Poděkování za výstavu o újezdských spolcích

Děkujeme Muzejní radě a zejména manželům Tomaidesovým za uspořádání výstavy o újezdských spolcích a spolkové činnosti, v níž má “svou” vitrinu i Újezdský STROM.

Velmi nás potěšilo, že jako ocenění naší práce pro Újezd zakončila paní kurátorka presentaci našeho spolku větou: Újezdský STROM, se tak stal důstojným pokračovatelem Okrašlovacího spolku, nejstaršího újezdského spolku, založeného v roce 1903.

Více fotek a ohlédnutí za vernisáží 14.11.2015 najdete v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/obrazem-vernisaz-vystavy-o-ujezdskych-spolcich-a-spolkove-cinnosti/

Finální verze textů Újezdského STROMu pro výstavu Spolky v ÚM 2015 ( autorka M. Tomaidesová, korektura Z.Kazdová):