Krajinářské úpravy povodí Rokytky na území Koloděj, Dubče a Běchovic

Praha hlavní město oznámila zahájení projektu krajinářských úprav, rekultivujících povodí Rokytky na území Koloděj, Dubče a Běchovic do podoby přírodě blízké. Záměr se dotýká i soutoku Běchovického potoka s Rokytkou.

Celé oznámení je v příloze této stránky.
Běchovický potok sice pramení v Újezdě nad Lesy, ale újezdský katastr (bohužel) není součástí tohoto projektu. První vlaštovkou revitalizace Běchovického potoka v povodí Rokytky v Újezdě nad Lesy se ale již stala úprava dvou újezdských pozemků ve správě MČ Praha 21, pro něž a na nichž spolek Újezdský STROM v období 2015 – 2018 realizoval přírodě blízké úpravy (louku a polní mokřad), podpořené dvěma dotacemi Hl.m.Prahy ve dvou grantových obdobích. Zprávy o tomto projektu:

Niva Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy 2018