Grantový projekt MŽP – Lesní galerie II

V
létě 2012 jsme se pustili do zpracování megaprojektu – alespoň
tak se mi jevila hora manuálů, tabulek a zcela neznámých pojmů
typu „analýza rizik“, „dopad hrozeb“ a tak podobně, v rámci
10.Výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí
(dále MŽP). Díky pomoci paní Ivy Hájkové z Odboru školství,
kultury a MA21 našeho úřadu se mi nakonec podařilo onu horu
zdolat a na svátek sv.Víta, patrona Čech ( 15.6.2012) jsem
zpracovanou žádost podala.
V lednu 2013 nám z MŽP přišla
potěšující novina, že jsme uspěli, mezi 60ti přijatými
žádostmi ( ostatní byly vyřazeny pro formální nedostatky) jsme
se umístili na 13. pozici. Když jsem si uvědomila, že Výzva se
týkala chráněných oblastí a „soutěžili jsme“ tedy většinou
s profesionály ze správ různých CHKO, je to velký úspěch.
Po
zpracování dalších dokumentů, úpravě rozpočtu – dostali
jsme o 50 tis.méně, než jsme žádali – a úpravě harmonogramu
začneme 18.března 2013.

Díky
finanční podpoře z Revolvingového fondu MŽP v r.2013 – 2014
vznikne

Lesní
galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem


Lesní galerie II je
pokračováním a rozšířením netradiční naučné stezky Lesní
galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky otevřené v r. 2012.
Stezka bude tvořená 60ti zastaveními – informačními tabulemi – s
mapkou, dětským obrázkem s námětem flory a fauny našeho lesa a
básničkou. QR kód propojí každé místo
s
doplňujícími informacemi na webových stránkách, obsahujících
podrobnější informace o jednotlivých součástích a celku
ekosystému lesa včetně zvukových a fotografických materiálů.
Informační tabule, případně jednoduché odpočinkové prvky
budou umístěny u stávajících lesních cest.

Lesní
stezka bude doplněna 10ti
informačními
tabulemi v severní polovině intravilánu Újezda nad Lesy –
zastavěné oblasti již spadající do Přírodního parku Klánovice
Čihadla

Základní
myšlenkou projektu je zvýšení informovanosti o chráněném území
– přírodní park Klánovice Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy, části
Přírodní rezervace Cyrilov a Klánovický les – Vidrholec a jeho
propagace pro šetrné, přírodě přátelské a dlouhodobě
udržitelné využívání jako rekreačního území zejména vhodné
pro soft turistiku (pěší a cyklo).


V
rámci XIII. lesní brigády v sobotu 13.4.2013 projdeme
přibližnou trasu Lesní galerie II
a kromě úklidu území
vytipujeme vhodná místa pro cedule i odpočinkové prvky.
                    Plakát a
více info o brigádě najdete v sekci Kalendář a pozvánky.

Jak
se dělá naučná stezka


jsem psala, že jsem ještě nikdy nezpracovávala tak složitou
dokumentaci, potýkala se s harmonogramem šesti prolínajících se
aktivit, napnutým rozpočtem, odstupňováním hrozeb selhání
projektu a dokladováním každého kroku? Přidávám permanentní
nejistotou – neopomenula jsem nic? Postupuju podle manuálu? Plním
jednotlivé částí zpracované žádosti?

V
době, kdy dokončuju tuto průběžnou info na náš web, je
polovina Újezda vyplavená Běchovickým potokem ( obvykle je to
mírňoučký čůrek na jižním okraji obce) a polovina
kanalizací. My bydlíme v té části, kudy protéká proud z
trestuhodně špatně udělané kanalizace ( r.2008 – 2009?), který vyplavuje naše zahrady, sklepy a garáže. Každou chvíli jsou v
ulici hasiči, ale záplava bude trvat ještě minimálně tři dny.
Likvidace následků tři měsíce… A pak – dodržujte
harmonogram grantu!

LEDEN
– ÚNOR 2013

-příprava
jarní XIII brigády STROM, spojené s hnutím Clean Up the World a
seznámením s trasou LG II, vytvoření plakátu

-průběžné
procházení terénu pro LG II a hledání nejvhodnější trasy –
v rámci procházek se psem a joggingu, drobný úklid. Průzkum
terénu s Evou Danielovou, spolupracovnicí v Masarykově škole,
která bude mým kontaktem pro zadání a vytváření dětské
kreseb.

-průběžné
předávání info s koordinátorem projektu na úřadě – pí
Hájkovou

-zpracování
požadovaných dokumentů k uzavření smlouvy ( části přílohy
č.5, upravený harmonogram a rozpočet)

Termín
zahájení grantu jsme určili na 18.3.2013, protže je ale nutné
dodržet
termíny tisku a včasných informací , ještě před „oficiálním“
zahájením grantu jsem :

sepsala a odeslala info
do:

ÚZ
3/2013

-info
o brigádě a vstupní info o LG II

ÚZ
4/2014

-info
o úklidu a zákl.info k LG Iij ako zahájení akcí Dne Země v
Újezdě

web
STROMu

-info
o brigádě a vstupní info o LG II v sekci Kalendář

-obsáhlejší
vstupní info o grantu LG II v sekci Aktuality

Náš
Region

-do
připravované přílohy věnované Újezdu nad Lesy info o LG II v
rámci tipů na výlety

sepsala a odeslala
informační dopisy:

-LČR
+žádost
o součinnost při odbornosti

-MZŠ
+
žádost
o součinnost při výkresech

-OŽPD,
tajemník
+žádost
o součinnost při odbornosti

TZ
při zahájení grantu 18.3.2013
jsem
odeslala:

-na
obecní web:
http://www.praha21.cz/infocentrum/informace-pro-navstevniky/turisticke-cile.html
,

-do
dataplánu NSZM jako součást zprávy k zahájení kampaně Den
Země

-na
web STROMu

-mailem
neziskovkám

BŘEZEN
2013

-příprava
výtvarných témat z odborné literatury

-konsultace
témat s Evou Danielovou a definitivní domluva k dětským kresbám

-potvrzení
o odeslání smlouvy MŽP

-2.fáze
trasování – projití a nafocení rozcestí na 1/3 budoucí trasyLG
II

Dva
měsíce zápasím s chřipkou, která mě letos skosila pořádně –
zánět průdušek, opakované záněty spojivek a nakonec zánět
hrtanu. Zhoršuje se také zdravotní stav mojí mámy, po konsultaci
s ošetřujícím lékařem je jasné, že bude vyžadovat stále
více naší péče, střídavě bude buď máma u nás, nebo já u
ní. Nejsem schopná pracovat na přípravě grantu, je mi jasné, že
výpadek se projeví v nestíhání dalších termínů. Co se dá
dělat, budu to muset dohánět až bude líp…

Protože
pořád mrzne, musíme posunout termín XIII.úklidu. Info o novém
termínu včetně představení LGII jsem znovu umístila
na web
STROMu, web obce, a veřejné vývěsky, úpravila info v článku k
účasti STROMu ke Dni Země v ÚZ 4/2013 a připtavila nové
plakáty.

