaci odpočinkových prvků k cestě na nádraží a kdy se o cesty začali pravidelně starat místní dobrovolníci. Aktuální výměny a nátěry laviček a košů nyní proběhly na “mimrovce”. Za péči o mobiliář Lesům ČR děkujeme.