Koncepce vodní dopravy s jezem u Děčína je nelegální záměr, bude vypracován nový posudek

V únoru Ministerstvo dopravy navrhlo vládě ke schválení Koncepci vodní dopravy zahrnující jez u Děčína. Na nelegálnost záměru jsme členky a členy vlády upozornili otevřeným dopisem a koncepce byla nakonec podruhé stažena z jednání vlády s tím, že vyžaduje další diskuzi. Ta by měla proběhnout za pár měsíců, až bude vypracován další posudek. Považujeme to za malé vítězství a správný krok k ochraně jedné z nejvzácnějších přírodních lokalit v Česku.

Posudek by měl odpovědět na otázku, zda je možné jez postavit i přes listopadové záporné stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko, podle kterého není možné případný zánik unikátní říční přírody v labském kaňonu nijak nahradit.

Další vývoj okolo jezu z Děčína teď nedokážeme s jistotou předvídat, ale jsme připraveni pohotově reagovat a chránit jak cenné štěrkopískové náplavy, které se v údolí Labe tvořily po stovky let, tak bohatou přírodu, která je na málo regulovanou řeku navázaná.

Začátkem roku jsme s Českým svazem ochránců přírody spolupracovali na návrhu na soudní zrušení usnesení, kterým vláda v lednu 2018 prohlásila stavbu plavebního stupně Děčín za veřejný zájem. V pravomoci vlády totiž není hodnotit, zda jsou konkrétní stavební záměry významnější než ochrana přírody. Loňské vládní usnesení je tak podle nás nezákonné. Uvidíme, zda nám dá soud za pravdu.

ze zprávy od Kamila Repeše, vedoucího děčínské pobočky Arniky
“Plavební stupeň u Děčína prohrává 0:2”
14.3.2019,
Arnika.org


Předchozí k tématu na našem webu:

Přírodní lokalitu Labe u Děčína nelze nahradit. Negativní vyjádření k plánu výstavby jezů

PETICE: Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě!


SOUVISEJÍCÍ – projednávání Senátu ČR dne 20.3.2019
:
Záměr uspořádat veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma “Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?”
Stenozáznam  (záměr schválen)