DUBEN
2013

-prezentace
projektu LG II při zahájení XIII.úklidu lesa v sobotu 13.4.

-po
brigádě zpracování fotodokumentace, info na web, ČSOP, ÚZ, NSZM

-příprava
medializace
TV
Metropol, ČR Regina a tisku ( Náš Region, LtN) – vyhledávání
kontaktů v médiích, první domluvy, příprava prezentace,
nekonečné upřesňování formy, typu, uvedení, četnosti repríz
a ostatních podrobností smluv s Naším regionem, Čro Regina, TV
Metropol

KVĚTEN 2013

-pokračování
domluv medializace, konečná podoba inzerátu, rozhlasového a
televizního spotu

-podrobná
příprava podkladů a následně okruhů rozhovoru pro spot TV
Metropol

-natáčení spotu TV Metropol v úterý 21.5., společně s Michalem
Hartmanem – předsedou o.s. a paní Ivou Hájkovou z ÚMČ P21

-obratem
korektury a souhlas s uveřejněním

Uf!! první zkušenost s kontaktováním a spoluprací s médii v
souvislosti se zahájením projektu LG II je úspěšně za námi,
výsledkem je:

inzerát
v Našem Regionu

10/2013

půlminutový
spot v ČRo Regina

vysílání dle odsouhlaseného mediaplánu 12. – 19.5.2013
– v příloze na konci této stránky

2,5
minutový
spot
TV Metropol pro Pražský expres
,
vysílání
24.5.
a pak v reprízách 27.a 30.5

.2013
– nepodařilo se mi nahrát pro přílišnou velikost

A
je čas naučit se používat

internet banking
,
což se při mém technickém nadání ukázalo být neobyčejně
obtížné… Po mnohých útrapách ale 1.platba Našemu Regionu
úspěšně proběhla. Hurá!

-s
Evou Danielovou vybíráme přímo v obchodě Romantika / výtvarné
potřeby na Blatově/ barvy a čtvrtky pro děti na výkresy ke grantu
a já vše následně objednávám

Pouštím
se do nekonečného listování internetem a vyhledávání výrobců
recyklátů a dřevěných prvků pro LGII

-sepisuju
a odesílám žádost o spolupráci RMČ týkající se tabulí v
intravilánu

-přípravuju
výběrové řízení pro infotabule a sezení

Při
konfrontaci dnešních cen dřevěných výrobků, natož prvků z
recyklovaných materiálů, s cenou předpokládanou v naší
žádosti, na mě jdou mrákoty. Po roce od zpracování žádosti se
dnes pohybujeme v dvojnásobných cenách… Složitě vyhledávám
firmy zabývající se výrobou recyklátů. Dvě prima firmy jsou
na Slovensku, v Čechách to vypadá beznadějně – výrobci dodají
pouze komponenty, celou ceduli aby pohledal. Nakonec uspěju s
dotazem na webových stránkách prokjektu Recyklační aleje v
Českých Budějicích. Odpovědí mi přijde kontakt na českého
výrobce.

S
dřevěnými výrobky jsem takové štěstí neměla, nadace
zabývající se dřevem, kterou jsem požádala o kontakty na české
výrobce, mi neodpověděla. Kontakty jsem tedy pečlivě vybírala z
nabídky na internetu.

Začínám
poptávat recykláty, ceny několikanásobně překračují naše
prostředky. Schvalovací úřední kolečko pro umístění cedule v
obci vypadá hrozivě:
projektová dokumentace, vyjádření
OŽPD P21 a OŽP MHMP, vyjádření síťařů. Cena jedné tabule
tak ještě vzroste  o zaplacení projektové dokumentace. 
Posledního května se tedy obracím na garanta grantu – Bc. Konečnou
z MŽP – se žádostí o konzultaci a navrhuji úpravu počtu cedulí
v intravilánu.

Zita
Kazdová

koordinátorka
projektu

3.6.2013


momentky z nahrávání spotu TV Metropol – s televizním štábem sedí předseda STROMu Michael Hartman
a kráčí paní Iva Hájková z Odboru školství, kultury a Místní agendy 21 našeho úřadu

Újezdský
STROM o.s.


Spolek
pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.


Čenovická
2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy


IČ:
27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R
VYPISUJE

Poptávkové
řízení – dřevěný mobiliář pro naučnou stezku
v
rámci realizace grantu z Revolvingového fondu MŽP s názvem „Lesní
galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“.Pro
tyto účely poptává:


 1. 60
  ks  informačních dřevěných tabulí na jedné noze – do
  lesního terénu

 2. rozmístění
  a upevnění 60ti informačních tabulí v lesním terénu

 3. 5
  ks dřevěného setu na sezení – dvě lavice se stolem – do
  lesního terénu

 4. 5ks
  odpadkových košů – do lesního terénu

 5. rozmístění
  a upevnění 5ti setů a 5ti košů v lesním terénu
Hlavním
hodnotícím kritériem je:


1.ekonomická
výhodnost nabídky – jsme limitováni financemi přiděleného
grantu


2.kvalita
provedení – zejména odolnost proti běžným vandalským útokům
( odtržení tabule, vyvrácení z ukotvení atd.)


3.komplexnost
nabídky
Nabídky
prosím zasílejte mailem koordinátorce projektu z Újezdskému
STROMu na adr.


zita.kazdova@gmail.com


v
kopii:
iva.hajkova@praha21.cz
od
10.6.2013 do 16.6.2013
vyrozumění
o výsledku výběrového řízení pošleme emailem do 19.6.2013 na
kontakt uvedený v nabídce
Plné
znění poptávkového řízení najdete v příloze této stránky.
Zita
Kazdová


koordinátorka
projektu


Újezdský
STROM o.s.


www.ujezdskystrom.info


tel.
773 67 30 43., e-mail:
zita.kazdova@gmail.com


V
Újezdě 9.6.2013


Projekt
LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.


Za
obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM
o.s. jako příjemce grantu


a
nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.Poptávkové řízení bylo uzavřeno
16.6., nabídky byly vyhodnoceny a 19.6. jsme všem zúčastněným
poslali poděkování a  odpověď. 
V
řízení zvítězila nabídka fy SEJO Josefa Sedláčka.

ČERVEN 2013

Kromě
probíhajícího a posléze zdárně uzavřeného poptávkového řízení na dřevěný mobiliář
jsme v prvním kole vybrali 70 dětských výkresů pro další
grafické zpracování.

