Potřebujeme déšť a lepší hospodaření s vodou! Sucho výrazně zasahuje podzemní prameny

“Sucho podle měření Českého hydrometeorologického úřadu vloni zasáhlo nejen mělké, ale i hluboké zdroje podzemních vod. Letos je tak jejich hladina na mnoha místech níže než vloni před létem. Experti upozorňují, že pokud nezačneme proti úbytku vody ve studnách a vrtech bojovat, budou cenné zásoby vody ohroženy…Zásadním faktorem je i to, že už tři roky za sebou nebyla sněhová přikrývka, takže se zdroje nemohly naplnit z jarního tání. Výsledek je, že sucho přetrvává na více než polovině území a na zdrojích podzemní vody se to samozřejmě významně projevuje…Jinak ale nelze říci, že by se v průběhu let množství srážek zmenšovalo. Spíš se mění jejich podoba. Letos už třeba bylo tolik přívalových dešťů, že lokální deficity nebudou. Jenže to je voda, která rychle odteče, nestačí se vsáknout a nepomůže tak ani půdě, ani podzemním vodám.

Co s tím?

Víme to už roky a stále to opakujeme. Více rybníků, poldrů, mokřadů. Méně betonových asfaltových ploch, zejména v infiltračních oblastech vodních zdrojů. Musíme vodu v přírodě déle udržet. Zemědělci musí sázet plodiny, které vodu zadrží, musí na to při svém hospodaření více myslet. Měli bychom i více využívat dešťovou vodu.”

Celý rozhovor s hydroložkou Evou Soukalovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického úřadu, včetně fotek a videa v Aktuálně.cz, 28.6.2016: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sucho-uz-zasahlo-i-hluboke-podzemni-vody-privalove-deste-nep/r~5bf2b5fa3c5011e6abfa0025900fea04/


Články s tématem SUCHO a opatření proti němu pravidelně přinášejí Otevřené noviny v rubrice Téma – Udržitelnost krajiny: http://otevrenenoviny.cz/category/tema/udrzitelnost-krajiny/