Kácení švestek a pohyb aut po grantové cestě Jižní spojka v Újezdském zpravodaji 9/2018

V Újezdském zpravodaji 9/2018 vyšel příspěvek, podepsaný Radou MČ Praha 21, o nelegálním kácení švestkových porostů a používání pěší cesty (grantová Jižní spojka) pro průjezd aut na kynologické cvičiště. Děkujeme neznámému všímavému chodci či cyklistovi, který tuto situaci úřau MČ P21 ohlásil a doufáme, že úřad bude konat.

Na nelegální smýcení porostu v majetku MČ P21 a vytváření skládky biologického odpadu jsme jako realizátor grantového projektu “Jižní spojka” upozorňovali před třemi roky  – dopisem tajemníkovi p. Saitzovi dne 5.8.2015:

Na tento podnět Újezdského STROMu nikdy odpověď nepřišla, o tom, že by snad úřad zjednával nápravu, nemáme žádné informace a nápravu přímo v terénu jsme též nezaregistrovali. Cesta i okolní porosty jsou majetkem MČ P21. Pěší cestu obnovil a ovocnou alej vysadil spolek Újezdský STROM z dotace Hl.m.Prahy. Závěrečná zpráva z r. 2015: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jiznispojka-granthlmprahy20142015zdarneukoncenk31122015

Uvidíme, zda podnět, citovaný nyní ve Zpravodaji v roce 2018, bude mít slibovaný praktický dopad a úřad skutečně zjedná nápravu. Situaci budeme se zájmem sledovat a dozvíme-li se výsledek (ze Zpravodaje?) rádi ho zde doplníme.
Z.K., září 2018