Na
MŽP se změnil garant pro náš grant
, místo paní Konečné, která
nás provázela od začátku, nás má nyní na starosti paní
Suchopárková. V jednání o tabulích v intravilánu jsme zatím
nijak nepokročily.

Právě
kvůli těmto tabulím, plánovaným v obci, jsme s pí Hájkovou
jednaly na OMI a SÚ našeho úřadu. Z předložených deseti
umístění se jako vhodné jeví pět míst bez kolize s
inženýrskými sítěmi. K povolení umístění tabulí je nutný
dále jednoduchý projekt – technický nákres s parametry a se
zakreslením do terénu a dále schvalovací a povolovací kolečko (
správce inž. sítí, telefonica, OŽPD P21, OŽP MHMP a zpět na
SÚ)

Připravuji
a vyhlašuji poptávkové řízení na grafické zpracování cedulí.

20.6.2013

Újezdský
STROM o.s.


Spolek
pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.


Čenovická
2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy


IČ:
27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R
VYPISUJE

Poptávkové
řízení –


grafické
zpracování informačních desek, jejich výroba, umístění v
terénu

a připevnění k  podkladu –pro
naučnou stezkuObčanské
sdružení Újezdský STROM o.s. (IČ: 27 02 01 18 ) v rámci
realizace grantu z Revolvingového fondu MŽP s názvem „Lesní
galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“, vypisuje
poptávkové řízení na
grafické
zpracování informačních cedulí, jejich výrobu, umístění v
terénu a připevnění k podkladu.Pro
tyto účely poptává:


 1. grafické
  zpracování

 2. výrobu

 3. rozmístění
  v lesním terénu a upevnění 60ti informačních desek na dřevěný
  podklad

 4.  rozmístění v intravilánu a upevnění 10ti informačních desek
  na podklad z recyklátu
Hlavním
hodnotícím kritériem je:1.ekonomická
výhodnost nabídky – jsme limitováni financemi přiděleného
grantu


2.kvalita
provedení – zejména odolnost a stálost vzhledem k povětrnostním
podmínkám a odolnost proti běžným vandalským útokům –
podrobnosti v textu přílohy


3.komplexnost
nabídky


Nabídky
prosím zasílejte mailem koordinátorce projektu z Újezdskému
STROMu na adr.

zita.kazdova@gmail.com


v
kopii:
iva.hajkova@praha21.cz
od
21.6.2013 do 28.6.2013


vyrozumění
o výsledku výběrového řízení pošleme emailem do 3.7.2013 na
kontakt uvedený v nabídceVěnujte
prosím pozornost plnému znění poptávky,

včetně upřesňujících
parametrů, které je přílohou této stránky.
Zita
Kazdová

koordinátorka
projektu
Újezdský
STROM o.s.

www.ujezdskystrom.info

tel.
773 67 30 43., e-mail:
zita.kazdova@gmail.com


V
Újezdě 20.6.2013


Projekt
LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za
obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM
o.s. jako příjemce grantu

a
nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP

Poptávkové
řízení bylo uzavřeno 28.6. Po konsultaci s pí Suchopárkovou z
MŽP o platnosti poptávky, v níž odpověděla jedna firma, druhá
odpověděla, že nemá zájem a třetí se ani po urgenci neozvala,
byla vítězem řízení uznána fa Reklama-Zajpt.


Pokračuje
telefonická a mailová domluva ke změně projektu ve smyslu
zmenšení počtu tabulí v intravilánu
z původních 10 na 5 ks.
Písemná žádost adresovaná Ing. Miloši Křepelkovi, řediteli
Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP, je odeslána v
pondělí 24.6.2013 s potvrzením ÚMČ, v kopii mailem pí
Suchopárkové. Vyžádané doplnění o přehled poptávky výrobců
recyklátů odesílám mailem 9.7. a kladnou odpověď z MŽP
získáváme 5.8.2013
. Hurá! I tak je zdržení v harmonogramu
týkající se tabulí v intravilánu 2-3 měsíce…

ČERVENEC
– SRPEN 2013

Připravuji
smlouvy o dílo na výrobu dřevěného mobiliáře a grafiky, po
četných konsultacích jsou smlouvy hotové a podepíši je jak s
p.Sedláčkem, tak s p.Zajptem. Oběma firmám v souladu s podmínkami
smlouvy vyplácím zálohu – internet banking už jsem zvládla
:-), musím uznat, že je to docela fajn.

Připravuju
„trasování“ – to je achilova pata mé práce! Neumím to ani
trochu a mé představy o tom, jak to udělám, se ukazují být
naprosto nereálné. Místo toho, abych trasu znova a znova
procházela a přímo na místě si dělala body do mapy, potřebuji
opačný postup: elektronické zakreslení s vynesením bodů
jednotlivých zastavení a teprve pak ověření v terénu. Přesto
absolvuju dlouhou a strastiplnou cestu do neprobádaných končin
Klánovického lesa v újezdském katastru, který ale leží za
tratí – na „klánovické“ straně. Jsem nadšená z
rozmanitosti a divoké krásy různých úseků lesa ( bažiny,
travnaté lesní palouky, divoké i téměř „parkové“ části
lesa), ale obávám se, že pro bezpečný pohyb po budoucí stezce
LG II budou použitelné jen trasy stávajících turistických cest,
či širokých cest pracovních. Jako průzkum dost dobrý, ale
praktický výsledek pro posun v trasování je nulový…

S
Lucíí a Evou jsme provedly konečný výběr a sestavu dětských
obrázků
, které budou na tabulích v lese. Výkresy jsem předala
panu grafikovi, který mi obratem hlásil, že už obrázky skenuje a
připravuje.

11.7.
se scházíme s pí Hájkovou na důležité koordinační schůzce k
plnění harmonogramu a kontrole plateb z grantového účtu. Znova a
znova si přepisuju své úkoly „step by step“, protože je toho
opravdu hodně a velmi rozmanitého a většinu dělám poprvé.

Po
chladném a deštivém začátku léta uhodila vedra. Ve vytopených
prostorách naší domácnosti se rozrůstá plíseň, vyřizujeme
žádost pro pojišťovnu a postupně vše vyklízíme. Zdravotní
stav mojí maminky se mění adekvátně změnám počasí. Pro celou
rodinu je to náročné období, tíži všední péče i všech
excesů ale nesu já.

Texty
básniček
průběžně vytváří Lucka Černá, jako se správným
autorem je s ní ale obtížná domluva na úředních náležitostech,
které grant vyžaduje. Většina spolupracovníků se mi rozprchla
na prázdniny a má velkou radost, když jim neustále volám do
zahraničí nebo na chaty a rodinné výlety…

Začátkem
srpna konečně můžu oslovit firmu Rajan Eko s objednávkou pěti
tabulí z recyklátu, které budou rozmístěny v intravilánu Újezda
nad Lesy. Uf.

