Povzbuzení pro ekologické aktivity z instituce, od které bychom to věru nečekali

“..Abychom předešli pochybám: US Army War College není žádná Greta. Jde o ctihodnou, prestižní instituci, z níž s titulem Master in Strategic Studies vycházejí pozdější nejvyšší armádní velitelé…Studie není zdaleka prvním obdobným dokumentem, který shrnuje, jaký dopad bude mít klimatická změna na vojenské síly USA. Pentagon se tím vážně zabývá už několik posledních let…Studie US Army War College se ovšem od těchto oficiálních dokumentů Pentagonu liší jednak v tom, že si jako nevládní materiál může dovolit vyšší formulační volnost. Je tedy čtivá. Ještě důležitější je ale to, že rozebírá také společenské a politické souvislosti.
…Klimatická změna, její viditelné dopady, už podle studie evidentně fungují jako silné symboly. A jsou tedy už teď zdrojem zřetelné “společenské mobilizace”. Podle studie takový stav bude mít své vítěze a samozřejmě i poražené.

“Jasnými vítězi budou jednotlivci a organizace vnímané jako ti,
kdo jednají ku prospěchu lidstva i přírodního prostředí.

Jasnými poraženými budou jednotlivci a subjekty, jejichž aktivity
budou vnímány jako oslabující stabilitu přírodního prostředí”.


…K možnosti, že klimatická změna není problém, a proto ani není potřeba nic dělat ke zmírnění jejích dopadů, pak materiál říká: “Jediným ospravedlněním velmi podstatného rizika, které by plynulo z nečinnosti, by byla nejistota o existenci klimatické změny. Síla vědeckých argumentů však ukazuje, že tato nejistota je už neobhajitelná.“…”


Z komentáře Daniela Anýže z 8.11.2019 na Aktuálně.cz “Trump to ještě neví, ale U.S. Army už změnu klimatu cítí”.

Přečtěte si červencovou studii, kterou vypracovala United States Army War College (Vysoká škola pozemního vojska) a která hodnotí “Dopady klimatické změny na pozemní vojsko USA”.