PETICE “Stop spalovně Mělník”, připojujeme se k Arnice

V areálu hnědouhelné elektrárny Mělník (EMĚ) se společnost ČEZ, a.s. chystá vybudovat spalovnu komunálních odpadů o celkové kapacitě 320 tisíc tun odpadů ročně, tedy největší v ČR.  Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Spalovna je údajně nutná kvůli zákazu skládkování odpadů od roku 2024. Ale třetina původní hmotnosti spalovaných odpadů v podobě strusky a popílku (112 tisíc tun ročně) se minimálně po nějakou dobu stejně bude skládkovat i po datu tohoto zákazu. Stejné redukce hmotnosti by se dalo dosáhnout i účinnějším tříděním, recyklací a předcházením vzniku odpadů.

Pomozte nám společně s místními občany zastavit tento projekt a uchránit tak prostor pro vyšší recyklaci odpadů. Podepište petici “Stop spalovně Mělník.”

Děkuji Vám, s pozdravem
Jindřich Petrlík, vedoucí Arniky – Toxické látky a odpady