Donor
našeho grantu – MŽP – prochází organizačními a personálními
změnami ministra Chalupy. Po pádu vlády a ustanovení vlády
presidentské se 10.7.2013 ministrem ž.p. stává Chalupův náměstek
Podivínský. Svůj názor na činnost a aktivity MŽP od r. 2010 zde
ventilovat nebudu, omezím se na konstatování, že organizační a
personální veletoče postihují i náš grant, minimálně ve
změnách garantů a obtížně nabíhající komunikaci. Situace se
snad trochu stabilisuje, příslibem je i následující mail z MŽP
12.7.2013:

Vážená
paní, vážený pane,


ráda
bych Vás touto cestou upozornila na změnu kontaktních údajů
správce Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Tyto změny byly způsobeny částečnou vnitřní reorganizací
Ministerstva životního prostředí, přičemž Odd ělení programů
EU bylo převedeno z Odboru fondů EU do Odboru ekonomických a
dobrovolných nástrojů. V souvislosti s tím byl aktualizován
“Manuál pracovních postupů pro granty z RF MŽP”.
Nejnovější verzi manuálu Vám zasílám v příloze, kontaktní
údaje naleznete na straně 8. Přestože se jedná o manuál pro 13.
výzvu, informace o realizaci a monitorování projektu zůstávají
neměnné.

S
případnými dotazy k realizaci projektů spolufinancovaných z RF
MŽP se prosím nově obracejte zejména na tyto osoby:

Ing.
Moniku Suchopárkovou:
monika.suchoparkova@mzp.cz,
tel.:
+420-2-6712-2887

Bc.
Hanu Urbanovou:
hana.urbanova@mzp.cz,
tel.:
+420-2-6712-2010

Jolanu
Hátlovou:
jolana.hatlova@mzp.cz,
tel.:
+420-2-6712-2245 

Děkuji
a jsem s pozdravem


Ing.
Monika Suchopárková.musím
se ovšem prokousat novým Manuálem. Mám vztek, ten původní jsem
si barevně podtrhala a začla jsem se v něm už orientovat…Začnu
tabulkami a formuláři k průběžné zprávě, do konce srpna bych
ji chtěla sepsat a odevzdat. A kontrolou svého seznamu činností.
Pocit, že něco v grantu zapomínám, nestíhám nebo dělám blbě
je už půl roku nedílnou součástí každého mého dne 🙂

Zita
Kazdová

koordinátorka
projektu

7.8.2013SRPEN
– ZÁŘÍ 2013

Konečně
je podepsaná smlouva s Rajan Eko – výrobcem tabulí z recyklátu.
Při dolaďování smlouvy, technických detailů a termínů si
telefonuju několikrát denně už nejenom s jednatelem
p.Morongem, ale i s majitelkou paní Janichovou a s technikem panem
Skácelem. Ačkoli mě musejí mít plný zuby, jsou všichni opravdu
milí a domluvíme se na všem. Za největší úspěch považuju
zajištění 3mm vůle v tabuli, aby na ni mohla být pohodlně
připevněna infodeska téhož rozměru (1 x 1,6m) a přeměna
kotvení jedné tabule – ta, která půjde do Levelu, nebude pevně
betonovaná, ale mobilní s podstavcem do interiéru. Tyhle
„drobnosti“ se vynoří až v průběhu rozběhnuté výroby a
koordinování měnících se zadání, ale nakonec by mohly zabít
celý projekt. Takže zase uff.


Komunikace s MŽP se zklidnila, zdá se že vše funguje, paní Suchopárková vykazuje velkou míru trpělivosti s mými dotazy:-)

Pokračuje
spolupráce s grafikem, máme oskenované hlavní obrázky ( 100ks),
ale barvy jsou poněkud divoké. Bude s tím ještě práce…


Musím
se donutit zpracovat texty na pět intravilánových tabulí. Nápady
se mi honí hlavou, musím k tomu sednout a tři dny nedělat nic
jinýho. Pak teprv naskakujou souvislosti a pentlí se nápady jeden
na druhý a výsledek má hlavu a patu – kde ty tři dny psaní
najdu? Prozatím mám svolení od pana Tomaidese a Aleny Váňové,
že můžu požít Střípky a web jako zdroje… Texty jsou hotové,
včetně přípravy textů na web. Dokud nebudou vytištěné, pořád
dokola se k nim vracím.


Konec
srpna je ve znamení příprav průběžné zprávy ( hrůza č.1) a
úředního kola pro schválení umístění tabulí v obci ( hrůza
č.2). S třetí, dlouhodobou hrůzou neboli trasováním, konečně
zatočím podle svého. Ve čtvrtek 22.8. na pracovní schůzce s
p.Sedláčkem získám velkou lesnickou mapu s rastrem a jmény
lesních cest a strávím čtyři hodiny na kole v lese. Projedu a
zaznamenám si všechny tři okruhy a najdu schůdné a vhodné
cesty. Doma vše barevně zakreslím. Na základě této přípravy
vyrazíme v neděli 25.8. tři holky na kolech ( Eva D, Lucka a já)
za drobného deště na trasu budoucí LG II. Tentokrát jsme v lese
tři a půl hodiny – vedu naši skupinku už najisto – a Eva vše
zaznamenává na GPS. Jsme dost vyřízený a rodiny zanechané doma
bez nedělního oběda nám to ještě osolí – každá po svém:-)
Ale podklady mám a s manželovou pomocí (a velkým cirkusem nad
mojí technickou neschopností) posledního srpna můžu poslat
p.Zajptovi a p.Sedláčkovi digitální mapu i se zakreslenými
okruhy. Má ještě mouchy a dodělávky, ale strašák trasování
už padnul. Malého zadostiučinění se mi dostane, když nikdo
neumí aplikaci s trasou otevřít. A přitom je to tak prosté, milý
Watsone :-)))


Září
znamená dokončení průběžné zprávy se všemi přílohami a
společně se žádostí o vyplacení druhé zálohy odeslání na
MŽP. Zprávě jsem zatím věnovala 11hodin práce, pár hodin mě
ještě čeká – než sepíšu, vyplním a nahraju všechny texty,
tabulky, účty a dokumenty. Září také znamená zahájení prací
na „informovanosti“
, tj. přípravě brožury, kalendáře a
plakátu. Poptávkové řízení je vyhlášené, na další
koordinační schůzce v pondělí 16.9. jsme si vyjasnily vzhled,
zpracování a obsah propagačních materiálů, uvidíme, kdo naše
představy nejlépe naplní. O úřadování v souvislosti s
povolením na umístění tabulí po obci budu psát příště.
Teprve to začíná – opakovaným bádáním v katastru a žádostí
a návrhem smlouvy s MČ P21.

