Ohlédnutí za XXII. úklidem s Újezdským STROMem 1. května 2021

Ukliďme svět a Česko a Klánovický les. A oslavme Den Země i první máj!
To všechno se spojilo při XXII. jarním úklidu s Újezdským STROMem.

Při plánování brigády jsme se mimoděk dozvěděli, že dva subjekty, které spolupracovaly v období 2016 – 2020 pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko, se vydaly na další cestu opět samostatně.

Ukliďme svět pokračuje jako historicky starší tradice Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), www.uklidmesvet.cz


A Ukliďme Česko dále funguje jako dobrovolnická akce organizovaná stejnojmenným spolkem,

https://www.uklidmecesko.cz/

K tomu navíc Praha ohlásila, že letošní Den Země bude trvat celý měsíc, od 22. dubna do 24. května, viz:

https://otevrenenoviny.cz/den-zeme-2021-online-od-22-dubna-do-24-kvetna-registrujte-se/

Jasně že respektujeme organizátory těchto velkých kampaní a jejich rozhodnutí.

Nic nám ale nebrání na lokální úrovni dobrou myšlenku i praxi spojovat.

Nejsme ostrov. Jsme tady, v našem lese, v Praze, v Česku, ve světě!


No a ten první máj?  Nad nenáviděnými průvody s mávátky a ideologickou masáží za bolševika se (doufejme) voda definitivně zavřela. A že je 1. květen svátkem práce, to je fakt, který byl – jako mnohé jiné – zneužit a využit. Práce bez těch sockeců je zkrátka součást našich životů, způsob obživy a pro mnohé z nás i potěšení a způsob, jak užitečně přebývat ve světě. Možná se nám zdá původ svátku práce myšlenkově vzdálený na světelné roky. Ale přesto, že realita konce 19. století, s dělnickými bouřemi za snesitelné podmínky i délku pracovní doby, byla odlišná od naší zkušenosti, není důvod nad ní ohrnovat nos.


Tolik tedy k prvnímu máji jako svátku práce. A do české zkušenosti si můžeme každý přidat ještě trochu krásy a vášně od vyvrhela mezi obrozenci z pražských salonů, bouřliváka Karla Hynka Máchy 🙂

Takových řečí k jedné brigádě? Tak to je ale se vším. Nic “nespadne z nebe” a pokud lidské konání nemá důvod a kontinuitu, k ničemu nevede.


Proto byl i náš letošní úklid již XXII. a konal se v sobotu 1. 5. 2021.


Opět jsme se domluvili s Komisí pro životní prostředí v Klánovicích a spolupracovali jsme tak s nejbližšími sousedy.

Na sraz v 9:30 na klánovickém nádraží nás dorazilo 10 a v průběhu se počet měnil, jak se průběžně přidávali či

odpojovali další lidé.


Výsledkem letošní brigády
je uklizené okolí peronu a okraje lesa na obou stranách kolejí. Klánovičtí se dostali až na

cestu k Novým Dvorům, újezdští vytahali tři pytle bince z lesíka před Smolíkem, z pešuňků u kolejí i u silnice

Staroklánovické a znovu vyčistili i frekventovaný okraj lesa podél kolejí od nádraží k Pilovské.

Sběrné místo bylo jednotné a za likvidaci odpadu velmi děkujeme úřadu MČ Praha-Klánovice.

Dodrželi jsme aktuálně platná nařízení proti šíření epidemie i základní pravidla hygienická.


Skončili jsme před polednem a závěrečná dvanáctka Nádražní z bistra Nádražní byla výtečnou odměnou.Zita Kazdová, 4. 5. 2021