Lobbistické senátní změny i prezidentské veto přehlasováno, poslanci schválili nová pravidla pro české NP

Tisková zpráva Hnutí DUHA


ROZHODNUTO: MÁME NOVÁ PRAVIDLA PRO NÁRODNÍ PARKY.
DIVOKÁ PŘÍRODA V NICH BUDE PŘEVAŽOVAT. NENÍ VŠAK JASNÉ KDY
MINISTR A ŘEDITELÉ NP MUSÍ BRZO PRAVIDLA UPŘESNIT

úterý 4. dubna 2017

Poslanci a poslankyně dnes večer přehlasovali prezidentovo veto a definitivně schválili nová pravidla pro české národní parky. Hlasovalo pro něj 117 poslanců. Nastavili přesná pravidla péče o jednotlivé zóny ochrany přírody. Jasně deklarovaným posláním národních parků bude nyní ochrana divoké přírody na více než polovině území každého z nich. V zákoně ale chybí konkrétní termíny, kdy má být tohoto cíle v jednotlivých NP dosaženo. Chybí i minimální rozlohy území divoké přírody, pod jejichž hranici nesmí být divoká příroda zmenšena. To znamená, že i některá z dnešních nejcennějších území národních parků by mohla ztratit ochranu.

Ministr Richard Brabec a ředitelé parků proto musí v nejbližší době začít připravovat podzákonné dokumenty. Jsou jimi zonace a zásady péče. Ty stanoví území se zónami divoké přírody a kdy a jak se budou v budoucnu rozšiřovat, aby ochrana divoké přírody nezůstala jen prázdnou deklarací.

Poslanci schválili také úplný zákaz rozprodeje státních pozemků na celém území národních parků. To zabrání dalšímu potenciálnímu převádění pozemků do rukou developerů a tlaku na novou výstavbu. V zákoně nicméně chybí několik dalších záruk, které by ještě více posilovaly ochranu krajiny před nevhodnou nebo nadměrnou zástavbou [1].

Součástí zákona bude také nový institut tzv. klidových území, která se budou v NP vyhlašovat pro regulaci vstupu návštěvníků jen tam, kde je to nezbytné pro ochranu rostlin a živočichů citlivých na pohyb lidí (např. místa výskytu vzácného tetřeva hlušce nebo rašeliniště v NP Šumava) [2].

Zákon jako celek nakonec získal přesvědčivou většinu – hlasovalo pro něj 117 poslanců (celý poslanecký klub stran ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Úsvit, většina poslanců ČSSD a 10 poslanců KSČM. Proti zákonu bylo jen 18 zákonodárců. Jednalo se o poslance ODS a několik málo poslanců KSČM a ČSSD.
   
Území divoké přírody v následujících měsících a letech v každém z národních parků stanoví nově připravované podzákonné dokumenty – zonace a zásady péče o národní park. Například v NP Šumava je podle vědeckých zjištění možné vyhlásit zóny divoké přírody přibližně na polovině území již dnes [3, 4, 5]. Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) nedávno upozornila, že má-li Šumava splňovat mezinárodních kritéria pro národní parky (kategorie II dle klasifikace IUCN), musí zvětšit rozlohu území ponechaného samovolnému vývoji neprodleně na 30% plochy národního parku a stanovit závazný harmonogram pro další rozšiřování takového území na nejméně polovinu rozlohy NP do roku 2030. Jasný výhled, kdy bude naplněn cíl NP, by měl ministr a ředitelé stanovit i v případě Podyjí, Krkonoš a Českého Švýcarska.

Novelu zákona o ochraně přírody a ochranu divoké přírody obecně v posledních týdnech podpořila veřejnost, celá řada domácích i zahraničních osobností, stovky vědců a odborných institucí, české i mezinárodní organizace na ochranu přírody a další [6].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Nová pravidla pro národní parky přinášejí v ochraně přírody podstatný posun k lepšímu. Většina rozlohy každého národního parku bude určena pro ochranu divoké přírody a zároveň z ní nebude automaticky vyloučen vstup ohleduplných návštěvníků. Novela zákona ovšem neříká, do kdy se to má stát, zda za pět či sto let? Ministr Brabec a ředitelé parků nyní musí bezodkladně stanovit, kde a do kdy bude území pro divočinu a šetrnou turistiku rozšířeno.“

Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:

“Nová pravidla pro národní parky jsou kompromisem, který současně znamená krok vpřed – přiblížili jsme se standardům zcela obvyklým v mnoha evropských zemích. Teď bude třeba se pozorně zaměřit na tvorbu zonace a zásad péče o každý národní park, které teprve přesně stanoví, kde a kolik divoké přírody budeme chránit. Například v Národním parku Šumava je podle vědeckých podkladů možné chránit divočinu na polovině území ihned. Ani v dalších národních parcích, jako jsou Krkonoše nebo České Švýcarsko, by nemělo být  naplnění stejného cíle zbytečně odkládáno. Budeme nadále pozorně sledovat, jak se to bude politikům a úředníkům dařit.”

“Poslanci schválili úplný zákaz rozprodeje státních pozemků v národních parcích. To je klíčové opatření, které omezí tlak na další zástavbu. Ani to ale nestačí k její přísnější regulaci, která je dnes především na Šumavě a v Krkonoších enormní. Ministerstvo životního prostředí i správy parků musí využít všech dostupných možností, jak krajinu národních parků ochránit před developery.”

“Nastává náročné období, kdy bude třeba zklidnit zbytečně vyostřený spor mezi obhájci divoké přírody v národních parcích a bojovníky za zájmy některých šumavských obcí. Zákon je kompromisem, kde musely slevit obě strany, a jeho příprava trvala velmi dlouho. Je proto možné na něm stavět kvalitní diskusi o péči o národní parky, především o šumavský.”


Kontakty:

Martin Voráč, expert na ochranu přírody, 778 704 678, martin.vorac@hnutiduha.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Poslanci nepřijali například omezení dalšího rozšiřování zastavěného a zastavitelného území obcí v národních parcích nebo zákaz, který by další stavby ve volné krajině národních parků umožnil pouze na základě výjimky udělené správou národního parku.

[2] Zatímco dosud byl vstup návštěvníků národních parků zakázán na celém území prvních zón (s výjimkou značených turistických cest), po přijetí novely bude omezen pouze tam, kde by lidé prokazatelně ohrozili vzácnou přírodu. I do klidových území bude však možné vstoupit po značených cestách a cestách, které stanoví podle odborných posouzení správa NP.

[3] http://www.hnutiduha.cz/publikace/kolik-se-na-sumave-zachovalo-prirody

[4] Bláha, J., Romportl, D., et Křenová, Z. (2013): Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? European Journal of Environmental Sciences, ročník 3, č. 1: str. 57–64. Kompletní článek je ke stažení na www.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes/article/download/119/56

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vedci-obhajili-zverejnili-zonaci-np-sumava-navrzenou-podle-odbornych-kriterii

[6] http://hnutiduha.cz/aktualne/svetoznama-ochrankyne-divociny-jane-goodall-zada-poslankyne-poslance-o-podporu-divoke

RNDr. Jan Piňos
média a komunikace

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
A: Lublaňská 18, 120 00 Praha
E: jan.pinos@hnutiduha.cz
M:
731 465 279
www.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

Tématu se dlouhodobě věnujeme, články najdete při zadání “NP”nebo “Šumava” do vyhledávače na webu Újezdského STROMu.