Zita
Kazdová
koordinátorka
projektu

18.9.2013Újezdský
STROM o.s.


Spolek
pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21,
o.s.
Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad
Lesy
IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R

VYPISUJEPoptávkové
řízení – informační a propagační materiály
pro
grantový projekt Lesní galerie II


Občanské
sdružení Újezdský STROM o.s. (IČ: 27 02 01 18 ) v rámci
realizace grantu z Revolvingového fondu MŽP s názvem „Lesní
galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“, vypisuje
poptávkové řízení na výrobu
informačních
a propagačních materiálů.

Pro
tyto účely poptává:


 1. 3
  000 ks obrázkové brožury

 2. 1
  000 ks stolního kalendáře na r.2014

 3. 100
  ks jednostranného plakátu formátu A4


Jedná
se o
zpracování
grafického návrhu

-výrobu
výše uvedených tiskovin

-přednostně
z recyklovaného papíru.


Hlavním
hodnotícím kritériem je:

1.komplexnost
nabídky

2.kvalitní
provedení odpovídající obsahu – prosíme o zaslání ukázky
prací, případně odkazu na již provedenou práci
3.cenová
dostupnost – jsme limitováni rozpočtem grantu


Doba
plnění předmětu zakázky:

kalendář
do 30.11.2013
plakát do 31.1.2014

brožura
do 24.2.2014

Nabídky
prosím zasílejte mailem koordinátorce projektu na adr.

zita.kazdova@gmail.com


v
kopii:
iva.hajkova@praha21.cz


od
18.9.2013 do 25.9.2013


vyrozumění
o výsledku výběrového řízení pošleme emailem do 27.9.2013 na
kontakt uvedený v nabídce


Později
doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.Věnujte
prosím pozornost plnému znění poptávky
včetně
upřesňujících parametrů ( poptávkové řízení_informovanost LG II..), které je v dokumentu přílohou této
stránky.


Zita
Kazdová

koordinátorka projektu
Újezdský STROM
o.s.

www.ujezdskystrom.info

tel.
773 67 30 43., e-mail: zita.kazdova@gmail.com


V
Újezdě 17.9.2013
Projekt
LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.


Za
obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM
o.s. jako příjemce grantu


a
nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.


Poptávkové řízení bylo uzavřeno 25.9., nabídky byly vyhodnoceny a 27.9. jsme zúčastněným
poslali poděkování a  odpověď. 

V
řízení zvítězila nabídka fa BETIS Jiřího Proseckého.


z Újezdského zpravodaje 10/2013


ZÁŘÍ,
ŘÍJEN, LISTOPAD 2013

Stěžejní
zprávou je dokončení a odeslání Průběžné zprávy spolu s
žádostí o vyplacení druhé zálohy z MŽP. Po vyžádaném
doplnění a ujasnění nejasností ( povedlo se mi například uvést
číslo běžného účtu STROMu místo účtu grantového aj.) byla
Průběžná
zpráva schválena
(
info od Ing.Kalábkové z MŽP dne 23.10.2013) a když jsem začátkem
listopadu kontrolovala účet, s radostí jsem zjistila, že přilétla
i druhá záloha platby. Prim
a.
Navíc byl STROM pochválený, že „…
Zbytek
zprávy ( pozn.: před doplněním ) je v pořádku a dokumentace k
projektu je přehledně vedena, dobrým zdrojem o postupu prací je
také deník na webových stránkách.“ Prima, prima. Takže s
novou chutí do práce!

V
zástupu restů výhružně stojí Informovanost a Dřevěný
mobiliář, za nimi se hemží koordinační schůzky, domluvy,
nekonečné maily a telefonáty, zpracovávání dokumentace…a
strašák obíhání povolení siťařů pro pět tabulí v obci.

S
firmou BETIS, kterou jsme vybraly v poptávce na výrobu kalendáře,
plakátu a brožury ( tj.“Informovanost“) jsem si ujasnila
představu o použitém materiálu ( recyklovaný papír různé síly
a zpracování), obsahu a celkovém vzhledu výstupů. Do práce v
tiskárně se s vervou vložila i Lucka se svými redaktorskými i
občanskými zkušenostmi a moc mi pomáhá.


lítám po lese se dvěma pracovníky fySEJO – p.Šťastným a
p.Florianem, kteří vyrobili dřevěný mobiliář a teď budou
upevňovat tabule v terénu. Během měsíce absolvujeme tři kola
označování v terénu – pro růžový, modrý a oranžový okruh
naučné stezky. Pěšky a na kole, barvou a kolíky označujeme
místa pro zabetonování tabulí. Protože jsem založením poněkud
úzkostná, předtím, než vláčím oba pány po lese, celou trasu
si sama projdu a předeznačím. Tímto způsobem jsem za 6 dní
strávila na trase asi 20 hodin. To by bylo velmi příjemné, nebýt
ostatních povinností, spojených s grantem, i s tunou povinností
mimo grant.

 
Po zabetonování prvních tabulí na mě jdou
mrákoty, protože se dají vyviklat tlakem ruky! S pane Sedláčkem
(SEJO) stav zkontrolujeme, zapíšeme a dohodneme se na nápravě. Ta
se povedla, začátkem listopadu jsou 2/3 tabulí v zemi a ani se
nepohnou. Pět již hotových odpočinkových sezení necháme přes
zimu uskladněných ve výrobě, dohodli jsme se, že je rozmístíme
na začátku příštího roku.


Zmíněné
domluvy, schůzky, maily a telefonáty se dál proplítají, pořád
je někdo z rodiny a blízkých přátel nemocný nebo nemohoucí,
stupňuje se tlak ostatní nevykonané práce – pro veřejný zájem
i pro rodinu. Ve vší té horečné činnosti se stále nemůžu
rozloučit s texty na infotabule v obci, pořád je doplňuju a
aktualisuju. Píšu další texty pro kalendář, pro ÚZ, pro
spřátelená sdružení… a – nestíhám kolečko síťařů.
Končím záznam pro web a jedu dál podle seznamu.
ZK,
7.11.2013


LISTOPAD
a PROSINEC 2013

Zbytek
listopadu a prosinec byl horečný, práce pro LG II mě provázela
prakticky každý den. Celkový počet hodin mé práce za listopad
je 39h., za prosinec 30h. Podle smlouvy mám mít 12,5h měsíčně…

Jak
projekt pokračuje, události se stávají stále košatějšími a
nabírají na dramatičnosti. Osobně bych se bez dramat obešla a
dala přednost zcela hladkému průběhu. Ale to se snad vydaří jen
profesionálům, kteří k prováděné práci mají odstup. Pro nás,
speciálně pro mě, která se do všeho vždy zanoří až po uši,
je Lesní galerie docela napínák.

