Nesouhlasíme s betonářskými plány na Berounce!

“Povodí Vltavy představilo projekt suchého poldru, který by mohl vzniknout na Berounce poblíž Křivoklátu. Je možné vůbec uvažovat o průtočné hrázi uprostřed Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko? Je to jediná cesta, jak předcházet povodním?

Biosférická rezervace Křivoklátsko. Řadu let se tady připravuje vyhlášení národního parku. Tato vize ale může rychle padnout pod stůl: v únoru 2016 Povodí Vltavy s. p. představilo projekt retenční nádrže, která by měla chránit obce na Dolní Berounce před povodněmi. Ve hře jsou čtyři lokality, kde by mohla vzniknout průtočná hráz. Všechny lokality jsou v jádrovém území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V případě povodní by se průtočná hráz uzavřela a voda by pak zaplavila celé údolí Berounky, kraje Oty Pavla.”


…DOPRUČUJEME Nedej se: Křivoklátsko – utopený národní park?
na ČT2, premiéra 17.4.2016, ZÁZNAM:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410012-krivoklatsko-utopeny-narodni-park/
PETICE  “Zachraňme údolí Berounky” k podepsání:
http://www.petice24.com/zachrame_udoli_berounky

Průběžné informace a aktualizace v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/petice-zachranme-udoli-berounky/

AKTUALIZACE léto 2016

“Na základě negativních stanovisek a vyjádření zejména dotčených obcí v prostoru uvažované zátopy je protipovodňová ochrana obcí na dolní Berounce způsobem, který je obsažen ve studii, nerealizovatelná,” uvedl (generální ředitel Povodí Vltavy RNDr Petr Kubala)  v dopise.

Státní podnik Povodí Vltavy podle svého šéfa nebude zahajovat žádné jiné kroky prověřující možnosti výstavby suché nádrže v těchto lokalitách.

 Sledujte vývoj situace a další dění na WEBU a FB Naše Berounka/ NE přehradě.

“Petice NE přehradě” ke stažení a podepsání  ZDE.