Oznámení advokátní praxe přednostně zaměřené na právo životního prostředí. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že od 1.2.2018 zaměřuji svoji advokátní praxi přednostně na poskytování právní pomoci ekologickým spolkům ve všech věcech, ve kterých je obhajován veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny či životního prostředí v naší zemi.

Důvodem mého rozhodnutí je politický a legislativní vývoj v uplynulém roce, zejména bezprecedentní omezení práva veřejnosti účastnit se na rozhodovacích procesech dotýkajících se zájmů ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Domnívám se, že je třeba se tomuto nebezpečnému trendu postavit a rád bych v tomto směru v rámci svých možností pomohl.

Děkuji, zdraví

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

Sídlo: Aranžerská 166, Praha 9, 190 14
E-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz
Tel.: +420 732 626 937
Web: www.akpetrsvoboda.cz