Informovanost
pokračovala
pověřením Evy Danielové vytvořením náplně pro web projektu. 
V
BETISU vzniknul krásný kalendář, doplnili jsem netradiční
svátky do kalendária, grafika se též povedla. Po třech
korekturách šla grafika kalendáře na osvit, vrátila se a celá
várka byla vytisknuta. Ale ouha! Na osvitu jej naskládali pěkně
popořadě 1. týden, 2., 3. atd, takže při obracení stránky by
se musel obracet celý kalendář…Snažíme se vymyslet, jak by se
tato katastrofa dala zužitkovat, ale marně. Musí se vytisknout
celá nová várka. Z ořezků a zbytků papíru budou vytvořeny
záložky a rozvrhy, které budeme používat v informovanosti a
medializaci po celých pět let. Vícenáklady na záložky a rozvrhy
ještě nebyly vyčísleny, zkažený tisk rozpočet neovlivní. Ale
zkaženého papíru a práce je mi upřímně líto. Doplnila jsem
zakázku do BETISU o 15 zatavených info – jakýchsi provizorních
cedulek na tabule po lese na nejfrekventovanějších místech, do
doby, než budou instalovány definitivní cedule. K dispozici je mám
od 30.12. Je to další vylepšení informovanosti nad rámec
objednávky, zatím nevyplaceno. Mezitím mě deprimují vandalské
útoky na stezce LG I, cedule 1.-3. byly poškozeny a cedule divočák
nakonec byla úplně stržena a rozbita. Je to frustrující.
Domlouvám se s MČ a školou na společném postupu – podáním
podnětu Policii i preventivních a výchovných opatřeních.

Kalendáře
byly z BETISu dodávány na etapy od pátku 6.12., vypracovaly jsme
rozpis, jak a komu budou rozdány – především škole, pak
místním neziskovkám a dobrovolníkům jako solidární gesto, dále
po obci a nejbližším sousedům, něco budeme posílat i poštou.

Akce
ve škole byla skvělá, během dopoledne ve čtvrtek 12.12. jsme s
Ivou a Evou a s p.ředitelem na II.stupni rozdali 610 kalendářů
dětem, paním učitelkám a vychovatelkám, které se na výtvarných
pracech podílely. Holky měly vše skvěle připraveno, bez nich
bych byla úplně ztracená. Děti i dospělí měli opravdovou
radost, vše bylo velmi přátelské a po celé škole zavládla
předvánoční atmosféra. Jeden ze zatím nejhezčích okamžiků
práce na grantu!


Do
konce prosince jsme rozdali kalendry části komisí a
spolupracujícím lidem, místním dobrovolníkům.

Síťaři:
to
je
maraton
vytváření
a kompletace dokumentů, zpracování písemných žádostí včetně
technických zpráv pro většinu sítí a podávání el.žádosti
Telefónica a Eltodo. Následné obíhání – podrobnosti viz
protokol. Na počkání vyřízeno jen MV a VUSS, Telefonika následně
přes dopisování a telefonáty, PRE i po osobní domluvě dosud
nemám a Eltodo má 30 dní na vyřízení – sláva, 17.12. ráno
si pro vyjádření jedu na Novodvorskou. Je evidentní, že se
zadrhneme s tabulí č.3 u nádraží – tam vede snad i ropovod…
Slibovaný hladký průběh vyřízení na našem SÚ se ukázal být
iluzí, po několika bezesných nocích jsem to vzdala a rezignovala
jsem na harmonogram. Všechno se zdrželo, nevejdeme se do
vybarvených políček, ale i když nejedem přesně podle
rozplánovaných měsíců, nakonec bude vše včas hotovo. Přestala
jsem s tím nervovat, stejně to ničemu nepomůže.

Recyklát:
domluvila
jsem se s Rajanem, že tabule pouze přivezou, nemáme povolení a
nechci jim platit penále za uskladnění. Takže montáž jsem
domluvila výhledově s p.Sedláčkem, uskladnění zatím v polydomě
Na křižovatce ( majetek MČ) Platba Rajanu bude o tu montáž
snížena. Tabule přivezli v pondělí 2.12., ale nikomu to neřekli.
Tudíž zmatek, běžela tam pí Hájková, já se k přebrání
dostala až 4.12. Tabule jsou v rozloženém stavu, požádala sem o
dodací list a návod k sestavení, návod už mám, cedule jsou
zaplacené. Jak tam tak leží v kusech v kotelně a vůbec
nevypadají jako tabule, nemám z nich radost ani za mák. Vidím jen
recyklované problémy.

Ale
největší ránu jsem dostala z místa, odkud bych to věru nečekala.
Z OŽPD, od vedoucího odboru Ing.Březiny. On si s LČR domluvil
vytvoření a instalaci
tří
infotabulí o lese
,
aniž by cokoli řekl nám, KŽP či komukoli jinému. Já jsem se o
existenci tabulí dozvěděla zcela náhodně – přes p.Sedláčka,
protože p.Šťastný ty cedule vyráběl. Opakovaně jsem se
pokoušela s p.Březinou domluvit a projekty zkoordinovat, vždy mi
uhnul a lup ho! Tabule už stojí! Zatím jen nosiče bez textů. V
Pilovské, u nádraží a – jak jinak – ve Velimské… Totální
dublování umístěním tabulí. Vyměnili jsme si s p.Březinou
další maily, nakonec jsem se obrátila přímo na LČR a na
poslední chvíli domluvila alespoň minimální odkazy v textech
vzájemně na projekty. Mám vztek a je mi to líto, že úředník,
ke kterému se všechny informace scházejí, neumí a nechce
projekty koordinovat. Takto se mnohé informace překrývají a
hustotu cedulí budeme mít snad nejvyšší na světě. Harmonogram
je definitivně pohřbený ve všech probíhajících úkolech..

Během
jednoho dne se domluva na textech najednou rozhořela do obrovského
problému, do kterého byla zapojena doteď nic nechápající KŽP a
samospráva obce a domluvy, hádky a upravování textů pokračovalo
až do pondělí 9.12., kdy jsem se účastnila závěrečné
korektury textů ( přejatých z LHP, doplněných o historii a odkaz
na LG). Další zprávy už nemám.

Územní
řízení
pro umístění tabulí v intravilánu pokračuje
zpracováním a kompletací žádosti pro SÚ MČ P21 (18.12.) a
podáním na OŽPD MČ P21 (30.12.)
.
Zbývá žádost
na OŽP MHMP, do konce roku to už nestihnu…

Po
telefonické konsultaci s Ing.Suchopárkovou jsem sepsala a 23.12.
odeslala na MŽP takovou
„malou průběžnou zprávu“ se
žádostí o přesuny financí a informací o posunech v
harmonogramu. Celkový rozpočet, ani délku trvání grantu tyto
změny neovlivní. K žádosti jsem přiložila náš krásný
kalendr, jako poděkování za vstřícnost. Doufám, že všem
obdarovaným udělá stejnou radost jako mně.

Tím
končím rok 2013 s LG II. Ahoj v lednu 2014.

LEDEN – ÚNOR 2014

Jak
projekt postupuje do finiše v r.2014, události, termíny i
komplikace se zahušťují a někdy skrz tu mlhu cíl mizí v
nedohlednu.

Leden
začal jako vždy chřipkou a umisťováním upoutávek na LG II na
tabule po lese. Couráním po stezce se chřipka rozhodně
nevyléčila, takže další měsíc nestojí za nic.

Putování
k souhlasu s umístěním intravilánových tabulí – po změně
umístění TAB5 a změně kotvení TAB3 už jen ke dvěma – se na
začátku roku překulilo zázračně rychle přes OŽPD P21 (díky!)
– hlediska: ochrany zeměď půdního fondu, lesů a lesního
hospodářství, odpadového hosp., ochrany ovzduší, ochrany
přírody, provozu na pozemních komunikacích, vodoprávního úřadu.
Na OŽP MHMP si vyjádření ze stejných hledisek pobylo
standardních 30 dnů. Dlouhá cesta byla pak šťastně zakončena
během týdne na SÚ P21 (díky!) a 18.2.2014 mám v ruce souhlas s
umístěním TAB 1 a 2.
Jupíí! Ponaučení? NIKDY VÍCE velké
infotabule pevně betonované do terénu v intravilánu obce !


O
nezištnou propagaci projektu LG II se zasloužil vedoucí OŽPD P21
Ing.Březina – na obecním webu ( kde může
publikovat pouze úřad)
vypsal svou obhajobu ve věci totální nedomluvy k intravilánovým
tabulím jako reakci na našem webu prezentovaný deník o postupu
grantu.


Kdybych
na obecní web mohla, napsala bych tam, jako to ve skutečnosti bylo,
a p.Březinovi se omluvila za pošetilá očekávání, která jsem
na výkon jeho funkce měla. Takto jsem odpověděla mailem
p.Březinovi a – sem ( zkráceně ) to, co se přímo dotýká
realizace projektu LG II:

…Při
rozvaze o umístění intravilánových tabulí projektu LG II jsem
počítala s pátou tabulí k Ježkově parku a nabídla OŽPD
možnost prezentace textů na této ceduli, aby byla informace o
arboretu součástí systému informačních cedulí po Újezdě.
Tato předběžná domluva platila ještě v srpnu 2013 ( projekt LG
II je realizován od března 2013), začátkem září 2013 už
nikoli a já musela hledat jiné umístění pro pátou tabuli. Proto
byla pátá tabule přesunuta do Velimské na plochu LČR, a teprve
když se toto vyjasnilo, mohlo vypuknout schvalovací kolo k souhlasu
s umístěním intravilánových tabulí…A na tuto situaci plynule
navázala naprostá nedomluva z Vaší strany k tabulím LČR a
textům, které podle informací od Ing.Žida byly od začátku Vaše
záležitost, nikoli LČR….

Podle
Vašich odpovědí si myslím, že žádný grant na arboretum
neexistuje a v době, kdy jste odmítl nabídnutý prostor v již
probíhajícícm grantu LG II, též neexistoval. Výsledkem je to,
že u arboreta nebude žádná informace a ve Velimské budou vedle
sebe dvě tabule, u kterých se na poslední chvíli a zcela náhodou
podařilo upravit texty tak, aby na sebe trochu odkazovaly a na té
lesácké nebyly staré články z ÚZ informující o historii
kostelíka v Klánovicích, s nimiž jste původně
počítal….

Následnou kafkovskou komunikaci s
p.tajemníkem a zjištění, že na tabulích LČR není zakreslená
přeložená červená turistická značka, zde dále rozvádět
nebudu… Ponaučení? Úředníci čtou náš web – prima!

Intravilánové
tabule zatřetí a začtvrté:
provedli jsme předmontážní
kontrolu uskladněných komponentů a zjistili závažné nedostatky.
Kontaktovali jsme výrobce Rajan EKO, technik přijel a vše zjistil
na místě – o provedené kontrole máme zápisy. Přislíbil nápravu
a kompenzaci ve formě předělání jedné tabule pro nadzemní
kotvení. Montáž a úprava tabulí proběhla za jeho účasti ve
čtvrtek 20.2.2014. Vlastní rozmístění v terénu a upevnění
bude provádět místní firma. Ponaučení? Na projektech tohoto typu je po všech stránkách praktičtější pracovat s místními firmami.

Zároveň řešíme
možnou kolizi zejména intravilánové tabule č.3 u nádraží ČD
s probíhající Modernizací trati. Modernizace byla zahájena cca
před 10ti lety a doputovala po několikaletém zdržení v Úvalech
právě v letošním roce do Klánovického lesa. Řešení možných
kolizí s naučnou stezkou jsou nyní na denním pořádku, protože
robíhá rozsáhlé kácení a demolice objektů v zájmové oblasti 
LG. Ponaučení? Některé okolnosti jdou ovlivnit velmi málo nebo vůbec 🙁

Byly
rozdány a rozeslány kalendáře – 1000 kusů – pozoruhodné je, jak
málo obdarovaných na úřadech a institucích považuje za
normální poděkovat…

Cedule
k lesní části stezky a v únoru i k intravilánovým tabulím
procházejí složitými, několikakolovými korekturami Evy D.a mými
a jsou připraveny k výrobě. Jsou moc krásné.


V
terénu jsou rozmístěny odpočinkové sety. Již hotové byly přes
zimu pod střechou – při způsobu letošní zimy zcela zbytečně…

Na
web i do brožury jsme se rozhodli doplnit i mapové
podklady
…desítky hodin práce navíc. Pro mě nejstravitelnější
je obcházení všech tabulí na trase s půjčenou GPS a
zaznamenávání jejich přesné polohy.

Webové
stránky
mají všechny podklady a postupně vznikají. Proces je
náročnější, než jsme předpokládali – propojujeme celou Lesní
galerii, tj původní část z r. 2012 s nynější LG II. a
propojujeme ji i s obecním webem.


Probíhají
úpravy textů a korektury Brožury. Byly vytvořeny dva druhy
plakátů – pozvánek – na vernisáž a na otevření v terénu.

Jsou
zadány inzeráty do Našeho Regionu a Literárních novin u
příležitosti otevření LG II. Budu zadávat předjednané spoty
do ČRo Regina a TV Metropol.

Připravujeme
program
slavnostní vernisáže 7.3.2014 – asi hodinový – v kulturním domě a
muzeu Na křižovatce a harmonogram otevření stezky v terénu
22.3.2014
. Vzhledem k tomu, že celá oblast okolo nádraží a trati
se mění ve staveniště, otevření stezky v terénu bude jen
symbolické.

Požádala
jsem MŽP o (doufám) poslední přesun financí a harmonogramu.
Obtíže a komplikace s intravilánovými tabulemi ve všech fázích
jejich přípravy, výroby a rozmístění jsou neobyčejné. A zásah
„vyšší moci“ jak je napsáno v manuálu grantových projektů
– konkrétně ve formě zemětřesení v souvislosti s Modernizací
traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly je ještě
pozoruhodnější.

Přes
všechny obtíže jsou všechny připravované výstupy tak
„vymazlené“ a krásné, že mě naplňují radostí i když
padám na pusu. Práce koordinátora za leden? 54,5
hodiny…přemýšlení, vymýšlení a pochůzky se nepočítají
🙂


ZK, 26.2.2014

ÚNOR
– BŘEZEN 2014

7.3.
2014 od 18h proběhla vernisáž LG II
, sál kulturního domu
Level byl naplněný k prasknutí, výstava originálních obrázků
pokračovala v Újezdském muzeu. Na vernisáž a otevření stezky v
terénu byly pozvány všechny zúčastněné paní učitelky,
ředitel a zástupkyně MZŠ a všichni pedagogové, všechny děti,
které malovaly a namlouvaly texty LG, p.starosta a radní MČ P21,
Komise RMČ, újezdské spolky a organizace, okolní neziskovky,
spolky a aktivní občané, všichni výrobci LG II, Dr. Božková a
Dr. Farkač z České zemědělské university – garanti obrázků
LG I, Ing.Kalábková a Ing.Suchopárková z MŽP, ČRo a TV Met.

Průvodkyní
večera byla Lucie Černá převlečená za muchomůrku, hrála
místní kapela (velmi) mladých mužů Splash, děti recitovaly
básničky z LG II – v jejich podání byly ještě legračnější
než na papíře, takže i recitátoři sami se dost smáli,
promítaly se obrázky a TV spot ze zahájení projektu v r.2013, paní
učitelky dostaly růže a novotou vonící brožury LG II, děti
bonbony a novotou vonící brožury LG II. Koordinátorka představila
celý projekt a veřejně jsme poděkovali všem, kteří se na
projektu podíleli. Před vernisáží a v jejím průběhu natočily
spot a rozhovor TV Met a Čro Regina ( s koordinátorkou, paní
učitelkou, autorem obrázku a návštěvníky vernisáže). Všichni
se skvěle bavili, včetně překvapených reportérů, a návštěvníci,
kterým se nechtělo domů, křepčili pod podiem až do chvíle, než
kapela definitivně sbalila fidlátka.

Pozvánky,
foto a TZ viz
Vernisáž
Lesní galerie II

22.3.2014
od 10h byla stezka LG II oficiálně otevřena v terénu
. Sešlo
se 30 – 40 lidí včetně dětí – vedle stavby železnice, před
hospodou Smolík. Přivítání, představení projektu a veřejné
poděkování všem, kteří se na projektu podíleli_koordinátorka,
poděkování_pí Hájková ( spolupracovnce projektu na ÚMČ P21),
přivítání a poděkování_p.starosta RNDr.Roušar.

Přestřižení mašle, společná
obchůzka růžového okruhu, průběžné info, foto, zkouška QR
kodů, poděkování a rozloučení. Vše moc povedené. Cílený
výtrysk zloby a závisti, který se projevil posprayováním první
cedule ( maliny) chvíli předtím, než jsme k ní přišli, byl
přítomnými ohodnocen jako vrchol ubohosti.

Ve zcela netypickém
březnovém počasí, v slunci, suchu a teplu kolem 20 stupňů, jsme
si užili báječné dopoledne na nové stezce Lesní galerie II aneb
Klánovickým lesem krok za krokem.

Poděkování
a foto viz
Lesní
galerie II – otevřeno!

To,
co předcházelo oběma akcím k otevření stezky a ukončení
projektu vezmu zkratkou: domluvy a nedomluvy, schůzky, telefonáty,
maily, organizování, dohadování se, nestíhání, nervy,
dokončování, ponocování, velké nervy, celkem za únor 84,5h ve
výkazu práce koordinátora. Březen ještě nekončí:-) MŽP
potvrdilo poslední změnu projektu a přesun peněz, čeká mě
thriller s posledními platbami a ukončením projektu do 31.3.2014.
Pak už „jen“ napsat závěrečnou zprávu a s napětím vyčkat
vyplacení tzv. zádržné platby od donora. S tímto pracovním
deníkem LG II se tedy ještě neloučím…

Jedna z upoutávek a reportáž ČRo Regina je v příloze, TV spot se mi tradičně do kapacity stránky nevešel.

ZK,
23.3.2014

DUBEN – ČERVEN 2014

K
rekapitulaci grantu v závěrečné zprávě jsem se dostala až v
červnu – během dubna a května jsem se prokousávala resty své
ostatní práce a povinností.

Závěrečnou
zprávu jsem pak psala téměř nonstop od pátku 20.6. do středy
25.6., kdy jsem ji odevzdala na podatelně MŽP ve Vršovicích.
Zpráva má 14 stran a 33 příloh o 100 stranách.

Na
druhém stupni MZŠ už děti a učitelé udělali nástěnku s
informacemi o LG, kam budeme též vystavovat a archivovat zničené
cedule. Na čestném místě už visí Divočák Klánovičák (č.1
LG I)V
květnu jsem provedla generální kontrolu LG I, sepsala a spočítala
ztráty způsobené zamindrákovanými vandaly a „hrdiny
bojujícícmi s cedulemi, odpadkovými koši a lavičkami“ a zadala
základní opravy.

Poznámky a zprávy, týkající se Lesní galerie, budu nadále zaznamenávat jako
pokračování seriálu grantového projektu LG II.

ZK, 30.6.2014

SRPEN 2015

Po domluvě s Evou Danielovou jsem připravila komplet brožury LG + rozvrhy hodin + záložky pro letošní prvňáky. Celkem 6 papírových pytlů po 30 kusech od každé položky. K tomu pozdrav pro děti, přivítání do školy a do našeho lesa na stezky LG. Ve dvou banánovkách jsme to naložily Evě do auta a Eva vše předá třídním učitelkám letošních šesti prvních tříd. Štafeta spolupráce s MZŠ na projektu LG pokračuje…


ZK, 30.8.2015