Pozvání STUŽ na seminář “Voda v krajině” v úterý 2.10.2018

 

VODA V KRAJINĚ

 úterý 2. října 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

*

“Čekali jsme tváří obráceni do písku. A teď pijeme, ležíce na břiše, hlavu v misce jako telata.
Beduína to děsí a co chvíli nás nutí, abychom počkali. Ale jen nás pustí, noříme zas celý obličej do vody.

Voda! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná.
Ty nejsi nutná k životu; ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech.
S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli, díky tobě se otvírají všechny vyschlé prameny našeho srdce.

 

Jsi tím nejcennějším pokladem na světě. A také pokladem nejchoulostivějším…”

 

(Slavné vyznání vztahu k vodě Antoina de Saint-Exupéryho, letce, spisovatele a básníka,
ztroskotavšího uprostřed saharské pouště, uzavírá prózu patřící k jeho nejznámějším – Planetu lidí.)

 

  • Musí člověk opravdu procítit, protrpět, prožít naprostou vyprahlost, aby pochopil ne cenu, ale hodnotu vody?
    Kapaliny vskutku nejprostší, nejběžnější, nejdostupnější?

 

  • Krajina bez vody snad není ani krajinou, je zkamenělým výjevem, strnulým poryvem; je očima bez jasu.
    Tím zázračným šémem, který vše uvádí do pohybu, je voda.

 

*

Tématem říjnového semináře STUŽ je Voda v krajině.
Zaměříme se na kvantitativní stránku tohoto problému,
na vodu v půdě, na roli malých povodí, na vlivy malých a velkých nádrží, na vodní režim krajiny.

 

Pozvání do panelu našeho semináře přijali:

 

RNDr. Vladimír Kostkan, CSc. z Olomouce

doc. Ing. Martin Hanel, PhD. z Prahy

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. z Českých Budějovic

Daniel Pitek z Milešova u Lovosic, laureát Ceny Josefa Vavrouška

 

Diskusi moderuje

doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., STUŽ