Novinky ze Šumavy

Po odmítnutí “developerského” senátního návrhu o Národním parku Šumava v parlamentu loni v říjnu, představilo MŽP letos v únoru návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny ve všech národních parcích, což je krok dobrým směrem. Obsahuje však minimálně sporná místa o hospodaření v nejpřísněji chráněných oblastech, o údržbě asfaltek a budování vodních nádrží.

Vývoj zákona dlouhodobě sleduje a připomínkuje Hnutí DUHA a přetiskujeme TZ :

Nová pravidla pro národní parky zlepšují současnou situaci, ale v lesích umožňují i velkoplošnou těžbu

5.2.2015 15:48

MŽP dnes představilo novelu zákona o ochraně přírody a krajiny.

Návrh novely zákona, kterou se zpřesňují pravidla ochrany přírody v národních parcích, jde správným směrem. Novela zlepšuje podmínky pro ochranu přírody v NP a stanovuje stejné principy péče pro všechny čtyři české NP. Pouze pro situace, kdy jejich odlišné podmínky vyžadují specifický přístup, má každý národní park své vlastní paragrafy. Návrh dnes ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v legislativní knihovně a zaslalo legislativní radě vlády.

Novela jasně říká, že posláním národních parků je zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů a ochrana biologické rozmanitosti na převažující rozloze jejich území. První, přírodní zóna národních tedy bude muset v budoucnu zahrnovat minimálně polovinu jejich plochy. Ochranné podmínky pro I. zónu jsou vymezeny přesněji než dosud. K povoleným činnostem patří  například údržba turistických cest, hašení požárů, zásahy proti nepůvodním druhům, monitoring a výzkum, regulace spárkaté zvěře apod.

Návrh MŽP poskytuje dobrou ochranu krajiny před nevhodnou a masivní zástavbou. Zástavba bude nadále možná jen v zastavěném a zastavitelném území obcí. Ve volné krajině bude možné stavět jen menší stavby pro turistiku (například přístřešky pro turisty) nebo zemědělské či lesní hospodaření.  Novela take zpřísňuje podmínky pro rozprodej pozemků – zakazuje zcizování pozemků v majetku státu mimo zastavěná a zastavitelná území obcí.

Návrh MŽP obsahuje však i velmi problematická ustanovení pro ochranu lesů a divoké přírody. V první, nejpřísněji chráněné – tzv. přírodní zóně sice neumožňuje kácení, ale pod záminkou „preventivních opatření proti požárům“ vynucuje i zde, v divočině, ponechání a údržbu jinak zbytečných asfaltových cest a budování vodních nádrží. V lesích mimo přírodní zónu novela umožňuje i velkoplošné kácení lesů pod záminkou boje s kůrovcem, a to i v oblastech, které by měly být do přírodní zóny zařazeny v budoucnu.

Hnutí DUHA bude apelovat na poslance, aby problematické paragrafy změnili a zajistili kvalitní ochranu divoké přírody v národních parcích.

Poslanci loni v říjnu smetli ze stolu senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, který připravilo několik senátorů kolem jihočeského Tomáše Jirsy (ODS) [1]. Jirsův návrh byl pro národní park likvidační – otevřel by jej developerům, spekulantům s pozemky a těžařským firmám. Některé sporné pozemky již dopředu skoupily realitní a stavební firmy a také lidé s vazbami na politiky, například poradce senátora Jirsy František Talián nebo bývalý místopředseda ODS Jiří Vlach [2].

Hnutí DUHA upozornilo, že kvalitní ochrana divoké přírody, za kterou jezdí turisté, přináší víc peněz než lesní hospodaření. Prokázaly to studie v NP Bavorský les [3] i v NP Šumava, kde turisté utratí ročně 1,87 miliardy korun [4]. Také nezaměstnanost v obcích NP Šumava je výrazně nižší než v jinde na venkově [5].  

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Návrh ministerstva životního prostředí jde správným směrem. Jasně říká, že hlavním cílem národních parků je ochrana nerušeného přírodního vývoje na většině jejich území. Návrh zákona stanovuje pro první zóny přísné ochranné podmínky. Novela také poskytuje ochranu NP před nevhodnou zástavbou, umožňuje ji totiž jen na území obcí  – právě tak jako i prodej státních pozemků bude možný jen a pouze tam.“

„Novela ale obsahuje i velice problémové body pro ochranu divoké přírody. Její slabou stránkou je nedostatečná ochrana lesů, které nebudou zařazeny do přírodní, nejvíce chráněné zóny. Mimo ni by mohla pod záminkou boje s kůrovcem pokračovat i velkoplošná těžba.“  

„Problematická je údržba a výstavba nových cest i v první zóně. Auta do divočiny nepatří. Turisté tam chtějí chodit po tichých lesních pěšinách a ne po asfaltkách. Údržba či i případná výstavba nových cest kvůli hašení případných požárů je jen záminkou. Jejich riziko je v bezzásahových územích mnohem nižší než v lesích, kde se hospodaří, a případné požáry je v těchto odlehlých místech stejně nutné hasit helikoptérou. Poslanci by měli problematické paragrafy opravit, aby zákon zajišťoval kvalitní ochranu divoké přírody v našich národních parcích.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-pravidla-pro-narodni-parky-zlepsuji-soucasnou-situaci-ale-v-lesich-umoznuji-i

Jak vypadá divočina na Slovensku si můžeme prohlídnout a přečíst zde:
www.kalisky.blog.sme.sk/c/369449/10-rokov-po.html?ref=tit

..a jak to vypadá po “asanačním” zásahu proti kůrovci:
http://wiezik.blog.sme.sk/c/369561/desat-rokov-postkalamitneho-vyvoja.html

Na našich stránkách se Šumavě a novému zákonu o NP věnujeme v článcích:
Šumava v Parlamentu
Senátorská hanba – návrh zákona o Šumavě
Chalupa (ODS) jako vrchní manipulátor případu Šumava