Posíláme stížnost na neplnění závazku MČ P21 na úklid košů v lese. AKTUALIZACE

V roce 2019 se opakuje velký binec u odpadkových košů na lesní stezce LG I k nádraží, tzv. mimrovce. Svůj závazek na úklid neplní MČ P21, která je od r. 2015 vázána trojstrannou dohodou s Lesy ČR a spolkem Újezdský STROM. Až do září jsme vždy nakonec nevydrželi a vše za naší MČ uklidili. Místo poděkování jsme sklidili další a další várky pomluv a dezinformací, které MČ vypouští a označuje náš spolek za viníka neuklizeného nepořáku. Máme toho tak akorát dost.

Letní spolkové úklidové aktivity na mimrovce jsme shrnuli např. v článcích Změny na stanovišti č. 8 Lesní galerie I a Ukliďme Česko 21.9.2019 – uklidili jsme cestu k nádraží Lesní Galerií.
(Každodenní sbírání odpadků při cestě na vlak nebo na procházce a pravidelnou výměnu odpadkových pytlů zde nezaznamenáváme. Bylo by to poněkud na jedno brdo… :-))

A toto je stav bince k 19.10.2019 u stanoviště č. 7 a č. 19:

Městské části k rukám místostarostky Kopecké a tajemnice Zátkové posíláme stížnost a žádost o pravidelný úklid stanovišť č. 7 a 19:Pro připomenutí zde uvádíme:

“V květnu 2015, po dvou letech marného úsilí spolku o domluvu s OŽPD P21, se podařil domluvit i způsob úklidu stezek Lesní galerie, na kterém se nyní kromě spolku hlavní měrou podílí  MČ P21:

MČ P21 převezme do péče úklid těchto košů LG I:
6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 29 a koš. č. 19, který bude obnoven po skončení rekonstrukce trati.
Koše se nacházejí na okraji lesa, v průseku nad kanalizací a na přístupové cestě k nádraží.
Frekvence úklidu nebyla přesně stanovena.

Újezdskému STROMu zůstávají v péči koše LG II:
22, 36, 47, 52, 56 s pravidelným úklidem 1 – 2x ročně

koše nebo provizorní pytle na č. 9, 11, 17, 28 a 30 zůstávají na dožití a nebudou obnoveny


Vjezd na lesní cesty bude pracovníkům MČ P21 umožněn na základě povolení LČR.

Vhodný typ košů a jejich označení bude předmětem další domluvy LČR a MČ P21, Újezdský STROM dodá návrh vhodného typu koše. ( P.S.: typ koše, inspirovaný naučnou stezkou Jana Zrzavého na Vysočině, dodal Újezdský STROM bezodkladně, společně se zápisem)

ze zápisu schůzky MČ P21 – LČR – Újezdský STROM dne 27.5.2015, více v článku:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskystrom-lesycr-mcp21konecne


A pro jistotu: níže publikujeme screenshot z webu MČ P21 + dokumenty z této položky na obecním webu jsou přílohou této stránky.


ZK, říjen 2019

PS: neznámý dobrovolník taktéž nevydržel chodit kolem přetékajícího koše u frekventované lesní cesty a koš u stanoviště č. 7 v týdnu od 21.10. vyměnil.

AKTUALIZACE 1.11.2019 – odpověď MČ P21 na výše uvedenu stížnost: