Děkujeme všem spolupracovníkům a přejeme požehnané Vánoce

Děkujeme všem dárcům, pomocníkům, sympatizantům, partnerům a spolupracovníkům.
Je vás stále víc, a to je velké povzbuzení a pomoc!

Děkujeme všem institucím, od kterých jsme získali finanční příspěvek na realizované projekty.
V „grantové sezoně“ 2014/2015 jsou to především:

Hlavní město Praha z jehož granového programu jsme získali 140 a 100 tisíc
na projekty Jižní spojka a Prameniště Běchovického potoka

Lesy ČR s.p., které přispěly 75 tisíci na archeologickou stezku
Po stopách středověké vesnice Hol z Programu 2020

MČ P21, která z grantového programu přispěla částkou 3390 ,- Kč
na dokončení cedule pétanque u lesního hřiště na stezce LG I.

Firmy DHL a Mary Kay, které přispěly penězmi i prací v celkové výši téměř 100 tisíc
na realizaci a následné akce v rámci udržitelného rozvoje na Jižní spojce
a na výsadbu nových stromů v Klánovickém lese.

Firemní i soukromí dárci, jejichž jména mají zůstat v anonymitě.

Děkujeme i všem občanům, kteří s potěšením procházejí obnovené cesty,
radují se z nově zasazených stromů,či se zájmem pročítají informační cedulky.
Váš zájem je nadějí, že vše bude dlouho a dobře sloužit a odolá vandalské či závistivé zlobě.

Požehnaný čas Adventu a Vánoc 2015 a dobrý rok 2016 přeje 

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

                                                Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R

Číslo účtu: 2600264455/2010