Poděkování Lesům ČR za obnovu laviček na stezce Lesní galerie I v Klánovickém lese. Dohoda o péči spolku a MČ P21

Lesům ČR patří poděkování za obnovu laviček, které již dosloužily, byly rozlámané, nebo trouchnivějící. O výměně dřevěných laviček, které zpříjemňují procházky po našem lese na stezkách Lesní galerie I, jsme spolu s LČR začali mluvit už koncem r. 2014. Pak jsme vytipovali lavičky, které na tom byly nejhůř, a nyní, během října 2015, byla výměna provedena. Děkujeme!

Nové lavičky v temně hnědém odstínu najdete na stanovištích 7, 8, 9, 11, 19 a v průseku u stanoviště petanque. Doufejme, že odolají nájezdům vandalů a všem nám budou dobře a dlouho sloužit. Tragikomický pohled je nyní na novou lavičku na stanovišti č. 19, těsně u trati. V průběhu rekostrukce železnice se toto místo, stejně jako celý okraj lesa, stalo smetištěm i příležitostnou noclehárnou. Úklid takto “napadené” lokality přesahuje možnosti průběžných dobrovolných aktivit – jakoby se vždy jen uprázdnilo místo pro další binec…Jistou nadějí v této věci je generální úklid a revitalisace zdevastovaných ploch od SŽDC, investora rekonstrukce železniční trati, což je uloženo v rámci posouzení EIA.

Původní lavičky sloužily od r. 2007 a jejich rozmnístění podél nejfrekventovanější lesní cesty k nádraží odstartovalo spolupráci Lesů ČR a spolku Újezdský STROM, která trvá dodnes a které si velmi vážíme.  Oněch prvních sedm laviček a desítka ptačích budek představovalo i prvopočátek naučných sezek Lesní galerie I a II, které vznikaly od r. 2009 do r. 2014.


V květnu 2015, po dvou letech marného úsilí spolku o domluvu s OŽPD P21, se podařil domluvit i způsob úklidu stezek Lesní galerie, na kterém se nyní kromě spolku hlavní měrou podílí  MČ P21:

MČ P21 převezme do péče úklid těchto košů LG I:
6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 29 a koš. č. 19, který bude obnoven po skončení rekonstrukce trati.
Koše se nacházejí na okraji lesa, v průseku nad kanalizací a na přístupové cestě k nádraží.
Frekvence úklidu nebyla přesně stanovena.


Újezdskému STROMu zůstávají v péči koše LG II:
22, 36, 47, 52, 56 s pravidelným úklidem 1 – 2x ročně

koše nebo provizorní pytle na č. 9, 11, 17, 28 a 30 zůstávají na dožití a nebudou obnoveny


Vjezd na lesní cesty bude pracovníkům MČ P21 umožněn na základě povolení LČR.

Vhodný typ košů a jejich označení bude předmětem další domluvy LČR a MČ P21, Újezdský STROM dodá návrh vhodného typu koše. ( P.S.: typ koše, inspirovaný naučnou stezkou Jana Zrzavého na Vysočině, dodal Újezdský STROM bezodkladně, společně se zápisem)

ze zápisu schůzky MČ P21 – LČR – Újezdský STROM dne 27.5.2015, více v článku:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskystrom-lesycr-mcp21konecne

Přejeme vám příjemné podzimní brouzdání naším krásným lesem a klidné posezení na novotou zářících lavičkách od Lesů ČR.

ZK, 29.10.2015