Otevřené dopisy panu Růžičkovi – starostovi Újezda nad Lesy za ANO

Újezdký zpravodaj 5/2015 zveřejnil následující otevřené dopisy, jimiž členové Újezdského STROMu reagovali na útok pana Růžičky v dubnovém Zpravodaji. Myslíte si, že se pan Růžička či pan redaktor Varyš omluvili? Přečtěte si další informace, které budeme k této “odpadkové cause” zveřejňovat.

Vážený pane Růžičko,

děkujeme Vám, že jste odhalil zlořád, který Újezd od října r. 2014 sužuje – totiž nepořádek. Konkrétně u koše na stanovišti č. 12 U sojky strážkyně Lesní galerie I. a u koše na rohu Čankovské a Polepské. Jen jste si trochu popletl adresáta své laskavé výtky. Ale to nevadí, stačí ji nasměrovat tam, kam má správně dopadnout, tedy zpět na Váš úřad. Na ceduli, která byla instalována u stanoviště č. 12 současně s dětským hřištěm, je totiž napsáno, že „Pořádek a odvoz odpadků zajišťuje Odbor VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21, Újezd nad Lesy“. O způsobu společného úklidu lesa, na němž bychom se jako dobrovolníci podíleli i po instalaci hřiště společně s MČ a Lesy ČR, jsme se opakovaně pokoušeli domluvit s vedoucím OŽPD a Vaším nynějším koaličním partnerem za hnutí Pro Prahu Ing. Březinou. Lesy ČR vždy vyjádřily ochotu k domluvě, pan Březina ani neodpověděl. Koš na rohu Čankovské a Polepské je součástí grantu. O standardizovaném způsobu převodu ukončených grantových projektů, které pro Újezd získáváme a realizujeme na pozemcích MČ, jsme se též pokoušeli domluvit a domluva opět ztroskotala na OŽPD pod vedením pana Březiny. Nemějte ale obavu, že by nás Váš veřejný útok na újezdské dobrovolníky od další činnosti odradil – dál budeme dobrovolně uklízet les v pravidelných brigádádch, jak to činíme od r. 2006 a dál se budeme snažit do Újezda přinášet externí peníze na obnovu pěších cest a výsadbu alejí ( do r. 2014 celkem 1,9 milionu Kč). Myslíme si ale, že byste se Újezdskému STROMu mohl za sebe i za svůj svěřený úřad omluvit. A možná – až bude pan Březina pořádat 16.dobrovolný úklid, tak mu pozvánku za trest také nezveřejněte ve Zpravodaji, jako jste to udělal nám. Ale jinak – sláva Vám, že jste se do nepořádku tak zostra obul, jen tak dál! Spolu s Vámi sdílíme podezření, že takový spolek, jaký máte na radnici, žádným přínosem pro „nás újezďáky“ opravdu není.
S pozdravem

Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování MČ Praha 21

www.ujezdskystrom.info

Dobrý den, pane starosto,

reaguji na Váš článek v posledním Zpravodaji. Jako zakládající členka spolku Újezdský STROM, který se od roku 2005 snaží soustavně zvelebovat Újezd nad Lesy, jehož členové věnovali spolu s ostatními občany obci stovky hodin neplacené dobrovolnické práce, jsem tímto Vaším článkem otřesena. Článkem, kde napadáte spolek za to, že něco slíbil a při tom pomíjíte skutečnost, že situace byla jiná než dnes (např. vedle koše nebylo dětské hřiště), ukazujete  naprostou neznalost situace. Tím, že se pouštíte do občanů řešících zadarmo ve volném čase problémy i za jiné lidi, ukazujete zvláštní pohled na situaci. Dobrovolníci, kteří projeví zájem o okoli, mají podle Vás řešit problémy obce bez jejího přispění (paní Kazdová opakovaně žádala obec o řešení situace- nemůže nosit do své popelnice odpad všech návštěvníků hřiště). Podle Vás je tedy takovýto spolek nepotřebný a odpadky se mají válet po celém lese?

 Podle mého názoru je nemístné kritizovat lidi, kteří se snaží problém ze všech sil vyřešit, pokud sám nemáte lepší řešení. Byl jste v tom lese před tím, než jsme se o něj začali starat, a víte, jak vypadal? Že nedaleko dnešního hřiště byla v podstatě skládka odpadu s hrnci, sporáky a pneumatikami?

Kolik věcí Vy osobně jste dělal v takovém rozsahu zdarma pro cizí lidi, dokud jste nebyl placen jako starosta???

S pozdravem

Monika Hartmanová, Újezdský STROM

Úvodní informace najdete v článku ze 14.4.2015:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ujezdskystromseohradilprotiutokuamstarostyruazicky


Zveřejnění v ÚZ 5/2015 s úvodemredaktora Varyše: