DŮLEŽITÉ: připomínky zásadních změn Územního plánu Prahy DO 14.8.2015

Nevíte si rady? Inspirujte se zpracovanými připomínkami od ARNIKY – v příloze.


Připomínky spolku Újezdský STROM
k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy Z 2832

( odesláno datovou schránkou dne 14.8.2015)

Újezdský STROM – Spolek pro trvalý rozvoj a okrašlování městské části Praha 21, o.s.“ , IČO 27020118 (dále jen Újezdský STROM) tímto dopisem využívá možnost připomínkovat návrh změny Z 2832 a za tuto možnost děkuje.

Nejprve uvádíme obecné připomínky k principům, které by měl územní plán zohlednit:

1.Všeobecně posílit a do plánu zakotvit význam a ochranu životního prostředí v Praze, jako jednoho ze základních pilířů, který vytváří z města místo pro život.

2.Řídit se principy udržitelného života, rovnocenně vyvážit oblast sociální, ekonomickou a životního prostředí.

3.Respektovat a posílit váhu veřejného zájmu na kvalitní prostředí v konkurenci se zájmy soukromých vlastníků.

4.Zakotvit ochranu stávajících zelených ploch a vytváření nových nezastavitelných území.

5.Posílit statut stávajících chráněných oblastí a zvyšovat jejich počet a ochranu.

6.Stavební činnost omezit na revitalizaci ploch, kde původní stavby ztratily účel a smysl, tj. stavět na vybouraných parcelách, nikoli na volném prostoru na okraji města, či na stávajících zelených plochách v zastavěném území.

7.Respektovat a naplnit schválený dokument Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze ( viz usnesení Rady HMP č.1767 ze dne 2.12.2008, aktualizace podpisu k 8/2009)

Dále se připojujeme k Centru pro podporu občanů Arnika, ztotožňujeme se s jejich připomínkami a uvádíme je níže v plném rozsahu:….celý dokument je v příloze