Kontroly a opravy Lesní galerie v r. 2016, průběžně aktualizováno

V březnu a dubnu 2016 jsme zahájili letošní kolečko kontrol a oprav Lesní galerie. Zmapování poškození provádějí členové spolku, opravy zajišťují výrobci cedulí. Vše se děje na dobrovolné bázi z vlastních prostředků a na jednu ceduli se dostane jednou v roce. Celkem se takto staráme o 94 stanovišť  Lesní galerie I a II v lese a v intravilánu obce.

V březnu jsme zahájili kontrolou růžového a modrého okruhu LG II a výsledkem je sedm vážnějších poškození, které budou vyžadovat opravu a jedno prostřelení cedule, které je neopravitelné. Depresivní je ovšem stav okolí trati po její rekonstrukci. Závěje odpadu a různých stavebních zbytků, zdevastované cesty a stromy. A k tomu depresivní evergreen – zničená Kamenka po ukládání vodovodu…až se nadechneme po maratonu oprav LG, tato stavební pochybení zdokumentujeme a budeme žádat jejich nápravu.


První na řadu přišlo čištění intravilánových cedulí LG II. Nejhůře na tom byla CED 1 u Blatovského rybníka a CED 3 u nádraží. Podle zpráv pana Zajpta, grafika cedulí, který čištění ve vlastním volnu a na své náklady provádí, je umytí  jedné takto poničené cedule hodinová záležitost. V poměru k anonymní čmáranici, hotové během několika vteřin, fakt “hustý”.

Další opravy budeme postupně doplňovat.

Informace o kontrolách a opravách v r. 2014 a 2015 jsou zde: Kontroly a opravy Lesní galerie I_2014, 2015

Pokračování květen 2015:


Ze 33 stanovišť  Lesní galerie I jsou v současné době “v pořádku” cedule tři. 25 cedulí a jejich dřevěných nosníků (tabulí) potřebuje větší nebo menší opravy. Zbylých pět se opravit nedá a svá popálení, pořezání, nebo postřílení si ponesou dál jako vizitku agrese některých návštěvníků lesa.

Nevratně poškozená je nová info cedule u pétanque hřiště v průseku. Instalovali jsme ji v listopadu 2015. V dubnu 2016 nějakého b… rozlítila zřejmě natolik, že ji odlomil a rozlámal. Cedule byla hrazena z Grantového systému MČ P21 v r. 2015 a info o ní najdete zde: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lesnigalerievpruasekudokoncenacedulepetanquejehotova


16.5.2016 jsme podali trestní oznámení na Policii ČR pro poškození/zničení majetku.

Téhož dne jsem poškození ohlásila MČ P21 ( pí Molínové a pí Blinkové – OŠKMA) a zároveň požádala o plošnou kampaň proti vandalismu, v níž by spolupracovala MČ P21, Masarykova ZŠ a Policie. Z odpovědi paní Molínové a další mailové komunikace mám dobrý pocit, návrh se vyvíjí slibně. Pravděpodobně od nového školního roku kampaň bude, i s účastí Neposedy, možná i ÚZ a spolků, které jsou činné ve veřejném prostoru.

Černé pondělí 16.5. bylo završeno zasláním informace Lesům ČR o zničení majetku LČR:  cedule u lesního hřiště na stanovišti č. 12 U sojky strážkyně, pořezání sezení tamtéž a krádeži lavičky ze stanoviště č. 11. Po týdnu jsem info doplnila jseště o krádež lavičky u trati, na stanovišti č. 19, včetně informací od svědka krádeže. Lavičky u lesních cest jsou majetkem Lesů ČR, ojejich instalaci jsme požádali v r. 2007 a od té doby slouží a jsou hojně využívány. V r. 2015 Lesy ČR obnovily “lavičkový park” – info zde: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podekovanilesuamcrzaobnovulaviceknastezcelesnigalerieivklanovickemlese
A v r. 2016 jsou dvě z nových laviček fuč…Podle informace od pana revírního podaly LČR trestní oznámení.


Při kontrole jsme zaznamenali též přirozené odcházení některých součástí cvičebních prvků v lesním průseku (kladina, lavičky, koše). Tyto prvky jsme instalovali v r. 2012 a byly hrazeny z dotace DHL a spoluúčasti LČR, MČ P21 a
Újezdského STROMu. Jejich opravu budeme tedy dojednávat.

Do ÚZ 6/2016 se v rozsaho 2000 znaků vešlo jen poděkování za brigádu a info o letošním kolečku oprav. S případnými články o vandalismu a lidské blbosti v lese bychom se připojili do výše zmíněné kampaně, kterou povede MČ P21.