Poděkování za opravu mostku

Z květnového Újezdského zpravodaje jsme se dozvěděli, že polámaný mostek přes meliorační strouhu na trase Lesní galerie I opravily děti Masarykovy ZŠ. To je úplně nečekaná paráda a všem trpaslíkům, vláčejícím klády a podílejícím se na opravě mostku – viz foto, i “jejich” dospělým patří velké poděkování!

Újezdský STROM

Takto vypadal mostek u stanoviště č.25 Lesní galerie I na začátku března 2016: